Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | Пошук№29/18Про затвердження Статуту Іваничівської центральної районної лікарні Друк

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шостого скликання

  

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                                       

від 20.05.2014 р. № 29/18

            смт.Іваничі

 

Про затвердження Статуту  Іваничівської   

центральної районної лікарні в новій редакції

 

  Відповідно до статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   рішення районної ради від  26.02.2014 року № 28/4 «Про відкликання повноважень Іваничівської районної ради, які делеговані Іваничівській районній державній адміністрації», враховуючи клопотання адміністрації Іваничівської ЦРЛ щодо затвердження Статуту Іваничівської ЦРЛ,  районна рада  ВИРІШИЛА:

     1.Затвердити Статут Іваничівської центральної районної лікарні у новій редакції (додається).

       2.Затвердити Ципу Петра Володимировича головним лікарем  Іваничівської центральної районної лікарні.

        3.Доручити голові Іваничівської районної ради  укласти контракт з головним лікарем  центральної районної лікарні    терміном на  5 років,  після реєстрації Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з питань охорони здоров'я людини та соціального захисту населення                     (Франчук О.Ф.)  

 

Голова ради                                                                                 В.А.ВІЛЕНТКО

 

Шумська  2-19-36

 

                            

 

 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради  від 20.05.2014 № 29/18 

Голова районної ради

___________ В.А.Вілентко

           

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Іваничівської центральної

               районної лікарні                           

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Юридичний статус.

1.1. Іваничівська центральна районна лікарня (далі - ЦРЛ) є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я Іваничівського району. Створена рішенням районної ради і належить до сфери управління  Іваничівської районної державної адміністрації.

1.2. ЦРЛ є самостійною установою, користується правами юридичної особи  публічного права і має право на придбання необхідного майна, укладання договорів, може видавати доручення, пред'являти позови і виступати в судових та арбітражних установах. Має в своєму підпорядкуванні виділені у встановленому порядку будівлі, обладнання, автотранспорт, інвентар, інше майно за яке несе повну відповідальність.

1.3. ЦРЛ забезпечує медичне обслуговування всього населення Іваничівського району,та інше населення, згідно чинного законодавства.

          1.4. ЦРЛ має печатку і штамп із своїм найменуванням та зображенням Державного гербу України, самостійний баланс та поточний рахунок  в органах УДК ГУДКУ. Має право відкривати і вести рахунки. Виділені із бюджету грошові кошти, грошові кошти  та засоби, що надійшли від громадян, та юридичних осіб, як благодійні внески, знаходяться на рахунках в органах УДК ГУДКУ у Волинській області.

1.5. ЦРЛ  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повна назва українською мовою  - Іваничівська центральна районна лікарня, скорочена назва - Іваничівська ЦРЛ

2.2. Юридична адреса ЦРЛ:

45300, Україна, Волинська область,

смт Іваничі, вулиця Грушевського ,45.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦРЛ

3.1. Основна мета діяльності ЦРЛ - забезпечення потреб населення у кваліфікованій медичній допомозі  за спеціальностями: акушерство, гінекологія, анестезіологія, дитяча гінекологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, дитячі інфекційні хвороби, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, психотерапія, геріатрія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, дієтологія, епідеміологія, патологічна анатомія, проктологія, організація і управління охороною здоров'я, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, неонатологія, психіатрія, терапія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, підліткова терапія, урологія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, медицина невідкладних станів, ортопедична стоматологія, психотерапія.

3.2. Предметом діяльності ЦРЛ є:

- організація амбулаторно - поліклінічного обслуговування населення;

- забезпечення високої якості лікувально-діагностичного процесу у відділеннях ЦРЛ та лікувальних закладах району;

- раннє виявлення захворювань, своєчасне якісне їх лікування, реабілітація в амбулаторних умовах, вдома та стаціонарах району;

- проведення комплексу заходів по зниженню захворюваності та травматизму, диспансерному нагляду за хворими, проведенню профілактичних щеплень та інше;

- здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров`я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах;

- надання невідкладної допомоги при захворюваннях, травмах та нещасних випадках всім громадянам, які звернулися в лікарню незалежно від місця їх постійного проживання, хоспісної допомоги;

- проведення диспансерного нагляду, оздоровлення, реабілітації ветеранів  Великої Вітчизняної війни, осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також прирівняних до них категорій населення;

- надання підприємствам, установам та організаціям, населенню району та іншому населенню платних послуг на договірних умовах у порядку, встановленому чинним законодавством (медичні огляди для отримання дозволу на носіння зброї, медичні огляди для водіїв індивідуального автотранспорту, профогляди працівників підприємств, установ, організацій різної форми власності, медогляди для оформлення документів на виїзд за кордон, зубопротезування та інші види платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров’я згідно діючого законодавства);

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря у визначеному законодавством порядку;

- здійснення якісної експертизи непрацездатності робітників і службовців, видача тимчасово непрацездатним листів непрацездатності та інших документів про звільнення від роботи, направлення на МСЕК осіб з ознаками стійкої втрати працездатності, відбір хворих на санаторно–курортне лікування;

- організація пільгового забезпечення лікарськими засобами у встановленому законодавством порядку;

- облікова звітність про роботу відділень і служб установам, яким підпорядкована ЦРЛ, аналіз якості та ефективності лікування хворих, вивчення віддалених наслідків лікування хворих;

- разом з санітарно-епідеміологічною службою вивчає захворюваність населення інфекційними захворюваннями. Забезпечує санітарно - гігієнічний та протиепідемічний режим роботи лікувальних закладів району, ефективний взаємозв'язок з санітарно-епідеміологічною службою по своєчасному виявленню інфекційних захворювань;

- втілення в практику сучасних методів профілактики, діагностики та лікування на основі досягнень медичної науки і практики, передового досвіду організації медичного забезпечення населення, підвищення культури і якості лікувально - профілактичної допомоги, забезпечення дотриманням стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

           - господарську діяльність щодо  придбання, зберігання, перевезення,знищення, використання наркотичних засобів (списку 1таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці ІV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

- вивчення демографічних показників, загальної захворюваності, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, первинної інвалідності та розробка і проведення заходів, спрямованих на збереження і  покращення здоров'я населення району;

- підбір кадрів, їх розстановка, підготовка і перепідготовка;

- оптимізація планово - фінансової і господарської діяльності, раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів;

- зміцнення матеріально - технічної бази лікувальних закладів району, безперебійне забезпечення необхідними засобами і матеріалами медичного і господарського призначення;

- проведення санітарно - гігієнічного виховання населення району;

- дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у надані медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування; 

- є базою виробничої та навчально-виробничої практики студентів  медичних закладів освіти, лікарів - інтернів;

- надання населенню платних послуг, згідно переліку, затвердженого постановами Кабінету Міністрів України;

- координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання медичної допомоги;

- забезпечення готовності ЦРЛ до роботи в екстремальних умовах;

- інша діяльність, яка відповідає меті ЦРЛ, передбачена Статутом та незаборонена законодавством України.

 

4. ЗАВДАННЯ ЦРЛ

4.1. Удосконалення організації надання медичної допомоги населенню, насамперед на селі, забезпеченню якості лікувально-профілактичної допомоги, втілення в роботу медичних закладів району стандартів якості діагностично-лікувального процесу, забезпечення державних соціальних нормативів в системі охорони здоров'я та розвиток і удосконалення паліативної та хоспісної допомоги;

4.2. Забезпечення технічного переоснащення медичних закладів з метою створення сучасної матеріально - технічної бази для впровадження нових ефективних технологій діагностики, лікування та профілактики захворювань;

4.3. Розповсюдження серед населення позитивного досвіду впровадження принципів обов'язкового медичного страхування;

4.4. Ощадне використання наявного ліжкового фонду та ресурсів на його утримання, приведення його до наявних потреб населення в стаціонарній медичній допомозі, використання трансфертів в розрахунках за надану населенню медичну допомогу.

4.5. Подальший розвиток стаціонарозамінюючих технологій та організації  денних стаціонарів при амбулаторно-поліклінічних закладах;

4.6. Моніторинг стану здоров'я дитячого населення, зменшення втрат дитячого населення та населення працездатного віку, які обумовлюють виробничий потенціал району;

4.7. Удосконалення профілактичної спрямованості медичної допомоги приділивши особливу увагу проведенню медичних оглядів і оздоровленню сільського населення та громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

4.8. Удосконалення кадрової політики: планування потреб і планів підготовки медичних кадрів, визначення кількості медичних працівників різної кваліфікації, необхідних для медичних закладів району;

4.9. Адаптація до ринкових умов функціонування галузі та зменшення навантаження на бюджет, задоволення потреб заможного населення в медичній допомозі за власні кошти, сприяння розвитку мережі медичних закладів інших форм власності, надання платних медичних послуг;

4.10. Пропаганда здорового способу життя, підвищення рівня гігієнічних знань населення з метою запобігання захворюваності та залучення широких верств населення до збереження та зміцнення власного здоров'я.

 

5. ФУНКЦІЇ ЦРЛ

5.1. Вивчення та визначення потреб населення в наданні різних видів медичної допомоги та послуг, приведення організаційних структур ЦРЛ для їх оптимального задоволення.

5.2. Надання екстреної, невідкладної  та хоспісної допомоги.

5.3. Своєчасне, повне та якісне обстеження, встановлення клінічного діагнозу, раннього активного та комплексного лікування відповідно до стандартів, затверджених МОЗ України.

5.4. Видача висновків застрахованим особам, кваліфіковане обстеження осіб, направлених призовною комісією військкомату.

5.5. Забезпечення необхідних санітарно-побутових умов перебування хворих у медичних закладах району.

5.6. Забезпечення високої якості, оперативності медичної допомоги та обслуговування хворих.

5.7. Забезпечення якісного, раціонального та безпечного дієтичного харчування хворих.

5.8. Забезпечення кваліфікованої лікарсько-трудової експертизи, направлення хворих на доліковування у відділення реабілітації, в денні стаціонари та МСЕК.

5.9. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

5.10. Дотримання персоналом норм етики та деонтології.

5.11. Видача медичних висновків, виписних епікризів з детальним викладенням встановленого діагнозу, результатів обстеження, проведеного лікування та конкретних рекомендацій хворим.

5.12. Організаційно-методичне керівництво роботою структурних підрозділів.

5.13. Підвищення кваліфікації кадрів, укомплектування ними структурних підрозділів, підготовка діючого кадрового резерву.

5.14. Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду роботи наукової організації праці та досягнень медичної науки.

5.15. ЦРЛ та її структурні підрозділи можуть виконувати функції міжрайонних або власних центрів надання медичної допомоги, відповідно до наказів (рішень і тому подібне) вище стоячого органу охорони здоров'я, при затвердженні  районною державною адміністрацією.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЦРЛ:

6.1. Структура і штатний розпис ЦРЛ затверджується головою Іваничівської районної державної адміністрації. 

6.2.Організаційна структура ЦРЛ:

 - управління ЦРЛ;

- опорні підрозділи управління;

- структурні підрозділи ЦРЛ( відділення невідкладної допомоги, поліклінічне відділення в т.ч. жіноча консультація, стоматологічне, хірургічне,  терапевтичне , неврологічне, інфекційне, дитяче, пологове відділення, відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії, відділення(ліжка) «Хоспіс» .

 - параклінічні служби (фізіотерапевтичне,  рентгенологічне відділення,  клініко-діагностична лабораторія,  бактеріологічне відділення клініко- діагностичної лабораторії)

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

7.1. ЦРЛ методично підпорядкована управлінню охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації.

7.2. До виключної компетенції засновника належить:

- прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) ЦРЛ;

-  прийняття рішення про зміну правового режиму майна переданого ЦРЛ.

7.3. До компетенції органу управління належить:

-  затвердження штатного розпису;

- затвердження кошторису ЦРЛ після погодження з фінансовим управлінням  Іваничівської РДА;

-  затвердження структури ЦРЛ;

-  здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю ЦРЛ;

-  інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

7.4. ЦРЛ  очолює головний лікар, який призначається на посаду  і звільняється районною радою на умовах контракту за погодженням з управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення , інші умови найму визначаються контрактом.

7.5. На посаду головного лікаря ЦРЛ призначається особа з вищою медичною освітою, стажем практичної роботи та кваліфікацією з організації та управління охороною здоров'я, яка відповідає встановленим державою єдиним кваліфікаційним вимогам.

            7.6. Головний лікар ЦРЛ:

- головний лікар самостійно вирішує питання діяльності ЦРЛ. Колектив не має права втручатися в оперативну діяльність головного лікаря;

- безпосередньо організовує виконання покладених на ЦРЛ завдань і несе персональну відповідальність за їх виконання;

- управляє діяльністю ЦРЛ в порядку, визначеному посадовим документом;

- визначає повноваження керівників структурних підрозділів з організації та управління персоналом по розділах роботи;

- розробляє Статут та зміни до нього, подає їх на затвердження  районній ради;

- затверджує положення про структурні підрозділи та служби;

 - готує структуру та штатний розпис, зміни до них, подає на затвердження голові районної державної адміністрації;

­            - готує кошторис та подає на затвердження голові районної державної адміністрації за погодженням з управлінням фінансів Іваничівської районної державної адміністрації;

- без довіреності діє від імені ЦРЛ, представляє її інтереси у взаєминах з фізичними та юридичними особами;

- приймає управлінські рішення з основної діяльності та кадрової роботи, які є обов'язковими для виконання працівниками ЦРЛ;

- відкриває в установах банку поточний і інші рахунки;

- має право першого підпису на фінансових і інших документах, затверджує розміри і форму оплати праці працівників;

- організує підготовку "Правил внутрішнього трудового розпорядку роботи" для затвердження трудовим колективом, укладає колективний договір, якщо рішення по його укладенню прийняте трудовим колективом.

7.7. На період відсутності головного лікаря ЦРЛ його функції виконує заступник головного лікаря. При відсутності заступника обов'язки з управління ЦРЛ покладаються згідно наказу на одного з керівників структурних підрозділів.

7.8. Заступник головного лікаря ЦРЛ призначається  на посаду та звільняється з посади головним лікарем за погодженням з головою районної рад та управлінням охорони здоров’я ОДА, а керівники структурних підрозділів та працівники ЦРЛ призначаються та звільняються з посади головним лікарем згідно з чинним  законодавством.

7.9. Для виконання завдань ЦРЛ має право:

- самостійно планувати господарську діяльність, придбати і орендувати (з дозволу засновника) основні засоби за рахунок фінансових ресурсів ЦРЛ;

- отримувати від юридичних та фізичних осіб благодійні внески;

- укладати правочини з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами;

- мати власні надходження від надання платних послуг юридичним та фізичним особам;

- встановлювати надбавки до заробітної плати працівникам ЦРЛ за виконання додаткових завдань;

- вчиняти інші дії, що не суперечать меті діяльності ЦРЛ.

7.10. ЦРЛ зобов'язана:

            - здійснювати свою діяльність у відповідності до чинного законодавства в межах адміністративної території;

            - забезпечувати працівникам безпечні умови праці і нести у встановленому законодавством порядку відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров'ю;

            - виконувати умови колективного договору;

            - здійснювати статистичний і бухгалтерський облік результатів діяльності ЦРЛ, звітувати про результати діяльності та використання коштів в порядку і терміни, встановлені чинним законодавством держави.

7.11.    ЦРЛ в своїй зовнішній діяльності керується договірними обов'язками, укладеними з органами охорони здоров'я, іншими установами та підприємствами різних форм власності про надання передбачених цими договорами медичної допомоги та інші взаємовідносини сторін.

7.12.Матеріально-технічне забезпечення ЦРЛ здійснюється на договірних засадах з підприємствами, організаціями та установами незалежно від  форм власності, а також у фізичних осіб.

            7.13.    ЦРЛ пред'являє у відповідності до чинного законодавства позови до підприємств, установ, організацій та окремих осіб по відшкодуванню збитків на лікування громадян, захворювання яких викликано виробничими травмами і отруєннями, шляхово-транспортними пригодами, харчовими отруєннями та гострими кишковими інфекціями у зв'язку з порушеннями протиепідемічного режиму.

8. ФІНАНСУВАННЯ ЦРЛ

8.1. Фінансування ЦРЛ здійснюється за рахунок асигнувань бюджету, надходжень спеціального фонду бюджету та інших джерел власних надходжень, не заборонених чинним законодавством;

8.2. Кошти до спеціального фонду бюджету ЦРЛ надходять за надання платних медичних послуг, дозволених та затверджених згідно чинного законодавства, за оренду приміщень, техніки та майна, медичних послуг на основі договорів, кошти, одержані від підприємств і установ у вигляді компенсації за лікування громадян, які одержали виробничі і кримінальні травми, отруєння пов'язані з виробництвом, добровільні, благодійні внески та спонсорська допомога юридичних та фізичних осіб;

8.3. Оплата послуг здійснюється за тарифами та прейскурантами, затвердженими в установленому порядку.

8.4.Кошти спеціального фонду після сплати обов'язкових відрахувань до бюджету згідно кошторису доходів і видатків спрямовуються  на покриття не забезпечених бюджетними асигнуваннями видатків загального фонду закладу.

8.5.Контроль за витратами виділених асигнувань здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ

9.1.Майно ЦРЛ становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ЦРЛ.

9.2. ЦРЛ являється балансоутримувачем  майна, яке  перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і  селища Іваничівського району.  

9.3. Реалізуючи право оперативного управління ЦРЛ володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею  для здійснення некомерційної господарської діяльності.

 9.4.     Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за ЦРЛ майна здійснюється Іваничівською районною    радою.

9.5. Відчуження, списання, передача в заставу та оренду майнових об'єктів, що належать до основних фондів ЦРЛ та є власністю територіальних громад сіл і селища району і закріплені за ЦРЛ, здійснюється за згодою  районної ради у порядку встановленому чинним законодавством.

9.6.      Земельні ділянки, на яких розташовані приміщення і споруди ЦРЛ, використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦРЛ

10.1.Трудовий колектив ЦРЛ складають працівники, які своєю працею приймають участь в її діяльності на  підставі угоди, контракту чи інших форм, які регулюють трудові відносини працівників. Працівники повинні мати відповідну кваліфікацію. В ЦРЛ  організована медична рада, рада медичних сестер, які діють на основі чинного законодавства України..  

10.2. Повноваження трудового колективу здійснює профспілкова організація. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж раз на рік.  

10.3.Колективним органом управління в ЦРЛ є медична рада, яку очолює головний лікар ЦРЛ. Медичною радою приймаються рішення регіонального медично­го обслуговування населення, по профілактичній, санітарно-освітній, організаційно-методичній роботі.

Медична рада надає рекомендації по підбору та розстановці    кадрів,  господарсько-фінансовій діяльності, узгодженню дій з іншими підприємствами, установами, організаціями, громадськи­ми формуваннями в районі.

Рішення медичної ради мають рекомендаційний характер, у разі потреби впроваджуються наказом по лікарні.

10.4.Загальні збори трудового колективу розглядають виробничі, трудові та соціально-економічні питання розвитку колективу, укладення колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку роботи.

10.5.Трудові відносини працівників та адміністрації ЦРЛ регламентуються організаційно-розпорядчими документами (посадовими документами, положеннями про структурні підрозділи, правилами внутрішнього трудового розпорядку роботи, колективним договором та ін.)

10.6.Розмір заробітної плати працівників встановлюється в порядку, визначеному чинним законодавством держави.

10.7.Адміністрація ЦРЛ забезпечує своєчасне отримання заробітної плати, поліпшення умов праці своїх працівників, гарантує регламентований робочий тиждень, дні відпочинку, щорічні відпустки.

 

11. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЦРЛ

11.1.Реорганізація або ліквідація ЦРЛ проводиться згідно з  чинним законодавством.

11.2.При реорганізації ЦРЛ її права та обов'язки переходять до правонаступників, які визначаються  Іваничівською районною радою.

11.3. ЦРЛ вважається ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру України.

11.4.Ліквідація ЦРЛ здійснюється ліквідаційною комісією в порядку, визначеному чинним законодавством.

11.5.Майно та кошти ЦРЛ після ліквідації розподіляються згідно з чинним законодавством.

11.6.При реорганізації і ліквідації ЦРЛ звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1.  Змін та доповнення до Статуту ЦРЛ вносяться в разі виробничої необхідності та при зміні організаційно - штатної структури .

 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"