Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукЗа досвідом до західних сусідів Друк

 

 

 9-10 грудня 2013 року  члени Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради –  голови  районних  рад Волинської області  перебували з офіційним візитом у Республіці Польща.  Візит відбувся з ініціативи голови Волинської обласної ради Володимира Войтовича.
 Метою візиту було поглиблення знань  щодо діяльності польських колег, шляхів зміцнення місцевого самоврядування,   вивчення польського досвіду проведення реформ у сфері місцевого самоврядування.                                                                                                          

      Хочу сказати, що  сучасна система органів місцевого самоврядування Польщі була створена в ході розпочатої в країні у 1997 році адміністративно-територіальної реформи, метою якої було пристосування територіальної структури Польщі до загальноєвропейських стандартів напередодні вступу до ЄС. Зокрема, реформа впровадила триступеневу систему територіальних Imageодиниць (гміна-повіт-воєводство) замість двоступеневої (гміна-воєводство). Іншим завданням реформи була децентралізація влади та передача органам місцевого самоврядування значної частини повноважень на місцях. Реформа остаточно набула чинності з 1 січня 1999 року.  Станом на сьогодні Польща ділиться на 16 воєводств, 379 повітів та 2489 гмін включно з 65 містами,  що мають статус міських повітів. Місцеве самоврядування після реформи включає регіональні, повітові і  територіальні громади ґмін, які відповідають трьом різним рівням основного територіального поділу держави. Між трьома рівнями самоврядування немає відношення організаційної залежності. Вони є рівноправними і відрізняються за поставленими перед ними завданнями. Поляки спочатку визначили первинну адміністративну бюджетну одиницю - гміну.    Середня польська гміна має населення близько 10-15 тис. осіб. Сільські гміни мають у середньому 3 тис. осіб, гміни великих міст - кілька сотень тисяч мешканців. Вони покликані задовольнити потреби місцевої громади в суспільних послугах. Таким чином, місцевий бюджет гміни може складатися з бюджетів кількох окремих сіл, селищ, містечок з навколишніми селищами чи великого міста. Гміна самостійно фінансує видатки на утримання території, шляхів, вулиць, мостів, парків, охорону довкілля, водопостачання, каналізацію та вивезення сміття, забезпечення електроенергією, газом, первинну охорону здоров'я, дошкільні заклади та початкові школи, міський громадський транспорт, бібліотеки та культурні центри, спортивні майданчики тощо. Для цього гміна має закріплені джерела доходів у вигляді податків на власність, сільськогосподарську діяльність, використання лісових ресурсів, підприємницьку діяльність та ін. Також гміна розпоряджається коштами від гербового збору, збору на геологічні розробки, місцевих зборів. Крім цього вона має фіксований відсоток загальнодержавних податків (27,6 % прибуткового податку з громадян, 5 % податку на прибуток підприємств). Бюджет гміни отримує й загальну субвенцію на освіту, бюджетне вирівнювання та компенсацію витрат і цільову дотацію з державного бюджету на делеговані державою повноваження. Польща визначила гміну - найменшу одиницю адміністративно-територіального устрою - базовою, а тому найважливішою. Завдання базового характеру перебувають у компетенції ґмін . До їх обсягу належать усі публічні завдання, не передбачені для інших суб'єктів; задоволення колективних потреб  громадян належить до власних завдань ґміни. Вони виконують також завдання, делеговані їм центральним урядом.

 

     Другий рівень місцевого самоврядування – це повіт. На відміну від ґміни повіт виконує ті публічні завдання, які надані йому законами. Повіт, як і ґміна, є юридичною особою, і його самостійність підлягає судовому захисту. Обсяг завдань і функцій повіту має комплементарний характер по відношенню до функцій ґміни, тобто повіт виконує те, чого ґміна виконати не може. Слід підкреслити, що  повіт не має жодних контрольних або керівних повноважень щодо  гміни. Закон передбачає, що завдання повіту не можуть порушувати сфери діяльності гміни.       Також Законом передбачено,  що повіт може укладати з органами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування воєводства угоди щодо виконання окреслених публічних завдань. Законодавчі та контрольні владні повноваження в повіті має рада повіту, яка обирається у загальних і безпосередніх виборах на термін 4 роки. Виконавчим органом повіту є староство. Його очолює староста повіту, який обирається радою повіту. Як зразок, ми відвідали Влодавський повіт, який ділиться на міську гміну Влодава та 7 сільських. Разом у 156 місцевостях повіту мешкає близько 40 тис. осіб. Це, за словами Влодавського старости Вієслава Голачука, повіт у якому густота населення найменша з усіх 20 повітів Люблінщини та становить 32 особи на км. кв., коли середня по Люблінському воєводстві – 89 осіб на км.кв. У Владавському повіті  низький рівень промисловості, за те високі природні цінності, недаремно цей повіт через Західний Буг межує із Шацьким районом нашої області.  Станом на сьогодні існує два види повітів: земський повіт, тобто декілька сусідніх між собою гмін (314 одиниць) та міський повіт (65 одиниць). Фактично всі найбільші міста Польщі, у тому числі столиця країни Варшава, і місто Люблін, яке ми відвідали, є міськими повітами. У міському повіті відповідні владні повноваження мають міська рада та президент міста (у містах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб) або бурмістр (у містах з чисельністю населення до 100 тис. осіб).  У таких одиницях президент чи бурмістр виконують функції старости. Водночас, на відміну від старост, бурмістри та президенти обираються безпосередньо населенням на термін, як і рада повіту на 4 роки. У міських повітах виконавчим органом влади, підпорядкованим президенту чи бурмістру, є міське відомство, яке  часто називається магістратом або ратушею.                                                   Третій рівень – воєводства. Самоврядування на рівні воєводства покликано реалізовувати регіональні інтереси держави. Для цього було зменшено кількість воєводств, щоб вони могли бути конкурентоспроможними відносно регіонів Європи. Польський закон затверджує самостійність і власну юрисдикцію воєводства як одиниці самоврядування, а також дуалістичну модель управління воєводством двома окремими структурами: виконавчим органом регіонального самоврядування на чолі з маршалком воєводства та урядовою адміністрацією на чолі з воєводою. Це забезпечує унітарність польської держави, взаємозв'язок регіональної політики зі стратегією політики державної.  Основним полем діяльності воєводства - є економічний і цивілізаційний розвиток, міжнародна економічна співпраця, стимулювання ринкової конкуренції та інновацій, розвиток національної свідомості. Воєводство відповідальне за створення стратегії всебічного розвитку регіону та проведення регіональної політики, яка складається із забезпечення умов економічного розвитку, розбудови соціальної і технічної інфраструктури, пошуку і поєднання публічних та приватних коштів, підтримки освіти й науки, забезпечення співпраці між наукою й промисловістю, охорони природи й культурної спадщини. Воєвода здійснює нагляд над органами ґміни, повіту і воєводства. Крім воєводи, таке повноваження має Голова Ради Міністрів, а щодо фінансових питань – регіональні обрахункові палати.    У випадку порушення органами місцевого самоврядування діючого у країні права та інших визначених законами випадках воєвода має право розпустити орган місцевого самоврядування та призначити нові вибори. У такому випадку на території згаданого органу впроваджується правління тимчасово призначеного воєводою комісара.                                                                                                         

       Багато  хто вважає, що адміністративна реформа у Польщі була успішною та ефективною. Хочу підкреслити, що реформа у Польщі відповідала одному з основних європейських принципів – децентралізації центральної влади шляхом зміцнення влади на рівні місцевого самоврядування.   Одним  з найважніших кроків реформи визнано функціональне доповнення самоврядування на рівні ґміни самоврядуванням на рівні повіту. Іншим важливим здобутком реформи є зменшення кількості воєводств та запровадження регіонального рівня самоврядування. Децентралізація державної влади шляхом передачі функцій і відповідальності на новостворені рівні місцевого самоврядування дозволила звільнити центральну виконавчу владу від обов'язків локального адміністрування, надаючи їй більше можливостей для відповідального управління країною в цілому.

І на закінчення, хочу зазначити,  що польський досвід реформування місцевого самоврядування може бути успішно використаний в Україні. Разом із тим, це не означає, що Україна може  механічно послуговуватися польським досвідом.   Проте, я особисто вважаю, що  не слід ідеалізувати реформу, яка відбулася у наших західних сусідів. Такі питання, як виборча система і створення фінансової основи для органів місцевого самоврядування потребують  глибокого аналізу, а готові рецепти, що пропонуються, не завжди є найбільш корисними.

 
Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"