Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукПублічна інформація
Проекти рішень п'ятнадцятої сесії Друк

 

 *****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я      проект

від 25.12.2012 р. № 15/
смт.Іваничі

Про затвердження порядку денного
п'ятнадцятої сесії районної ради
шостого скликання

Відповідно до ч.14 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:

Затвердити для розгляду п'ятнадцятої сесії районної ради шостого скликання такий порядок денний:
- Про затвердження порядку денного п'ятнадцятої сесії районної ради шостого скликання;
- Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року №8/31 "Про районний бюджет на 2012 рік";
- Про Програму забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами районної ради на 2013 -2015 роки;
- Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, пам'ятних дат, ювілеїв в Іваничівському районі на 2013 рік;
- Про районний бюджет на 2013 рік;
- Про затвердження районної програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-2014 роки;
- Про план роботи районної ради на І півріччя 2013 року;
- Про відмову від права власності ;
- Про передачу основних засобів;
- Про внесення змін до рішення районної ради від 27.09.2012 № 13/9 «Про внесення доповнень до рішення районної ради від 22.12.2011 № 8/22 «Про затвердження Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, які пропонується приватизувати у 2012 році»;
- Про передачу котелень;
- Про зняття з контролю рішень районної ради;
- Про розпорядження голови районної ради видані у міжсесійний період;
- Різне

Голова ради                     А.П.Стаднік

Шумська 21936

 *****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я      проект

від 25.12.2012 р. №15/
смт. Іваничі

Про внесення змін до рішення районної
ради від 30 грудня 2011 року № 8/31
"Про районний бюджет на 2012 рік"

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 78 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:

1. Внести до вищезазначеного рішення такі зміни:

1.1. У пункті 6 абзац третій доповнити текстом такого змісту: „іншу субвенцію Риковичівській сільській раді на виплату 10 окладів при виході на пенсію в сумі 7,7 тис.гривень".

2. Внести зміни до додатків № 1, 2, 3, 4 до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року №8/31 "Про районний бюджет на 2012 рік" відповідно до додатків № 1, 2, 3, 4 до цього рішення.

3. Фінансовому управлінню Іваничівської райдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2012 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету.

4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету здійснити уточнення бюджетних призначень підвідомчих установ на 2012 рік.

Голова ради                   А.СТАДНІК

Крась 21 573

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради "Про внесення змін до 

рішення районної ради від 30 грудня 2011 року № 8/31  "Про районний бюджет на 2012 рік"

Проект рішення розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Уточнення бюджету пов"язане з необхідністю внесення змін до доходів і видатків районного бюджету та показників взаємовідносин районного бюджету з сільськими та селищним бюджетами.
В межах затвердженого обсягу власних доходів загального фонду скориговано прогноз окремих доходів відповідно до їх фактичного надходження, внаслідок чого внесено наступні зміни: збільшено по ККД 11010400 на 178000 грн., ККД 11010500 на 13000 грн., ККД 22080400 на 1800 грн., ККД 24060300 на 144000 грн. і, одночасно, зменшено по ККД 11010300 на 336 800 гривень.
Виходячи із фактичних нарахувань видатків по виплаті грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування утворилася економія в сумі 7 700 грн. Вивільнений фінансовий ресурс розподіляється на збільшення обсягу іншої субвенції з районного бюджету Риковичівській сільській раді на виплату 10 окладів при виході на пенсію бухгалтеру сільської ради.

Начальник                    Т.Крась

*****

ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я     проект

від 25.12.2012 р. № 15/
смт Іваничі

Про Програму забезпечення
виконання депутатських повноважень
депутатами районної ради на 2013 -2015 роки

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами районної ради на 2013 -2015 роки та Положення про порядок надання депутатами районної ради матеріальної допомоги (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

Голова ради       А.П.Стаднік

Шумська 21936

ПРОГРАМА
забезпечення виконання депутатських повноважень
депутатами районної ради на 2013 - 2015 роки

І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми

Районна рада

2.

Дата, номер і назва   документа органу районної ради про розроблення Програми

Рішення постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та  регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району  

3.

Розробник Програми

 Виконавчий апарат районної ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий апарат районної ради

5.

Учасники Програми

Виконавчий апарат районної ради, депутати

6.

Термін реалізації

2013 - 2015роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми визначається щороку при затвердженні районного бюджету на  бюджетний рік

   

 

ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Покращення результативності депутатської діяльності районного представницького органу.

ІІІ. Визначення мети Програми

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних умовах за станом здоров'я, на допомогу потерпілим у надзвичайних ситуаціях. Оплата депутатам компенсації витрат пов'язаних з їх відрядженням на пленарні засідання районної ради.

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування.
Строки виконання Програми.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету на кожен поточний рік.
В залежності від системи обрання депутат може надавати допомогу на лікування фізичним особам, на допомогу потерпілим у надзвичайних ситуаціях, при умові їх постійного проживання або роботи в межах одномандатних чи багатомандатного округів.
Оплата депутатам компенсації витрат, пов'язаних з їх відрядженням на пленарні засідання районної ради здійснюється в розмірі 15 грн. бухгалтерією районної ради через спеціальну відомість за даними секретаріату районної ради про відвідування пленарного засідання. Депутатам, які є працівниками органів місцевого самоврядування, державними службовцями або ж жителями селища Іваничі - оплата не проводиться.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щомісячний моніторинг її виконання.

V. Відповідальними виконавцями Програми є:

Виконавчий апарат районної ради, депутати районної ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання депутатами
районної ради матеріальної допомоги

1. Загальні положення

1.1 Загальна сума коштів для надання депутатами районної ради матеріальної допомоги визначається щорічно при затвердженні районного бюджету на поточний рік.
2.3. Матеріальна допомога надається громадянам на проведення операцій; особам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування (в тому числі за межами району, області); особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха, інших виняткових випадках.
2.4 Матеріальна допомога (далі - допомога) надається громадянам, які проживають в селах, селищі Іваничівського району.
1.1. Допомога, як правило, може надаватись один раз на рік одному і тому отримувачу в межах прожиткового мінімуму.

2. Порядок і механізм забезпечення надання матеріальної допомоги

2.1. Громадяни звертаються до депутата районної ради в письмовій формі. До заяви додаються документи, що підтверджують необхідність надання допомоги ( для прийняття відповідного рішення; довідка про склад сім'ї та доходи сім'ї, довідки з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби), довідки про пожежу (за потреби) та ін.).
2.2. При прийнятті позитивного рішення депутатом щодо надання допомоги громадянину, ним подається звернення голові районної ради з вказаною сумою коштів, яка буде виділятись. До звернення додаються: копія паспортних даних (прізвище, ім'я, по батькові, ким виданий паспорт, адреса проживання і прописка та копія довідки про ідентифікаційний код заявника).
2.3. Відповідні заяви та документи подаються у виконавчий апарат для реєстрації.
2.4. Проект розпорядження про надання матеріальної допомоги депутатами готується працівником виконавчого апарату районної ради, до посадових обов'язків якого віднесене це питання, і подається на підпис голові ради в міру надходжень відповідних заяв та документів, але не частіше 2-х разів на місяць.
2.5. Проект розпорядження візується працівником виконавчого апарату районної ради, до посадових обов'язків якого віднесене питання підготовки проекту розпорядження про надання матеріальної допомоги, керуючим справами, заступником керуючого справами, бухгалтером районної ради.
2.6. Використання ліміту коштів, визначеного для кожного депутата, контролює сам депутат і облікує працівник виконавчого апарату районної ради, до посадових обов'язків якого віднесене питання підготовки проекту розпорядження про надання матеріальної допомоги депутатам районної ради.

 *****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

            Р І Ш Е Н Н Я        проект

від 25.12.2012 р. № 15/

смт Іваничі

Про затвердження районної програми
розвитку дорожнього руху та його безпеки
на 2013-2014 роки

Відповідно до пункту 1 частини 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на дорогах району, врахувавши рішення постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю районна рада ВИРІШИЛА:
1.Затвердити програму розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-2014 роки (далі - Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування району, відділенню державної автомобільної інспекції Іваничівського РВ УМВС України у Волинській області, Іваничівській дільниці Володимир - Волинської філії ВАТ «Облавтодор»:
1) забезпечити організацію та виконання заходів Програми;
2) при формуванні районного бюджету на 2013 - 2014 роки передбачати у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів;
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю.

Голова ради            А. СТАДНІК

Єдинак 21 057

*****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я      проект

від 25.12.2012 р. № 15/
смт.Іваничі

Про план роботи районної
ради на І півріччя 2013 року

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції депутатів, постійних комісій районної ради, селищної та сільських рад, районної державної адміністрації, районна рада ВИРІШИЛА:

1. План роботи районної ради на І півріччя 2013 року затвердити (додається).

2. Дозволити голові, заступнику голови, президії та постійним комісіям районної ради при необхідності вносити зміни до плану роботи.

Голова ради                  А.Стаднік
Шумська 21936

 П Л А Н  Р О Б О Т И
районної ради на І-ше півріччя 2013 року

І. Розглянути на сесії районної ради:

І квартал

1. Про звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік.

Готують: фінансове управління райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та профільні постійні комісії районної ради.

2. Про проект Програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік
Готують: заступники голови райдержадміністрації, управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, інші галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, профільні постійні комісії районної ради;

3. Про звіт голови районної ради.
Готують:
виконавчий апарат районної ради; постійні комісії районної ради.

4. Про звіт районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2012 рік, делегованих районною радою повноважень. 

Готують: заступники голови райдержадміністрації, управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, інші галузеві структурні підрозділи райдержадміністрації, профільні постійні комісії районної ради;

5. Про хід виконання Програми правової освіти населення на 2012-2017 роки.
Готують: районне управління юстиції, постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю.

6. Про районну Програму розвитку малого підприємництва у Іваничівському районі на 2013-2014 роки;

Готують: управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації; державний реєстратор; постійна комісія з питань підприємництва, розвитку територій, промисловості, будівництва, торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій.

7. Про звіт постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

Готують: Голова постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

ІІ квартал

1. Про хід виконання районної цільової Програми «Цукровий діабет» на 2010 - 2013 роки»

Готують: ЦРЛ; постійна комісія з питань охорони здоров'я людини та соціального захисту населення.

2. Про районну Програму комп'ютеризації сільських бібліотек на 2013-2018 роки.

Готують: відділ культури райдержадміністрації; постійна комісія з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики спорту та туризму;
3. Про дотримання Закону України «Про захист прав споживачів у сфері торгівлі, громадського харчування та побуту».
Готують: управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації; постійна комісія з питань підприємництва, розвитку територій, промисловості, будівництва, торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій.

4. Про звіт постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, екології, раціонального використання ресурсів та соціального розвитку села.

Готують: Голова постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, екології, раціонального використання ресурсів та соціального розвитку села/

5. Про забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки в районі.

Готують: ЦРЛ; постійна комісія з питань охорони здоров'я людини та соціального захисту населення.

6. Прохід виконання районної цільової Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 201202016 роки.

Готують: служба у справах дітей райдержадміністрації; постійна комісія з питань охорони здоров'я людини та соціального захисту населення; постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю.

7. Про затвердження технічної документації по нормативно-грошовій оцінці земельних ділянок для виставлення їх на земельні торги.

Готують: відділ Держкомагенства у Іваничівському районі; постійна комісія з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, екології, раціонального використання ресурсів та соціального розвитку села;

8. Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік.
Готують:
фінансове управління райдержадміністрації; постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

ІІ. Питання, які будуть розглядатись постійними комісіями районної ради, як складові частини програми соціально-економічного та культурного розвитку:

Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району

І- й квартал

- Про виконання районного бюджету за 2012 рік.
- Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.
- Про звіт районної державної адміністрації щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2012 рік, делегованих районною радою повноважень;
- Звіт голови районної ради.
- Розгляд заяв.

ІІ- й квартал

- Про звіт про виконання бюджету за І квартал 2013 року.
- Розгляд заяв.
- Про внесення змін до районного бюджету.
- Майнові питання.

 Постійна комісія з питань підприємництва, розвитку територій,промисловості,    будівництва,

зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій

І - й квартал

- Про районну Програму розвитку малого підприємництва у Іваничівському районі на 2013-2014 роки;
- Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.
- Про звіт районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2012 рік, делегованих районною радою повноважень;
- Про звіт голови ради.

ІІ- й квартал

 - Про хід виконання Програми розробки схеми планування територій, виготовлення та коригування генеральних планів населених пунктів Іваничівського району на 2012-2015 роки.
- Про дотримання Закону України «Про захист прав споживачів у сфері торгівлі, громадського харчування та побуту».

Постійна комісія з питань охорони здоров'я людини та соціального захисту населення

 І- й квартал

- Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.
- Про звіт районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2012 рік, делегованих районною радою повноважень.
- Про звіт голови районної ради.
- Про хід виконання районної цільової Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки.
- Про хід виконання Програми зайнятості населення Іваничівського району на 2012-2013 роки.

ІІ- й квартал

- Про хід виконання районної цільової Програми «Цукровий діабет» на 2010 - 2013 роки».
- Про забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки в районі.
- Про хід виконання Програми зміцнення матеріально-технічної бази СЛА та ФАПів на 2012-2014 роки.
- Про хід виконання районної цільової Програми соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 2012-2016 роки.

 Постійна комісія з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, екології, раціонального використання ресурсів та соціального розвитку села

 І- й квартал

- Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.
- Про звіт районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2012 рік, делегованих районною радою повноважень.
- Про звіт голови районної ради.
- Про хід виконання Програми розвитку особистих селянських господарств Іваничівського району на 2012-2014 роки.
- Про звіт постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, екології, раціонального використання ресурсів та соціального розвитку села.

 ІІ- й квартал

- Про хід виконання Програми покращення селекційно-племінної роботи в особистих селянських господарства району на 2011-2015 роки.
- Про хід виконання Програми розвитку земельних відносин у Іваничівському районі Волинської області на 2011-2016 роки.
- Про затвердження технічної документації по нормативно-грошовій оцінці земельних ділянок для виставлення їх на земельні торги.
- Про хід виконання Програми «Зерно Іваничівщини» на 2012-2014 роки.

Постійна комісія з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації,
молодіжної політики спорту та туризму

І- й квартал

- Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.
- Про звіт районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2012 рік, делегованих районною радою повноважень.
- Про звіт голови районної ради.

ІІ - й квартал

- Про хід оздоровлення дітей району у літній період 2013 року.
- Про хід виконання Програми «Дошкільна освіта» 2011-2014 роки.
- Про хід виконання районної Програми розвитку фізичної культури та спорту в Іваничівському районі на 2012-2016 роки.

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування,
захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю

І - й квартал

- Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.
- Про звіт районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2012 рік, делегованих районною радою повноважень.
- Про звіт голови районної ради.
- Про хід виконання Програми підтримки міні-проектів розвитку місцевих ініціатив територіальних громад та громадських організацій Іваничівського району на 2012-2015 роки.

ІІ - й квартал

- Про хід виконання Програми «Удосконалення діяльності Іваничівського РВ УМВС України у Волинській області, забезпечення стану боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на 2010-2015 роки».
- Про хід виконання районної програми розробки схеми планування територій, виготовлення та коригування генеральних планів населених пунктів Іваничівського району на 2012-2015 роки.
- Про стан злочинності на території району за І квартал 2013 року.

ІІІ. Основні організаційні заходи

- Проведення наради з селищним та сільськими головами по підсумках роботи у 2012 році.
Січень Р.П. Голодюк, Н.Й.Шумська
- Проведення засідань Координаційної ради при голові районної ради.
Щоквартально: Н.Й.Шумська О.О.Бадивський

- проведення днів депутата районної ради.
Щоквартально: Р.П.Голодюк , Н.Й.Шумська

- Участь депутатів районної ради у роботі сесій сільських та селищної рад.
Протягом кварталу депутати районної ради

- Проведення засідань постійних комісій районної ради.
Протягом кварталу голови постійних комісій

- Проведення засідань Президії районної ради.

Протягом кварталу А.П.Стаднік, Н.Й.Шумська

- Організаційно забезпечувати проведення єдиних днів профілактики правопорушень і злочинів.

щомісячно: селищна, сільські ради
третя середа

- Організовувати та брати участь у проведені урочистих зборів, мітингів з нагоди державних свят, важливих історичних, пам'ятних дат та ювілеїв, інших подій у житті українського народу.

Протягом І та ІІ кварталу: районна , селищна , сільські ради.

Керуюча справами               Ніна Шумська

*****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я      проект

від 25.12.2012 р. № 15/
смт.Іваничі

Про затвердження Програми
відзначення державних та професійних свят,
пам'ятних дат, ювілеїв
в Іваничівському районі на 2013 рік

Відповідно до ч.1 п.16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою підвищення громадської активності жителів району належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму відзначення державних та професійних свят, пам'ятних дат, ювілеїв в Іваничівському районі на 2013 рік.
2. При формуванні бюджету на 2013 рік, передбачити кошти на виконання даної Програми в межах наявного фінансового ресурсу.
3. Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

Голова ради                А. Стаднік
Бадивський 22024

*****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я      проект

від 25.12.2012 р. №15/
смт. Іваничі

Про внесення змін до рішення районної ради від 27.09.2012 № 13/9
«Про внесення доповнень до рішення районної ради
від 22.12.2011 № 8/22 «Про затвердження Переліку об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл та селища району,
які пропонується приватизувати у 2012 році»»

Відповідно до пункту 19 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 3, 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селища району, затвердженого рішенням районної ради від 18.07.2007 р. № 3/5 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району», районна рада ВИРІШИЛА:

1.У п.1.4. цифри 55,0 кв.м замінити на цифри 45,6 кв.м.( підстава - Витяг з реєстру прав комунальної власності на нерухоме майно, виданий комунальним підприємством «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації»).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

Голова ради                    А.П.Стаднік

Приступа 22024

 *****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я      проект

від 25.12.2012 р. № 15/
смт. Іваничі

Про передачу основних засобів

Відповідно до пункту 5 статі 60 Закону України '' Про місцеве самоврядування в Україні '', Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селища району, затвердженого рішенням районної ради від 18.07.2007 р. № 3/5 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району» та рішення районної ради від 29.03.2007 року № 8/14 «Про окремі питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району», враховуючи клопотання Луковичівського сільського голови та головного лікаря Іваничівської ЦРЛ, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу Іваничівської ЦРЛ на баланс Луковичівської сільської ради автомобіль УАЗ-33152, 1991 року випуску, балансовою вартістю 8578 грн., сума нарахованого зносу 8578 грн.,
2.Головному лікарю Іваничівської ЦРЛ забезпечити передачу зазначеного автомобіля в установленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

Голова ради                      А.Стаднік

Приступа 22024

*****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я      проект

від 25.12.2012 р. № 15/
смт. Іваничі

Про відмову від права власності

Відповідно до пункту 5 статі 60 Закону України ''Про місцеве самоврядування в Україні '', Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селища району, затвердженого рішенням районної ради від 18.07.2007 р. № 3/5 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району» та рішення районної ради від 29.03.2007 року № 8/14 «Про окремі питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району», ст.ст. 146, 147 ЦК України враховуючи клопотання підприємця Котловець Т.І., районна рада ВИРІШИЛА:
1. Відмовитись від права власності на частину приміщення бувшого райпобуткомбінату, що знаходиться за адресою смт. Іваничі вул. Жукова 12 площею 53,72 кв.м.
2. Головному спеціалісту районної ради Приступі О.В. подати реєстратору БТІ заяву про відмову від права власності на вказану частину приміщення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

Голова ради                     А.Стаднік

Приступа 22024

*****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я      проект

від 25.12.2012 р. № 15/
смт.Іваничі

Про зняття з контролю рішень
районної ради

Відповідно до ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради, районна рада ВИРІШИЛА :

Вважати виконаними або такими, що втратили чинність і зняти з контролю рішення районної ради:

- від 22.12.2011 8/7 «Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, пам'ятних дат, ювілеїв в Іваничівському районі на 2012 рік»;

- від 23.07.2010 №27/3 «Про Регіональну Програму підвищення безпеки дорожнього руху на період до 2012 року»;

- від 21.12.2007 р. №13/8 «Про районну Програму «Обдаровані діти» 2007-2010 року»;

- від 26.07.2006 р. №3/14 «Про районну Програму «Вчитель»;
- від 26.07.2006 №3/13 «Про районну Програму «Шкільний автобус»;
- від 18.02.2011 №4/7 «Про Програму підтримки малого підприємництва в Іваничівському районі на 2011-2012 роки»

Голова ради                    А.П.Стаднік

Шумська 21936

*****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я      проект

від 15.12.2012 р. № 15/
смт.Іваничі

Про розпорядження голови
районної ради, видані у
міжсесійний період

Районна рада ВИРІШИЛА :

Затвердити розпорядження голови районної ради, видані у міжсесійний період:

- від 03.12.2012 р. № 120 - р. «Про надання матеріальної допомоги»;
- від 04.12.2012 р. № 121 - р. «Про виділення коштів на придбання вінка»;
- від 03.12.2012 р. № 122 - р. «Про нагородження»;
- від 03.12.2012 р. № 123 - р. « Про нагородження»;
- від 03.12.2012 р.№ 124-р «Про виділення коштів»;
- від 05.12.2012 р. № 125-р «Про створення комісії по передачі з балансу Іваничівської районної ради на баланс Іваничівської ЦРЛ Блоку А Іваничівської ЦРЛ;

Голова ради                     А.П.Стаднік

Шумська 21936

 *****

 ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте скликання
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                               Проект
Від 25.12.2012 р. №15/
смт. Іваничі


Про надання згоди на оренду котелень

Відповідно до пункту ст.ст. 43, 60 Закону України '' Про місцеве самоврядування в Україні '', Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селища району, затвердженого рішенням районної ради від 18.07.2007 р. № 3/5 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району», враховуючи клопотання начальника відділу освіти і науки райдержадміністрації, головного лікаря Іваничівської ЦРЛ, голови ТзОВ «Українська теплогенеруюча компанія», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду Іваничівській ЦРЛ та відділу освіти і науки райдержадміністрації на здачу в оренду ТзОВ «Українська теплогенеруюча компанія» для встановлення котлів з використанням альтернативних видів опалення в котельні по вул. Банківська, 6 смт.Іваничі; котельні по вул. Жукова, 6а смт.Іваничі; котельні № 2 ЦРЛ (нова база) за умов:
- дотримання вимог рішення районної ради від 29.03.2007 р. № 8/14 «Про окремі питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району» із змінами та доповненнями, затвердженими рішенням районної ради від 12.10.2011 р. № 7/4;
- збереження та подання в районну раду підтверджуючих документів про консервацію діючого газового обладнання.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

Голова ради                А.П.Стаднік


Приступа 22024


                                                                                                    ******

 

ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

                                                                                              РІШЕННЯ
від 25 грудня 2012р. №_
смт.Іваничі

 

Про районний бюджет на 2013 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 77 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 127975,9 тис. гривень, у тому числі обсяг дотації вирівнювання у сумі 57206,8 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету у сумі 44746,8 тис. гривень. та іншої субвенції - 3689,4 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 126202,4 тис. гривень, спеціального фонду бюджету 1773,5 тис. гривень. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 127965,9 тис. гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 125753,9 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету - 2212,0 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
Рішення, в частині затвердження видатків за рахунок надходження міжбюджетних трансфертів, набирає чинності після затвердження рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2013 рік".

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 438,5 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 438,5 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2013 рік у сумі 200,0 тис. гривень.

6. Затвердити згідно із додатком № 4 до цього рішення обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік:
- дотацію вирівнювання, що передається з районного бюджету у сумі 6805,1 тис. гривень;
- іншу субвенцію із загального фонду бюджету: на розвиток дошкільної освіти у сумі 115,4 тис. гривень;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 797,0 тис. гривень;

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам району та коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року №1132 „Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів" шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду згідно із додатком № 4 до цього рішення.
Перерахування сум дотації вирівнювання, недоодержаних бюджетами сіл, селища з районного бюджету відповідно до помісячного розпису згідно з нормативами щоденних відрахувань, проводити на підставі платіжних доручень фінансового управління районної державної адміністрації бюджетами сіл, селища не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним.
Суми недоодержаних коштів, що передаються з бюджетів сіл згідно з розписом районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються на підставі платіжних доручень фінансового управління районної державної адміністрації за рахунок фактичних доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету, з якого здійснюються такі платежі не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним .

8. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:
- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій, допомог і компенсацій населенню, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;
- перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій на фінансування окремих видатків соціального захисту населення в межах їх загального обсягу з урахуванням фактичних нарахувань відповідних витрат;
- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об'єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.

9. Установити на 2013 рік згідно із додатком № 5 до цього рішення обсяги надання кредитів з районного бюджету у сумі 10,0 тис. гривень.

10. Затвердити згідно з додатком №7 до цього рішення перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

11. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 29,3 тис. гривень.

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації

13. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 1365,6 тис. гривень (додаток № 8).
Установити, що у 2013 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією. Районній державній адміністрації затвердити перелік програм, по яких встановлюються порядки використання коштів районного бюджету.

14. Відповідно до частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати в головному управлінні Державної казначейської служби України в області:
- позики на покриття тимчасових касових розривів, районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у додатку 6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

15. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

16. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

Голова ради       А.СТАДНІК

Крась 21573

                                                                     Пояснювальна записка
                                    до проекту рішення районної ради від 25 грудня 2012 року
                                                          "Про районний бюджет на 2013 рік"

В основу формування місцевих бюджетів на 2013 рік покладено положення Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік", Програми економічних реформ на 2010-2014 роки Президента України „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава" щодо створення базових передумов економічного росту через утримання низького рівня інфляції і створення стійкої фінансової системи.
В цілому, загальний розрахунковий обсяг місцевих бюджетів району на 2013 рік склав 89 920,0 тис. грн. в тому числі:
обсяг загального фонду місцевих бюджетів - 86 012,9 тис. грн., що більше аналогічного показника 2012 року на 4 500,0 тис. грн. (5,5%);
обсяг спеціального фонду місцевих бюджетів - 3 907,1 тис. грн., що більше у порівнянні з 2012 роком на 990,6 тис. грн. (33,9 %).

Доходи місцевих бюджетів
Дохідна частина місцевих бюджетів району на 2013 рік сформована з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік відповідно до норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.
Прогноз доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик), визначено в сумі 25674,7 тис. грн. Ріст доходів І кошика до прогнозу надходжень 2012 року складає 114,5 відсотка.
Щодо методики розрахунку доходів І кошика на 2013 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, то збережено діючий механізм, що використовувався при розрахунку прогнозу на 2012 рік. При цьому, враховано пропозиції місцевих фінансових органів, і при розрахунку коефіцієнту актуалізації індексу відносної податкоспроможності, коефіцієнту впливу нарахованого фонду оплати праці та показника стимулювання використано фактичні дані за останній звітний період.
Обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик), на 2013 рік склав 3131,4 тис. грн., ріст до показників 2012 року - 19,6 %.
Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів району на 2013 рік визначено у розмірі 3 907,1 тис. грн., в тому числі 1 285,5 тис. грн. або 32,9 % складає бюджет розвитку. Аналогічно, як і у 2012 році, передбачено надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 797,0 тис.грн.

Видатки місцевих бюджетів
Прогнозний обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів району (без урахування трансфертів) становить 86 012,9 тис. грн.
Обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, становить 82 881,5 тис. грн., що на 3986,5 тис. грн. (5,1 %) більше ніж у 2012 році.
При доопрацюванні проекту бюджету переглянуто розміри мінімальної заробітної плати і посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки і терміни їх запровадження та встановлено:
- мінімальну заробітну плату з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень на місяць;
- посадовий оклад (тарифну ставку) першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 852 гривні, з 1 грудня - 928 гривень на місяць.
При здійсненні розрахунку показників видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, враховано збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:
на оплату теплопостачання - на коефіцієнт 1,061;
на оплату природного газу - на коефіцієнт 1,06;
на оплату водопостачання та водовідведення, електроенергії та інших комунальних послуг та енергоносіїв - на коефіцієнт 1,063.
У видатках, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, також передбачено 412,3 тис. грн. нерозподілених видатків для бюджету району (у розмірі 0,5 % від обсягу видатків на галузі бюджетної сфери).

 

Державне управління
Загальний прогнозний обсяг видатків на утримання органів управління, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на 2013 рік складає 3 044,9 тис. грн., що більше у порівнянні з показниками 2012 року на 146,4. грн. або на 5,1 відсотка.
Розподіл обсягу видатків між бюджетами органів місцевого самоврядування здійснено виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості для утримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління (19,198 тис.грн.), нормативу кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення, що становить 3,728 одиниці на тисячу населення та з врахуванням коригуючого коефіцієнту Ky2 (1,3), що залежить від щільності населення територій сільських рад.
За таким розрахунком до бюджетів сільських рад передається 2 314,004тис.грн. видатків, до бюджету Іваничівської селищної ради - 175,089 тис.гривень.
Розподіл прогнозного показника видатків для районного бюджету, здійснено відповідно до частки видатків вказаного бюджету у загальному обсязі видатків на утримання органів управління в цілому по району Kyd 0,76 і становить 730,896 тис.грн.
Освіта
Загальний обсяг видатків на освіту, що врахований у розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів району, на 2013 рік становить 52 024,1 тис. грн., що на 2 139,7 тис. грн. (4,3%) більше такого показника у 2012 році (49 884,4 тис. грн.).
Розрахунок видатків на освіту в розрізі адміністративно-територіальних одиниць району на 2013 рік здійснено виходячи з фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періодові.
Видатки на дошкільну освіту, які враховані в обсязі міжбюджетних трансфертів, складають 7 394,5 тис. грн. що на 478,0 тис. грн. (6,9%) більше такого показника у 2012 році. У розрахунку враховано 115,4 тис. грн. видатків на розвиток дошкільної освіти, але це на 289,2 тис.грн. менше відповідного показника у бюджеті 2012 року. Розподіл видатків розвитку здійснено районною державною адміністрацією за окремим розрахунком, погоджено на засіданні профільної комісії і передається з районного бюджету як інша субвенція до бюджетів сільських рад. У разі невикористання вказаних коштів протягом січня - серпня 2013 року, за рішенням районної ради ці кошти підлягають перерозподілу.
Між бюджетами органів місцевого самоврядування видатки на дошкільну освіту розподілені за формулою, виходячи із нормативу бюджетної забезпеченості на 1 дитину 8 802 гривень, проти 8 349 гривень у 2012 році.
За формульним розрахунком до бюджету Іваничівської селищної ради передається 2 517,336 тис.грн. видатків, до бюджетів сільських рад - 4 761,764 тис.гривень.
У розрахунках міжбюджетних трансфертів на середню освіту враховано видатки на фінансування НВК „Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І ступеня с.Самоволя" і обсяг фінансового ресурсу що передається до сільського бюджету становить 426,679 тис. гривень.
Вперше в бюджеті 2013 року у видатках на освіту враховано видатки на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін в обсязі 160,8 тис.грн..
Охорона здоров'я
Загальний обсяг показників видатків на охорону здоров'я, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2013 рік становить 16 670,8 тис. грн., що на 462,6 тис. грн. або на 2,7 % менше відповідного показника 2012 року.
Обсяг видатків обраховано, виходячи із фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 597,4 грн. на 1 жителя (збільшено на 40,1 грн. до нормативу 2012 року) з приміненням коефіцієнта диференціації витрат на 1 жителя в районах 0,934 та коефіцієнта відносної вартості витрат на надання медичних послуг в залежності від вікової структури 0,996, які понижують фінансовий норматив до рівня 556,0 грн.
Крім того, обсяг видатків на гулузь зменшено на 1 548,7 тис.грн. внаслідок врахування норм Закону України від 05.07.2012 № 5081-VI "Про екстрену медичну допомогу" щодо здійснення видатків на функціонування станцій швидкої медичної допомоги та невідкладної допомоги (які перейменовуються в станції екстреної (швидкої) медичної допомоги) з обласних бюджетів. І відповідно обсяг видатків на охорону здоров"я для району обраховано в сумі 16 670,8 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки місцевих бюджетів на галузь соціального захисту та соціального забезпечення визначено у сумі 5 065,5 тис. грн., що на 1833,8 тис. грн. більше відповідного показника 2012 року.
У розрізі соціальних програм в загальному обсязі розраховано видатки таким чином:
на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальним центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по коду 091204 - виходячи із кількості громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів допомоги та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного громадянина.
Кількість обслуговуваних визначена за звітними даними Міністерства соціальної політики про організацію соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів (Форма 12-соц) станом на 01.01.2012 року і становить 3048 чол. та кількість підопічних у стаціонарних відділеннях постійного проживання - 14 чоловік;
на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - виходячи із кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги станом на 1 січня року, що передує плановому, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості витрат на виплату грошової компенсації та коефіцієнта бюджетної забезпеченості у планованому бюджетному періоді (0,94104);
на соціальні програми і заходи з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей - на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя.
Фінансування видатків на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення у 2012 році були передбачені місцевим бюджетам у вигляді додаткової дотації на виконання нових соціальних ініціатив, висловлених Президентом України В.Ф. Януковичем, для введення посад фахівців із соціальної роботи у регіонах.
У бюджеті 2013 року фінансування вказаних видатків проводитиметься за рахунок коштів обласного бюджету, як інша субвенція на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення .

Культура і мистецтво
Прогнозний обсяг видатків на культуру і мистецтво, який враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2013 рік, складає 5252,8 тис. грн., що перевищує обсяг видатків 2012 року на 283,0 тис. грн. або на 5,7 відсотка.
При визначенні видаткової частини місцевих бюджетів на культуру і мистецтво застосовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.
Розподіл бюджетного ресурсу між бюджетами органів місцевого самоврядування і районним бюджетом проведено з врахуванням населення Іваничівської селищної ради, яке обслуговується районними закладами. За таким розрахунком до бюджетів сільських рад передається 1399,225 тис.грн. ресурсу, до районного бюджету - 3853,575 тис.грн.

 


Фізична культура і спорт
Видатки, передбачені на програми і заходи з фізичної культури і спорту, у розрахунках бюджету на 2013 рік становлять 411,1 тис. грн., що більше проти показників 2012 року на 26,4 тис. грн. або на 6,9 відсотка, але на 243,9 тис.грн. менше затвердженого обсягу видатків на 2012 рік з врахуванням змін.
Обсяг видатків на програми і заходи з фізичної культури і спорту, що врахований у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на 2013 рік, визначався на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя.
Міжбюджетні трансферти
Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, в доходах загального фонду районного бюджету визначено у сумі 108 910,066 тис. грн., що на 15 614,664 тис. грн. або на 16,7 % більше у порівнянні з 2012 роком.
Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам встановлено у сумі 57 206,8 тис. гривень (у 2012 році - 56 471,8 тис. грн.).
Із 24 бюджетів органів місцевого самоврядування з дотацією вирівнювання з районного бюджету збалансовано 19 бюджетів сільських і 1 бюджет селищної рад, з передачею коштів до районного бюджету - бюджети 4-ох сільських рад (Бужанківської, Грибовицької, Литовезької та Поромівської). Обсяг коштів, що передається до районного бюджету, становить 3 689,913 тис. грн. (у 2012 році - 3346,1 тис. грн.).
Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів передбачено у обсязі 374,2 тис. гривень.
Обсяг субвенцій державного бюджету, що передаються міжбюджетним трансфертом, становить 43 949,755 тис. грн., у тому числі передбачено:
37 128,5 тис. грн. - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
5 272,0 тис. грн. - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
416,864 тис. грн. - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
287,691 тис. грн. - на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
770,0 тис. грн. - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";
74,7 тис. грн. - на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії.
Як і в поточному році, так і на 2013 рік передбачено одержати з обласного бюджету іншу субвенцію на фінансування окремих видатків соціального захисту населення, обсяг якої становить 3 689,398 тис.грн., у тому числі передбачено:
1 432,4 тис.грн. - на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
26,5 тис.грн. - на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;
58,4 тис.грн. - на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ;
11,8 тис.грн. - на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп ;
101,6 тис.грн. - на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій;
589,1тис.грн. - на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення;
1 469,598 тис.грн. - на виконання Закону України „Про екстренну медичну допомогу".
До спеціального фонду районного бюджету передбачається одержати 797,0тис. грн. субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Доходи районного бюджету

Дохідну частину районного бюджету на 2013 рік обраховано в сумі 127975,9 тис. грн., в тому числі, загальний фонд бюджету - 126202,4 тис. грн., спеціальний - 1773,5 тис. гривень (додаток 1 до рішення).
При формуванні доходів бюджету враховано ріст основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.
Відповідно до статей 66 та 69 Бюджетного кодексу України прогнозні показники власних надходжень загального фонду районного бюджету визначено в сумі 17292,4 тис грн., що становить 114,7 відсотка до затверджених показників 2012 року, в тому числі:
- доходи першого кошика, обраховані за Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, склали 17276,4 тис.грн. або 115,2 відсотка до показників 2012 року та 123,3 відсотка до очікуваного фактичного надходження доходів в цьому році;
- доходи другого кошика - 16,0 тис.грн. або 21,7 відсотка до показників 2012 року.
У структурі доходів загального фонду районного бюджету 99,9 відсотка належить податку на доходи фізичних осіб, прогноз надходжень якого визначено в сумі 17269,4 тис. грн. В порівнянні з затвердженими показниками у 2012 році його обсяг збільшено на 2261,4 тис. грн. або на 15,1 відсотка.
Розрахунок сум надходжень податку на доходи фізичних осіб проведений з урахуванням збільшення розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1147 грн., з 1 грудня - 1218 грн. на місяць, та збільшення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 855 грн., з 1 грудня - 928 грн. на місяць. Враховано також ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб за рахунок збільшення плати за оренду земельних часток (паїв).
Надходження реєстраційного збору за проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності планується на рівні фактичних надходжень в сумі 7,0 тис. гривень.
Обсяг другого кошика доходів загального фонду районного бюджету обраховано в сумі 16,0 тис. грн. за рахунок надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншого майна, що перебуває у комунальній власності, відповідно до укладених договорів.
Прогнозний показник надходжень спеціального фонду районного бюджету на 2013 рік визначено у розмірі 1773,5 тис.грн., в тому числі, 976,5 тис.грн. - це власні надходження бюджетних установ, що становить 115,2 відсотка до плану 2012 року. Аналогічно, як і у 2012 році, передбачено надходження до спеціального фонду субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 797,0 тис.гривень.

Видатки районного бюджету

Відповідно до прогнозних обсягів надходжень районного бюджету, виходячи із положень Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", сформовані показники видаткової частини районного бюджету.
Новим при формуванні бюджету на 2013 рік є впровадження IІI етапу експерименту із запровадження програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів, який передбачає залучення до експерименту районних бюджетів. В проекті рішення сформовано додаток 3-1 „Розподіл видатків районного бюджету на 2013 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм".
У ході проведення експерименту, відповідно до пункту 1.2. Інструкції
про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 9 липня 2010 року N 679, відповідальними виконавцями бюджетних програм у 2013 році визначено головних розпорядників коштів районного бюджету.
При здійсненні розрахунків, основна увага зосереджена на необхідності забезпечення асигнуваннями видатків на оплату праці з нарахуваннями, оплату енергоносіїв і комунальних послуг та послуг зв'язку, як це передбачено статтею 77 Бюджетного кодексу України.
На виплату заробітної плати працівників бюджетних установ і закладів, які утримуються з районного бюджету, планується спрямувати 44333,4 тис. грн., що більше відповідного показника попереднього бюджетного періоду на 3556,7 тис. грн., що є наслідком збільшення розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС . При цьому, враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати та на забезпечення проведення індексації заробітної плати згідно із Законом України "Про індексацію грошових доходів населення".
Розрахунок обсягу видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведено виходячи із діючих цін і тарифів.
Всі показники по фінансуванню видатків районного бюджету розглянуто на засіданнях галузевих комісій. В межах наявного фінансового ресурсу враховано зміни і пропозиції.

Органи місцевого самоврядування

Видатки районного бюджету на утримання районної ради відповідно до формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів обраховані на 2013 рік у сумі 730,896 тис. грн.
Видатки на заробітну плату та оплату енергоносіїв і комунальних послуг передбачено в повному обсязі і відповідно становлять 497,6 тис.грн. та 33,7 тис. грн.

Освіта

У ході формування показників районного бюджету на фінансування освіти основна увага зосереджена на реалізації положень Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту".
Обсяг видатків на заклади та заходи освіти, що фінансуються з районного бюджету на 2013 рік передбачені у сумі 44 080,19 тис. грн., з них із загального фонду - 43 777,690 тис. грн., спеціального - 755,499 тис. грн., з яких 302,5 тис. грн. будуть фінансуватися із бюджету розвитку за рахунок коштів, які передається із загального фонду районного бюджету до спеціального (бюджету розвитку), що відображено у додатку № 7 до рішення.
Із районного бюджету у 2013 році проводитиметься фінансування загальноосвітніх шкіл (обсяг видатків 41 261,955 тис.грн., в тому числі 160,8 тис.грн. на технічне обладнання кабінету фізики), позашкільних закладів та заходів (608,132 тис.грн.), методичної роботи (681,454 тис. грн.), централізованої бухгалтерії (772,457 тис. грн.), групи централізованого господарського обслуговування (730,732 тис. грн.), видатків по наданню допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (10,86 тис. грн.), освітньої програми щодо призначення іменних стипендій обдарованим дітям (6,0 тис. грн.) та стипендій переможцям, призерам обласних, всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та унших конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів (8,6 тис. грн.).
За рахунок власних надходжень установ освіти від батьківської плати за навчання в автошколі (66,095 тис.грн.), плати за опалення інших установ (70,0 тис.грн.), доходів від діяльності на пришкільних ділянках та шкільних їдалень (314,6 тис.грн), доходів від оренди майна (2,304 тис.грн.) буде профінансовано 452,999 тис.грн. видатків, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями - 41,904 тис.грн., придбання продуктів харчування - 300,0 тис.грн., оплату енергоносіїв - 65,8 тис.грн.
Фонд оплати праці по освітянській галузі складає 27108,5 тис. грн. або збільшений порівняно із затвердженими показниками 2012 року на 1367,3 тис. грн. При обрахунку фонду враховано вимоги чинного законодавства щодо оплати праці працівників закладів освіти, встановлення надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам, враховано кошти для виплати індексації та допомоги на оздоровлення. Обсяг фонду для виплати щорічної винагороди педагогічним працівникам обраховано з розрахунку 15 відсотків посадового окладу.
На безоплатне харчування дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей та учнів 1-4 класів шкіл І-ІІ та І-ІІІ ступенів передбачено 985,0 тис. грн., виходячи із грошової норми харчування 5,00 гривень в день на одного учня та 6 гривень - на дитину-сироту.
Для харчування учнів 1-4 класів ЗОШ І ступеня передбачено 67,1 тис. грн., виходячи із розрахунку 2 гривні в день.
Обсяг видатків на харчування дітей в оздоровчий період в пришкільних таборах обраховано в сумі 242,9 тис. грн., виходячи із норми 10грн. в день на одну дитину ( у 2012 році - 7гривень).
Бюджетні призначення, визначені на фінансування закладів освіти, забезпечать у 2013 році повністю потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, придбання твердого палива та послуг зв'язку. Розрахунок видатків на оплату енергоносіїв проведений, виходячи із очікуваних обсягів їх споживання у 2013 році та діючих цін і тарифів, з урахуванням їх прогнозного росту і визначено в сумі 4057,121 тис.гривень.
Розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, яким у 2013 році виповниться 18 років, складає 10,860 тис. грн.(6 дітей).
На видатки розвитку закладів освіти передбачається спрямувати 302,5 тис. грн. (додаток 7 до рішення), зокрема, придбання морозильних камер - 24,0 тис.грн., бойлерів для нагрівання води - 4,0 тис.грн., спецавтомобіля - 80,0 тис.грн., комп"ютерної техніки - 33,7 тис.грн., придбання технічного обладнання для фізичного кабінету - 160,8 тис. грн..
На фінансування програм в галузі освіти спрямовується 541,5 тис. грн. (додаток 8 до рішення), зокрема, "Комплексна програма розвитку освіти Іваничівського району" - 361,1 тис. грн., "Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти" - 160,8 тис. грн., розвитку позашкільної освіти - 11,0 тис.грн., "Положення про іменні стипендії районної ради для переможців, призерів обласних, всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та інших конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів" - 8,6 тис. грн.

Охорона здоров'я

Видатки на фінансування закладів охорони здоров'я в проекті районного бюджету визначені в сумі 18589,3 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії - 74,7 тис. грн.
Розрахунковий показник Міністерства фінансів збільшено на 374,2 тис.грн. за рахунок розподілу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості для збільшення асигнувань на оплату праці.
У складі видатків загального фонду районного бюджету на фінансування районної лікарні, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських лікарських амбулаторій, централізованої бухгалтерії видатки на заробітну плату становлять 10158,22 тис. грн. Забезпечено на 100 відсотків потребу в коштах за посадовими окладами з врахуванням підвищень і доплат обов"язкового характеру та на січень-березень оплату праці у нічний час та святкові дні. Не передбачено у видатках по заробітній платі оплату праці в нічний час та у святкові дні на 9-ть місяців, заміну відпусток, доплату за роботу в нічний час черговим лікарям, оплату консультацій лікарів в сумі 484,3 тис.грн. Не враховано видатки для надання допомоги на оздоровлення в сумі 370,2 тис.грн. Враховуючи видатки для нарахування на заробітну плату, всього по закладах охорони здоров"я не передбачено вище вказаних видатків в сумі 1162,1 тис.грн.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачено 2031,664 тис. грн. В розрізі енергоносіїв не забезпечено потребу в коштах для розрахунків за природний газ на жовтень-грудень 2013 року в сумі 658,3 тис.грн.
Розрахункова норма витрат на 1 ліжко-день для придбання медикаментів становить 4,62 грн., амбулаторне відвідування, стоматологічний прийом - по 0,10 грн. Обсяг витрат на придбання медикаментів розраховано в сумі 316,9 тис. грн., в тому числі видатки на придбання медикаментів пільговій категорії населення - 62,0 тис.грн.
Видатки районної лікарні на придбання медикаментів збільшено на 74,7 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії.
Видатки на придбання продуктів харчування обраховані в сумі 272,9 тис.грн. Розрахункова норма витрат на харчування становить 5,05 грн. на 1 ліжкодень. На придбання молочних сумішей передбачається 1,0 тис.грн.
На виплату пільгових пенсій при достроковому виході працівників на пенсію передбачено 39,9 тис. грн., пільгове зубопротезування - 1,0 тис. грн.
На виконання вимог Закону України від 05.07.2012 № 5081-VI "Про екстрену медичну допомогу" видатки на функціонування станцій швидкої медичної допомоги та невідкладної допомоги (які перейменовуються в станції екстреної (швидкої) медичної допомоги), при розподілі обсягу міжбюджетних трансфертів, враховані в обласному бюджеті. Відповідно до проекту рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2013 рік" фінансування вказаних видатків здійснюватиметься через районний бюджет, шляхом надання субвенції з обласного бюджету в сумі 1 469,598 тис.гривень.
На фінансування програм в галузі охорони здоров'я спрямовується 65,0 тис. грн. (додаток 8), зокрема, „Програма імунопрофілактики та захисту населення району від інфекційних хвороб" - 5,0 тис.грн., „Програма протидії захворюванню на туберкульоз" - 16,0 тис.грн., „Програма профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД" - 6,0 тис.грн., Державна програма „Репродуктивне здоров'я нації" - 8,0 тис.грн., Районна цільова програма „Цукровий діабет" - 10,0 тис.грн., „Державна цільова програма боротьби з онкологічними захворюваннями" - 20,0 тис.гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення становить 50 038,8 тис.грн., в тому числі, за рахунок субвенцій з державного бюджету та іншої субвенції з обласного бюджету передбачається 44 735,8 тис.грн. видатків соціального захисту населення.
На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено 4 767,8 тис.грн., зокрема, видатки загального фонду - 4 325,8 тис.грн., спеціального фонду - 442,0 тис.грн., в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку - 112,0 тис.гривень.
В повному обсязі передбачено видатки на оплату праці, енергоносіїв та послуг зв"язку.
В стаціонарному відділенні постійного проживання людей похилого віку перебуває 22 підопічних. Для забезпечення підопічних медикаментами, на їх придбання передбачено 20,06 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 220,6 тис.грн. Норма витрат на 1 ліжко-день для придбання медикаментів, з врахуванням надходжень до спеціального фонду бюджету, складає 2,50 грн., на харчування підопічних норма витрат становить 27,50 грн., в тому числі 20грн. за рахунок загального фонду і 7,5 грн. - за рахунок відрахувань від пенсії підопічних, які зараховуються до спеціального фонду.
Обсяг видатків для виплати компенсацій громадянам, які надають соціальні послуги інвалідам І-ІІ групи пропонується затвердити в обсязі 180,0 тис. грн. (КФКВ 091205)
На фінансування заходів передбачених районною Програмою соціального захисту населення, за рахунок зменшення видатків на утримання територіального центру, спрямовано 99,5 тис.грн., зокрема:
82,3 тис. грн.- на заходи управління праці і соціального захисту населення (КФКВ 090412);
13,2 тис.грн. - фінансова підтримка районної ради ветеранів (КФКВ 091209);
4,0 тис.грн. - фінансова підтримка районної організації інвалідів (КФКВ 091209) для придбання продуктових наборів інвалідам.
Відповідно до Програми забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами районної ради передбачено 75,0 тис.грн. видатків для надання матеріальної допомоги на лікування (КФКВ 090412). Фінансовим ресурсом для цих видатків є зменшення розрахункових видатків на утримання територіального центру (42,0тис.грн.) і перерозподіл коштів, які в розрахункових показниках МФУ визначалися на утворення центрів соціальної реабілітації (33,0 тис.грн.).
Загальний обсяг видатків соціального захиту за рахунок субвенцій, що передбачено одержати з державного бюджету, складає 43 105,1 тис. грн.
На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям- інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям передбачено видатки у сумі 37 128,5 тис.гривень.
У 2013 році розміри державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми протягом року зростатимуть відповідно до зростання розмірів прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня - 1 108 гривень, з 1 грудня - 1 176 гривень, середньорічний розмір становитиме 1 114 гривень, ріст порівняно з минулим роком - 6,9 відсотка та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 972 гривні, з 1 грудня - 1 032 гривні (середньорічний розмір становитиме 977 гривень, ріст порівняно з минулим роком становитиме 6,8 відсотка;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1 210 гривень, з 1 грудня - 1 286 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 216 гривень, ріст порівняно з минулим роком дорівнюватиме 6,6 відсотка;
працездатних осіб: з 1 січня - 1 147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 153 гривні, ріст порівняно з минулим роком дорівнюватиме 5 відсотків;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 894 гривні, з 1 грудня - 949 гривень (середньорічний розмір становитиме 899 гривень, ріст порівняно з минулим роком дорівнюватиме 6,8 відсотка.
Розміри допомоги при народженні дитини у 2013 році планується збільшити на 6,8 відсотка порівняно з розмірами, які діяли у 2012 році, зокрема:
- на першу дитину 29 310 гривень проти 27 460 у 2012 році;
- на другу дитину 58 620 гривень проти 54 920 у 2012 році;
- на третю і наступну дитину 117 240 гривень проти 109 840 у 2012 році.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (в тому числі і максимальний) збільшуватиметься у 2013 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 180 гривень (у 2012 році розмір допомоги збільшується на 120 гривень), а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 360 гривень (у 2012 році - на 230 гривень).
Обсяг видатків на відшкодування передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у 2013 році передбачено у сумі 5 272,0 тис. грн. За рахунок цієї субвенції буде забезпечено надання передбачених законодавством пільг ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, дітям війни, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.
На фінансування видатків з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу передбачається спрямувати 416,9 тис.грн. субвенції з державного бюджету.
На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" виділяється 770,0 тис. грн.
За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету передбачено 1 630,7 тис.грн. видатків по соціальному захисту населення:
- пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 58,4 тис.грн.;
- допомога по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного захворювання - 1 432,4 тис. грн.;
- допомога на поховання учасників бойових дій - 26,5 тис. грн.;
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту - 11,2 тис. грн.;
- встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп - 0,5 тис.грн.
на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей - 101,6 тис. грн.


Соціальні програми в галузі сім'ї,
жінок, молоді та дітей

Обсяг видатків на реалізацію програм і заходів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей розрахований МФУ на 2013 рік в сумі 72,1 тис. грн., що більше розрахункових показників в бюджеті 2012 року на 3,2 тис. грн. Однак, ця сума коштів забезпечує фінансування видатків на оплату праці та утримання центру соціальнихї служб для сім"ї, дітей та молоді (ЦССДМ) лише на січень-квітень.
Для забезпечення виконання вимог ст.77 Бюджетного Кодексу України за рахунок зменшення розрахункового обсягу видатків на утримання територіального центру, збільшено видатки на утримання ЦССДМ на 136,9 тис.гривень.
На фінансування програми „Молодь Іваничівщини" передбачається спрямувати 8,4 тис.грн., зокрема, на заходи ЦССДМ - 4,4 тис. грн. (КФКВ 091101), на заходи державних органів у справах молоді - 4,0 тис. грн. (КФКВ 091103) Обсяг фінансування цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування - 4,0 тис.грн. (КФКВ 090802). Видатки на фінансування цих програм передбачено за рахунок зменшення розрахункового обсягу видатків на утримання територіального центру.

Культура і мистецтво

Видатки районного бюджету на 2013 рік на галузь "Культура і мистецтво" пропонується затвердити в сумі 3969,350 тис. грн., в тому числі, видатки загального фонду - 3909,575 тис. грн., спеціального - 59,775 тис. гривень.
Обсяг видатків загального фонду районного бюджету визначено за формулою розрахунку обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на основі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на 1 жителя та коефіцієнта частки видатків бюджетів місцевого самоврядування у фінансовому нормативі - 0,34.
З районного бюджету передбачено фінансування РД "Просвіта", бібліотечної системи району, музею, дитячої музичної школи, централізованої бухгалтерії та фінансування культурно-масових заходів.
У видатках на утримання установ в повній мірі передбачено кошти для виплати заробітної плати за обов"язковими виплатами. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам музичної школи передбачена в розмірі 5% посадового окладу. Надання допомоги на оздоровлення передбачено лише в розрахунках на утримання бібліотечної системи в розмірі 50 % посадового окладу.
Видатки на оплату енергоносіїв і оплату послуг зв'язку по установах передбачені в повному обсязі.
Для передплати періодичних видань передбачено 50,0 тис. грн., придбання літератури - 4,0 тис. грн. з коштів загального фонду і 3,7 тис. грн. за рахунок доходів від надання платних послуг.

Фізична культура і спорт

Розрахунковий показник Міністерства фінансів на галузь "Фізична культура і спорт" становить 411,1 тис. грн., що на 26,4 тис. грн. більше розрахункового показника у 2012 році.
Виділений ресурс спрямовується на утримання ДЮСШ. Крім того, за пропозицією головного розпорядника коштів, відділу освіти, за рахунок зменшення видатків на загальну освіту збільшуються видатки на утримання ДЮСШ і пропонується затвердити загальний обсяг видатків у сумі 533,8 тис. грн., що забезпечить виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв в повному обсязі.
За рахунок нерозподіленого резерву коштів передбачаються наступні видатки:
18,4 тис. грн. - на утримання громадської організації ФСТ "Колос" (КФКВ 130204), розпорядником коштів є районна рада;
46,6 тис.грн. - на фінансування заходів відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в районі, зокрема, 27,0 тис. грн. спрямовується на фінансування заходів відділу молоді і спорту райдержадміністрації (КФКВ 130115), 16,6 тис.грн. - на виплату стипендій відповідно до Положення про іменні стипендії районної ради для перспективних, провідних спортсменів району, їх тренерів та вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл району (КФКВ 130202), 3,0 тис.грн. -для фінансування масових заходів з фізичної культури, які буде організовувати ФСТ "Колос" (КФКВ 130202).
Крім того, на видатки по фінансуванню заходів ФСТ "Колос" передбачено спрямувати 5,0 тис. грн. коштів, за рахунок ІІ кошика доходів районного бюджету.

Інші програми і заходи

За рахунок коштів нерозподіленого резерву районного бюджету, відповідно до затверджених програм, які фінансувалися в попередні роки, на фінансову підтримку редакції газети "Колос" виділено 150,0 тис. грн., підприємству по будівництву, газифікації і житлово-комунального господарства - 42,8 тис. грн. На фінансування районної Програми відзначення державних та професійних свят, пам'ятних дат та ювілеїв передбачено 60,0 тис.грн. (за розпорядниками коштів: районній раді та райдержадміністрації по 30,0 тис.грн. кожній).
Відповідно до Програми розвитку архівної справи в районі на 2011-2014 роки, передбачено 22,5 тис.грн. видатків для надання фінансової підтримки трудовому архіву за рахунок перерозподілу розрахункового обсягу видатків на утворення центрів соціальної реабілітації .

Міжбюджетні трансферти з районного бюджету
Обсяг міжбюджетних трансфертів у видатках районного бюджету визначено в сумі ххх тис.грн. (додаток 4 до рішення).
Дотація вирівнювання, що передається з районного бюджету до бюджетів сільських та селищної рад, відповідно Формули розрахунку міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл та селища становить 6 805,078 тис.грн.
Із загального фонду районного бюджету до бюджетів сільських рад передається 115,4 тис. грн. іншої субвенції на розвиток дошкільної освіти.
Із спеціального фонду районного бюджету до бюджетів сільських та селищної рад передається 797,0 тис. грн. субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. При розподілі субвенції враховано фактичний обсяг доходів зведеного бюджету району і бюджету відповідної територіальної громади у 2010 році від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також кількість населення району і кількість населення відповідної територіальної громади .

Видатки бюджету розвитку

Обсяг фінансування капітальних видатків районного бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку становить 434,5 тис. грн., зокрема, за розпорядниками коштів: по відділу освіти та науки передбачено 302,5 тис. грн., відділу культури і туризму - 4,0 тис. грн., управління праці і соціального захисту населення - 132,0 тис. грн. (додаток 7 до рішення).

Резервний фонд

Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших непередбачуваних видатків, в районному бюджеті сформовано резервний фонд в розмірі 29,3 тис. грн. за рахунок перерозподілу розрахункового обсягу видатків на утворення центрів соціальної реабілітації .

Кредитування

З метою продовження фінансування програми „Власний дім" для підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, в районному бюджеті передбачається надання довготермінових кредитів на вказані цілі в обсязі 10,0 тис. грн. та на витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту - 1,0 тис. гривень.


Начальник     Т. Крась

Бартновська 21 030
Кравчик 21 989

 
Управління юстиції інформує Друк

 

 Нова процедура державної реєстрації прав. Суб'єкти, уповноважені на її проведення. Видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

З 1 січня 2013 року процедура державної реєстрації прав стає простішою та зручнішою для власників, користувачів нерухомого майна.
ImageДержавна реєстрація прав проводитиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб (далі - державний реєстратор прав), а також нотаріусами, як спеціальними суб'єктами, на яких покладаються функції державного реєстратора прав (далі - нотаріус).
В спрощеному вигляді процедуру державної реєстрації прав можна зобразити в три кроки:
1) подання документів для державної реєстрації прав заявником і отримання картки прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - заява про державну реєстрацію);
2) проведення державної реєстрації прав (за відсутності підстав для відмови у її проведенні або зупиненні, чи зупиненні розгляду відповідної заяви);
3) отримання документів про державну реєстрацію прав заявником.

Звертатися до реєстраційних служб за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках:
1) законом передбачено проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно*;
* Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав, видається:
1) фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна;
2) членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;
3) юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об'єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);
4) фізичним особам та юридичним особам, які в разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);
5) фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм;
6) реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухомого майна;
7) у разі виділення окремого об'єкта нерухомого майна зі складу об'єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об'єктів;
8) фізичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, які в установленому порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки;
9) в інших випадках, встановлених законом.
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно підписується державним реєстратором прав і засвідчується печаткою.

2) проведення державної реєстрації прав на підставі рішень органів влади, зокрема на підставі рішення суду, органів прокуратури, податкових органів, органів місцевого самоврядування;
3) проведення державної реєстрації прав, які виникли до 1 січня 2013 року та не були зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло на час їх виникнення.

Право власності та інші речові права на нерухоме майно реєструються в реєстраційній службі за місцезнаходженням такого майна!
Обтяження речових прав на нерухоме майно реєструються в будь-якій реєстраційній службі!

У випадку державної реєстрації права власності на новостворену земельну ділянку особа, після державної реєстрації земельної ділянки в органах земельних ресурсів може подати документи до реєстраційної служби для проведенням державної реєстрації права власності самостійно або через державного кадастрового реєстратора, який проводив реєстрацію такої земельної ділянки.

Увага. При поданні документів для проведення державної реєстрації права власності через державного кадастрового реєстратора, документи за результатом такої реєстрації отримувати у відповідного державного кадастрового реєстратора.

Звертатися до нотаріусів за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках:
1) проведення державної реєстрації права власності перед вчиненням певної нотаріальної дії, у разі якщо реєстрацію такого права власності було проведено відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, тобто до 1 січня 2013 року;
2) проведення державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва.

Увага. Державна реєстрація права власності у випадку № 1 проводиться нотаріусом виключно у період встановлення нової системи державної реєстрації прав. В подальшому, за наявності відомостей про право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі прав, нотаріусом проводиться державна реєстрація прав виключно у результаті вчинення нотаріальної дії.


Головний спеціаліст реєстраційної служби
Іваничівського районного управління юстиції      Юлія Войтюк  

 
Управління юстиції інформує Друк

 

Що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і для чого вона потрібна

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне Imageвизнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).
Стаття 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав та законних інтересів власників, користувачів нерухомого майна шляхом створення додаткових гарантій для них.
Державна реєстрація прав зводить до мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на себе права, які їм не належать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з нерухомістю.
Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають вимогам законодавства. Тому державна реєстрація прав є обов'язковою, оскільки відповідно до Цивільного кодексу України (статті 331 та 334) та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (стаття 3) права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Увага! Виключення складає право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами. Відповідно до статті 794 Цивільного кодексу України в редакції від 01.01.2013 таке право підлягає державній реєстрації, якщо договір найму або оренди за яким воно виникає укладається на строк не менш як три роки.

 

Головний спеціаліст реєстраційної служби
Іваничівського районного управління юстиції       Войтюк Ю.А.

 
Далі...
<< [Перша] < [Попередня] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Наступна] > [Остання] >>

Результати 298 - 328 з 328

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"