Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукCклад виконавчого апарату Іваничівської районної ради Друк

 

Голова районної ради

Бадзюнь Андрій Анатолійович

2-10-52

 

Заступник голови районної ради

 

Мазурок Юрій Олександрович

 

 

Керуючий справами районної ради

 

Шумська Ніна Йосипівна

 

2-10-70

Радник голови районної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку територій та здійснення економічних реформ, приватизації та власності

 

 

 

Секретар керівника

 Ткачук Катерина Ярославівна

 

2-16-76

 

Організаційний сектор виконавчого апарату районної ради

 

 

 

Завідувач організаційного сектору

 

Лелюкова Олеся Юріївна

 

2-19-36

 

Спеціаліст ІІ категорії

 

 Бомк Андрій Валерійович

 

2-19-36

Спеціаліст з юридичних питань

 

 

 

Відділ бухгалтерського  обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради

 

 

 

Начальник відділу

 

Радзівіло Людмила Анатоліївна

 

2-11-54

 

 

 

 

 

Прибиральник 

 

Ільчук Ганна Степанівна

 

 

Водій

 

Михалюк Олександр Олександрович

 

 

Сектор з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

 

 

 

Завідувач сектору

 

Петренко Мирослава Петрівна

 

2-20-24

 

Спеціаліст

 

Ткачук Галина Орестівна

 

2-20-24

 

  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова районної ради

                                                                               ___________А.А.Бадзюнь

                                                                               4 січня 2016 року

 

  

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 КЕРУЮЧОГО СПРАВАМИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

І.Загальні положення

 

Керуючий справами районної ради:

 

- призначається і звільняється з посади головою районної ради у відповідності з вимогами  Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативними актами, що стосуються посадових осіб місцевого самоврядування;

- підпорядковується безпосередньо  голові або заступнику голови районної ради;

- повинен знати  зміст і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення Конституції України, Законів України „Про боротьбу з корупцією”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну таємницю”, „Про національний архівний фонд та архівні установи”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Інструкції з питань організації роботи з документами та ведення діловодства, Регламенту сесійних засідань районної ради, Положення про  виконавчий апарат районної ради.

ІІ. Завдання та обов’язки:

 

2.1. В межах своєї компетенції   здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, інших актів законодавчої та виконавчої влади.

2.2. Спільно із працівниками виконавчого апарату районної ради, забезпечує організацію та підготовку проведення сесій, президії, нарад та інших заходів, які проводяться районною радою, візує документи ради.

2.3. Забезпечує роботу з підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України,  голів та депутатів місцевих рад району, референдумів.

2.4. Вирішує питання взаємодії виконавчого апарату районної ради  з відповідними службами  райдержадміністрації, селищною, сільськими радами.

2.5. Здійснює безпосередню розробку   проектів   нормативно-правових   актів, що приймаються головою районної ради та  районною радою в цілому,
проводить   експертизу   проектів   таких  актів; забезпечує організаційну роботу по підготовці проектів рішень ради, її постійних  комісій, планів роботи ради та контролює їх виконання.

     2.6. Здійснює контроль  за підготовкою та редакційним оформленням  всіх документів районної ради.

     2.7. Узгоджує графіки проведення сесій місцевих рад, сходів громадян, зустрічей з депутатами, виборцями.

     2.8. Вивчає, аналізує стан справ, результати роботи  виконавчого апарату районної ради, вживає заходів щодо підвищення їх ефективності, встановлює ступінь відповідальності працівників виконавчого апарату за доручені ділянки роботи. 

2.9. Організовує роботу з документами в районній раді,    готує проекти рішень  сесії,     координаційної ради органів місцевого самоврядування.

2.10. Аналізує протоколи сесій, інші розпорядчі документи  органів місцевого самоврядування. Готує необхідні довідкові матеріали.

 2.11.  Аналізує діяльність органів місцевого самоврядування району, надає їм необхідну консультативно-методичну  допомогу з питань організаційної роботи.

     2.12. Здійснює попередній розгляд документів, що подаються голові  районної ради, визначає необхідність взяття їх виконання на контроль;

    2.13. Здійснює  організаційне,  аналітичне забезпечення діяльності постійних комісій районної ради. Контролює   доведення рішень комісії до виконавців та заявників, а також до органів, підприємств, установ та організацій,  яких стосуються рішення.

2.14.  Здійснює контроль  за виконанням рішень, прийнятих на сесіях районної ради.

2.15.  Сприяє депутатам районної ради у проведенні звітів і зустрічей з виборцями, готує необхідні довідкові матеріали.

2.16. Організовує роботу по підготовці  статистичних звітів  про діяльність рад, постійних комісій, депутатів, органів територіального громадського  самоврядування, інших статистичних даних,  тому числі з питань виборців.

     2.17. Вивчає, аналізує стан справ, результати роботи  виконавчого апарату районної ради з метою підвищення їх ефективності, встановлює ступінь відповідальності працівників  за доручені ділянки роботи.

     2.18. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів районної ради.

     2.19. У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, оцінює роботу структурних підрозділів; здійснює добір кадрів) на основі сучасних методів управління.

    2.20. Здійснює контроль за дотриманням у районній раді інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.

    2.21. Опрацьовує та впроваджує систему управління охороною праці відповідно до законодавчих та нормативних актів. Ознайомлює під розпис працівників з умовами праці.

     2.22. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

     2.23. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівництву районної ради пропозиції щодо її вдосконалення.

     2.24. Здійснює контроль за дотриманням Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"  та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

    2.25.Забезпечує прогнозування та планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву та роботу з ним, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

    2.26. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті, попереджує їх про встановлені законодавством вимоги при прийнятті на державну службу.

    2.27.Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної та конкурсної комісій.

    2.28. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву про призначення, звільнення з посад та переміщення працівників виконавчого апарату районної ради, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

    2.29. Здійснює підготовку та опрацювання документів з питань призначення на посади, переведення та звільнення з посад працівників головою районної ради..

    2.30. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у виконавчому апараті районної ради.    

  2.31. Готує грамоти районної ради та розпорядження голови районної ради про нагородження осіб, на яких подані клопотання в установленому порядку, веде  облік  нагороджених.


ІІІ.Відповідальність

 

3.1.Керуючий справами несе відповідальність:

 

3.1.  За якість, грамотність, культуру і правильне оформлення  документів, які подаються на підпис керівництву.

3.2.  За неналежне виконання  або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією,  в межах, визначених чинним законодавством України;

 

3.3. За недостовірну інформацію про стан виконання планів роботи та своїх обов’язків;

3.4. За результати ефективності своєї службової діяльності;

3.5. За правопорушення, за завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним законодавством та законодавством про працю України.

3.6.   За взаємодію зв’язків, збір необхідної інформації, надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування   сільських   та селищної рад.

 

    ІV. Права

 

Керуючий справами має право:

 

4.1. Ознайомлюватись з проектами рішень, розпоряджень та вносити зміни і доповнення  до них згідно чинного законодавства, самостійно готувати проекти рішень ради, постійних комісій та інші розпорядчі документи, протоколи та стенограми проведених  засідань колегіальних органів ради.

4.2. Вносити на розгляд керівництва ради пропозиції з удосконалення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією  посадовою інструкцією.

4.3. В межах своєї компетенції повідомляти   керівництву про  всі виявлені недоліки  в роботі працівників виконавчого апарату та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4.4. Вимагати та отримувати  особисто   від керівників установ, підприємств, організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інформацію та документи для підготовки засідань постійних комісій та сесій районної ради.

4.5. Вимагати від керівництва сприяння виконанню посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією.   

 

V. Керуючий справами повинен знати:

 

5.1. Конституцію України; закони України, нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, державної служби та діяльності органів місцевого самоврядування; нормативно-правові акти  Президента України, Прем’єр-Міністра України, Кабінету Міністрів України,  Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування вищого рівня; практику застосування чинного законодавства; інструкцію з діловодства; організацію праці та управління; сучасні методи управління персоналом; законодавство про працю; основи психології праці, економіки, фінансів; методи і форми пропагування інформації з охорони праці, техніки безпеки; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.

5.2. Порядок підготовки документів, планування  діяльності  ради і методику роботи з документами.

5.3  Досконало володіти державною мовою.

5.4. Порядок документоутворення, оформлення, класифікації, збереження, експертизи цінності документів.

5.5.  Правила та норми охорони праці.

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги:

 

6.1. Керуючий справами районної ради: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи в органах виконавчої влади  або  місцевого самоврядування не менше 5 років.

 

Ознайомлена

 

  Керуюча справами                                                                    Н.Й.Шумська

 

*******


 ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної ради

________ А.А.Бадзюнь

                 4 січня 2016 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про  відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату Іваничівської районної ради


1. Загальні положення

 

1.1. Відділ   бухгалтерського обліку та господарського забезпечення (далі – відділ) утворюється відповідно до рішення районної ради «Про затвердження Положення  про виконавчий апарат районної ради сьомого скликання ».

  Відділ є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

 У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативно-правовими актами Президента України, Прем’єр-Міністра України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інструкціями Державного Казначейства України, рішеннями обласної та районної рад, Регламентом Іваничівської  районної ради, Положенням про виконавчий апарат Іваничівської  районної ради та цим Положенням.

 

  Відділ у межах своїх повноважень забезпечує ведення бухгалтерського обліку та фінансової, податкової, статистичної звітності господарсько-фінансової діяльності виконавчого апарату районної ради, здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності ради.

 

 Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної ради.

 

 Координацію діяльності відділу здійснює керуючий справами районної ради.

 

2. Основні завдання

 

Основними завданнями відділу є:

 

Організація бухгалтерського обліку і складання фінансової, податкової, статистичної звітності господарсько-фінансової діяльності виконавчого апарату районної ради.

 Здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради.

Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням фінансових документів і законністю операцій.

Контроль правильності та економного використання коштів згідно з кошторисом доходів і видатків із врахуванням внесених у встановленому порядку змін.

3. Основні функції

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

Здійснює ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо дотримання фінансової дисципліни.

Забезпечує наявність первинної документації щодо кожної операції і своєчасність обробки первинних документів, відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку, надає оперативну інформацію.

 Планує та розробляє кошторис доходів і видатків, план асигнувань із загального фонду бюджету, штатний розпис та розрахунок до штатного розпису установи, веде контроль за здійсненням видатків виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом і планом асигнувань.

 Здійснює нарахування та виплату заробітної плати працівникам виконавчого апарату районної ради, нарахування і перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування та інших платежів і виплат.

 Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань та слідкує за дотриманням встановлених правил її проведення.

 Здійснює контроль за зберіганням основних засобів, швидкозношуваних та інших матеріальних цінностей.

 Зберігає бухгалтерські документи, оформляє їх відповідно до встановленого порядку і передає в архів.

 Проводить економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

 Забезпечує ремонт комп’ютерної, копіювальної техніки.

 Замовляє друковану продукцію, форматний папір, виготовлення бланків, пам’ятних адрес, вітань та грамот.

Здійснює облік доходів і видатків по коштах на підставі діючого Положення про спеціальний цільовий фонд районної ради.

Веде розрахунки з підприємствами, організаціями та ФОП.

 Співпрацює з міжнародними донорськими структурами, зацікавленими у наданні технічної допомоги (в тому числі грантів) органам місцевого самоврядування та громадським організаціям України.

Здійснює координацію роботи по залученню позабюджетних коштів для вирішення проблем територіальних громад, інформує органи місцевого самоврядування району про міжнародні програми технічної допомоги та оголошені конкурси проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4.Права

Відділ має право:

Вносити керівництву ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

Вести ділове листування з контролюючими органами, що належать до його компетенції.

Вдосконалювати роботу по веденню бухгалтерського обліку, звітності та контролю, застосовуючи в роботі комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальних робіт.

5. Взаємодія

За характером діяльності відділ взаємодіє з:

5.1.  фінансовим управлінням районної державної адміністрації, управлінням Державного казначейства у Іваничівському районі,  управлінням Пенсійного фонду у Іваничівському районні, Іваничівським відділенням Нововолинської об’єднаної державної  податкової інспекції, відділом статистики у Іваничівському районі - з питань фінансової, податкової, статистичної звітності господарсько-фінансової діяльності виконавчого апарату районної ради:

5.2. підприємствами, установами та організаціями району – з питань матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради.

6. Організація роботи

Свою роботу відділ планує щомісячно у відповідності з планами роботи районної ради, дорученнями керівництва, функціями відділу.

7.Структура

Структура і чисельність відділу затверджуються рішенням районної ради за поданням голови районної ради.

Відділ утворюється у складі: начальник відділу, спеціаліст з інноваційної діяльності, водій, прибиральниця службових приміщень.

  8. Керівництво

8.1.  Відділ очолює начальник відділу-головний бухгалтер, який згідно з чинним законодавством  призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради.

9. Начальник відділу

Начальник відділу у межах своїх повноважень:

Здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за організацію роботи його працівників, виконанням відділом завдань, віднесених до його компетенції.

Розробляє Положення про відділ.

Розробляє посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, не охоплені посадовими інструкціями, та контролює їх дотримання.

Планує роботу відділу, контролює вчасне і якісне виконання передбачених планами роботи заходів.

Забезпечує організацію бухгалтерського обліку та звітності.

Здійснює вирішення питань, що стосуються господарського забезпечення ради.

Здійснює та контролює правильне оформлення фінансових документів і законність операцій.

За погодження з головою районної ради складає кошториси доходів і видатків на утримання виконавчого апарату ради, організовує їх фінансування,  аналізує використання коштів.

Здійснює облік доходів і видатків та звітується  по спецкоштах.

 Контролює та доповідає керівництву про використання телефонного зв’язку.

 Здійснює розрахунки з організаціями та  підприємствами.

Вносить зміни в розрахунок до штатного розпису працівників.

Забезпечує касову дисципліну.

Вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо структури та штатів відділу, а також подання про призначення, переміщення та звільнення працівників, своєчасне заміщення вакансій, заохочення і накладання стягнень за порушення трудової і виробничої дисципліни.

Підпорядковується безпосередньо голові районної ради.

10. Працівники відділу

Працівники відділу призначаються і звільняються з посади головою районної ради в установленому порядку. 

Обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються головою районної ради.

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова районної ради

                                                                               ___________А.А.Бадзюнь

                                                                               4 січня 2016 року

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

НАЧАЛЬНИКА  ВІДДІЛУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ  РАЙОННОЇ РАДИ

 

І. Загальні положення:

 

            Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення – головний  бухгалтер (далі – начальник відділу) забезпечує діяльність фінансово-господарського відділу районної ради.

            У своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Регламентом Іваничівської районної ради, Положенням про виконавчий апарат Іваничівської районної ради, Положенням про фінансово-господарський відділ Іваничівської районної ради.

            Призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу здійснюється розпорядженням голови районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

            Начальник відділу підпорядковується безпосередньо голові районної ради, заступнику голови ради та керуючому справами районної ради.

 

                                   ІІ. Завдання, обов’язки та повноваження:

 

            2.1. Здійснює керівництво діяльністю  відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

            2.2.  Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності у  районній раді і контролює дотримання правил його ведення.

            2.3. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності тощо.

            2.4. Здійснює банківські операції та операції, пов’язані з рухом  коштів та товарно-матеріальних цінностей, нарахуванням коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати, інших виплат.

            2.5. Складає відповідні звіти, здійснює облік та контроль за рухом бланків звітності. Здійснює нарахування та перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати, інших платежів та виплат.

            2.6. Бере участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності районної ради, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань; розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання  ресурсів; формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки.

            2.7. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації. Вносить зміни у довідкову та нормативну інформацію, що використовується при обробленні даних.

            2.8. Організовує облік валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності.

            2.9. Планує та  розроблює поточні плани асигнувань на утримання виконавчого апарату, складає кошторис витрат на утримання підвідомчих структур та організовує їх фінансування. Застосовує комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби та технології обліково-обчислювальних робіт.

            2.10. Бере  участь у розробці проектів положень, інструкцій, вказівок щодо бухгалтерського обліку, розробці типових форм бухгалтерської звітності, підготовці інструкцій щодо їх заповнення.

            2.11. Бере участь у розробці проектів стандартів бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів, сировини, матеріалів.

            2.12. Готує відповіді з питань обліку та звітності за дорученням керівництва на запити відповідних органів виконавчої влади.

            2.13. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни.

            2.14. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подавання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.

            2.15. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни; правильністю  нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості.

            2.16.  Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. Бере участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності; контролює подання в потрібних випадках матеріалів до слідчих і судових органів.

            2.17. Аналізує та узагальнює вітчизняну та зарубіжну практику щодо організації  бухгалтерського обліку та контролю.

            2.18. Здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативно-правових документів щодо бухгалтерського обліку та звітності.

            2.19. Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування району з питань організації бухгалтерського обліку та звітності, а також його особливостей залежно від сфери діяльності.

            2.20. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.

            2.21. Зобов’язаний дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Іваничівської районної ради.

 

      Має  право:

 

            Представляти  відділ в органах місцевого самоврядування та органах виконавчої влади, в установах та організаціях з питань, що стосуються його компетенції. Вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та районної ради в цілому. Отримувати за дорученням керівництва від посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування необхідні матеріали, пояснення, інформацію для виконання своїх службових обов’язків. У процесі виконання  покладених на відділ завдань, у межах наданих повноважень вести ділове листування з різними інспекціями з питань, що належать до його компетенції. Вносити пропозиції керівництву про притягнення працівників виконавчого апарату до відповідальності за незабезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, про вдосконалення  роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю.

    Повинен знати:

 

            Конституцію України; Закони України, нормативно-правові акти Президента України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності районної ради та відділу зокрема; розпорядчі документи, методичні та інші керівні матеріали органів державного управління, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності; практику застосування законодавчих і  нормативних актів щодо напрямів діяльності відділу; основи державного управління; основи економіки, організації праці та управління; організацію документообігу на ділянках бухгалтерського обліку; методи  аналізу господарсько-фінансової діяльності;  цивільне право;  трудове, фінансове та господарське законодавство; правила ділового етикету;

Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

 

    Відповідальність :

 

 Начальник відділу несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За недостовірну інформацію про стан виконання планів роботи та своїх обов’язків.

Невиконання рішень, доручень  і розпоряджень голови.

Несе персональну відповідальність за збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним  адміністративним, кримінальним та  цивільним законодавством України.

 За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 За порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

Кваліфікаційні вимоги:

 

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

 

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.


З інструкцією ознайомлена:

 

Начальник

відділу бухгалтерського обліку

та господарського забезпечення                                    Л.А.Радзівіло

 

 ******

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                                                                Голова районної ради

                                                                               ___________А.А.Бадзюнь

                                                                               4 січня 2016 року

 

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 ПРИБИРАЛЬНИЦІ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дана   інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність  в установі.

1.2. Прибиральниця належить до категорії робітників найпростіших професій.

1.3. Прибиральниця приймається на роботу і звільняється з роботи в установленому чинним трудовим законодавством порядку розпорядженням голови районної ради.

 

1.4. Підпорядкування  прибиральниці службових приміщень районної ради:

 

1.4.1

Пряме підпорядкування

Голові ради

1.4.2

Додаткове підпорядкування

Заступнику голови ради, керуючому справами, начальнику відділу

 

1.4.3

Працівника заміщає

особа, призначена  розпорядженням  керівника

 

Документи, що регламентують діяльність прибиральниці:

1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

1.5.2. Внутрішні документи: накази і розпорядження керівника установи; робоча інструкція прибиральниці службових приміщень, правила внутрішнього розпорядку.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

2.1. Базова загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

 Прибиральниця службових приміщень районної ради  виконує такі завдання та обов’язки:

3.1.Здійснює прибирання приміщень,(кабінетів, коридорів, сходів), видаляє пил з меблів,  килимових виробів.

3.2. Підмітає і миє вручну, або за допомогою пристроїв стіни, підлогу вікна, сходи.

3.3. Збирає сміття і відходи та відносить їх у встановлене місце.

3.4. Розміщує урни для сміття, забезпечує їх своєчасне очищення і дезинфікування.

3.5.  Здійснює чищення і дезинфікування санвузлів і туалетів.

3.6.  Готує миючі і дезинфікуючі розчини.

3.7.  Здійснює догляд за квітами  у робочих кабінетах  районної ради.

3.8. Дотримується правил санітарії та гігієни у приміщеннях, де прибирає.

 

ПРАВА

 

Прибиральниця  службових приміщень має право:

4.1. Ознайомлюватись з проектами рішень керівництва  ради щодо її діяльності.

4.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими з цією інструкцією обов’язками, а також щодо підвищення безпеки й безаварійної експлуатації транспортних засобів.

4.3. У межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності установи (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені в процесі виконання своїх  обов’язків, і вносити пропозиції щодо їх усунення.

 4.4. Вимагати від керівництва установи, свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні обов’язків, передбачених  даною посадовою інструкцією.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Прибиральниця несе відповідальність:

5.1. За неналежне виконання або невиконання своїх обов’язків, передбачених даною інструкцією, в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

5.3. За нанесені матеріальні збитки – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

ПОВИННА  ЗНАТИ

 

 Прибиральниця службових приміщень повинна знати:

6.1. Правила санітарії та гігієни з утримання приміщень, що прибираються.

6.2. Будову і правила експлуатації устаткування і пристроїв, що обслуговуються.

6.3.  Правила прибирання.

6.4.  Правила   експлуатації санітарно-технічного устаткування.

6.5. Призначення  і концентрацію дезинфікуючих  і миючих засобів,   правила  безпечного  користування ними.

6.6.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

6.7. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і  пожежної безпеки.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Дана робоча інструкція складена у двох примірниках, один з яких зберігається у підприємства, інший – у працівника.

7.2. Розділи „Завдання та обов’язки”, „Права”, „Відповідальність” можуть бути уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій структурного підрозділу і робочого місця.

7.3. Зміни та доповнення до даної робочої інструкції вносяться розпорядженням голови ради.

 

З інструкцією ознайомлена:                                       Г.С.Ільчук

 

*******

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної ради

________  А.А. Бадзюнь

          4 січня  2016 року

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ВОДІЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дана   інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність  в установі.

1.2. Водій належить до категорії робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою автомобілів і їх технологічного устаткування.

1.3. Водій приймається на роботу і звільняється з роботи в установленому чинним трудовим законодавством порядку розпорядженням голови районної ради.

1.4. Підпорядкування водія автотранспортних засобів:

 

1.4.1

Пряме підпорядкування

Голова ради

1.4.2

Додаткове підпорядкування

Заступник голови ради, керуючий справами, начальник відділу

 

1.4.3

Працівника заміщає

особа, призначена  розпорядженням  керівника

Документи, що регламентують діяльність водія:

1.5.1. Зовнішні документи : законодавчі та нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

1.5.2. Внутрішні документи: накази і розпорядження голови ради; робоча інструкція водію автотранспортних засобів, правила внутрішнього розпорядку.

 

 ІІ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

2.1. Повна загальна середня освіта.

2.2. Відповідне посвідчення водія транспортного засобу, що дає право керувати відповідними категоріями транспортних засобів (“B”,”C”,”D”,”E”).

2.3. Досвід роботи відповідним транспортним засобом не менше 1 року.

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

Водій автотранспортних засобів зобов’язаний:

3.1.Виконувати розпорядження   керівництва ради.

3.2. Забезпечувати своєчасну подачу автомобіля.

3.3. Щодня вести подорожні листи, відмічаючи маршрути руху, пройдений кілометраж, витрати палива.

3.4.Надавати своєму безпосередньому керівнику відомості про всі негаразди, що були під час роботи, і правдиву інформацію про своє самопочуття.

3.5. Не вживати перед або у процесі роботи алкоголь, психотропні, снодійні, антидепресивні та інші засоби, що знижують увагу, реакцію та працездатність організму людини.

3.6. Стежити за технічним станом автомобіля,   самостійно виконувати необхідні роботи щодо забезпечення його безпечної експлуатації (згідно з інструкцією з експлуатації), своєчасного проходження технічного обслуговування у сервісному центрі та технічного огляду.

3.7. Забезпечити коректне плавне професійне керування автомобілем, що максимально забезпечує збереження життя та здоров»я  пасажирів та технічно справний стан самого автомобіля. Не застосовувати без виняткової необхідності звукові сигнали й різкі обгони автомобілів, що рухаються попереду. Передбачати будь-яку дорожню обстановку, обирати швидкість руху і дистанцію, що не уможливлюють виникнення аварійної ситуації.

3.8. При виході із автомобіля (посадці) переконатись у відсутності потенційної небезпеки.

3.9.  Не залишати автомобіль без нагляду за межами видимості на будь-який мінімальний строк, що робить можливою крадіжку автомобіля або якихось речей із салону.

3.10.  Припарковувати автомобіль лише на стоянках, що охороняються.

3.11. Уважно стежити за навколишньою дорожньою обстановкою. Запам’ятовувати номери та прикмети автомобілів у разі їх тривалого прямування слідом за автомобілем установи. Повідомляти безпосередньому начальнику про всі свої підозри, що стосується безпеки, вносити свої пропозиції щодо її підвищення.

3.12. Утримувати двигун, кузов і салон автомобіля в чистоті, захищати їх призначеними для цього засобами догляду.

3.13. Не допускати випадків перевезення будь-яких пасажирів або вантажів на власний розсуд, а також будь-яких видів використання автотранспортного засобу в особистих цілях без дозволу керівництва.

3.14. Завжди знаходитись на робочому місті ( в гаражі, автомобілі  або в безпосередній близькості від  них).

3.15. Не допускати випадків заняття сторонніми справами в робочий час.

3.16. Виявляти творчий підхід до своїх безпосередніх обов’язків, намагатися бути корисними  установі в його поточній господарській діяльності. Виявляти розумну конструктивну ініціативу.

   

          ІV. ПРАВА

Водій автотранспортних засобів має право:

4.1. Ознайомлюватись з проектами рішень керівництва  ради щодо його діяльності.

4.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими з цією інструкцією обов’язками, а також щодо підвищення безпеки й безаварійної експлуатації транспортних засобів.

4.3. У межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності установи (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені в процесі виконання своїх  обов’язків, і вносити пропозиції щодо їх усунення.

4.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів та інших спеціалістів інформацію та документи, необхідні для його обов’язків.

4.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів до вирішення завдань, покладених на нього (якщо це передбачено положенням про структурні    підрозділи, якщо ні – з дозволу керівника  установи ).

4.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника сприяння у виконані обов’язків, передбачених даною робочою інструкцією.

4.7. Вимагати від пасажирів:

4.7.1. Виконання правил поведінки у транспортному засобі.

4.7.2. Виконання правил дорожнього руху ( в тому числі користування ременями безпеки).

4.7.3. Дотримання чистоти.

4.8. Відмовитись від використання транспортного засобу при виявлені несправності.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Водій автотранспортних засобів несе відповідальність:

5.1. За неналежне виконання або невиконання своїх обов’язків, передбачених даною інструкцією, в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

5.2. За правопорушення, здійснені у процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3. За нанесені матеріальні збитки – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

ПОВИНЕН ЗНАТИ

 

Водій автотранспортних засобів повинен знати:

6.1. Правила дорожнього руху, штрафні санкції за порушення.

6.2. Правила перевезення пасажирів та вантажів.

6.3. Основні технічні характеристики та загальну будову автомобіля, призначення, порядок, принцип дії роботи агрегатів, механізмів, приборів, лічильників, елементів керування (призначення клавіш, кнопок, рукояток тощо).

6.4. Правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту (строки, порядок проведення наступного технічного обслуговування, технічного огляду, перевірки тиску, зносу шин, кута вільного ходу керма тощо, відповідно до інструкції з експлуатації автомобіля).

6.5. Причини виникнення несправності автомобіля, способи їх виявлення та усунення.

6.6. Правила утримання автомобіля, засоби збільшення міжремонтних пробігів.

6.7. Правила догляду за кузовом і салоном та правила утримання їх у чистоті й сприятливому для довготривалої експлуатації стані (не мити кузов під прямим сонячним промінням, взимку – гарячою водою, своєчасно наносити миючу рідину, захисні лосьйони, тощо).

6.8. Порядок встановлення та зняття систем сигналізації у різних режимах, характер та умови їх спрацювання.

6.9. Вплив погодних умов на безпеку керування автомобілем, способи запобігання дорожньо-транспортним пригодам.

6.10. Основи організації праці.

6.11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

6.12. Правила і норми охорони праці, пожежної безпеки.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Дана робоча інструкція складена у двох примірниках, один з яких зберігається у підприємства, інший – у працівника.

7.2. Розділи „Завдання та обов’язки”, „Права”, „Відповідальність” можуть бути уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій структурного підрозділу і робочого місця.

7.3. Зміни та доповнення до даної робочої інструкції вносяться розпорядженням голови ради.

 


З інструкцією ознайомлений:                                                     

 

 

 *******

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова районної ради

                                                                               ___________А.А.Бадзюнь

                                                                               4 січня 2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СЕКТОР  ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАЙОННОЇ РАДИ

 

І. Загальні засади.

1.1.    Організаційний сектор (далі –  сектор) утворюється за розпорядженням голови районної ради  або рішенням районної ради  і є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

 

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, Регламентом роботи сесійних засідань районної ради, розпорядженнями голови, заступника голови районної ради та цим Положенням.

 

1.3. Структура сектору, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату районної ради, який затверджується головою районної ради за поданням керуючого справами виконавчого апарату районної ради.  

 

ІІ. Завдання і повноваження сектору.

 

-  Організаційний сектор утворюється для  організаційного   забезпечення  діяльності районної ради, її президії та постійних комісій, депутатів, ведення у виконавчому апараті діловодства, здійснення контролю за  строками проходження і виконання документів, надання методичної та практичної допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування.

-  Перевіряє на відповідність чинному законодавству України проекти рішень районної ради, розпорядження голови, заступника голови районної ради, інші документи за окремими дорученнями керівництва ради.

2.2. Організаційний сектор до покладених на нього завдань:

2.2.1. Здійснює ведення діловодства у виконавчому апараті районної ради.

2.2.2. Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає на розгляд керівництву районної ради та на виконання, розмножує та надсилає виконавцям вхідну і вихідну кореспонденцію, рішення районної ради, розпорядження голови та заступника голови районної ради, рішення постійних комісій.

2.2.3. Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю виконання вимог документів та резолюцій  керівництва районної ради.

2.2.4. Забезпечує підготовку і проведення сесій, засідання президії районної ради, нарад та інших заходів, що проводяться в районній раді. Здійснює протоколювання  заходів районної ради.

2.2.5. Забезпечує інформування роботи органів місцевого самоврядування через засоби  масової інформації, 

2.2.6. Здійснює контроль  за правильністю користування документами, готує довідки, звіти, зведення, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує керівництво районної ради з цих питань.

2.2.7. Забезпечує культуру роботи з документами, впровадження наукової організації праці, комп'ютеризації, засобів оргтехніки в практичній роботі з документами районної ради.

2.2.8. Забезпечує виготовлення, облік, зберігання печаток, штампів,  бланків і законність користування ними.

2.2.9. Приймає участь по складанню зведеної номенклатури справ районної ради, забезпечує єдиний порядок відбору, обліку, збереження, якості опрацювання та використання документів, які утворюються у процесі діяльності районної ради, її президії, постійних комісій та виконавчого апарату для передачі на архівне зберігання. 

2.2.10. Відповідно до Закону України „Про державний архів в Україні” бере  участь у проведенні експертизи науково – практичної цінності документів при їх відборі на архівне зберігання.

2.2.11. Бере участь у підготовці матеріалів на розгляд сесій, президії районної ради.

2.2.12.  Забезпечує наповнення офіційного сайту районної ради новинами  у сфері  суспільно – політичного, культурного життя району, про роботу депутатів і депутатського корпусу та районної ради в цілому.

       2.2.13. Здійснює інші, передбачені законодавством України, повноваження щодо  організаційно-кадрової роботи.

2.2. 14.  Бере участь у роботі  сесій, засідань президії, постійних комісій.

2.2.15. Здійснює  своєчасне  оформлення  стенограм, протоколів нарад, постійних комісій,  сесій районної ради;

2.2. 16.  Виконує інші завдання за дорученням керівництва районної ради.

 

 ІІ.  Організаційний сектор  має право:

 

2.1. Повертати документи, підготовлені з порушенням Інструкції по діловодству, або інших нормативних правил та вимагати їх доопрацювання;

2.2. Надавати консультативну допомогу з питань діловодства органам місцевого самоврядування та домагатися неухильного дотримання ними вимог Інструкції і встановлених правил роботи з документами.

2.3 Надавати методичну і практичну допомогу працівникам виконавчих апаратів селищної та сільських рад в організації роботи із пропозиціями, зверненнями і скаргами громадян, в проведенні особистого прийому громадян.

2.4 Представляти інтереси в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.  Вносити (готувати) проект запитів на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

2.5 Вносити пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи .

 

 ******

 

  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова районної ради

                                                                               ___________А.А.Бадзюнь

                                                                               4 січня 2016 року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕКТОРУ

 

І. Загальні положення.

 

1.  Завідувач організаційного сектору  

 

- призначається і звільняється з посади головою районної ради у відповідності з вимогами  Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативними актами, що стосуються посадових осіб місцевого самоврядування;

- підпорядковується безпосередньо голові районної ради, його заступнику та керуючому справами районної ради;

- повинен знати  зміст і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення Конституції України, Законів України „ Про засади запобігання і протидії корупції ”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну таємницю”, Закон України «Про очищення влади», „Про національний архівний фонд та архівні установи”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Інструкції з питань організації роботи з документами та ведення діловодства, регламенту сесійних засідань районної ради, положення про сектор з питань організаційної та кадрової роботи.

    

ІІ. Завдання і обов’язки:

 

 2.1. Керує діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за організацію роботи, виконання, віднесених до компетенції сектору завдань;

 2.2. Здійснює методичне керівництво правовою роботою органів місцевого самоврядування, надає правову допомогу цим органам та іншим громадським організаціям, бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей на претензійні документи;

2.3. Планує роботу сектору, контролює вчасне і якісне виконання передбачених планами роботи заходів;

2.4. Вивчає, аналізує стан справ, результати роботи сектору,  встановлює ступінь відповідальності працівників  сектору за доручені ділянки роботи;

2.5. Розробляє і вносить на розгляд керуючого справами пропозиції щодо:

                        а) положення про сектор, посадових обов’язків його працівників;

                        б) планування роботи сектору; 

в) ведення діловодства, забезпечення обліку, контролю за строками проходження і виконання, а також зберігання документів;

2.6. Готує проекти розпоряджень та рішень районної ради  за дорученням керуючого справами;

        2.7. Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян голові районної ради та його заступнику.

2.8. Здійснює систематичний контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які направляються за належністю та  повертає виконавцям не доопрацьовані і неправильно оформлені документи з питань розгляду звернень громадян.

2.9. Здійснює вивчення, узагальнення пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до районної ради, готує інформаційно-довідкові матеріали (узагальнення, довідки, пропозиції).

2.10. Надає методичну і практичну допомогу працівникам виконавчих апаратів селищної та сільських рад в організації роботи із пропозиціями, зверненнями і скаргами громадян, в проведенні особистого прийому громадян.

2.11. Вивчає, аналізує, узагальнює позитивний досвід роботи по організації прийому і розгляду звернень громадян.

2.12. Веде облік всіх письмових і усних звернень громадян на реєстраційно-контрольних картках, в журналах реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян встановленого зразка, з повним відображенням в них суті поставлених питань даних роз'яснень або проведених консультацій, результатів розгляду.

2.13. Вносить пропозиції по удосконаленню організації роботи з пропозиціями, заявами і скаргами громадян.

2.14. Веде особові справи, трудові книжки та інші облікові матеріали працівників, які віднесені до номенклатури кадрів виконавчого апарату районної ради, готує довідки, інформації з кадрових питань.

2.15. Вивчає та узагальнює досвід роботи з кадрами в органах місцевого самоврядування, надає їм методичну і практичну допомогу в роботі з кадрами, дотриманні законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та дотриманні норм трудового законодавства.

2.14. Забезпечує підготовку графіків відпусток,  документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності.

       2.15.Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів місцевого самоврядування вищого рівня.  

       2.16. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою сектору. Готує інформацію про результати цієї роботи.

     2.17. Застосовує оперативний зв'язок з різними регіонами України, обласними, районними, селищною та сільськими радами та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів під час розв'язання питань, що стосуються його компетенції.

    2.18. Відповідає за роботу постійних комісій районної ради :

- з питань аграрної політики, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та надзвичайних ситуацій ;

- з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення;

   2.19.  Наповнює офіційний сайт районної ради новинами  у сфері  суспільно – політичного, культурного життя району, про роботу депутатів і депутатського корпусу та районної ради в цілому;

    2.20. Візує розпорядчі документи та рішення ради;

     2.21. Вивчає, аналізує стан справ, результати роботи сектору, вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи сектору, встановлює ступінь відповідальності працівників  сектору за доручені ділянки роботи;

     2.22. Своєчасно інформує керівництво районної ради  про  районні та обласні заходи.

     2.23. Забезпечує доведення рішень комісій та сесій до виконавців та заявників, а також до керівників органів, підприємств, установ та організацій, яких стосуються прийняті рішення.

       2.24.Виконує доручення голови, заступника голови та керуючого справами районної ради;

 

ІІІ.    Завідувач сектору має право:

 

            3.1. Надавати консультативну допомогу з питань діловодства органам місцевого самоврядування та домагатися неухильного дотримання ними вимог інструкції та встановлених правил роботи з документами.

            3.2. Вимагати від виконавців подання у виконавчий апарат районної ради у встановлені строки та у встановленому порядку інформації про виконання відповідних  письмових доручень.

 3.3.  В межах своїх повноважень, вносити пропозиції про звернення до суду з позовом про визнання недійсними актів органів місцевого самоврядування, зупинення дії оскаржуваних актів до прийняття рішення судом, захист інтересів  ради в судах.

 3.4.Захищати  законні права та інтереси  районної ради у порядку, встановленому   чинним законодавством України.

       3.5.Користуватися правом доступу до всіх документів діловодства районної ради, райдержадміністрації (за погодженням керівництва), архівних установ району в межах компетенції сектору.

 

  ІV. Відповідальність.

 

    4.1.Завідувач сектору:

 

  - відповідає за якість, грамотність, культуру і правильне оформлення  документів, які подаються на підпис керівництву;

 -   несе відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення етики державного службовця та норм, передбачених Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „ Про засади запобігання і протидії корупції”, обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує районну раду;

- відповідає за взаємодію зв’язків, збір необхідної інформації, надання методичної  та практичної допомоги органам місцевого самоврядування;  Підтримує оперативний зв'язок з сільськими радами;

- здійснює організаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій районної ради

 

V. Завідувач сектору повинен знати: 

 

       5.1. Правила та норми охорони праці, знати зміст і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення Конституції України, Законів України „ Про засади запобігання і протидії корупції ”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про очищення влади», „Про державну таємницю”, „Про національний архівний фонд та архівні установи”, «Про засади запобігання і протидії корупції „Про місцеве самоврядування в Україні”, Інструкції з питань організації роботи з документами та ведення діловодства, Регламенту сесійних засідань районної ради, положення про  сектор з питань організаційно-кадрової роботи.    

        5.2. Посадові обов’язки та права працівників сектору з метою забезпечення здійснення керівництва роботою сектору, досконало володіти державною мовою.

       5.3. Постанови, розпорядження, методичні та інші керівні матеріали, нормативні документи щодо документаційного забезпечення ради.

       5.4. Порядок підготовки документів, планування  діяльності ради і методику роботи з документами.

       5.5. Основи управління, соціальної психології, соціології, трудового законодавства.

        5.6 Порядок документоутворення, оформлення, класифікації, збереження, експертизу цінності документів.


VІ. Кваліфікаційні вимоги:

 

Завідувач сектору районної ради:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації.

 

   6.2.Стаж роботи в органах місцевого самоврядування або державної  служби   не менше 3 років.

 

VІІ. Взаємовідносини   за посадою:

 

   7.1. За відсутності  завідувача сектору його обв’язки  виконує  спеціаліст. 

   

 

 З інструкцією ознайомлена:                                      О.Ю.Лелюкова                                      

 

 *****

ЗАТВЕРДЖУЮ

  Голова районної ради

________А.А.Бадзюнь

                            4 січня 2016 року

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 СПЕЦІАЛІСТА ІІ КАТЕГОРІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  СЕКТОРУ  

 

І. Загальні положення.

 

Спеціаліст ІІ категорії   організаційного сектору  (далі – спеціаліст ІІ категорії) забезпечує ведення протокольної роботи сесійних засідань районної ради, вхідну та вихідну документацію районної ради.  

В своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», нормативно-правовими актами Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Положенням про виконавчий апарат Іваничівської районної ради, Положенням про сектор   організаційної та кадрової роботи Іваничівської  районної ради.

Призначення на посаду та звільнення з посади спеціаліста ІІ категорії здійснюється розпорядженням голови районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

Спеціаліст ІІ категорії підпорядковується безпосередньо голові районної ради, заступнику голови ради, керуючому справами  та  завідувачу організаційного сектору.

  Під час відсутності спеціаліста ІІ категорії його обов’язки виконує  завідувач сектору.   

 

ІІ. Завдання, обов'язки та повноваження.

 

2.1. Безпосередньо виконує доручення голови районної ради, заступника голови, керуючого справами та завідувача сектору.

2.2. Збирає інформацію про районні заходи.

2.3. Здійснює оперативні виклики спеціалістів до керівництва.

            2.4. Виконує роботу під загальним методичним керівництвом завідувача сектору.

             2.5. Забезпечує ведення протокольної роботи сесійних засідань районної ради. Організовує їх оформлення, облік. 

              2.6. Забезпечує оперативне розмноження і розсилку після підпису рішень. Протокольних доручень голови районної ради, відповідно до переліку розсилки, слідкує за розсилкою документів тільки за призначенням та потребою.

             2.7. Веде довідково-інформаційні  матеріали на рішення районної ради,  здійснює контроль за строками виконання  рішень.

             2.8.Забезпечує складання номенклатури справ районної ради і погодження її з архівним відділом райдержадміністрації. Контролює формування документів у справи, їх використання, збереження і передачу в архів. Забезпечує єдиний порядок відбору, обліку, збереження, якості опрацювання та використання документів, які утворюються у процесі діяльності районної ради, її президії, постійних комісій та виконавчого апарату для передачі на архівне зберігання. 

              2.9. Слідкує за електронною поштою у районній раді протягом робочого дня.  

2.10. Готує вітальні листівки з нагоди державних, професійних та ювілейних дат.

 2.11. Бере участь у  підготовці і проведенні сесій, засідання президії районної ради, нарад та інших заходів, що проводяться в районній раді. Здійснює протоколювання  заходів районної ради.

       2.12. Приймає участь у складанні зведеної номенклатури справ районної ради,

         2.13. Відповідно до Закону України „Про державний архів в Україні” бере  участь у проведенні експертизи науково – практичної цінності документів при їх відборі на архівне зберігання.

                 2.14. Відповідає за роботу постійної комісії районної ради :

 з питань освіти, культури, спорту, духовного відродження та роботи з молоддю;

                   2.15.Реєструє вхідну та вихідну кореспонденцію і несе персональну відповідальність за збереження і нерозповсюдження службової інформації.

          2.16. Забезпечує культуру роботи з документами, впровадження наукової організації праці, комп'ютеризації, засобів оргтехніки в практичній роботі з документами районної ради;

          2.17. Забезпечує інформування роботи органів місцевого самоврядування через засоби  масової інформації;

          2.18.  Разом із завсектором працює над наповненням офіційного сайту районної ради новинами  у сфері  суспільно – політичного, культурного життя району, висвітлення роботи депутатів і депутатського корпусу та виконавчого апарату районної ради та сільських рад району.

 

ІІІ. Має право

У встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого сектору.

 

ІV. Повинен знати.

 

Конституцію України;  закони України; нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та  державної служби;

практику застосування чинного законодавства; основи державного управління;

Інструкцію з діловодства у  Іваничівській районній раді;

правила ділового етикету;

правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

 

V. Відповідальність

 

Спеціаліст ІІ категорії несе відповідальність:

1. За невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення етики державного службовця та норм, передбачених Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „ Про засади запобігання і протидії корупції”, обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує районну раду;нормативно-правові акти Президента України, Прем’єр-міністра Украни, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. За порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

VI. Кваліфікаційні вимоги

 

Повна або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

 Вільно володіти державною мовою.

 

 

З інструкцією ознайомлена:                                                    

 

спеціаліст ІІ категорії                                                            О.А.Федончук     

 

 

 ******

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова районної ради

                                                                               ___________А.А.Бадзюнь

                                                                               4 січня 2016 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про   сектор з  питань   комунальної власності 

 

І, Загальні засади

 

         1.1. Сектор районної ради з питань     комунальної власності     (далі – сектор) є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради, який очолює голова районної ради.

         1.2. У своїй діяльності  сектор керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, іншими нормативними актами, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради та цим Положенням.

          1.3. Структура сектору, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюється штатним розписом виконавчого апарату районної ради, який затверджується головою районної ради за поданням керуючого справами   районної ради.    

         1.4. Положення про сектор та посадові інструкції його посадових осіб затверджуються  головою районної ради.

        

ІІ. Основні завдання і повноваження сектору.

 

         2.1.Основними завданнями сектору є реалізація повноважень районної ради у сфері управління майном, яке передане до спільної власності територіальних громад сіл і селища району, а також набуте на інших законних підставах і є спільною власністю територіальних громад сіл і селища району.

         2.2.Сектор організовує і координує свою діяльність з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради, відділами і управліннями районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, іншими державними та представницькими органами, а також підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян району.

         2.3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

         2.3.1. Веде облік наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні інтереси територіальних громад сіл і селища району та перебувають в управлінні районної ради, а також майна, переданого в оренду.

         2.3.2. Здійснює за дорученням голови районної ради повноваження з управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району, зокрема:

         - готує пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій (далі – підприємств), заснованих на спільній власності територіальних громад сіл і селища району;

         - проводить інвентаризацію майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і  селища району;

         -    здійснює контроль за дотриманням статутів (положень) підприємств спільної власності територіальних громад сіл і селища району,  а також їх підготовкою та внесенням змін до них, готує пропозиції на розгляд районної ради і її органів щодо рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);

         - здійснює контроль за ефективністю використання і збереження об’єктів та закріпленого за підприємствами майна; заслуховує звіти про роботу керівників з даних питань, за своєчасністю та повнотою надходження орендної плати по договорах оренди.

         - забезпечує надходження своєчасної звітності підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища району та проводить її аналіз;

         - здійснює підготовку документів на відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району;

         - подає пропозиції та забезпечує порядок списання фізично зношеного та морально застарілого майна.

          2.3.3. Проводить за дорученням керівництва районної ради підбір кандидатури на посаду Керівника об’єкта спільної власності територіальних громад:

-  готує проект рішення сесії районної ради з питання призначення керівника, до якого додаються такі документи: особистий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 6х4 см, автобіографія, копія диплому про освіту та заява кандидата на посаду Керівника, попередній контракт (при наявності), проект контракту з Керівником (у разі його укладення),
  довідку про підприємство (установу));

 - забезпечує здійснення контролю за виконанням Керівником положень укладеного контракту.

         2.3.4. За дорученням голови районної ради готує договори оренди територій, розміщених на них цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і  селища району, орендодавцем яких виступає районна рада, а також дозволи підприємствам на передачу в оренду майна, яке знаходиться у них на балансі, приймає участь в проведенні конкурсів на право оренди нерухомого майна, вносить пропозиції голові районної ради щодо надання пільг по орендній платі.

         2.3.5. Готує пропозиції щодо передачі:

         - об’єктів права державної власності у спільну власність територіальних громад сіл і селища району, а також об’єктів права комунальної власності у державну власність;

         - об’єктів із комунальної власності територіальних громад сіл і селища у їх спільну власність і навпаки.

         2.3.6. Готує проекти розпоряджень голови районної ради щодо утворення комісій з питань приймання-передачі об’єктів, визначає порядок їх роботи, умови передачі об’єктів відповідно до законодавства України та приймає участь у роботі вказаних комісій.

         2.3.7. Відповідно до чинного законодавства України розглядає матеріали щодо надання дозволу підприємствам на відчуження (продажу, безоплатної передачі, обміну) основних фондів та інших матеріальних цінностей, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селища району і знаходяться у віданні підприємств, списанню їх з балансу, а також на передачу будівель і споруд під заставу.

         2.3.8. Розробляє перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селища  району, які підлягають приватизації відповідно до законодавства України.

       2.3.9. Здійснює методичні консультації з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

2.3.10. Бере участь у підготовці матеріалів на розгляд сесій, колегії районної ради.

       2.3.11. Здійснює інші, передбачені законодавством України, повноваження щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

2.3.12.   Виконує інші завдання за дорученням керівництва районної ради.

 

 *******

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Голова районної ради

                                                                               ___________А.А.Бадзюнь

                                                                               4 січня 2016 року

 

 

 

Посадова інструкція

 завідувача сектору з питань  комунальної власності 

 

                                                        1.Загальні положення 

       1.1. На посаду  завідувача сектору призначається спеціаліст   відповідно з вимогами чинного  законодавства.

1.2.   Завідувач сектору   забезпечує  організацію підготовки проектів рішень, розгляд питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища  району, здійснює організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності   постійних  комісій районної ради:

-  з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та  регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району;

       1.3. В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, Регламентом районної ради, іншими нормативними актами, рішеннями  ради і розпорядженнями голови, заступника  голови районної ради, Положеннями про виконавчий апарат та про  сектор  для забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища  району.

        1.4. Підпорядковується безпосередньо  голові районної ради, заступнику голови, керуючому справами районної ради.

           

П. Завдання та обов’язки  завідувача сектору:

 

         2.1. Готує проекти розпоряджень та рішень з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району;

        2.2. Готує матеріали нарад, семінарів з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селища району;      

        2.3. Перевіряє, у визначені строки, звернення громадян, готує по них довідки з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району;

    2.4. Веде облік та відслідковує рух наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні інтереси територіальних громад сіл, селища району що перебувають в управлінні районної ради, а також майна, переданого в оренду.

         2.5.    Проводить інвентаризацію та формує Реєстр об’єктів комунальної власності району.

         2.6.   Забезпечує у секторі контроль за своєчасним виконанням рішень районної ради,  рекомендацій та висновків постійних комісій, розпоряджень голови районної ради, що відносяться до компетенції сектору.

         2.7. Аналізує фінансово-економічний стан підприємств, установ, організацій, які знаходяться в підпорядкуванні районної ради, проводить оформлення, перевірку розрахунків договорів оренди нежитлових приміщень та окремого майна об’єктів, підпорядкованих районній раді.

         2.8. Здійснює контроль за поданням звітності, планів фінансово-господарської діяльності керівників підприємств, установ, майно яких належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища  району.

         2.9. Готує та подає на затвердження голові районної ради акти приймання-передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

         2.10. Координує роботу по наданню методичної та консультативної допомоги підприємствам, установам, майно яких перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища  району.

         2.11. Здійснює аналіз ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району та проводить контроль за своєчасністю розрахунків по орендній платі.

         2.12. Організовує проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна, вносить пропозиції щодо надання пільг по орендній платі.

          2.13.Здійснює правове і  аналітичне забезпечення діяльності постійної комісії районної ради:

-  з питань бюджету, регулювання комунальної власності та розвитку підприємництва,   а саме:

- забезпечує підготовку питань згідно з повноваженнями постійної комісії та у межах своїх функціональних обов’язків для їх розгляду на засіданні постійної комісії;

          - здійснює контроль за виконанням рекомендацій та висновків, прийнятих на засіданні постійної комісії районної ради і відповідних рішень, прийнятих районною радою;

         - забезпечує доведення рекомендацій та висновків постійної комісії районної ради до виконавців та заявників, а також до підприємств, установ та організацій, яких стосуються прийняті рекомендації та висновки.

          2.14. Здійснює контроль за дотриманням статутів (положень), контрактів підприємств (установ, організацій) спільної власності територіальних громад, готує пропозиції на розгляд голові районної ради щодо рішень у зв’язку з допущеними порушеннями.

         2.14. Виконує інші завдання та вказівки за дорученням  керівництва районної ради.

          2.15. Відповідає за взаємодію зв'язків, збір необхідної інформації, надання методичної та практичної допомоги Іваничівській селищній і сільським радам.

         Під час робочого дня слідкує за порядком у закріпленому кабінеті, відповідає за збереження в ньому майна, дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки

 

ІІІ. Завідувач сектору має право: 

 

        3.1. Брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень, у роботі семінарів, нарад з питань власності територіальних громад району.

        3.2. Отримувати від державних та недержавних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до компетенції районної ради.

         3.3. Захищати свої законні права та інтереси у порядку, встановленому          чинним законодавством України.

 

ІV.  Завідувач сектору  несе відповідальність:

 

         4.1. За порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, неякісне або несвоєчасне виконання функціональних обов’язків  в установленому чинним законодавством порядку.

         4.2.   За правопорушення, за завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним законодавством України. 

 

V.   Завідувач сектору  повинен знати: 

 

       5.1. Правила та норми охорони праці, зміст і положення Конституції України, Законів України „Про засади запобігання і протидії корупції ”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну таємницю”, „Про національний архівний фонд та архівні установи”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Інструкцію з питань організації роботи з документами та ведення діловодства, Регламенту сесійних засідань районної ради, положення про  сектор з питань спільної власності територіальних громад сіл, селища   району, законодавство України з питань компетенції відділу.    

        5.2. Досконало володіти державною мовою.

       5.3. Постанови, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали, нормативні документи з  питань сектору.

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги:

 

          Завідувач сектору: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

  Стаж роботи в органах місцевого самоврядування або державної служби в сфері господарсько-майнової, економічної, правової діяльності не менше         3 років або на державних підприємствах не менше 5 років.

  

З інструкцією  ознайомлена:                                  М.П.Петренко

 

   *******                                           

                                                                                      

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної ради

________  А.А.Бадзюнь

                                                                                                 4 січня 2016 року

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста сектору з питань комунальної власності    

 

 І. Загальні положення.

 

1.1.В своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», нормативно-правовими актами Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Положеннями про виконавчий апарат та про  сектор  для забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища  району 

1.2 Призначення на посаду та звільнення з посади спеціаліста   здійснюється розпорядженням голови районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

1.3 Підпорядковується безпосередньо  голові районної ради, заступнику голови, керуючому справами районної ради та завідувачу сектором.

 

ІІ. Завдання та обов’язки спеціаліста сектору:

 

        2.1 За дорученням  керівництва районної ради, завідувача сектору готує:

         - матеріали нарад, семінарів з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

         - вирішує організаційні питання щодо проведення аукціонів по відчуженню майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

         - перевіряє, у визначені строки, звернення громадян, готує по них довідки з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища району, проекти відповідей, які погоджуються з завідувачем сектору.

        - проводить оформлення, перевірку розрахунків договорів оренди нежитлових приміщень та окремого майна об’єктів, підпорядкованих районній раді. Готує системні інформації з цих питань.

        2.2 Готує пропозиції щодо передачі:

         - об’єктів із комунальної власності територіальних громад сіл, селища району у їх спільну власність і навпаки;

      2.3 Координує роботу по наданню методичної та консультативної допомоги закладам культури, освіти, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.

         2.4 Здійснює аналіз ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району та проводить контроль за своєчасністю розрахунків по орендній платі .

          2.5 Здійснює правове і  аналітичне забезпечення діяльності постійної комісії районної ради:

з питань депутатської етики, дотримання прав людини, законності, адмістративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування та ЗМІ,  а саме:

         - забезпечує підготовку питань згідно з повноваженнями постійних комісій та у межах своїх функціональних обов’язків для їх розгляду на засіданнях постійних комісій;

          - здійснює контроль за виконанням рекомендацій та висновків, прийнятих на засіданні постійних комісій районної ради і відповідних рішень, прийнятих районною радою;

         - забезпечує доведення рекомендацій та висновків постійних комісій районної ради до виконавців та заявників, а також до підприємств, установ та організацій, яких стосуються прийняті рекомендації та висновки.

    2.6 Здійснює контроль за дотриманням статутів (положень), контрактів підприємств (установ, організацій) спільної власності територіальних громад, готує пропозиції завідувачу сектору  щодо рішень у зв’язку з допущеними порушеннями.

         2.7 Спеціаліст сектору є координатором районного ресурсного центру.

         2.8 Виконує інші завдання та вказівки за дорученням  завідувача сектору з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

         2.9 Відповідає за взаємодію зв'язків, збір необхідної інформації, надання методичної та практичної допомоги сільським радам.

        2.10  Під час робочого дня слідкує за порядком у закріпленому кабінеті, відповідає за збереження в ньому майна, дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки.

        2.11  Несе персональну відповідальність за виконання своїх обов’язків.

         2.12 У разі відсутності  завідувача сектору виконує його обов’язки.

 

ІІІ.  Спеціаліст сектору має право: 

 

        3.1. Брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень, у роботі семінарів, нарад з питань власності територіальних громад району.

        3.2. Отримувати від державних та недержавних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до компетенції районної ради.

         3.3. Захищати свої законні права та інтереси у порядку, встановленому          чинним законодавством України.

        

ІV .  Спеціаліст сектору  несе відповідальність:

       

 4.1. За порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, неякісне або несвоєчасне виконання функціональних обов’язків  в установленому чинним законодавством порядку.

         4.2.   За правопорушення, за завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним законодавством України. 

 

 V.   Спеціаліст сектору  повинен знати: 

 

       5.1. Правила та норми охорони праці, зміст і положення Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну таємницю”, „Про національний архівний фонд та архівні установи”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про засади запобігання і протидії корупції»,  Інструкцію з питань організації роботи з документами та ведення діловодства, Регламенту сесійних засідань районної ради, положення про  сектор з питань спільної власності територіальних громад сіл, селища   району, законодавство України з питань компетенції відділу.    

        5.2. Досконало володіти державною мовою.

       5.3. Постанови, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали, нормативні документи з  питань сектору.

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги:

 

4.1 Кваліфікаційні вимоги до  спеціаліста сектору:  

повна або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.

4.2 Без вимог до стажу роботи.

 

 

 

З інструкцією  ознайомлена

 cпеціаліст сектору з питань

 комунальної власності                                                      Г.О. Ткачук

 

 

 

 

 

 

 
« Поп.

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"