Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукІнвестиційно-проектна діяльність
ОГОЛОШЕННЯ Друк

Конкурс на участь у навчаннях для новообраних

жінок-депутаток Волинської області

 

Обласне громадське об’єднання «Волинські перспективи» приступило до реалізації проекту «Використання людського капіталу та підвищення компетентності новообраних жінок-депутаток Волинської області у їх громадсько-політичній діяльності з користю для громади». Даний проект підтриманий і фінансується при підтримці Міжнародного благодійного фонду «Український Жіночий Фонд».

Мета проекту: підвищення компетентності новообраних жінок-депутаток місцевих (сільських та селищних) рад Волинської області у їх громадсько-політичній діяльності через  проведення тренінгових навчань та проведення менторських зустрічей з депутатами Волинської обласної ради та Верховної ради України.

Учасниці проекту пройдуть навчання на тренінгах: «Жіноче лідерство. Формування політичного іміджу», «Успішна комунікація та вихід з конфліктних ситуацій», «Соціальне партнерство та активізація місцевих громад», «Фандрейзинг та залучення інвестицій у розвиток територіальних громад».

В рамках проекту буде сформована група менторів, яка складатиметься із депутатів та депутаток, які мають великий позитивний досвід у громадській діяльності і готові ним поділитися із новобраними депутатками – учасницями проекту.

 Отримані знання учасниці проекту будуть застосовувати для розвитку територіальних громад, які вони представлятимуть. Напрацювання, досвід, отриманий протягом реалізації проекту, ляжуть в основу посібника «Порадник сільській депутатці», який стимулюватиме та націлюватиме інших жінок-лідерок бути ініціативними та брати активну участь у громадсько-політичному житті суспільства.

В результаті реалізації цієї ініціативи буде розкритий потенціал жінок-депутаток для вирішення суспільних проблем в інтересах становлення громадянського суспільства та розвитку територіальних громад в умовах децентралізації.

Запрошуємо до участі у проекті новообраних жінок-депутаток сільських та селищних рад Волинської області!

 

Просимо надсилати заповнені анкети на електронну адресу Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script .

Довідки за телефонами: +30506904829, +380992020442, +380332767666

Термін подання анкет - 01 лютого 2016 року.

 

 

 

 

 Анкета на участь у проекті

«Використання людського капіталу та підвищення компетентності новообраних жінок-депутаток Волинської області у їх

громадсько-політичній діяльності з користю для громади»

 

Ваші прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Ваші контакти (номер мобільного телефону, електронна пошта, поштова адреса)

 

 

 

Назва місцевої ради, яку ви представляєте

 

 

 

 

Чому Вас зацікавила участь у проекті?

 

Яких знань не вистачає Вам для того, щоб відчувати себе лідером громади?

 

 

 

 

 

 

 

 

Які зміни Ви хотіли б бачити у своїй громаді?

 

Які найбільші проблеми існують у вашій громаді? (ваша власна точка зору)

 

Як плануєте використати набутий досвід у своїй громадській та професійній діяльності?

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи готові ви поділитися набутим у проекті досвідом та напрацюваннями зі своїми колегами,членами громади?

 

Участь в проекті передбачає участь у чотирьох одноденних тренінгах з 9.00 до 18.00. Якщо ви знаєте, що не зможете виділити цей час у своїй діяльності, просимо не витрачати час на заповнення анкети.

Просимо надсилати заповнені анкети на електронну адресу Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script .

Довідки за телефонами: +38-0506904829, +38-0992020442, +38-0332-767-666

 

 
Інформація про Іваничівський район Друк

 

       Становлення економіки України та її адаптація до вимог європейської спільноти вимагає особливої уваги до регіонального розвитку. Невід’ємною складовою цієї стратегії є інноваційна політика, що насамперед базується на створенні сприятливого інвестиційного клімату, а також формуванні дієвих структур для її реалізації і налагодження ефективного механізму взаємодії між ними, тобто формування сприятливих умов для функціонування суб’єктів інноваційної діяльності та розвитку підприємництва у інноваційній сфері.
       Незважаючи на труднощі, інноваційна сфера України зберігає життєздатність і тенденцію розвитку. Цьому сприяють як ринкові, так і адміністративні важелі.  Місцевого самоврядування при цьому відіграє не останню роль. Особливо це стосується інвестиційних аспектів інноваційної діяльності. Інвестування капіталів в нові технології дозволить суттєво активізувати виробничу активність, збільшити кількість робочих місць, а також, що особливо важливо, стимулюватиме інноваційний розвиток підприємств, організацій, а отже розвиток регіонів та економіки країни вцілому.
        Інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
       Основним об’єктом інноваційної діяльності є інновації – новостворені і  вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і  соціальної сфери, забезпечують економію витрат чи створюють умови для такої економії.
       Відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність” (36/02-ВР) об'єктами інноваційної діяльності виступають:
       • інноваційні програми і проекти;
       • нові знання та інтелектуальні продукти ;
       • виробниче обладнання та процеси;
       • інфраструктура виробництва і підприємництва;
       • організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і  соціальної сфери;
       • сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
       • товарна продукція;
       • механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
       Пріоритетними напрямками у сфері залучення іноземних інвестицій є:
       - розвиток агропромислового комплексу, створення нових і реконструкція діючих потужностей харчової і переробної промисловості;
       - машинобудівна, деревообробна та легка галузі;
       - реконструкція і технічне переобладнання підприємств;
       - охорона довкілля та розвиток соціальної інфраструктури;
       - туристично-рекреаційний комплекс.
       Потенційним інвесторам пропонуються перспективні сфери вигідного вкладання коштів у розвиток, перепрофілювання підприємств, організацію нових високоефективних виробництв на базі існуючих підприємств і незавершених будівництвом об’єктів.
       В Іваничівському районі районі є всі необхідні можливості для створення з участю іноземних інвесторів підприємств з іноземними інвестиціями, спільних підприємств, франчайзингових підприємств, філій ТНК. Цьому сприяє наявність здорової конкуренції, відсутність монополій, значний людський потенціал, а також різностороння підтримка іноземного інвестора органами місцевої влади, яка полягає в створенні сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів, наданні консультацій щодо можливостей залучення іноземних інвестицій, у врегулюванні спорів, а також у всілякому стимулюванні припливу іноземного капіталу в межах своєї компетенції.

Станом на 1 липня 2015р. загальний обсяг прямих іноземнихінвестицій (з початку інвестування) становив майже 1 млн.дол.США, або 30 дол. в розрахунку на одного жителя району (в області – 240 дол.). Частка району в загальному обсязі інвестицій в область становила 0,4%. За обсягом іноземних інвестицій район посідає 9 місце в області.

Основними країнами–інвесторами економіки району є Кіпр, Нідерланди. На них припадало понад 99% загального обсягу інвестицій.

Іноземні інвестиції надійшли на підприємства, що здійснюють діяльність у сфері сільського, лісового та рибного господарства, професійної, наукової та технічної діяльності.
       Іваничі вигідно від інших регіонів вирізняється своїм транспортно-географічним положенням на перетині важливих торговельних потоків до країн Західної Європи.
       Іваничі - традиційно трудонадлишкова область і ринок праці є особливо привабливим, оскільки для нього характерним є:
       - високий рівень освіти та кваліфікації кадрів;
       - велика пропозиція трудових ресурсів;
       - сприятливі економічні умови;
       - керованість трудовими ресурсами (через місцеві центри зайнятості населення).
       Аналізуючи досвід роботи вже існуючих місцевих підприємств з іноземними інвестиціями, можна однозначно стверджувати про успішність таких капіталовкладень. Отож, іноземним інвесторам досить лише посіяти зернинки в нашу родючу волинську землю, а врожай не забариться.
       Потенційним інвесторам пропонуються перспективні сфери вигідного вкладання коштів у розвиток, перепрофілювання підприємств, організацію нових високоефективних виробництв на базі існуючих підприємств і незавершених будівництвом об’єктів.

 

 
ОГОЛОШЕННЯ Друк

 

Image Організація громади «Риковичі» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ») запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Риковичі », вул. Центральна, 68а, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт. Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою : смт. Іваничі, вул. Грушевського 13, ресурсний центр громад та с.Риковичі, вул.Центральна, 76а. Пропозиції подаються за вищезазначеною адресою не пізніше 10.30 години 11 липня 2013 року. Додаткова інформація за телефоном 2-20-24, 96-4-33.


Організація громади «Топилище» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ») запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Топилище », вул. Центральна, 47, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт. Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою : смт. Іваничі, вул. Грушевського 13, ресурсний центр громад та с.Топилище, вул. Центральна, 34а. Пропозиції подаються за вищезазначеною адресою не пізніше 12 години 11 липня 2013 року. Додаткова інформація за телефоном 2-20-24, 96-4-12.


Організація громади «Прибужжя» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ») запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Мовники », вул. Інтернаціональна, 6, заміна покрівлі. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт. Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою : смт. Іваничі, вул. Грушевського 13, ресурсний центр громад та с.Мовники, вул. Лесі Українки, 19. Пропозиції подаються за вищезазначеною адресою не пізніше 15 години 11 липня 2013 року. Додаткова інформація за телефоном 2-20-24, 96-1-42.


Організація громади «Бортнів» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ») запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Бортнів », вул. Інтернаціональна, 2, заміна вікон на енергозберігаючі, покрівлі та утеплення фасаду. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт. Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою : смт. Іваничі, вул. Грушевського 13, ресурсний центр громад та с.Бужанка, вул. Перемоги,15. Пропозиції подаються за вищезазначеною адресою не пізніше 16.30 години 11 липня 2013 року. Додаткова інформація за телефоном 2-20-24, 96-8-42.

 
Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Друк

 

Image Метою Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв`язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

Проведення конкурсу передбачено Указом Президента України від 28 жовтня 2002 р. №952/2002 «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. №64 « Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» (із змінами згідно Постанови КМ №758 від 15.08.2012).
Учасниками конкурсу є органи місцевого самоврядування, які в установленому порядку зареєстрували проект або програму розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

Підставою для оголошення конкурсного відбору 2013 року стало рішення ради Конкурсу від 13.09.2012 р., відповідно до умов якого підготовлено та надіслано до Дирекції Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування дві проектні роботи від Грядівської та Заставненської сільських рад.
Цими днями, відповідно до рішення Ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування «Про проведення щорічного відбору проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Всеукраїнського конкурсу 2012 року, затвердження його результатів та визначення необхідного обсягу державного фінансування переможців у 2013 році» № 2 від 14 березня 2013 року на підставі висновків Дирекції та Експертної комісії Конкурсу затверджено перелік проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року та обсяги їх фінансування з державного бюджету у 2013 році.
Серед переможців є представники Іваничівського району, а саме: Риковичівська сільська рада з Проектом «Освітлення села Риковичі: влада і громада - довготривала співпраця» та Поромівська сільська рада з Проектом «Практичне втілення у життя загальнодержавної Програми Президента України Віктора Федоровича Януковича №3933-VI «Питна вода України»».

 
До уваги селищного та сільських голів Друк

 

Повідомляємо, що внесені суттєві зміни до Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Відповідну Постанову Кабінет Міністрів України прийняв 15 серпня цього року. Публікуємо Положення з внесеними змінами.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування

{У тексті Положення слово "заява" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "проектна пропозиція" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

Загальні питання

1. Цим Положенням регулюється процедура проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - Конкурс), розроблених органами місцевого самоврядування.

2. Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - проекти та програми), які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

3. Учасниками Конкурсу є органи місцевого самоврядування, які в установленому порядку зареєстрували проект або програму розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, попередньо затверджені рішенням відповідної ради. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від
10.12.2003 )

4. Основні завдання Конкурсу:

Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій у розробленні і реалізації проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

створення фонду підтримки перспективних проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв'язання проблем розвитку місцевого самоврядування;

удосконалення інформаційної політики з питань розвитку місцевого самоврядування;

відбір проектів та програм з метою надання за рахунок коштів державного бюджету фінансової підтримки для розвитку місцевого самоврядування.
{ Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

                                                   Основні напрями, за якими розробляються проекти та програми


5. Основними напрямами, за якими розробляються проекти та програми, є:

1) організація ефективної системи надання послуг населенню;

2) розвиток ефективних механізмів управління територіями;
{ Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

3) удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування;

4) розроблення пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів;

5) розроблення інновацій у сфері реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування;
{ Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

6) розроблення та реалізація інноваційних проектів реформування системи житлово-комунального господарства;
{ Підпункт 6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

7) розвиток мережі громадського транспорту, інновації у сфері організації руху транспорту;
{ Підпункт 7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

8) удосконалення системи планування, забудови і благоустрою населених пунктів;

9) удосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони довкілля;

10) розвиток туристичної діяльності та курортної справи;

11) впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування;

12) розроблення та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері;

13) запровадження інноваційних інструментів розвитку підприємництва;
{ Підпункт 13 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}
14) модернізація інженерної інфраструктури;

15) підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці;

16) реформування галузей охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, зокрема збереження пам'яток культури місцевого значення;
{ Підпункт 16 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}

17) освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування;
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 902 ( 902-2004-п ) від 13.07.2004 }

18) впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність органів місцевого самоврядування;
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

19) організація співробітництва органів місцевого самоврядування в рамках спільної діяльності територіальних громад, міжнародного та транскордонного співробітництва.
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }


Організаційне забезпечення Конкурсу


6. Для організації Конкурсу утворюються рада, дирекція та експертна комісія.

7. Рада Конкурсу є вищим органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу.

Головою ради Конкурсу є Перший віце-прем'єр-міністр України.
{ Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 302 ( 302-2005-п ) від 20.04.2005, N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010; в редакції Постанови КМ N 1290 ( 1290-2011-п ) від 14.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

Формою роботи ради Конкурсу є засідання, яке проводить її голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови ради Конкурсу.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

Засідання ради Конкурсу є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

8. До складу ради Конкурсу входить голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, а також можуть входити народні депутати (за згодою), представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, їх об'єднань, громадських організацій (за згодою), незалежні експерти та науковці.
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010, N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

9. Посадовий склад ради Конкурсу затверджується Кабінетом Міністрів України. {Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

Голова ради, заступник голови ради, секретар та члени ради Конкурсу здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
{ Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

Персональний склад ради Конкурсу затверджує її голова.
{ Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }
Голова ради Конкурсу має право вносити у разі потреби зміни до складу ради та експертної комісії Конкурсу.
{ Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 }

10. Рада Конкурсу:

1) затверджує план організаційно-технічних заходів, що вноситься на її розгляд дирекцією Конкурсу;
{ Підпункт 1 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}

2) затверджує персональний склад експертної комісії Конкурсу та положення про неї;

3) затверджує порядок реєстрації проектів та програм, вимоги до них та порядок їх оцінки;

4) приймає рішення про оголошення Конкурсу;

5) визначає обсяги фінансування заходів у рамках організації та проведення Конкурсу у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, та погоджує кошториси відповідних витрат;

6) затверджує плани роботи дирекції та експертної комісії, здійснює контроль за їх діяльністю;

7) розглядає звернення та скарги органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з реєстрацією учасників Конкурсу;
{ Підпункт 7 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

8) розглядає і затверджує документи, підготовлені дирекцією Конкурсу;

9) визначає переможців Конкурсу, приймає рішення про фінансування проектів та програм;

10) затверджує типову угоду між дирекцією Конкурсу та органом місцевого самоврядування - переможцем Конкурсу щодо реалізації проектів та програм;
{ Підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

11) надає консультаційну та організаційну підтримку дирекції та експертній комісії Конкурсу з питань його проведення.

11. Рішення ради Конкурсу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації ради Конкурсу реалізуються шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вноситься Мінрегіоном.
{ Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

12. Дирекція Конкурсу є виконавчим органом ради.

Функції дирекції Конкурсу виконуються Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
{ Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010, N 758 ( 758-2012-п ) від
15.08.2012 }

Очолює дирекцію Конкурсу голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
{ Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010, N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

Для здійснення своїх повноважень дирекція Конкурсу може залучати представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.
{ Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

13. Дирекція Конкурсу:

1) забезпечує підготовку і проведення Конкурсу;

2) формує та подає на затвердження ради Конкурсу пропозиції щодо персонального складу експертної комісії Конкурсу та положення про неї;

3) подає на погодження ради Конкурсу пропозиції щодо кошторису витрат на здійснення заходів щодо проведення Конкурсу;
{ Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

4) здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності ради Конкурсу та його проведення;

5) подає на розгляд ради Конкурсу пропозиції щодо визначення обсягів фінансування на кожний бюджетний період;

6) здійснює розпорядження коштами фонду Конкурсу, передбаченими для здійснення заходів з організації Конкурсу;
( Підпункт 6 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )

7) проводить реєстрацію проектних пропозицій та інших необхідних документів, здійснює перевірку проектів та програм на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

8) надає методичні рекомендації, консультації щодо формування проектних пропозицій організації, умов та порядку проведення Конкурсу;
{ Підпункт 8 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

9) здійснює координацію діяльності експертної комісії Конкурсу;

10) створює веб-сторінку дирекції Конкурсу, де розміщуються текст цього Положення про Конкурс, форма проектної пропозиції на участь у Конкурсі, вимоги до розроблення проектів та програм, додаткові коментарі тощо, та забезпечує її організаційно-технічну та інформаційну підтримку;

11) узагальнює висновки експертної комісії щодо проектів і програм учасників Конкурсу та подає їх на розгляд ради Конкурсу;

12) здійснює моніторинг ефективності реалізації проектів та виконання програм - переможців Конкурсу;
{Підпункт 12 пункту 13 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}

13) аналізує соціально-економічні результати реалізації проектів та виконання програм на підставі звітів, що подаються переможцями Конкурсу щороку до 15 січня, інформує про стан їх виконання Кабінет Міністрів України, Мінрегіон, раду Конкурсу і
вносить пропозиції щодо подальшого фінансування проектів та програм;
( Підпункт 13 пункту 13 в редакції Постанов КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003, N 758 ( 758-2012-п ) від15.08.2012 )

14) подає в разі потреби раді Конкурсу пропозиції щодо зміни персонального складу експертної комісії Конкурсу;
{ Підпункт 14 пункту 13 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}

15) подає раді Конкурсу звіти щодо виявлених недоліків з
пропозиціями щодо їх усунення;
{Пункт 13 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

16) щороку на основі аналізу звітів органів місцевого самоврядування - переможців Конкурсу узагальнює досвід, набутий ними у процесі реалізації проектів та виконання програм;
{ Пункт 13 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

17) подає раді Конкурсу пропозиції щодо:удосконалення умов конкурсного відбору;
організації навчання посадових осіб місцевого самоврядування з питань підготовки проектів (програм) та участі в Конкурсі.
{ Пункт 13 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

14. Експертна комісія Конкурсу є консультативно-дорадчим органом ради, що утворюється з метою забезпечення кваліфікованої та об'єктивної експертизи проектів та програм учасників Конкурсу.

15. Експертна комісія:

1) бере участь у розробленні умов Конкурсу, зокрема у формуванні вимог до змісту проектів та програм, порядку їх оцінки;

2) проводить експертизу проектів та програм;

3) готує висновки щодо проектів та програм і здійснює їх оцінку в порядку, затвердженому радою Конкурсу.

16. У ході проведення експертизи проектів та програм експертна комісія враховує:
інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності;

їх технологічну обґрунтованість;

наявність чіткого плану і механізмів розв'язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб'єктів господарювання щодо їх розв'язання;

наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту або програми,фінансово-економічних
показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту або програми;

обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту або програми, порівняння з аналогічними проектами та програмами інших учасників Конкурсу.
Фонд Конкурсу
17. Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізацію проектів та програм у відповідному бюджетному періоді, та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

                                                                                                     Процедура Конкурсу


18. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення ради Конкурсу.
Оголошення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової інформації та розміщуються на веб-сторінці дирекції Конкурсу до 15 вересня поточного року. { Абзац другий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
19. Розроблення проектів та програм, що подаються на Конкурс, здійснюється органами місцевого самоврядування, які мають право залучати незалежні громадські, наукові, консультативні організації, у тому числі міжнародні або іноземні.
20. У процесі підготовки проектів та програм їх розробники мають право звертатися у разі потреби до дирекції Конкурсу для одержання додаткової інформації.
Відповідь надається дирекцією Конкурсу протягом п'яти днів після одержання запиту, у тому числі шляхом розміщення на її веб-сторінці. Дирекція Конкурсу щороку у вересні-грудні організовує інформаційно-методичні семінари з питань розроблення проектів та програм. { Абзац третій пункту 20 редакції Постанови КМ N 758 (58-2012-п) від 15.08.2012 }
21. Реєстрація проектів та програм, що беруть участь у в Конкурсі, здійснюється у порядку, затвердженому його радою.
22. Дирекція Конкурсу проводить приймання, розгляд та реєстрацію проектних пропозицій протягом шести місяців з дати публікації оголошення про проведення Конкурсу.{ Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від
15.08.2012 }
23. Порядок проведення реєстрації проектів та програм, а також вимоги щодо їх розроблення розміщуються на веб-сторінці дирекції Конкурсу протягом трьох днів з дати публікації оголошення про проведення Конкурсу.{Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
24. Конкурс проводиться у два етапи.
На першому етапі розглядаються проектні пропозиції на участь у Конкурсі і дирекцією приймається рішення щодо відповідності документів, поданих претендентом, умовам участі у реєстрації претендента як учасника Конкурсу або щодо відмови у реєстрації у разі невідповідності документів вимогам щодо участі у Конкурсі. Після завершення процедури реєстрації проекти та програми передаються дирекцією на розгляд експертної комісії для проведення експертизи та оцінки. {Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
25. Підставою для відмови у реєстрації претендента як учасника Конкурсу є:
невідповідність претендента вимогам пункту 3 цього Положення;
невідповідність змісту проектів та програм основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;
наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про Конкурс.
Відмова у реєстрації може бути оскаржена до ради Конкурсу протягом семи днів після її одержання. { Абзац п'ятий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
26. На другому етапі Конкурсу розглядаються безпосередньо проектні пропозиції учасників і визначаються його переможці. {Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}
N758 (758-2012-п) від 15.08.2012}
27. Експертна комісія Конкурсу проводить експертизу проектів та програм протягом 30 днів або іншого строку, встановленого дирекцією.
Загальний строк проведення експертизи не повинен перевищувати 60 днів.
28. Дирекція Конкурсу розглядає результати проведеної експертизи разом з протоколом підсумкового засідання експертної комісії, проектами (програмами) та протягом трьох днів вносить пропозиції раді Конкурсу щодо визначення його переможців.
{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}
29. Рада Конкурсу приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу на підставі висновків дирекції та експертної комісії, оформлених спільним протоколом, не пізніше 30 травня поточного року.
За пропозиціями ради Конкурсу Мінрегіон щороку готує бюджетний запит щодо фінансування за рахунок державного бюджету в наступному бюджетному періоді проектів та програм - переможців Конкурсу поточного року. { Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
{Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 (758-2012-п ) від15.08.2012 }
30. Рішення ради Конкурсу є підставою для оголошення результатів Конкурсу.
  31. Протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення радою Конкурсу дирекція оприлюднює його шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці дирекції Конкурсу та веб-сайті Мінрегіону, а також надсилає офіційні повідомлення органам місцевого самоврядування - переможцям Конкурсу.
{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 (758-2012-п ) від15.08.2012 }
32. Повідомлення про результати Конкурсу публікується у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також у місцевих засобах масової інформації відповідних адміністративно-територіальних одиниць (органів місцевого самоврядування - переможців Конкурсу).
{ Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
33. Переможцеві Конкурсу надсилається додатково типова угода щодо реалізації проекту (програми) між ним та дирекцією Конкурсу. Угода підписується відповідними сторонами та погоджується Мінрегіоном. Строк укладення угоди не повинен перевищувати 45 днів
з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм - переможців Конкурсу на відповідний рік. {Абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003; в редакції Постанови КМ N 758 (758-2012-п ) від 15.08.2012 }
  34. Видатки державного бюджету на проведення заходів з реалізації проектів та виконання програм переможців Конкурсу здійснюються згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, яке приймається на підставі рішення ради Конкурсу та укладених угод. (Пункт 34 в редакції Постанови КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )

 
<< [Перша] < [Попередня] 1 2 [Наступна] > [Остання] >>

Результати 1 - 13 з 15

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"