Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | Пошук№29/16Про управління майном спільної власності Друк

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 Шостого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  20.05.14 р. №  29/16           

    смт.Іваничі

 

  Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України  від 18.10. 1999 р. № 1912 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій», рішення районної ради від  26.02.2014 року № 28/4 «Про відкликання повноважень Іваничівської  районної ради, які делеговані Іваничівській районній державній адміністрації», а також,  враховуючи рішення  постійної  комісії з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та  регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району,  районна   рада ВИРІШИЛА:

 

Затвердити Положення про порядок призначення та звільнення  з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селища району (додається).

 

Затвердити Положення про формування кадрового резерву на посади керівників підприємств, установ та організацій районної комунальної власності (додається).

 

Вважати такими, що втратили чинність:

-  п. 3; п.п 9.1 та 9.3 пункту 9  рішення районної ради від 18.07.06 року № 3/5 «Про управління майном спільної власності  територіальних громад сіл і селища району»;

 - п.1,  п.2 рішення сесії від 25.12.06 року № 6/12 « Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 18.07.06 року № 3/5 «Про управління майном спільної власності  територіальних громад сіл і селища району»;

- підпункти  1.2, 1.3, 1.4  пункту 1, пункт 2 рішення районної ради від 30.05.2007 року № 10/3 « Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 25.12.2006 року №6/12 та рішення  від 18.07.2006 року    № 3/5 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району»

 

4. Виконавчому апарату районної ради затверджені  Положення опублікувати у районній газеті «Колос» та розмістити  на веб-сайті районної ради.

 

Голова ради                                                                                    В.ВІЛЕНТКО

 

Шумська 21936

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 29.05.2014 р. №  29/16 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл та селища району

 1.Загальні положення.  

         1.1. Це Положення визначає основні вимоги до контрактів при прийнятті (найманні) на роботу або в інших випадках, передбачених чинним законодавством, районною радою (далі – Органом управління майном) керівників підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад сіл та селища району.  

1.2. Відповідно до статті 21 Кодексу Законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору (додаток № 1), в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись за згодою сторін.

            1.3. Контракт укладається на термін від 1 до 5 років.

            1.4. Положення розроблено з урахуванням вимог Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу Законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 02.08.1995 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» та  інших нормативних актів з цього питання.

                       2. Призначення на посаду, порядок укладення контракту.

         2.1. Призначення на посаду керівника підприємства, (установи) організації (далі – Керівника) об’єкта спільної власності територіальних громад сіл та селища району здійснюється за рішенням районної ради. Пропозиції на сесію з цього питання вносить голова ради за погодженням з профільною постійною комісією районної ради.

            2.2. З керівниками підприємств (установ), раніше призначеними районною радою на посади, контракти можуть бути укладені або переукладені в установленому законом порядку.

 2.3. Відбір кандидатури на посаду Керівника об’єкта спільної власності територіальних громад здійснюється сектором з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл та селища району виконавчого апарату районної ради. Керівник цього відділу вносить голові районної ради подання щодо кандидатури керівника об’єкта спільної власності
         2.4. Сектор з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл та селища району готує проект рішення сесії районної ради з питання призначення керівника, до якого додаються такі документи:

            - особистий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 6х4 см, автобіографія, копія диплому про освіту та заява кандидата на посаду Керівника:
   - попередній контракт (при наявності);

   - проект контракту з Керівником (у разі його укладення);
    - довідку про підприємство.

            2.5. Проект контракту з Керівником не повинен містити необгрунтованих показників або положень, що суперечать чинному законодавству. Відповідальність за якість підготовки проекту контракту несе сектор з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл і селища району.

            2.6. Всі ці документи подаються державною мовою.

            2.7. При наявності зазначених в цьому Положенні документів, кандидатура Керівника та ці документи подаються на розгляд  голови ради та відповідної постійної комісії районної ради, яка вносить свої рекомендації.

            2.8. У разі відмови кандидата від укладення контракту внесені документи повертаються відповідному Органу та кандидату.

            2.9. На підставі поданих документів проводиться співбесіда у голови районної ради і представлена кандидатура на посаду Керівника розглядається на профільній постійній комісії. Враховуючи рекомендації постійної комісії, сесія районної ради приймає рішення про призначення Керівника. У випадках, передбачених законодавством, з ним укладається контракт за типовою формою (додається).

            Один примірник контракту зберігається у секторі з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл та селища району, другий – у Керівника. Обидва примірники контракту мають однакову юридичну силу.

            2.10. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту і може бути змінений тільки за згодою сторін в письмовій формі.

            2.11. За два місяці до закінчення строку дії контракту сектор  з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл та селища району подає голові районної ради письмову пропозицію про укладення контракту з Керівником на новий термін або вносить пропозицію щодо нової кандидатури на посаду Керівника.

            2.12. При відсутності згоди районної ради чи Керівника на продовження контракту по закінченні терміну його дії трудовий договір вважається припиненим.

            2.13. У разі відмови районної ради укласти контракт з Керівником трудовий договір з ним розривається на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. У разі відмови Керівника укласти контракт трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу Законів про працю України.

            2.14. Сектор з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл та селища району забезпечує здійснення контролю за виконанням Керівником положень укладеного контракту.

            2.15 Керівник один раз в рік протягом терміну своїх повноважень звітує на сесії районної ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність об’єкту, збереження та ефективність використання майна.

                                                 3. Зміст контракту  

         3.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до ефективного використання і збереження майна, права, обов’язку та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці керівника, розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих сторонами на себе зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану об’єкту.

            3.2. У контракті з Керівником, крім загальних вимог, передбачених у пункті 3.1. цього Положення, враховуються показники ефективності використання закріпленого за підприємством (установою) майна і прибутку згідно з додатком 2. Враховуючи особливості виробничо-господарської діяльності, у контракті з Керівником підприємства (установи) можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).

            3.3. Умови оплати праці Керівника підприємства визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів господарської діяльності підприємства.

            У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

            Система матеріального заохочення Керівника  установи повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом.
         3.4. Тривалість відпустки Керівника підприємства (установи) не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством.

            3.5. За згодою сторін можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань:

            - забезпечення Керівника підприємства (установи) та членів його сім’ї службовою житловою площею або оплата витрат за наймання (піднаймання) житлового приміщення чи користування готелем на строк дії контракту.

            3.6. У контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації у випадку дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника підприємства (УСТАНОВИ) причин.

            3.7. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів підприємства (установи) (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). За умови припинення контракту у зв’язку з виходом Керівника підприємства (установи) на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

                           4. Звільнення з посади, розірвання контракту


            4.1. Звільнення з посади Керівника здійснюється за рішенням сесії районної ради у випадках:

            - за ініціативи Керівника;

            - за ініціативи органу управління;

            - за наявності відповідного рішення суду;

            - в разі закінчення строку дії контракту;

            - у разі смерті Керівника та інших підстав, передбачених трудовим законодавством.

            4.2. Голова районної ради може виступити з обгрунтованою пропозицією щодо звільнення з посади Керівника (в тому числі дострокового розірвання контракту) за ініціативою районної ради. Для розгляду питання про звільнення Керівника необхідне пояснення з причин його звільнення.
         4.3. Пропозиція щодо звільнення Керівника з посади подається на розгляд відповідної постійної комісії районної ради.

            4.4. Голова районної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії, вносить питання про звільнення керівника на  розгляд чергової сесії районної ради.
         4.5. При розірванні контракту з підстав, передбачених контрактом, але не передбачених чинним законодавством, звільнення з посади проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу Законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці Керівника.

             4.6. На Керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством у разі звільнення.

            4.7. Спірні питання між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленого чинним законодавством.

            4.8.  У міжсесійний період Керівник може бути звільнений за згодою сторін розпорядженням голови районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради.

            4.9. Голова районної ради розпорядженням має право призначати виконувача обов’язків Керівника на період його відсутності з наступним затвердженням на сесії районної ради.

 

 

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО     
                                                                                рішенням районної ради
                                                                               від 20.05.2014 р. № 29/16

ПОЛОЖЕННЯ
про формування кадрового резерву на посади керівників підприємств, установ та організацій районної комунальної власності

Кадровий резерв на посади керівників   установ і організацій районної комунальної власності (далі - Кадровий резерв) створюється для зайняття цих посад.

З особами, зарахованими до Кадрового резерву, проводиться робота, що має сприяти підвищенню професійного рівня працівників та підготовці їх до виконання функцій на керівній посаді.

2. Формування Кадрового резерву на посади керівників установ і організацій районної комунальної власності розпочинається з оголошення у засобах масової інформації про проведення формування кадрового резерву із зазначенням вимог до кандидатів для зарахування.

3. Формування Кадрового резерву здійснюється методом відбору постійно діючою комісією з відбору кандидатів для зарахування до кадрового резерву на посади керівників підприємств, установ та організацій районної комунальної власності (далі – Комісією, що створюється розпорядженням голови районної ради).

4. Кандидатами для зарахування до Кадрового резерву мають бути професійно підготовлені працівники з повною вищою освітою, які виявляють ініціативу, мають організаторські здібності, стаж роботи не менше трьох років  відповідно до фаху, а також працівники, що одержали відповідну рекомендацію за результатами проведеної атестації.  

Пропозиції стосовно кандидатур для зарахування до Кадрового резерву можуть подаватися керівниками підприємств, установ і організацій (далі – керівниками підприємств) за письмовою згодою кандидата.

5.  На кожну посаду керівника підприємства формується Кадровий резерв у кількості не менш, як дві особи.

 До участі у відборі кандидатур для зарахування до Кадрового резерву не допускаються особи, які:

            -  визнані в установленому порядку недієздатними.

            - мають судимість, що не скасована у встановленому чинним законодавством порядку;

            -  позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк;

             - в інших випадках, установлених законами.

 7. Особи, які подали до Іваничівської районної ради зазначені в пункті 10 цього Положення документи для участі у відборі, є кандидатами для зарахування до Кадрового резерву (далі - кандидати).

            Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які займали посади першої, другої категорії не менш як два роки, зараховуються до Кадрового резерву без проведення співбесіди за умови подання документів у визначений строк.

 8. Комісія зобов'язана опублікувати відповідне оголошення в офіційному друкованому виданні, а також розмістити його на офіційному веб-сайті Іваничівської районної ради.

 9. В оголошенні про проведення відбору повинні міститися такі відомості:
1)    перелік посад, на які формується Кадровий резерв;

2)    основні вимоги до кандидатів, визначені цим Положенням;
3)    термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення;

4)    дата, місце і час проведення співбесіди.

            В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

            По закінченню терміну прийому документів, у разі відсутності бажаючих осіб на відбір, керівник підприємства, установи, організації зобов’язаний у 15-денний термін надати власні пропозиції щодо Кадрового резерву.

10. Особи, які виявили бажання взяти участь у відборі, подають до  Комісії такі документи:

а)    заяву про участь у відборі;

б)    копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

в)    заповнений листок з обліку кадрів та автобіографію;

 г)    копії документів про освіту;

д)    копію трудової книжки;

е)    фотокартку розміром 4 х 6 сантиметрів.

 Може подаватися також додаткова інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

11. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

12. Подані кандидатами документи і матеріали засідань Комісії зберігаються у  секторі з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл та селища району   районної ради.

13. Відбір кандидатів здійснюється у формі співбесіди, яка проводиться Комісією з метою об'єктивної оцінки їх знань, управлінських, організаційних і аналітичних здібностей, комунікативності.

 14. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш,  як 2/3 її складу.

 15. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

16. Засідання Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії і подається голові  Іваничівської районної ради не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожний член Комісії може додати до протоколу свої окремі пропозиції.
Комісія на підставі протоколу засідання готує список осіб, рекомендованих для зарахування до Кадрового резерву, згідно з додатком, та подає його голові Іваничівської районної ради. Рішення Комісії для голови районної ради мають рекомендаційний характер.

17. Голова районної ради за рекомендацією Комісії розпорядженням затверджує список осіб, зарахованих до Кадрового резерву на посади керівників підприємств, установ та організацій районної комунальної власності.

18. Комісія повідомляє кандидатам про результати засідання та прийняте рішення протягом трьох днів після його проведення та розміщує відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Іваничівської районної ради.  
19. Рішення Комісії може бути оскаржене кандидатом голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з рішенням.

            В разі потреби, про зарахування кандидата до Кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи зарахованого працівника.

 20. Організаційно-методичне керівництво роботою, пов'язаною з формуванням Кадрового резерву, контроль за виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з цього питання здійснює сектор  з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл та селища району.  

 21. Переважне право на заміщення вакантної посади керівника підприємства, установи, організації комунальної власності району має працівник, зарахований до Кадрового резерву на цю посаду за умови, що контракт  з керівником не буде продовжено.

            Сектор з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл і селища району  у поданні щодо призначення працівника на вакантну посаду керівника підприємства зазначає відомості про терміни перебування кандидата у складі кадрового резерву та проведену з ним роботу.

 22. Виключення працівника зі складу Кадрового резерву може відбуватися за його власної ініціативи або за розпорядженням голови  Іваничівської районної ради на підставі подання  завідувача сектором з питань управління майном спільної власності територіальних громад, сіл і селища району та керівника підприємства.

 23. Список осіб, зарахованих до кадрового резерву керівників підприємств, установ і організацій районної комунальної власності упорядковується згідно додатку до положення та затверджується головою районної ради.

24. Кадровий резерв затверджується на період дії контракту з керівником підприємства, установи, організації комунальної власності району.

 

 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"