Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукПублічна інформація
Оголошення Друк

 

 

Іваничівська районна рада

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

завідувача сектору районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища району районної ради.

 


Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом  на посадах у державній службі або органах місцевого самоврядування  - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах - не менше 5 років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, у якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеження щодо прийняття  на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

-заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

-2 фотографії 4х6 см;

-копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-декларацію про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

-копію документа, який посвідчує особу;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Згідно з чиним порядком щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти  складають  іспити у письмовій формі на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції».

Документи приймаються у місячний термін  з дня оголошення конкурсу за адресою: 45300, смт Іваничі, вул. Грушевського, 13, відділ організаційної та кадрової роботи.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна дізнатися за телефоном: 2-19-36.

 

 
Обговорюємо зміни Друк

 

 

Шановна громадськість району,   селищний та сільські голови!

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, прийнятого на засіданні Кабінету Міністрів України 17.04.2014 року „ Про організацію проведення обговорення положень Imageзмін до Конституції України щодо децентралізації державної влади”, надаємо порівняльну таблицю змін, які запропоновано внести до Конституції України. Просимо жителів територальних громад району активно долучитися до обговорення та внесення власних пропозицій.

 

Докладніше...
 
Управління юстиції інформує Друк

 

Зміни до законодавства у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"»

 

19.04.2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про Imageдоступ до публічної інформації"» (далі Закон).

Законом внесено зміни до  Кодексу України про адміністративні правопорушення.  Зокрема,  щодо відповідальності  за  порушення права на інформацію та права на звернення (ст.212-3):

- за неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади запобігання і протидії корупції", - накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, - накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, - накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" - накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також інше порушення Закону України "Про доступ до судових рішень" - накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за незаконну відмову у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" - накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за повторне протягом року вчинення будь-якого з вищеназваних  порушень,  за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин".

 Законом встановлено відповідальність за порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (ст. 212-5)

 

Стаття 20 Закону вносить зміни у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" . Зокрема,  частину шістнадцяту статті 46 викладено в такій редакції:

"16. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Частину десяту статті 47 доповнено реченням такого змісту: "Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

 Доповнено статтю 50,  розширено повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради -  "забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів", а також « забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності».

 Внесено зміни до повноважень голів районної, обласної, районної у місті ради (ст..55) в частині забезпечення   доступу до публічної інформації.

Частини п’яту та одинадцяту статті 59 викладено в такій редакції:

"5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію";

"11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом".

 

  У  Законі України "Про місцеві державні адміністрації"  частини четверту - шосту статті 41 замінено чотирма частинами такого змісту:

«Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також обов’язково оприлюднюються, крім внутрішньоорганізаційних актів.

Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію.

Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, установленому  Законом України "Про доступ до публічної інформації"

 

  У Законі України "Про захист персональних даних"  статтю 5 викладено в новій  редакції:

"Стаття 5. Об’єкти захисту

1. Об’єктами захисту є персональні дані.

2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

3. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності"   частину одинадцяту статті 17 викладено в такій редакції:

"11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу. Матеріали генерального плану населеного пункту надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 Абзац перший частини сьомої статті 19 викласти в такій редакції:

"7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу. Матеріали детального плану території надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

 

Начальник Іваничівського

районного управління юстиції                                                      Н.Смолярчук

 

 

 
Далі...
<< [Перша] < [Попередня] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Наступна] > [Остання] >>

Результати 232 - 264 з 328

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"