Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукОголошення про конкурс Друк

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

Від  08.08.2014 року № 70-р  

      смт. Іваничі

 

 

Про проведення конкурсу на право оренди

об’єкта у сфері теплопостачання, який перебуває

у спільній власності територіальних громад

сіл і селища району Іваничівського району

Волинської області

 

Відповідно до статей 55 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», рішення позачергової сесії Іваничівської районної ради №30/9 від 20.06.2014 року «Про передачу в оренду котелень»:

1. Оголосити конкурс на право оренди об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні за адресою смт.Іваничі, вул. Жукова 6а), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності). Конкурсній комісії розмістити інформацію про оголошення конкурсу в місцевій газеті "Колос" та на офіційному сайті районної ради, на протязі 10 (десяти) календарних днів з дати створення конкурсної комісії.

2. Затвердити конкурсну документацію:

- Інформація про оголошення конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) – Додаток №1;

- Інструкція для заявників на участь в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) – Додаток №2;

- Умови конкурсу щодо передачі в об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) – Додаток №3;

- Інструкція для претендентів на участь в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) – Додаток №4;

- Порядок роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) – Додаток №5;

- Склад конкурсної комісії для проведення конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) – Додаток №6.

3. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на право оренди об’єкту теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності), у складі зазначеному в Додатку №6.

4. Затвердити висновок про вартість об’єкту у сфері теплопостачання, згідно експертної оцінки проведеної суб’єктом оціночної діяльності ФОП Хом’як Ярославом Віталійовичем в сумі 158 921 (сто п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот двадцять одна) гривня 00 копійок, без урахування ПДВ та результати інвентаризації в сумі 664 014 (шістсот шістдесят чотири тисячі чотирнадцять) гривень 80 копійок. Всього вартість об’єкту у сфері теплопостачання складає 822 935 (вісімсот двадцять дві тисячі дев’ятсот тридцять п’ять) гривень 80 копійок.

5. Визначити розмір реєстраційного внеску для участі у конкурсі в розмірі 170,00 гривень (10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

6. Установити термін дії договору оренди – 25 років, ставку стартової орендної плати - не менше 16 гривень за 1 м2 площі об’єкту оренди.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну комісію з питань планування

 

 

Голова  ради                                                             В.А.Вілентко

 

Петренко 22024

 

Додаток №1

до розпорядження Голови Іваничівської районної ради

від «08» серпня 2014 р. № 70-р

 

 

 

Інформація про оголошення конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

Об'єкт, що пропонується до оренди: Об’єкт у сфері теплопостачання (газова котельня), який знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності), призначена для надання послуг з постачанням тепла в об’єкти бюджетної сфери.

До складу об’єкту у сфері теплопостачання (газової котельні) входить: будівля газової котельні, газовикористовуюче обладнання (газові котли, автоматика АГК та ін.), система газозабезпечення (трубопроводи, засувки, лічильники та ін.), система опалення та ГВП (труби, теплообмінники, насоси та ін.), допоміжне обладнання (далі за текстом – «об’єкт оренди або об’єкт теплопостачання»).

Місцезнаходження об’єкту оренди: 45300, Волинська обл., смт. Іваничі, вул. Жукова, 6а.

Вартість об’єкту у сфері теплопостачання, що передається в оренду за результатами незалежної оцінки та за результатами інвентаризації станом на 11.07.2014 року становить 822 935 (вісімсот двадцять дві тисячі дев’ятсот тридцять п’ять) гривень 80 копійок.

З метою економії бюджетних коштів району, які направляються на фінансування Іваничівської центральної районної лікарні, зокрема статті бюджету на теплозабезпечення, доцільним є розпочати опалювальний сезон 2014-2015 років на місцевому виді енергетичного ресурсу (палива) – деревній трісці. З метою виконання передбачених вище заходів, Відділ освіти РДА, як балансоутримувач об’єкту у сфері теплопостачання, в межах наданих повноважень, залучає підрядну організацію, яка за власний рахунок організує та забезпечить розробку проектно-технічної документації, виконання будівельно-монтажних робіт, поставку обладнання та матеріалів щодо реконструкції газової котельні, здачу об’єкту в експлуатацію, з подальшою компенсацією затрат такої підрядної організації по реконструкції, переможцем конкурсу (орендарем).

Залучення підрядника, для виконання робіт передбачених вище, здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

 

Орган, який надає в оренду об’єкт: Іваничівська районна рада Волинської області.

Строк, на який об'єкт передається в оренду: 25 (двадцять п’ять) років.

Строк подання заявок на участь у конкурсі: до «19» вересня 2014 р.

Розмір реєстраційного внеску: 170,00 (сто сімдесят) гривень.

Строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу:  до «09» грудня           2014 р.

Вимоги до оформлення заявок на участь в конкурсі:

З дня оголошення конкурсу будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, що має бажання взяти участь у конкурсі, може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.

Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також - «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу Відділу освіти РДА (його структурним підрозділом), об’єкт у сфері теплопостачання якого пропонується до передачі в оренду, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.

Заявки подаються конкурсній комісії на наступну адресу: 45300, Волинська обл., смт. Іваничі, вул. Грушевського, 13.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

У заявці претендентів - юридичних осіб зазначаються: повне найменування; місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

У заявці претендентів - фізичних осіб підприємців зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце та найменування органу державної реєстрації фізичної особи як підприємця; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості аркушів кожного документу).

У заявці претендентів - фізичних осіб зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; паспортні данні в частині - номер, серія, дата, орган та місце видачі такого документа; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і т. ін.); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості аркушів кожного документу).

До заявки додаються:

1.         Документи, що підтверджують реєстраційні дані заявника та його повноваження:

- нотаріально засвідчена копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - за наявності (для резидентів). У разі створення претендента після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» від 07.04.2011 року № 3205-VI надається оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, чинної на дату подання заявки;

- копія паспорту засвідчена особистим підписом власника паспорту (для фізичних осіб);

- нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт реєстрації нерезидента у країні його реєстрації та місцезнаходження (для нерезидентів);

- нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт існування іноземної юридичної особи, виданого не раніше ніж за двадцять днів до дня подання заявки (для юридичних осіб-нерезидентів);

- копія рішення про призначення (обрання) виконавчого органу (керівника) заявника (для юридичних осіб-резидентів);

- нотаріально засвідчена копія документу, що містить дані про виконавчий орган (керівника) заявника (для юридичних осіб-нерезидентів);

- оригінал рішення уповноваженого органу управління заявника про участь у конкурсі (для юридичних осіб);

- копії довіреностей всіх уповноважених представників заявника, що підписали заявку та/або додані до неї документи та/або подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи без довіреності). У разі видачі довіреності заявником-фізичною особою надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей.

2. Документи, що підтверджують можливість заявника забезпечити належне фінансування оренди:

- копія балансу підприємства за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб - резидентів);

- копія звіту про фінансові результати за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб - резидентів);

- оригінал довідки про те, що статутний капітал заявника сформований в повному обсязі, видана заявником (для юридичних осіб - резидентів);

- оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2013 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб - підприємців);

- оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2013 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);

- копія декларації про доходи фізичної особи за 2013 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);

- копія документа про взяття претендента на облік як платника податків (для всіх претендентів);

- копія повідомлення Пенсійного фонду про взяття заявника на облік як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (для резидентів);

- фінансова звітність про результати діяльності претендента за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період 2014 року, що пройшла аудиторську перевірку за міжнародними стандартами (для юридичних осіб - нерезидентів).

3. Документи, що містять відомості про наявність у заявника або його власників чи афілійованих осіб досвіду обслуговування об'єктів в сфері теплопостачання, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.

На підтвердження наявності в штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об'єктів централізованого теплопостачання, об'єктів у сфері теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) заявник подає наступні документи:

- копія штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на 20.07.2014 року.

- копія наказу про затвердження штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на 20.07.2014 року;

- копії  посвідчень, сертифікатів та інших кваліфікаційних документів, що підтверджують кваліфікацію цих працівників.

4. Інші документи, що подаються заявником:

- документ, що підтверджує можливість заявника гарантувати надійні поставки сировини – деревної тріски, для безперебійної роботи об’єкту у сфері теплопостачання в опалювальний сезон 2014-2015 років;

- письмове зобов’язання заявника, за рахунок власних та/або залучених коштів, компенсувати затрати залученого балансоутримувачем об’єкту у сфері теплопостачання підрядника на реконструкцію такого об’єкту, які здійснюються з метою переведення газової котельні на альтернативний вид палива.

Форма, зміст та кількість інших зазначених документів визначаються заявником самостійно.

Власником у контексті цієї Інструкції є юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі заявника станом на дату подання заявки.

Афілійованою особою в контексті цього пункту Інструкції є юридична особа, яка здійснює контроль над заявником, або контролюється заявником, або перебуває під спільним контролем з заявником. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу заявника або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу заявника.

Заявка та додатки, що складені заявником, повинні бути підписані заявником/уповноваженим представником заявника та засвідчені печаткою заявника (за наявності печатки).

Копії документів, що додаються до заявки та щодо яких ця Інструкція не вимагає нотаріального посвідчення, мають містити на кожному аркуші з текстом напис «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, прізвища, ім'я, по батькові заявника/уповноваженого представника заявника, що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.

У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів (при неможливості виготовлення нового документу) виправлення здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту, написання правильної частини тексту та здійснення напису «Виправленому на «___» вірити», який засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та печаткою заявника (за наявності печатки). При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.

Заявка та додані до неї документи мають бути зшиті разом однією ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та містити на останньому аркуші (на місці зшивання)   напис   «Прошито ___ аркушів(а)»,   що   засвідчується   підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

Заявки та додані до неї документи подаються заявника особисто або уповноваженим представником заявника, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації в порядку, визначеному Порядком роботи конкурсної комісії.

Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі в конкурсі).

Заявник, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови оренди об’єкту у теплопостачання, у сфері теплопостачання та обслуговування об'єктів теплопостачання.

Наявність можливості технологічного та організаційного забезпечення у сфері надання послуг, пов'язаних з постачання споживачу тепла.

Наявність можливостей у заявника/претендента забезпечити компенсацію затрат залученого балансоутримувачем об’єкту у сфері теплопостачання підрядника на реконструкцію такого об’єкту, які здійснюються з метою переведення газової котельні на альтернативний вид палива.

Наявність можливостей у заявника/претендента гарантувати надійні поставки сировини – деревної тріски, для безперебійної роботи об’єкту у сфері теплопостачання в опалювальний сезон 2014-2015 років.

Статутний капітал заявника/претендента повинен становити не менше 2 000 000,00 (два мільйони) гривень (для юридичних осіб-резидентів та для юридичних осіб-нерезидентів).

Наявність на рахунку в банківській(их) установі(ах) коштів у розмірі не менше 750 000,00 (сімсот п’ятдесят тисяч) гривень (для фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб).

 

Інформація щодо умов конкурсу, порядку проведення конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі - надається конкурсною комісію за наступною адресою: 45300, Волинська обл., смт. Іваничі, вул. Грушевського, 13, номери телефонів: (03372) 2 20 24, інші контактні дані: e-mail – Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , офіційний сайт – http://ivrada.com.ua/.

 

 

 

Конкурсна комісія

 

 

 

Додаток№2

до розпорядження Голови Іваничівської районної ради

від «08» серпня 2014 р. № 70-р

 

Інструкція

для заявників на участь в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

1. Загальні питання

1.1. Ця інструкція (далі за текстом - «Інструкція для заявників») розроблена у відповідності до Законів України «Про концесії» від 16.07.1999р. № 997-ХІV зі змінами та доповненнями, «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010р. № 2624-VІ зі змінами та доповненнями.

1.2. Інструкція для заявників визначає порядок оформлення та подачі заявниками документів, порядок реєстрації їх учасниками конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) (далі за текстом - «конкурс»). Інструкція для заявників визначає загальні вимоги до претендентів, порядок роботи конкурсної комісії під час розгляду заявок та допущення заявників до участі в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності).

1.3. Завданням конкурсу є визначення юридичної особи, фізичної особи-підприємця чи фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови оренди об’єкту у сфері теплопостачання.

1.4. Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа.

1.5. Розгляд заявок заявників на участь в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) та реєстрація таких учасниками конкурсу проводиться конкурсною комісією, створеною за рішенням Іваничівської районної ради або Розпорядженням Голови районної ради, у випадку надання йому таких повноважень.

1.6. Конкурсна комісія забезпечує осіб, що бажають взяти участь у конкурсі, на їх письмовий запит, інформацією щодо умов конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі - видає цю інструкцію, форму заявки на участь у конкурсі (додаток до цієї Інструкції) та умови конкурсу (додаток до цієї Інструкції).

1.7. Розгляд заяв заявників та реєстрація заявників учасниками конкурсу проводиться в один етап, за результатами якого конкурсна комісія готує висновки та повідомляє заявника про його реєстрацію учасником конкурсу.

1.8. Іваничівська районна рада, в межах повноважень визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», своїм Рішенням №30/9 від 20.06.2014 року уповноважила Голову районної ради, своїми розпорядженнями приймати рішення, які стосуються процесу передачі об’єкту у сфері теплопостачання в оренду (по конкурсу), з подальшим затвердженням таких розпоряджень рішенням Іваничівської районної ради.

2. Склад документації для заявників :

2.1. Документація для заявників включає документи, необхідні для підготовки заявок:

2.1.1. Інструкцію для заявників на участь в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) з додатками, а саме:

- заявка на участь у конкурсі (форма) (Додаток 1);

- умови конкурсу, щодо передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) (Додаток 2);

- інформація про об'єкт оренди (Додаток 3).

2.1.2. Інформацію про оголошення конкурсу.

3. Порядок подання, розгляду заявок для заявників:

З дня оголошення конкурсу будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, що має бажання взяти участь у конкурсі, може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.

Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також - «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу Відділу освіти РДА (її структурним підрозділом), об’єкт у сфері теплопостачання якого пропонується до передачі в оренду, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.

Заявки подаються конкурсній комісії на адресу, вказану конкурсною комісією в оголошенні конкурсу.

3.5.      Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

3.6.      У заявці претендентів - юридичних осіб зазначаються: повне найменування; місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і т. ін); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

У заявці претендентів - фізичних осіб-підприємців зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце та найменування органу державної реєстрації фізичної особи як підприємця; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості аркушів кожного документу).

У заявці претендентів - фізичних осіб зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; паспортні дані в частині - номер, серія, дата, орган та місце видачі такого документа; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і т. ін..); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості аркушів кожного документу).

Форму заявки наведено у додатку до цієї Інструкції.

3.10.    До заявки додаються:

3.10.1. документи, що підтверджують реєстраційні дані заявника та його повноваження:

- нотаріально засвідчена копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - за наявності (для резидентів). У разі створення претендента після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» від 07.04.2011 року № 3205-VI надається оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, чинної на дату подання заявки;

- копія паспорту засвідчена особистим підписом власника паспорту (для фізичних осіб);

- нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт реєстрації нерезидента у країні його реєстрації та місцезнаходження (для нерезидентів);

- нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт існування іноземної юридичної особи, виданого не раніше ніж за двадцять днів до дня подання заявки (для юридичних осіб-нерезидентів);

- копія рішення про призначення (обрання) виконавчого органу (керівника) заявника (для юридичних осіб-резидентів);

- нотаріально засвідчена копія документу, що містить дані про виконавчий орган (керівника) заявника (для юридичних осіб-нерезидентів);

- оригінал рішення уповноваженого органу управління заявника про участь у конкурсі (для юридичних осіб);

- копії довіреностей всіх уповноважених представників заявника, що підписали заявку та/або додані до неї документи та/або подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи без довіреності). У разі видачі довіреності заявником-фізичною особою надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей.

3.10.2. документи, що підтверджують можливість заявника забезпечити належне фінансування оренди:

- копія балансу підприємства за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб - резидентів);

- копія звіту про фінансові результати за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб - резидентів);

- оригінал довідки про те, що статутний капітал заявника сформований в повному обсязі, видана заявником (для юридичних осіб - резидентів);

- оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2013 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб - підприємців);

- оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2013 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);

- копія декларації про доходи фізичної особи за 2013 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);

- копія документа про взяття претендента на облік як платника податків (для всіх претендентів);

- копія повідомлення Пенсійного фонду про взяття заявника на облік як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (для резидентів);

- фінансова звітність про результати діяльності претендента за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період 2014 року, що пройшла аудиторську перевірку за міжнародними стандартами (для юридичних осіб - нерезидентів).

3.10.3. документи, що містять відомості про наявність у заявника або його власників чи афілійованих осіб досвіду обслуговування об'єктів в сфері теплопостачання, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.

На підтвердження наявності в штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об'єктів централізованого теплопостачання, об'єктів у сфері теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) заявник подає наступні документи:

- копія штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на 20.07.2014 року.

- копія наказу про затвердження штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на 20.07.2014 року;

- копії  посвідчень, сертифікатів та інших кваліфікаційних документів, що підтверджують кваліфікацію цих працівників.

3.10.4. Інші документи, що подаються заявником:

- документ, що підтверджує можливість заявника гарантувати надійні поставки сировини – деревної тріски, для безперебійної роботи об’єкту у сфері  теплопостачання в опалювальний сезон 2014-2015 років;

- письмове зобов’язання заявника, за рахунок власних та/або залучених коштів, компенсувати затрати залученого балансоутримувачем об’єкту у сфері теплопостачання підрядника на реконструкцію такого об’єкту, які здійснюються з метою переведення газової котельні на альтернативний вид палива.

Форма, зміст та кількість інших зазначених документів визначаються заявником самостійно.

Власником у контексті цієї Інструкції є юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі заявника станом на дату подання заявки.

Афілійованою особою в контексті цього пункту Інструкції є юридична особа, яка здійснює контроль над заявником, або контролюється заявником, або перебуває під спільним контролем з заявником. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу заявника або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу заявника.

3.11. Заявка та додатки до неї складаються українською мовою. У разі подання документів іншою мовою заявник разом з ними надає їх переклад на українську мову.

3.12. Документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав, подаються за умови їх легалізації (крім випадків, коли за законодавством України та міжнародними договорами України такі документи легалізації не підлягають) або за умови проставляння апостилю чи дотримання інших формальних процедур (крім випадків, коли між Україною та відповідною державою укладена угода про приймання документів без будь-яких процедур спеціального посвідчення документів).

3.13. Заявка та додатки, що складені заявником, повинні бути підписані заявником/уповноваженим представником заявника та засвідчені печаткою заявника (за наявності печатки).

3.14. Копії документів, що додаються до заявки та щодо яких ця Інструкція не вимагає нотаріального посвідчення, мають містити на кожному аркуші з текстом напис «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, прізвища, ім'я, по батькові заявника/уповноваженого представника заявника, що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

3.15. Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.

3.16. У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів (при неможливості виготовлення нового документу) виправлення здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту, написання правильної частини тексту та здійснення напису «Виправленому на «__» вірити», який засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та печаткою заявника (за наявності печатки). При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.

3.17.    Заявка та додані до неї документи мають бути зшиті разом однією ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та містити на останньому аркуші (на місці зшивання) напис «Прошито ___ аркушів(а)», що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

3.18. Заявки та додані до неї документи подаються заявника особисто або уповноваженим представником заявника, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

3.19. Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації в порядку, визначеному Порядком роботи конкурсної комісії.

3.20. Конкурсна комісія в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її на предмет повноти   наданих   відомостей   та   відповідності   претендента   кваліфікаційним   вимогам, встановленим Законом України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» і умовами конкурсу, і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляє заявника (у разі відхилення - з обґрунтуванням причини) у спосіб, визначений заявником у заявці.

3.21. Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі в конкурсі).

3.22. Заявник, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення, але в межах строку для подання заявок.

3.23. Заявники, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія одночасно з повідомленням про прийняття заявки надає у спосіб, визначений заявником в заявці, інформацію щодо способу, строків, місця одержання конкурсної документації у повному обсязі, а також банківські реквізити для сплати реєстраційного внеску.

3.24. Реєстраційний внесок за участь у конкурсі становить 170,00 гривень. Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури та проведення конкурсу і поверненню не підлягають.

3.25. Після сплати реєстраційного внеску заявник направляє платіжний документ про сплату реєстраційного внеску конкурсній комісії. Після чого конкурсна комісія реєструє заявника, як учасника конкурсу, у спосіб визначений регламентом комісії, та на протязі 10 днів, з моменту отримання підтвердження про сплату реєстраційного внеску, повідомляє про це заявника в письмовій формі у спосіб, визначений заявником у заявці.

 

 

Голова районної ради                                                                                                                            В.А. Вілентко

 

 

 

 

Додаток 1

до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі з передачі в оренду

об’єкта у сфері  теплопостачання (газової котельні),

що знаходиться у спільній власності територіальних громад

 сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Журналі реєстрації заявок претендентів

на участь у конкурсі:

реєстраційний №     

від «___»_______________20 ___ р.

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

місто               «          »          20        р.

___________________________________________________________________________________

(повне найменування претендента / прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження претендента / місце реєстрації)

__________________________________________________________________________________________

(дані про державну реєстрацію претендента)

 

цим підтверджує свій намір взяти участь у конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності).

Реквізити банківських рахунків заявника:          

Телефон (телефакс) заявника:       

Обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо

розгляду заявки та конкурсної документації:      .

                                                                              (поштою, кур'єрською поштою і т. ін)

Додатки:

1.           - на ___арк.,

2.           - на ___арк.,

3.           - на ___арк.,

4.           - на ___арк.,

5. …

Загальна кількість аркушів, що подано в пакеті до заявки на участь в конкурсі з
передачі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) -  ___ шт. (кількість шт. прописом).

_________________________________________________________________________________________

(посада) (підпис претендента / уповноваженої особи претендента) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

 

 

Голова районної ради          В.А. Вілентко

 

Додаток 2

до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі з передачі в оренду

об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні),

що знаходиться у спільній власності територіальних громад

 сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

Додаток №3

до розпорядження Голови Іваничівської районної ради

від «08» серпня 2014 р. № 70-р

 

 

 

 

УМОВИ

конкурсу щодо передачі в об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

 

Метою проведення конкурсу є конкурентний відбір юридичної (суб'єкта підприємницької діяльності) або фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови оренди щодо об'єкта, який знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району та перебуває на балансі відділу освіти РДА, а саме: майно (основні засоби, в тому числі котельня, устаткування, нематеріальні активи), яке забезпечує (призначене) та достатнє для самостійного здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг споживачу тепла, у відповідності з вимогами діючого законодавства України про концесії, Цивільним, Господарським, Земельним кодексами України, іншими законодавчими актами.

Крім того, на сьогоднішній день об’єкт у сфері теплопостачання (газова котельня) разом із встановленим обладнанням та інженерними спорудами, що перебуває на балансі Відділу освіти РДА та перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селища району, а отже у віданні Іваничівської районної ради Волинської області, є значною мірою не енергоефективною, у зв’язку із тим, що котельня працює на природному газі, ціна на який постійно зростає, що в кінцевому випадку призводить до зростання вартості теплової енергії для опалення об’єктів бюджетної сфери. У зв’язку з цим, виглядає доцільним здійснити реконструкцію газової котельні, з добудовою твердопаливної котельні та використання газової котельні та її обладнання у якості резервних потужностей при роботі твердопаливної котельної, яка працюватиме на місцевих видах палива. Реконструкція буде здійснена за рахунок коштів приватного інвестора (переможця конкурсу).

З метою економії бюджетних коштів району, які направляються на фінансування Іваничівської центральної районної лікарні, зокрема статті бюджету на теплозабезпечення, доцільним є розпочати опалювальний сезон 2014-2015 років на місцевому виді енергетичного ресурсу (палива) – деревній трісці. З метою виконання передбачених вище заходів, Відділ освіти РДА, як балансоутримувач об’єкту у сфері  теплопостачання, в межах наданих повноважень, залучає підрядну організацію, яка за власний рахунок організує та забезпечить розробку проектно-технічної документації, виконання будівельно-монтажних робіт, поставку обладнання та матеріалів щодо реконструкції газової котельні, здачу об’єкту в експлуатацію, з подальшою компенсацією затрат такої підрядної організації по реконструкції, переможцем конкурсу (орендарем).

Залучення підрядника, для виконання робіт передбачених вище, здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Відтак, залучення приватного сектора в дану сферу повинно слугувати вирішенню окреслених проблем, зокрема, досягнути операційної ефективності, шляхом оптимізації адміністративного управління, а також застосування технічних та управлінських нововведень, пов'язаних із застосуванням приватними компаніями новітніх технологічних досягнень і нових управлінських рішень, які забезпечують досягнення конкурентних переваг.

 

І. ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

Об'єктом оренди є об’єкт у сфері теплопостачання (газова котельня), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності), а саме: майно (основні засоби, в тому числі котельня, устаткування, нематеріальні активи), яке забезпечує (призначене) та достатнє для самостійного здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг споживачу тепла.

До складу об’єкту у сфері теплопостачання (газової котельні) входить: будівля газової котельні, газовикористовуюче обладнання (газові котли, автоматика АГК та ін.), система газозабезпечення (трубопроводи, засувки, лічильники та ін.), система опалення та ГВП (труби, теплообмінники, насоси та ін.), допоміжне обладнання (далі за текстом – «об’єкт оренди або об’єкт у сфері теплопостачання»).

Місцезнаходження об’єкту у сфері теплопостачання (газової котельні): 45300, Волинська область, смт. Іваничі, вул. Жукова, 6а.

 

II. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ КОНКУРСУ

(ОСНОВНІ УМОВИ ОРЕНДИ)

 

1. Територія здійснення орендної діяльності: смт. Іваничі та Іваничівський район.

2. Строк дії договору оренди: 25 (двадцять п’ять) років.

3. Загальні вимоги до претендентів (з урахуванням афілійованих осіб*):

3.1. Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови оренди об’єкта теплопостачання, у сфері теплопостачання та обслуговування об'єктів теплопостачання.

3.2. Наявність можливості технологічного та організаційного забезпечення у сфері надання послуг, пов'язаних з постачання споживачу тепла.

3.3. Наявність можливостей у заявника/претендента забезпечити компенсацію затрат залученого балансоутримувачем об’єкту у сфері теплопостачання підрядника на реконструкцію такого об’єкту, які здійснюються з метою переведення газової котельні на альтернативний вид палива.

3.4. Наявність можливостей у заявника/претендента гарантувати надійні поставки сировини – деревної тріски, для безперебійної роботи об’єкту у сфері теплопостачання в опалювальний сезон 2014-2015 років.

3.5. Статутний капітал заявника/претендента повинен становити не менше 2 000 000,00 (два мільйони) гривень (для юридичних осіб-резидентів та для юридичних осіб-нерезидентів).

3.6. Наявність на рахунку в банківській(их) установі(ах) коштів у розмірі не менше 750 000,00 (сімсот п’ятдесят тисяч) гривень (для фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб).

*юридична особа, яка здійснює контроль над претендентом або контролюється таким претендентом, або перебуває під спільним контролем з таким претендентом. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу претендента або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу претендента.

4. Основні обов'язки орендаря:

4.1. Використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням;

4.2. Сплачувати орендну плату.

4.3. Нести поточні витрати, що необхідні для належного утримання об'єкта оренди та забезпечення безперервного надання послуг з теплопостачання.

4.4. За власні кошти здійснювати витрати по страхуванню об'єкта оренди. Страхування об'єкта оренди обов'язкове.

4.5. Забезпечувати додержання ліцензійних умов у процесі здійснення діяльності;

4.6. Забезпечувати своєчасну сплату податків, передбачених чинним законодавством України;

4.7. Здійснювати за рахунок власних коштів видатки з залучення й обслуговування запозичених коштів у випадку їх залучення.

4.8. Забезпечити дотримання екологічних та санітарних вимог щодо гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в повітря та нормативів скидів в каналізацію.

4.9. Гарантувати та забезпечити надійне теплопостачання з дотриманням чинного законодавства України в опалювальний період в необхідних орендодавцю обсягах.

4.10. Інформувати Іваничівську районну раду та орендодавця про свою виробничу діяльність у випадках, порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством України та договором оренди.

5. Види діяльності, послуги, які здійснюватимуться по договору оренди:

5.1. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

5.2. Послуги з теплопостачання в обсягах, що забезпечують потреби орендодавця.

5.3. Надання послуг з теплопостачання в обсягах, що забезпечать потреби споживачів здійснюється відповідно до діючих законодавчих актів, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

5.4. Якісні та кількісні показники послуг мають відповідати умовам договорів на надання житлово-комунальних послуг та вимогам чинного законодавства України.

6. Умови надання земельної ділянки, необхідної для використання об’єкта оренди:

6.1. Оренда на строк, не менший строку дії договору оренди. Орендар зобов'язаний укласти договори оренди землі одночасно із підписанням Договору оренди об’єкту у сфері теплопостачання. Орендна плата за право користування земельними ділянками сплачується відповідно до чинного законодавства України та умов договорів оренди землі.

7. Перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню:

7.1. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

7.2. Протягом трьох місяців з дня підписання договору оренди орендар зобов'язаний забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності з постачання теплової енергії і одержати ліцензію на відповідний вид діяльності згідно чинного законодавства України. За відсутності необхідної ліцензії надання послуг забороняється.

8. Умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги:

8.1. Розробка економічно обґрунтованих розрахунків, затвердження та зміна тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Законом України «Про теплопостачання», Указом Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг», постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

9. Умови найму, використання праці працівників:

9.1. Під час провадження діяльності орендар використовує працю максимальної кількості працівників - громадян України.

9.2. Недопущення створення заборгованості по заробітній платі перед працівниками.

9.3. Створення умов праці, які відповідають вимогам чинного законодавства України.

10. Умови використання вітчизняних сировини, матеріалів:

10.1. Орендар при здійсненні діяльності повинен використовувати технологію, матеріали, сировину та техніку в першу чергу вітчизняного виробництва, які відповідають діючим стандартам якості та мають рівні властивості (умови використання, експлуатації) з технологіями, матеріалами, сировиною та технікою виробників інших країн, та за умови, що подібний вибір обґрунтований економічними чи екологічними факторами і якщо матеріали та сировина вітчизняного виробництва більш надійні з технологічної точки зору. У іншому випадку орендар має право використовувати матеріали та сировину іноземного виробництва.

11. Умови та обсяги поліпшення об'єкта оренди, умови та порядок відшкодування орендарю невідшкодованої протягом дії договору оренди вартості проведеного за його рахунок поліпшення об'єкта оренди:

11.1. Орендар повинен відповідно до умов договору оренди за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об'єкта, отриманого в оренду. Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду орендної плати.

11.2. На наданий у оренду об'єкт, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) орендарем, на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, зберігається право комунальної власності. У разі припинення договору оренди вартість проведених орендарем поліпшень та придбаного майна, за рахунок амортизаційних відрахувань, орендарю орендодавець не відшкодовується.

11.3. У разі якщо поліпшення відповідно до умов договору оренди полягають у заміні обладнання в складі об'єкта оренди на нове, право власності на нове обладнання належить орендарю, а старе (демонтоване) залишається у комунальній власності.

11.4. Поточний ремонт наданого в оренду об'єкта орендар зобов'язаний проводити за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в оренду об'єкта проводиться орендарем у визначені договором оренди строки за його рахунок.

11.5. У разі закінчення строку дії Договору оренди або дострокового припинення Договору оренди, на поліпшення здійснені за рахунок орендаря поширюються наступні наслідки:

- Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від цього об'єкта, не завдаючи йому шкоди;

- Інші поліпшення, проведені за рахунок власних коштів Орендаря, залишаються у власності Орендодавця, а їх вартість підлягає компенсації Орендарю Орендодавцем.

11.6. Зазначені в п. 11.5 наслідки поширюються на результат реконструкції, компенсований орендарем (переможцем конкурсу) підряднику, який був залучений балансоутримувачем об’єкту оренди з метою переведення газової котельні на альтернативний вид палива.

12. Умови, розмір і порядок внесення орендної плати:

12.1.  Орендна плата нараховується та сплачується з дня передачі об'єкта оренди орендарю за актом приймання-передачі до дня повернення об'єкта оренди орендодавцю за актом приймання-передачі.

12.2. Розмір орендної плати визначається за результатами проведення конкурсу та зазначається в договорі оренди. Орендна плата підлягає індексації в порядку передбаченому чинним законодавством України.

12.3. Орендна плата сплачуються (вносяться) орендарем щомісяця, не пізніше 30 числа місяця що йде за звітним місяцем, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок орендодавця.

12.4. Стартовий розмір орендної плати встановлюється в розмірі 16,00 гривень за 1 м2 об’єкту оренди на місяць, без урахування ПДВ. Стартовий розмір орендної плати визначається виходячи з Методики розрахунку та використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл та селища району, яка затверджена рішенням Іваничівської районної ради.

13. Порядок використання амортизаційних відрахувань:

13.1. Нарахування амортизації на переданий об'єкт оренди, у тому числі поліпшений відповідно до умов договору оренди, здійснюється орендарем відповідно до вимог бухгалтерського обліку та діючих стандартів обліку в Україні. Встановлення термінів корисного виростання об’єкту оренди, у вигляді основних засобів та нематеріальних активів, здійснюється орендарем з врахуванням термінів корисного використання попереднього балансоутримувача цього майна та норм Податкового Кодексу України .

13.2. Амортизаційні відрахування використовуються орендарем на відновлення основних фондів об'єкта оренди (поліпшення об'єкта оренди, капітальний ремонт об'єкта оренди, придбання майна, обладнання і т. ін., необхідного для здійснення діяльності у сфері теплопостачання), з урахуванням положень пункту 13.3.

13.3. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю орендаря, використовуються орендарем відповідно до чинного законодавства України.

 

 

14. Умови повернення об'єкта оренди:

14.1. У разі припинення договору оренди (крім випадків припинення договору внаслідок знищення об'єкта оренди) орендар повертає орендодавцеві об'єкт оренди по акту приймання-передачі.

14.2. Об'єкт підлягає поверненню орендодавцю протягом 10 календарних днів з дня припинення договору оренди.

14.3. У разі дострокового припинення договору оренди у зв'язку зі смертю орендаря - фізичної особи/фізичної особи-підприємця об'єкт вважається повернутим орендодавцю з дня припинення договору.

15. Умови страхування орендарем об'єкта оренди:

15.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди несе орендар.

15.2. Об'єкт оренди щорічно страхується орендарем на власну користь, перелік страхових випадків додатково погоджується між орендарем та орендодавцем і зазначається в договорі оренди.

15.3. Орендар зобов'язаний укласти договір страхування об'єкта оренди протягом 3-ох місяців після укладення договору оренди.

15.4. Орендар самостійно обирає страхову компанію і умови страхування та надає орендодавцю копії усіх страхових полісів та договорів протягом 30 днів з дня їх укладання.

16. Порядок та умови списання майна у складі об'єкта оренди, виведення його з експлуатації та зі складу об'єкта оренди:

16.1. Списанню підлягає майно в складі об'єкта оренди, що:

- непридатне для подальшого використання (фізично та морально зношене);

- пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним).

16.2. За наявності підстав для списання майна, визначених у п. 16.1 цих умов, орендар має право звернутись до орендодавця з відповідним зверненням.

Орендодавець протягом 5 календарних днів, з дати отримання відповідного звернення орендаря, звертається до Іваничівської районної ради з клопотанням про списання визначеного у п. 16.1. майна.

Після надання Іваничівською районною радою згоди на списання майна, орендар та орендодавець на протязі 14 календарних днів, з дати отримання такої згоди, укладають додаткову угоду про зміну складу об'єкта оренди у зв'язку зі списанням майна.

16.3. Може бути виведено (виключено) зі складу об'єкта оренди:

- майно, що морально застаріло, в зв'язку з чим стало непридатним для подальшого використання;

- майно, щодо якого відпала необхідність його використання в зв'язку зі здійсненням заходів щодо реконструкції, модернізації, технічного переоснащення об'єкта оренди, введення нових технологій, процесів та будь-яких інших подібних обставин.

16.4. За наявності підстав для виведення (виключення) майна зі складу об'єкта оренди, визначених в п. 16.3. цих умов, орендар має право звернутись до орендодавця з відповідним зверненням.

Орендодавець протягом 5 календарних днів, з дати отримання відповідного звернення орендаря, звертається до Іваничівської районної ради з клопотанням виведення (виключення) визначеного у п. 16.3. майна.

Після надання Іваничівською районною радою згоди на виведення (виключення) майна, орендар та орендодавець на протязі 14 календарних днів, з дати отримання такої згоди, укладають додаткову угоду про зміну складу об'єкта оренди у зв'язку виведенням (виключенням) майна зі складу об'єкта оренди.

16.5. Списання майна оформлюється відповідним актом орендаря, складеним відповідно до законодавства України. Зазначений акт є підставою для виключення даного об'єкта зі складу об'єкта оренди.

16.6. Протягом 3 робочих днів з дня укладання додаткової угоди до договору оренди про виведення (виключення) майна зі складу об'єкта оренди сторони підписують акт приймання-передачі відповідного майна.

16.7. Роботи з демонтажу майна, що пропонується до списання або до виведення (виключення) зі складу об'єкта оренди, здійснюються орендарем за власний рахунок.

 

 

17 . Передача прав та обов'язків орендаря третім особам:

17.1. Орендар не має права без згоди орендодавця передавати повністю або частково третім особам свої права та обов’язки по договору оренди.

18. Отримання згоди Антимонопольного комітету:

18.1. Передача в оренду здійснюється відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» визнається концентрацією суб’єктів господарювання. Згідно з зазначеним Законом така концентрація може бути здійсненна лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету.

Заява на отримання такого дозволу подається згідно з вимогами «Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію)», затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 № 284/6572 ( зі змінами та доповненнями).

18.2. У випадку, коли переможець конкурсу протягом 60 календарних днів з дня повідомлення про визначення його переможцем конкурсу не надав документ про згоду органу Антимонопольного комітету України на отримання об'єкта в оренду, Іваничівська районна рада або Голова ради, у випадку надання йому таких повноважень, скасовує своє рішення про переможця конкурсу та конкурсна комісія разом з орендодавцем має право розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови оренди об’єкта у сфері теплопостачання.

19. Контроль за виконанням договору оренди орендодавцем та Іваничівською районною радою:
19.1. Орендар зобов’язаний звітування про стан виконання умов договору оренди не рідше, як 1 раз в 3 роки у вигляді письмового звіту, адресованого голові Іваничівської районної ради Волинської області та орендодавцю.

20. Відповідальність за порушення умов договору оренди:

20.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених договором оренди, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов договору оренди.

20.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань за договором оренди.

21. Порядок оформлення, подання та оцінки конкурсних пропозицій, визначення переможця конкурсу:

21.1. Реєстраційний внесок за участь у конкурсі становить 170,00 грн. (сто сімдесят гривень 00 коп.). Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури конкурсу і поверненню не підлягають.

21.2. Порядок оформлення та подання претендентами конкурсних пропозицій визначається конкурсною документацією.

21.3. Порядок розкриття конкурсних пропозицій, критерії та порядок оцінки конкурсних пропозицій визначається конкурсною документацією.

21.4. Порядок визначення переможця конкурсу та порядок укладення договору оренди визначається конкурсною документацією.

22. Інші умови.

22.1. Іваничівська районна рада Волинської області, як представник спільної власності територіальних громад сіл і селища району, зберігає право власності на переданий в оренду об’єкт у сфері теплопостачання.

 

 

 

Голова районної ради                                                                    В.А. Вілентко

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі з передачі в оренду

об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні),

що знаходиться у спільній власності територіальних громад

 сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

 

Інформація

про об’єкт оренди – об’єкт у сфері теплопостачання (газову котельню)

 

 

Об’єктом оренди є об’єкт у сфері теплопостачання (газова котельня), яка знаходиться на балансі Відділу освіти РДА та у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району, за адресою: вул. Жукова, 6а, смт. Іваничі, Волинська обл., 45300.

Загальна площа об’єкту оренди 190,5 м2.

У складі об’єкту у сфері теплопостачання (газової котельні) є: майно (основні засоби, в тому числі котельня, устаткування, нематеріальні активи), яке забезпечує (призначене) та достатнє для самостійного здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг споживачу тепла.

До складу об’єкту у сфері теплопостачання (газової котельні) входить: будівля газової котельні, газовикористовуюче обладнання (газові котли, автоматика АГК та ін.), система газозабезпечення (трубопроводи, засувки, лічильники та ін.), система опалення та ГВП (труби, теплообмінники, насоси та ін.), допоміжне обладнання (далі за текстом – «об’єкт оренди або об’єкт теплопостачання»).

Повний перелік майна, що входить до складу об’єкту оренди, зафіксований у документах складених під час проведення інвентаризації основних засобів, яка була проведений балансоутримувачем об’єкту оренди при здійсненні організаційно-технічної підготовки об’єкту оренди у сфері теплопостачання до передачі в оренду по конкурсу.

Документи, складені під час інвентаризації основних засобів об’єкту оренди знаходяться в розпорядження конкурсної комісії і надаються для ознайомлення заявникам/претендентам (їх уповноваженим особам), на їх письмовий (усний) запит.

Вартість об’єкту у сфері теплопостачання, що передається в оренду за результатами незалежної оцінки та за результатами інвентаризації станом на 11.07.2014 року становить 822 935 (вісімсот двадцять дві тисячі дев’ятсот тридцять п’ять) гривень 80 копійок.

Об’єкт у сфері теплопостачання забезпечує постачання теплової енергії в приміщення об’єктів бюджетної сфери.

Об’єкт у сфері теплопостачання до моменту його передачі переможцю конкурсу (орендарю) буде реконструйований, в результаті чого об’єкт теплопостачання буде переведений на місцевий вид палива – деревну тріску.

Після закінчення конкурсу та виконання робіт по реконструкції об’єкту у сфері теплопостачання, орендодавець бере на себе зобов’язання здійснити інвентаризацію об’єкту у сфері теплопостачання, для визначення його майнового складу та здійснює його нормативну оцінку.

Переможцю конкурсу передається об’єкт у сфері теплопостачання, після здійснення передбачених вище заходів.  

 

 

Голова районної ради          В.А. Вілентко

 

Додаток №4

до розпорядження Голови Іваничівської районної ради

від «08» серпня 2014 р. № 70-р

 

 

Інструкція

для претендентів на участь в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

1.         Загальні питання.

1.1.      Ця інструкція (далі за текстом - «Інструкція для претендентів») розроблена у відповідності
до Законів України «Про концесії» від 16.07.1999р. № 997-ХІV зі змінами та доповненнями, «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010 р. № 2624-VI зі змінами та доповненнями.

Інструкція є складовою конкурсної документації з проведення конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) (далі за текстом - «конкурс»). Інструкція визначає загальні вимоги до порядку оформлення та подання конкурсних пропозицій.

Завданням конкурсу є визначення юридичної чи фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови оренди об’єкта у сфері  теплопостачання.

Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець, фізична особа.

1.5. Конкурс проводиться конкурсною комісією, створеною за рішенням Іваничівської районної ради або Розпорядженням Голови районної ради, у випадку надання йому таких повноважень.

1.6.      Конкурсна комісія забезпечує осіб, що бажають взяти участь у конкурсі, на їх письмовий запит, інформацією щодо умов конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі та конкурсних пропозицій - видає Інструкцію для претендентів з Додатками.

1.8. Претендентів, заявки яких на участь у конкурсі були прийняті, конкурсна комісія, після сплати ними реєстраційного внеску, забезпечує конкурсною документацією у повному обсязі - видає Інструкцію для претендентів, порядок проведення конкурсу, оцінки конкурсних пропозицій та укладання договору оренди (додаток до цієї Інструкції).

Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого конкурсна комісія готує висновки Іваничівській районній раді або Голові районної ради, у випадку надання йому таких повноважень, для визначення переможця.

2.         Склад конкурсної документації

2.1. Конкурсна документація включає документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій:

2.1.1. Інструкцію для претендентів на участь в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) з додатками, а саме:

порядок проведення конкурсу, оцінки конкурсних пропозицій та укладання договору оренди (Додаток 1 до цієї Інструкції);

істотні умови договору оренди. (Додаток 2 до цієї Інструкції).

 

3. Порядок розроблення, оформлення та подання конкурсних пропозицій

Претенденти протягом дев'яноста днів з дня оголошення конкурсу готують та подають конкурсній комісії пропозиції про виконання умов конкурсу (конкурсні пропозиції).

Претендент може подати тільки одну конкурсну пропозицію.

Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

Конкурсна пропозиція претендента повинна включати запропоновані претендентом:

послуги, які здійснюватимуться по договору оренди;

умови отримання земельної ділянки, необхідної для використання об’єкту оренди;

перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

умови встановлення, зміни цін (тарифів) на послуги з теплопостачання;

умови найму, використання праці працівників - громадян України;

умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;

умови та обсяги поліпшення об'єкта оренди та порядок їх компенсації;

умови, розмір і порядок внесення орендної плати;

порядок використання амортизаційних відрахувань;

умови відновлення об'єкта оренди та його повернення;

умови страхування орендарем об'єкта оренди;

обсяг та якість послуг, які надає і гарантує орендар;

особливі вимоги з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;

умови, порядок та джерела фінансування заходів по компенсації затрат залученого, балансоутримувачем об’єкту у сфері теплопостачання, підрядника на реконструкцію такого об’єкту, яка здійснюється з метою переведення газової котельні на альтернативні види палива;

умови і порядок поставок сировини – деревної тріски, для безперебійної роботи об’єкту у сфері теплопостачання в опалювальний сезон 2014-2015 років; 

інші відомості, які вважає за доцільне відобразити претендент у конкурсній пропозиції.

Конкурсна пропозиція повинна включати перелік документів, що додаються до неї (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

До конкурсної пропозиції повинні додаватися наступні документи:

оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до якого внесено всі відомості, передбачені «Положенням про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 № 97, виданого не раніше ніж за десять днів до дня подачі претендентом своєї конкурсної пропозиції;

у разі, якщо у документах, що були раніше подані претендентом разом із заявкою, відбулися будь-які зміни, претендент подає нові такі документи;

фінансова звітність претендента за останній звітний період, що передує дню подачі конкурсної пропозиції:

баланс підприємства, звіт про фінансові результати (для юридичних осіб - резидентів);

оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи (для фізичних осіб);

копії довіреностей уповноважених представників претендента, що підписали конкурсну пропозицію та/або додані до неї документи та/або подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи без довіреності) - якщо такі повноваження не передбачені довіреностями, поданими раніше разом із заявкою. У разі видачі довіреності претендентом - фізичною особою надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей;

документи, що підтверджують можливість претендента забезпечити взяті на себе фінансові зобов'язання щодо компенсації затрат залученого, балансоутримувачем об’єкту у сфері теплопостачання, підрядника на реконструкцію такого об’єкту, яка здійснюється з метою переведення газової котельні на альтернативні види палива та сплати орендних платежів;

документ, що підтверджує можливість заявника гарантувати надійні поставки сировини – деревної тріски, для безперебійної роботи об’єкту у сфері  теплопостачання в опалювальний сезон 2014-2015 років; 

інші документи, які вважає за необхідне надати претендент.

Форма конкурсної пропозиції та документів, що додаються до неї (надалі разом - «документи конкурсної пропозиції»), визначаються претендентом самостійно.

Документи конкурсної пропозиції повинні відповідати тим самим вимогам, що встановлені в Інструкції для Заявників, для заявок та доданих до них документів.

Усі документи конкурсної пропозиції, що складаються з двох листів та більше, мають бути пронумеровані, прошиті, містити напис «Прошито ____ аркушів(а)», засвідчені підписом претендента/уповноваженого представника претендента та печаткою претендента (за наявності печатки).

Документи конкурсної пропозиції подаються конкурсній комісії у запечатаному конверті (надалі - «конверт»).

Місця склеювання з оборотної сторони конверта повинні бути опечатані печаткою претендента (за наявності печатки). На конверті повинен бути здійснений наступний напис: «Конкурсна пропозиція (повне найменування претендента) на участь у конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності).

У випадку неналежного склеювання конверту та подання конверту в незапечатаному вигляді конкурсна комісія не несе відповідальності за збереження документів, що містяться в конверті.

Конверт подається претендентом особисто або уповноваженим представником претендента, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Претенденти мають право зняти свої конкурсні пропозиції з розгляду на будь-якому етапі, про що повідомляють конкурсну комісію в письмовому вигляді.

Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.

Для відкликання своєї пропозиції або зняття її з розгляду претендент подає до конкурсної комісії заяву у довільній формі, підписану претендентом/уповноваженим представником претендента та засвідчену печаткою претендента (за наявності печатки) не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.

3.17. Претенденти мають право вносити зміни до конкурсних пропозицій з метою їх вдосконалення.

Зміни до конкурсних пропозицій про виконання умов конкурсу вносяться не пізніш як за десять календарних днів до закінчення строку розгляду конкурсних пропозицій. Зміни до конкурсних пропозицій подаються у письмовому вигляді із супровідним листом в такому самому порядку, що і конкурсні пропозиції. На конверті зі змінами до конкурсної пропозиції повинен бути здійснений наступний напис: «Зміни до конкурсної пропозиції (повне найменування претендента) на участь у конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності).

Усі витрати, пов'язані із підготовкою та поданням конкурсної пропозиції несе претендент. Іваничівська районна рада у жодному випадку не несе відповідальності за понесені претендентом витрати, незалежно від результатів конкурсу.

3.20.    Конкурсні пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше дати, що зазначені в
Інформації про оголошення конкурсу.

 

4. Реєстрація претендентів

4.1. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу.

В цей же строк конкурсна комісія надсилає учасникам конкурсу запрошення на участь у засіданні конкурсної комісії, на якому здійснюватиметься розкриття конкурсних пропозицій. Таке запрошення направляється у спосіб, визначений у заявках на участь у конкурсі.

 

 

5.         Порядок проведення конкурсу, оцінки конкурсних пропозицій та укладання
договору оренди

5.1. Порядок проведення конкурсу, оцінки конкурсних пропозицій та укладання договору оренди викладений у додатку до цієї Інструкції.

 

 

6.         Додатки

6.1. Додатками до цієї Інструкції є:

-           Додаток 1 - «Порядок проведення конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності), оцінки конкурсних пропозицій та укладання договору оренди».

-           Додаток 2 - «Істотні умови договору оренди».

 

 

 

Голова районної ради                                                                                      В.А. Вілентко

 

 

 

 

Додаток 1

до Інструкції для претендентів на участь в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання

(газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних

громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

 

Порядок проведення конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності), оцінки конкурсних пропозицій та укладання договору оренди

 

1. Протягом тридцяти днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс.

2. Учасники мають право зняти свої конкурсні пропозиції з розгляду на будь-якому етапі, про що повідомляють конкурсну комісію в письмовому вигляді.

3. Конкурс проводиться в один етап.

4. Конкурс проводиться у три стадії:

- перша стадія - розкриття конкурсних пропозицій;

- друга стадія - експертиза конкурсних пропозицій;

- третя стадія - оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу.

Розкриття конкурсних пропозицій проводиться протягом 2-х робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій на засіданні конкурсної комісії у присутності учасників конкурсу. На цій стадії проведення конкурсу встановлюється наявність необхідних документів у конкурсних пропозиціях. Неявка учасників(а) конкурсу не є перешкодою для проведення засідання комісії.

Протягом 10 календарних днів після розкриття конкурсних пропозицій конкурсна комісія здійснює експертизу відомостей, які містяться в конкурсних пропозиціях. На цій стадії проведення конкурсу проводиться перевірка відомостей, які містяться в конкурсних пропозиціях на предмет їх достовірності, визначається відповідність поданих учасниками документів умовам конкурсу.

При визначенні відповідності документів умовам конкурсу увага приділяється:

- правильності оформлення документів конкурсної пропозиції відповідно до встановлених Іваничівською районною радою вимог;

- відповідності конкурсної пропозиції учасника вимогам Іваничівської районної ради.

В окремих випадках, якщо виникають сумніви щодо достовірності наданих відомостей, конкурсна комісія має право вимагати від учасника інші документи і відомості, потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, та організовує отримання додаткових відомостей від відповідних органів виконавчої влади за належністю.

У випадку навмисного подання учасником неправдивої інформації про себе, подання їм неповної або неточної інформації, або ненадання учасником конкурсу необхідних документів або відомостей, які вимагає конкурсна комісія, конкурсна комісія робить негативний висновок за конкурсною пропозицією такого учасника й приймає рішення про відхилення конкурсної пропозиції.

Після проведення конкурсною комісією експертизи відомостей, які містяться в конкурсних пропозиціях, конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає подані учасниками конкурсу конкурсні пропозиції разом із заявками на участь в конкурсі та доданими до них документами. На цій стадії проведення конкурсу проводиться оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу.

Конкурсна комісія має право, якщо буде потреба, залучати без права голосу інших
співробітників орендодавця, а також сторонніх експертів та консультантів.

Оцінка конкурсних пропозицій проводиться серед тих пропозицій, які не були відхилені.

 

 

 

Конкурсні пропозицій оцінюються за наступними критеріями:

№ з/п

Конкурсні бали

Критерій

Порядок оцінки

1

від 0 до 50

Надійність учасника, серйозність   його намірів і намірів його партнерів

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника, який сам та/або його Власники* та/або Афілійовані особи **:

-           має   позитивний   досвід   ефективної   діяльності (підтверджений документально) щодо об'єктів у сфері теплопостачання;

-           не має не скасованих (чинних) судових рішень або рішень уповноважених органів управління чи органів місцевого     самоврядування   щодо дострокового розірвання договору оренди, рішень про незадовільну роботу учасника конкурсу та/або його Власників та/або Афілійованих осіб як орендарів.

2

від 0 до 50

Можливість компенсувати затрати на реконструкцію об’єкту у сфері теплопостачання залученому балансоутримувачем об’єкту у сфері теплопостачання підряднику (фінансові зобов’язання)

Критеріями оцінки можливості компенсувати затрати на реконструкцію об’єкту у сфері теплопостачання є письмова інформація та документи, які підтверджують можливість, джерело та надійність джерела фінансування таких заходів по компенсації. При цьому перевага надається тому з учасників, надана письмова інформація та документи, якого в найбільшій  мірі  забезпечують  належне  виконання учасником фінансових зобов'язань.

3

від 0 до 50

Найкращі умови використання об'єкта оренди для надання послуг    щодо  задоволення потреб об’єктів бюджетної сфери

Перевагу при оцінці отримує учасник, пропозиція якого щодо поліпшень умов експлуатації об'єкта оренди, впровадження новітніх технологій, вдосконалення умов обслуговування   споживача  та   підвищення  якості надання  послуг  буде   найкращою  та  відображає показники значної економії енергоресурсів.

4

від 0 до 50

Найкращі умови надійних поставок сировини – деревної тріски, для безперебійної роботи об’єкту у сфері теплопостачання в опалювальний сезон 2014-2015 років

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника, який надасть найбільш надійні докази можливості поставок сировини – деревної тріски, для безперебійної роботи об’єкту у сфері теплопостачання в опалювальний сезон 2014-2015 років

5

від 0 до 10

Найбільша частка власних коштів, що вкладаються  учасником у   фінансування об'єкта оренди

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника, який при   фінансуванні   об'єкта  оренди  максимально використовує   власні  кошти та/або кошти його Власників/фінансових партнерів.

6

від 0 до 20

Максимальне використання під час оренди об’єкту у сфері теплопостачання  працівників - громадян України

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника, що передбачає   використання   максимальної   кількості працівників-громадян України.

7

від 0 до 25

Наявність у учасника або його Власників   чи   Афілійованих осіб досвіду щодо обслуговування об’єкта, який надає послуги теплопостачання

Перевагу при оцінці одержує пропозиція учасника, який сам та/або його Власники та/або Афілійовані особи має досвід щодо обслуговування чи експлуатації об’єктів у сфері теплопостачання.

 

*Власник – у пункті 12 цього порядку: юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі учасника конкурсу станом на дату проведення конкурсу.

**Афілійована особа - у пункті 12 цього порядку: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником конкурсу або контролюється таким учасником конкурсу, або перебуває під спільним контролем з таким учасником конкурсу. Лід здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника конкурсу або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу учасника конкурсу.

За кожним з критеріїв, зазначених в таблиці пункту 12, кожен з членів конкурсної комісії при розгляді конкурсних пропозицій присвоює учасникам бали (у межах значень, визначених у стовбці 2 таблиці пункту 12). Бали визначаються кожним членом конкурсної комісії за власним переконанням.

Бал за кожним з критеріїв, зазначених в таблиці пункту 12, визначається як середнє арифметичне шляхом поділу загальної суми балів, визначених присутніми на засіданні членами конкурсної комісії за відповідним критерієм, на кількість присутніх на засіданні членів конкурсної комісії та округляється до другого знаку після коми.

Підсумкова оцінка кожної окремої конкурсної пропозиції визначається шляхом складання всіх балів, підрахованих відповідно до пункту 14, за всіма критеріями, визначеними в пункті 12.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія визначає переможця конкурсу - учасника, який запропонував найкращі умови оренди відповідно до умов конкурсу (конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів).          

Результат конкурсу оформляється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії. Конкурсна комісія не пізніше ніж через три робочі дні з дня підписання надсилає протокол Іваничівській районній раді або Голові районної ради, у випадку надання йому таких повноважень, для прийняття рішення про переможця конкурсу.

На підставі висновків конкурсної комісії Іваничівська районна рада або Голова районної ради, у випадку надання йому таких повноважень, не пізніше ніж протягом місяця приймає рішення про переможця конкурсу.

Конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття Іваничівською районною радою або Головою районної ради, у випадку надання йому таких повноважень, рішення про переможця конкурсу повідомляє переможця та запрошує останнього на переговори для узгодження остаточної редакції та укладання договору оренди.

У разі якщо під час проведення конкурсу з'ясується, що після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу зареєстровано лише одного учасника, Іваничівська районна рада або Голова районної ради, у випадку надання йому таких повноважень, на підставі висновку конкурсної комісії може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.

Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:

протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;

усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу;

усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації, а виправлення можуть змінити пропозицію претендента;

вимоги конкурсної комісії щодо приведення пропозицій у відповідність з умовами конкурсної документації не виконані усіма претендентами у встановлений строк.

Повідомлення, що здійснюються під час проведення конкурсу, направляються конкурсною комісією у спосіб, визначений у заявці на участь у конкурсі. Повідомлення, здані на поштові відділення до кінця останнього дня встановленого в цій документації строку їх відправлення, вважаються відправленими з дотриманням строку.

Порядок обчислення строків визначається відповідно до положень Цивільного кодексу України.

Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, розглядаються у судовому порядку.

З переможцем конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції Іваничівською районною радою (або особою, уповноваженою рішенням Іваничівської районної ради) укладається договір оренди. Погодження умов договору оренди та його підписання покладається на особу чи орган, визначений рішенням Іваничівської районної ради або Головою ради, у випадку надання йому таких повноважень. Орендодавцем у договорі виступає Відділ освіти РДА.

Умови договору оренди, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсу, які стали підставою для визнання його переможцем. Якщо в періоді між затвердженням умов конкурсу з передачі в оренду відповідною радою та моментом укладання договору оренди, відбудуться зміни в законодавстві України, які є суттєвими для такого договору, то в договорі оренди повинні бути враховані такі зміни та узгодженні сторонами в окремому порядку. На стадії проведення переговорів до проекту договору оренди, який затверджений Іваничівською районною радою або Головою ради, у випадку надання йому таких повноважень, до договору можуть бути внесені зміни, які не погіршують стан орендодавця.

Якщо переможець конкурсу відмовився від підписання договору оренди та/або висуває неприйнятні для орендодавця умови підписання договору оренди та/або не компенсував затрати на реконструкцію об’єкту у сфері теплопостачання на протязі 5 (п’яти) банківських днів з дати прийняття рішення про визначення переможця конкурсу, рішення про переможця конкурсу анулюється та конкурсна комісія разом з орендодавцем має право розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови оренди.

Передача в оренду здійснюється відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» визнається концентрацією суб’єктів господарювання. Згідно з зазначеним Законом така концентрація може бути здійсненна лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету.

Заява на отримання такого дозволу подається згідно з вимогами «Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію)», затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 № 284/6572 ( зі змінами та доповненнями).

У випадку, коли переможець конкурсу протягом 60 календарних днів з дня повідомлення про визначення його переможцем конкурсу не надав документ про згоду органу Антимонопольного комітету України на отримання об'єкта в оренду, Іваничівська районна рада або Голова ради, у випадку надання йому таких повноважень, скасовує своє рішення про переможця конкурсу та конкурсна комісія разом з орендодавцем має право розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови оренди.

 

 

Голова районної ради                                                                                В.А. Вілентко

 

 

 

Додаток 2

до Інструкції для претендентів на участь в конкурсі з передачі в оренду об’єкта у сфері  теплопостачання (газової котельні),

що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

 

Істотні умови

договору оренди  об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності), оцінки конкурсних пропозицій та укладання договору оренди

 

1. Ці умови (далі за текстом - «Умови») розроблені у відповідності до Законів України «Про концесії» від 16.07.1999р. № 997-ХІV зі змінами та доповненнями, «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення , що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010р. № 2624-VІ зі змінами та доповненнями.

2. Істотними умовами договору є:

- територія здійснення орендної діяльності;

- види діяльності,послуг, які здійснює Орендар;

- основні обов’язки орендаря;

- перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

- умови встановлення, змін цін (тарифів) на надані послуги;

- порядок та умови поліпшення переданого в оренду об’єкта оренди та його повернення;

- порядок та умови списання (виведення з експлуатації) майна в складі об'єкта оренди;

- обов'язок орендаря щодо страхування взятого в оренду об’єкта оренди; 

- обов’язки орендаря щодо використання переданого в оренду об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності, яка здійснювалася на об’єкті оренди до моменту його передачі в оренду, а також щодо виробництва (надання) відповідних комунальних послуг у гарантованих обсягах і належної якості;

- максимальний розмір витрат енергоресурсів на одиницю виробленої продукції (послуг) та максимально допустимі обсяги втрат і технологічних витрат питної води та/або теплової енергії на одиницю продукції (послуг);

- умови найму, використання праці працівників, охорона праці;

- дотримуватися вимог чинного законодавства в сфері теплопостачання, здійснення технічних та організаційних заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та підвищити екологічну безпеку систем теплопостачання;

- умови надання земельної ділянки, необхідної для використання об’єкта оренди;

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом орендованого об'єкта;

- відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря за безпеку експлуатації об'єкта;

- строк дії договору оренди;

умови, розмір і порядок внесення орендної плати;

порядок використання амортизаційних відрахувань;

інші, не визначені даним додатком умови договору, викладаються в проекті договору оренди за домовленістю сторін з урахуванням вимог визначених в умовах конкурсу щодо передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності).

- територія здійснення орендної діяльності:

Селище міського типу Іваничі та Іваничівський район.

- види діяльності, послуг, які здійснює Орендар:

Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Послуги з теплопостачання в обсягах, що забезпечують потреби орендодавця.

Надання послуг з теплопостачання в обсягах, що забезпечать потреби споживачів, здійснюється відповідно до діючих законодавчих актів, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

- основні обов’язки орендаря:

Використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням;

Сплачувати орендну плату.

Нести поточні витрати, що необхідні для належного утримання об'єкта оренди та забезпечення безперервного надання послуг з теплопостачання.

За власні кошти здійснювати витрати по страхуванню об'єкта оренди. Страхування об'єкта оренди обов'язкове.

Забезпечувати додержання ліцензійних умов у процесі здійснення діяльності;

Забезпечувати своєчасну сплату податків, передбачених чинним законодавством України;

Здійснювати за рахунок власних коштів видатки з залучення й обслуговування запозичених коштів у випадку їх залучення.

Забезпечити дотримання екологічних та санітарних вимог щодо гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в повітря та нормативів скидів в каналізацію.

Гарантувати та забезпечити надійне теплопостачання з дотриманням чинного законодавства України в опалювальний період в необхідних орендодавцю обсягах.

Інформувати Іваничівську районну раду та орендодавця про свою виробничу діяльність у випадках, порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством України та договором оренди.

- перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню:

Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

- умови встановлення, змін цін (тарифів) на надані послуги:

Розробка економічно обґрунтованих розрахунків, затвердження та зміна тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Законом України «Про теплопостачання», Указом Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг», постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

- порядок та умови поліпшення переданого в оренду об’єкта оренди та його повернення:

Орендар повинен відповідно до умов договору оренди за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об'єкта, отриманого в оренду. Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду орендної плати.

У разі припинення договору оренди (крім випадків припинення договору внаслідок знищення об'єкта оренди) орендар повертає орендодавцеві об'єкт оренди по акту приймання-передачі.

Об'єкт підлягає поверненню орендодавцю протягом 10 календарних днів з дня припинення договору оренди.

- порядок та умови списання (виведення з експлуатації) майна в складі об'єкта оренди:

Списанню підлягає майно в складі об'єкта оренди, що:

- непридатне для подальшого використання (фізично та морально зношене);

- пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним).

За наявності підстав для списання майна, визначених вище, орендар має право звернутись до орендодавця з відповідним зверненням.

Орендодавець протягом 5 календарних днів, з дати отримання відповідного звернення орендаря, звертається до Іваничівської районної ради з клопотанням про списання визначеного вище майна.

Після надання Іваничівською районною радою згоди на списання майна, орендар та орендодавець на протязі 14 календарних днів, з дати отримання такої згоди, укладають додаткову угоду про зміну складу об'єкта оренди у зв'язку зі списанням майна.

Може бути виведено (виключено) зі складу об'єкта оренди:

- майно, що морально застаріло, в зв'язку з чим стало непридатним для подальшого використання;

- майно, щодо якого відпала необхідність його використання в зв'язку зі здійсненням заходів щодо реконструкції, модернізації, технічного переоснащення об'єкта оренди, введення нових технологій, процесів та будь-яких інших подібних обставин.

За наявності підстав для виведення (виключення) майна зі складу об'єкта оренди, визначених вище, орендар має право звернутись до орендодавця з відповідним зверненням.

Орендодавець протягом 5 календарних днів, з дати отримання відповідного звернення орендаря, звертається до Іваничівської районної ради з клопотанням виведення (виключення) визначеного вище майна.

Після надання Іваничівською районною радою згоди на виведення (виключення) майна, орендар та орендодавець на протязі 14 календарних днів, з дати отримання такої згоди, укладають додаткову угоду про зміну складу об'єкта оренди у зв'язку виведенням (виключенням) майна зі складу об'єкта оренди.

Списання майна оформлюється відповідним актом орендаря, складеним відповідно до законодавства України. Зазначений акт є підставою для виключення даного об'єкта зі складу об'єкта оренди.

Протягом 3 робочих днів з дня укладання додаткової угоди до договору оренди про виведення (виключення) майна зі складу об'єкта оренди сторони підписують акт приймання-передачі відповідного майна.

Роботи з демонтажу майна, що пропонується до списання або до виведення (виключення) зі складу об'єкта оренди, здійснюються орендарем за власний рахунок.

- обов'язок орендаря щодо страхування взятого в оренду об’єкта оренди:

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди несе орендар.

Об'єкт оренди щорічно страхується орендарем на власну користь, перелік страхових випадків додатково погоджується між орендарем та орендодавцем і зазначається в договорі оренди.

Орендар зобов'язаний укласти договір страхування об'єкта оренди протягом 3-ох місяців після укладення договору оренди.

Орендар самостійно обирає страхову компанію і умови страхування та надає орендодавцю копії усіх страхових полісів та договорів протягом 30 днів з дня їх укладання.

- обов’язки орендаря щодо використання переданого в оренду об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності, яка здійснювалася на об’єкті оренди до моменту його передачі в оренду, а також щодо виробництва (надання) відповідних комунальних послуг у гарантованих обсягах і належної якості, максимальні витрати та втрати палива:

Орендар має право використовувати об’єкт оренди виключно за цільовим призначенням. Будь-який інший вид діяльності, може здійснюватися Орендарем виключно тільки після погодження із Орендодавцем.

Орієнтовний обсяг постачання теплової енергії на опалювальний сезон в залежності від погодних умов становить 1500 Гкал/сезон.

Орендар гарантує Орендодавцю якісні послуги по теплопостачанню об’єкту оренди, в передбачених договором оренди обсягах.

- максимальний розмір витрат енергоресурсів на одиницю виробленої продукції (послуг) та максимально допустимі обсяги втрат і технологічних витрат питної води та/або теплової енергії на одиницю продукції (послуг):

Максимальні витрати і втрати твердого палива, води, електроенергії в технологічних процесах котельні при виробництві теплової енергії повинні бути з урахуванням сучасних експлуатаційних умов, технічних рішень і режимів роботи обладнання підприємств теплопостачання та в межах норм витрат паливно-енергетичних ресурсів з дотриманням вимог закону України «Про теплопостачання» та іншого законодавства по теплопостачанню.

- умови найму, використання праці працівників, охорона праці:

Під час провадження діяльності орендар використовує працю максимальної кількості працівників - громадян України.

Недопущення створення заборгованості по заробітній платі перед працівниками.

Створення умов праці, які відповідають вимогам чинного законодавства України.

В процесі експлуатації об’єкту оренди та роботі на ньому працівників, орендар забезпечує дотримання законодавства з питань охорони праці.

- дотримуватися вимог чинного законодавства в сфері теплопостачання, здійснення технічних та організаційних заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та підвищити екологічну безпеку систем теплопостачання:

В процесі здійснення своєї діяльності по договору оренди орендар дотримується вимог чинного законодавства України у сфері теплопостачання, здійснює організаційні та технічні заходи щодо зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та підвищує екологічну безпеку систем теплопостачання. Одним із дієвих заходів здійснення таких заходів є використання орендарем при наданні послуг по теплопостачанню альтернативного виду палива – деревної тріски, яка є високоекологічним джерелом енергії.

- умови надання земельної ділянки, необхідної для використання об’єкта оренди:

Орендар зобов'язаний укласти договори оренди землі одночасно із підписанням Договору оренди об’єкту у сфері теплопостачання. Орендна плата за право користування земельними ділянками сплачується відповідно до чинного законодавства України та умов договорів оренди землі. Строк оренди землі - не менший строку дії договору оренди об’єкту у сфері теплопостачання.

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом орендованого об'єкта:

 Орендар зобов’язаний звітування про стан виконання умов договору оренди не рідше, як 1 раз в 3 роки у вигляді письмового звіту, адресованого голові Іваничівської районної ради Волинської області та орендодавцю.

- відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря за безпеку експлуатації об'єкта:

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених договором оренди, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов договору оренди.

Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань за договором оренди.

Орендар несе відповідальність за безпеку експлуатації об’єкту, у відповідності до чинного законодавства України.

- строк дії договору оренди:

 Строк дії договору оренди об’єкту у сфері теплопостачання складає 25 (двадцять п’ять) років, з моменту набуття таким договором чинності.

умови, розмір і порядок внесення орендної плати:

Орендна плата нараховується та сплачується з дня передачі об'єкта оренди орендарю за актом приймання-передачі до дня повернення об'єкта оренди орендодавцю за актом приймання-передачі.

Розмір орендної плати визначається за результатами проведення конкурсу та зазначається в договорі оренди. Орендна плата підлягає індексації в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Орендна плата сплачуються (вносяться) орендарем щомісяця, не пізніше 30 числа місяця що йде за звітним місяцем, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок орендодавця.

Стартовий розмір орендної плати встановлюється в розмірі 16,00 гривень за 1 м2 об’єкту оренди на місяць, без урахування ПДВ. Стартовий розмір орендної плати визначається виходячи з Методики розрахунку та використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл та селища району, яка затверджена рішенням Іваничівської районної ради.

порядок використання амортизаційних відрахувань:

Нарахування амортизації на переданий об'єкт оренди, у тому числі поліпшений відповідно до умов договору оренди, здійснюється орендарем відповідно до вимог бухгалтерського обліку та діючих стандартів обліку в Україні. Встановлення термінів корисного виростання об’єкту оренди, у вигляді основних засобів та нематеріальних активів, здійснюється орендарем з врахуванням термінів корисного використання попереднього балансоутримувача цього майна та норм Податкового Кодексу України .

Амортизаційні відрахування використовуються орендарем на відновлення основних фондів об'єкта оренди (поліпшення об'єкта оренди, капітальний ремонт об'єкта оренди, придбання майна, обладнання і т. ін., необхідного для здійснення діяльності у сфері теплопостачання), з урахуванням положень останнього абзацу.

Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю орендаря, використовуються орендарем відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Голова районної ради                                                                                В.А. Вілентко

 

 

 

 

 

Додаток №5

до розпорядження Голови Іваничівської районної ради

від «08» серпня 2014 р. № 70-р

 

 

 

ПОРЯДОК

роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

 

1. Загальні положення

Конкурсна комісія для проведення конкурсу з передачі в оренду об’єкту у сфері теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності) (надалі - Конкурсна комісія), є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється відповідно до ст. 7 Закону України «Про концесії», ст.7 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

У своїй діяльності Конкурсна комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Іваничівської районної ради, розпорядженнями Голови районної ради, у випадку надання йому таких повноважень, та іншими нормативно-правовими актами.

Конкурсна комісія підзвітна Іваничівській районній раді (надалі - «Рада») та/або Голові районної ради (надалі – «Голова ради»), у випадку надання йому таких повноважень, і подає їй на затвердження розроблені документи та прийняті рішення у випадках та обсязі, передбачених чинним законодавством.

1.4. Іваничівська районна рада, в межах повноважень визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», своїм Рішенням №30/9 від 20.06.2014 року уповноважила Голову районної ради, своїми розпорядженнями приймати рішення, які стосуються процесу передачі об’єкту у сфері теплопостачання в оренду (по конкурсу), з подальшим затвердженням таких розпоряджень рішенням Іваничівської районної ради.

 

2. Порядок утворення та склад Конкурсної комісії

2.1.      Конкурсна комісія утворюється у складі 5 (п’яти) осіб.

До складу Конкурсної комісії протягом її діяльності за рішенням Ради або розпорядженням Голови ради, у випадку надання йому таких повноважень, можуть вноситися зміни.

Членами Конкурсної комісії можуть бути депутати Ради, посадові особи Ради та її органів, посадові особи балансоутримувача об’єкту у сфері теплопостачання, а також у разі потреби, інших органів, підприємств, установ та організацій (за їх згодою), представники профспілкових організацій представники всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців на галузевому рівні у сфері житлово-комунальних послуг і професійних  спілок, що  є стороною або приєдналися до Галузевої угоди.

До складу Конкурсної комісії входять голова, відповідальний секретар та члени комісії. Голова Конкурсної комісії та відповідальний секретар обов'язково повинні бути представник Ради та балансоутримувача об’єкту у сфері теплопостачання. Заступник голови комісії обирається членами комісії на першому засіданні комісії.

Голова та відповідальний секретар Конкурсної комісії призначаються рішенням Ради або розпорядженням Голови ради, у випадку надання йому таких повноважень.

Голова Конкурсної комісії розподіляє напрямки роботи і обсяг повноважень членів комісії.

 

3. Повноваження Конкурсної комісії

3.1. Конкурсна комісія у процесі своєї діяльності:

- визначає строки проведення конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України;

- в десятиденний строк з дня свого утворення розміщує у друкованому засобі масової інформації Іваничівської районної ради інформацію про оголошення конкурсу;

- надсилає інформацію про оголошення конкурсу для розміщення на офіційному Інтернет-сайті центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, у випадках передбачених чинним законодавством України;

- в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її і приймає рішення про її прийняття або відхилення, про що повідомляє претендента;

- реєструє заявки на участь у конкурсі і приймає рішення про допущення заявників до участі в конкурсі;

- забезпечує претендентів, після сплати ними реєстраційного внеску, конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у конкурсі;

- надає претендентам роз'яснення щодо конкурсної документації;

- приймає пропозиції претендентів конкурсу, розглядає їх та визначає відповідність умовам конкурсу;

- реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу;

- проводить конкурс;

- готує висновки щодо визначення найкращих умов оренди об’єкту у сфері теплопостачання, запропонованих учасниками конкурсу;

- готує висновки про визначення переможця конкурсу;

- за дорученням Ради або Голови ради, у випадку надання йому таких повноважень, повідомляє переможця про результати конкурсу та надсилає йому запрошення до участі в переговорах з укладання договору оренди;

- опубліковує результати конкурсу в друкованих засобах масової інформації;

- здійснює інші повноваження, покладені на неї законами України «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення , що перебувають у комунальній власності» та іншими нормативно-правовими актами.

 

Конкурсна комісія приступає до виконання своїх повноважень з дати затвердження персонального складу.

Діяльність конкурсної комісії припиняється рішенням Ради або розпорядженням Голови ради, у випадку надання йому таких повноважень, після затвердження результатів конкурсу або якщо конкурс буде визнано таким, що не відбувся.

 

4. Права та обов'язки Конкурсної комісії

Конкурсна комісія має право одержувати від виконавчих органів Ради, її структурних підрозділів, комунальних підприємств інформацію та матеріали, необхідні для проведення конкурсу.

Комісія зобов'язана забезпечити рівні умови для всіх учасників конкурсу, об'єктивне та чесне визначення переможця.

Конкурсна комісія не може видавати третім особам, які не є членами комісії, інформацію, що стосується роботи комісії та матеріали, які стосуються ідентифікації заявників, учасників, претендентів, їх заявок та конкурсних пропозицій, без окремого рішення Ради та/або рішення суду.

 

5. Порядок роботи Конкурсної комісії

Основною формою роботи Конкурсної комісії є її засідання.

Засідання Конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 від загального складу комісії.

Члени Конкурсної комісії беруть участь в її засіданнях особисто.

Рішення з усіх питань приймається простою більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії шляхом відкритого голосування. Голова комісії має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про переможця конкурсу голоси членів Конкурсної комісії поділилися порівну.

Засідання Конкурсної комісії є закритим. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо претендента конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо, комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Порядок денний засідання затверджується Конкурсною комісією на початку засідання за поданням Голови або відповідального секретаря комісії. Будь-який з членів комісії має право запропонувати доповнення до порядку денного. Час проведення наступного засідання узгоджується Конкурсною комісією в робочому порядку на попередньому засіданні.

На засіданнях Конкурсної комісії головує Голова комісії, а в разі його відсутності, заступник голови комісії, який обирається Конкурсною комісією з числа членів Конкурсної комісії.

Підсумки голосувань та всіх прийнятих Конкурсною комісією рішень оформлюються протоколами засідань комісії. Протоколи підписуються Головою комісії (заступником голови комісії) та відповідальним секретарем.

Протокол засідання Конкурсної комісії, складений за результатами проведення конкурсу, підписується всіма членами комісії. Члени Конкурсної комісії, не згодні з прийнятими на засіданні рішеннями, можуть висловити особливу думку, яка додається до протоколу.

Голова Конкурсної комісії в робочому порядку визначає періодичність чергування членів комісії для прийняття заявок і пропозицій претендентів на участь у конкурсі, забезпечення претендентів необхідною інформацією та документами для підготовки пропозицій на участь у конкурсі, надання роз'яснень претендентам щодо конкурсної документації.

 

6. Питання проведення конкурсу

Реєстрація заявок претендентів проводиться Конкурсною комісією в окремому Журналі реєстрації заявок претендентів на участь у конкурсі, прошитому, пронумерованому і скріпленому підписом Голови Конкурсної комісії. У Журналі реєструється найменування заявника, дата подання заявки, а також перелічуються всі документи, що додані до заявки.      

Усі матеріали, подані претендентом для участі в конкурсі, формуються в окрему справу.

Заявки на участь у конкурсі, подані претендентами до комісії, оцінюються на предмет їх відповідності вимогам законодавства і умовам конкурсу. Заявка розглядається на засіданні Конкурсної комісії, де приймається рішення про допущення або недопущення претендента до участі в конкурсі.

Допущені Конкурсною комісією до участі в конкурсі претенденти мають право отримати в комісії конкурсну документацію, яка надається за умови надання платіжного документу, що підтверджує оплату реєстраційного внеску за участь у конкурсі. Представник претендента отримує конкурсну документацію на підставі належно оформленої довіреності і про отримання документації складає відповідну розписку, яка долучається до справи відповідного учасника конкурсу. Конкурсну документацію видає відповідальний секретар комісії.

Роз'яснення щодо конкурсної документації надаються уповноваженим представникам претендентів конкурсу членами комісії в усній формі. За необхідності може бути підготовлена письмова відповідь (на письмовий запит претендента).

Пропозиції учасників конкурсу розглядаються на засіданні Конкурсної комісії і приймається рішення щодо їх відповідності умовам конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій проводиться конкурсною комісією в журналі реєстрації конкурсних пропозицій.

У разі прийняття рішення про невідповідність пропозиції умовам конкурсу Конкурсна комісія передає відповідний протокол засідання комісії разом з пропозицією учасника Раді або уповноваженому нею органу (особі) для прийняття рішення про недопущення претендента до участі у конкурсі.

Пропозиції, які відповідають умовам конкурсу, вивчаються членами Конкурсної комісії та виносяться на розгляд засідання Конкурсної комісії для надання висновків щодо визначення найкращих умов оренди, запропонованих учасниками конкурсу і про визначення переможця конкурсу.

Висновки Конкурсної комісії щодо визначення найкращих умов оренди і про визначення переможця конкурсу направляються комісією Раді або Голові ради, у випадку надання йому таких повноважень, для прийняття рішення про затвердження результатів конкурсу та про переможця конкурсу.

 Після затвердження результатів конкурсу Конкурсна комісія не пізніше ніж протягом 5 днів з дати прийняття рішення повідомляє переможця конкурсу про прийняте рішення та запрошує його на переговори з питання остаточного узгодження умов договору оренди.

 

7. Відповідальність Конкурсної комісії

Голова і члени Конкурсної комісії несуть відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, рішень Ради при виконанні обов'язків, покладених на Конкурсну комісію.

Голова і члени конкурсної комісії у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Голова районної ради          В.А. Вілентко

 

Додаток №6

до розпорядження Голови Іваничівської районної ради

від «08» серпня 2014 р. № 70-р

 

 

 

Склад конкурсної комісії

для проведення конкурсу з передачі в оренду об’єкта у сферах теплопостачання (газової котельні), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селища Іваничівського району (комунальній власності)

 

Мазурок Юрій Олександрович

Голова комісії, заступник голови районної ради (за згодою);

Новосад Олег Миколайович

Відповідальний секретар, начальник групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів, установ освіти (за згодою);

Члени комісії:

Шиман Ірина Олегівна

Спеціаліст сектору з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл та селища району  (за згодою);

Федончук Олена Анатоліївна

Спеціаліст ІІ категорії відділу організаційної і кадрової роботи Іваничівської районної ради (за згодою);

Прогонюк Андрій Володимирович

Інженер організації праці групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів, установ освіти (за згодою).

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                            В.А. Вілентко

 

 

 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"