Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукПозачергова 33 сесія районної ради Друк

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шостого скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 від 07.11.2014 р. № 33/

        смт.Іваничі

 

 

Про затвердження порядку денного

 тридцять третьої позачергової  сесії

районної  ради шостого скликання

 

           Відповідно до ч.14 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:

 

            Затвердити для розгляду    тридцять третьої сесії районної ради  шостого скликання такий порядок денний:

 

  

- Про затвердження Положення про об’єднаний Трудовий архів Іваничівського району;

- Про передачу земельних ділянок в оренду ТзОв «Аванті – Девелопмент»;

- Про призначення редактора Комунального підприємства «Редакція Іваничівської районної газети «Колос»;

-    Про затвердження розпоряджень прийнятих у міжсесійний період;

 

 

Заступник голови ради                                                            Ю.МАЗУРОК

 

Шумська 21936

******** 

 ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шосте скликання

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 07.10.2014 р. № 33/

      смт. Іваничі

 

Про  передачу земельних

ділянок в оренду ТзОВ «Аванті-Девелопмент»

 

         Відповідно до ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 55, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування», керуючись ст.12, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст. 55, 56 Закону України «Про землеустрій» та  розглянувши заяву ТзОВ «Аванті-Девелопмент» про передачу земельних ділянок в оренду за адресою: смт. Іваничі   вулиця Жукова 6а; вул. Банківська 6,                   вул. Грушевського,45, районна рада ВИРІШИЛА:

        1. Передати в оренду терміном на 25 років, земельні ділянки, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та селища району та не надані у власність та постійне користування,  ТзОВ «Аванті-Девелопмент» для обслуговування приміщень газових котелень взятих в оренду  від 01.10.2014 року, а саме:

       - ділянку площею 0,0469 га (кадастровий номер 0721155100:00:009:0053), що знаходиться за адресою смт.Іваничі, вул.Грушевського,45);

      - ділянку площею 0,0412 га (кадастровий номер 0721155100:00:012:0150), що знаходиться за адресою смт.Іваничі, вул.Жукова,6а);

      - ділянку площею 0,039 га (кадастровий номер 0721155100:00:013:0079), що знаходиться за адресою смт.Іваничі, вул.Банківська,6);

      2. Зобов’язати ТзОВ «Аванті-Девелопмент», заключити договір оренди даних земельних з Іваничівською районною радою терміном на 25 років, з оплатою згідно грошової оцінки земель селища Іваничі.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл та селища району та сектор з питань управління об’єктами  спільної власності територіальних громад сіл та селища району.

 

Заступник голова ради                                                                   Ю.Мазурок                            

Петренко 22024

******* 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шосте скликання

                                                  

                                             Р І Ш Е Н Н Я                               проект

                                                                                                                                                        

від  07.11.2014 р.№  33/

       смт Іваничі

 

Про  Об’єднаний Трудовий архів

Іваничівського району

 

 

Відповідно до частини 7 статті 16 , пункту 20 частини 1, частини 2       статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 57 Господарського кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», типового положення про архівну установу сільської, селищної , міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, враховуючи делегування районній раді селищною та сільськими радами Іваничівського району частини власних повноважень щодо централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду,  районна рада ВИРІШИЛА:

            1.Переіменувати Трудовий архів Іваничівського району на Об’єднаний Трудовий архів сіл, селища Іваничівського району.

            2. Затвердити Положення про Об’єднаний Трудовий архів сіл, селища Іваничівського району.

            3. Призначити Данилюк Олену Леонідівну завідувачем Об’єднаного Трудового архіву сіл, селища Іваничівського району, попередньо увільнивши її з посади завідувача Трудового архіву Іваничівського району.

            4. Доручити голові Іваничівської районної ради укласти контракт з Данилюк Оленою Леонідівною про наймання її на посаду завідувача Об’єднаним Трудовим архівом сіл, селища Іваничівського району терміном на ____ років.

            5. Завідувачу Об’єднаного Трудового архіву сіл, селища Іваничівського району  Данилюк Олені Леонідівні вжити заходів щодо проведення усіх необхідних дій з державної реєстрації Положення Об’єднаного Трудового архіву сіл, селища Іваничівського району.

            6. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради                 № 22/5 від 12.01.2005 року   «Про утворення Трудового архіву Іваничівського району».

 

 

Заступник голова ради                                                                         Ю.Мазурок

 

Тернова 22150


                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                   рішенням сесії районної ради

                № ____від__________

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про об’єднаний Трудовий архів Іваничівського району  для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду

 

1. Об’єднаний Трудовий архів Іваничівського району, створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі - архівні документи).

Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.

2. Об’єднаний трудовий архів створюється за рішенням Іваничівської районної ради

( засновник)  утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів, та коштів з інших надходжень, не заборонених законом.

3. Об’єднаний трудовий архів створюється за рішенням районної ради на підставі делегування сільськими, селищними, радами району частини власних повноважень з його створення разом з передачею коштів відповідних бюджетів як субвенції на його утримання.

4. Об’єднаний трудовий архів підпорядковується засновнику та підзвітний і підконтрольний Державному архіву, державному архіву Волинської області, архівному відділу районної, державної адміністрації, районній раді.

5. У своїй діяльності Об’єднаний трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Районної ради та цим положенням.

З питань організації та методики ведення архівної справи Об’єднаний трудовий архів керується нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством юстиції України, правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Укрдержархіву, Державного архіву Волинської області.

6. Основними завданнями Об’єднаний трудового архіву є:

забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться;

додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

7. Об’єднаний трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) державними архівами, архівними відділами  рад;

2)  здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

3) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву;

4) здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності;

5) забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на цій території;

6) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою - підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Об’єднаному Трудовому архіві;

7) проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються в Об’єднаному Трудовому архіві, подає на розгляд експертній комісії архівного відділу, акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

8) веде облік документів, що зберігаються в Об’єднаному Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

9) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;

10) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у Об’єднаному Трудовому архіві;

11) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

12) інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву;

13) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Об’єднаного Трудового архіву, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян;

14) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

15) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

16) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

8. Для виконання покладених на Об’єднаний Трудовий архів завдань йому надається право:

1) одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів для визначення вартості послуг, що здійснює Трудовий архів, відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, та інші необхідні відомості для роботи;

2) надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Об’єднаного Трудового архіву;

3) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а також цьому Типовому положенню;

4) розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначені чинним законодавством;

5) приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб;

6) брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них документів, поданих Об’єднаним Трудовим архівом;

7) брати участь у нарадах, які проводять районна державна адміністрація, орган місцевого самоврядування, ліквідаційна комісія (ліквідатор),   архівний відділ райдержадміністрації ради, в разі розгляду на них питань роботи з документами;

8) одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів).

9. Об’єднаний Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який погоджується районую радою,  з відповідним архівним відділом районної адміністрацій, та затверджується завідувачем Об’єднаного Трудового архіву. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається відповідно Державному архіву у Волинській області.

10. В Об’єднаному Трудовому архіві зберігаються:

1) документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на цій території;

2) виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

3) документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що розташовані на відповідній території, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

4) довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів.

11. Об’єднаний Трудовий архів очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням районної ради.

12. Завідувач Об’єднаного Трудового архіву:

1) організовує діяльність Об’єднаного Трудового архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

2) контролює виконання службових обов’язків працівниками Об’єднаного Трудового архіву;

3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

4) організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що належать до компетенції Об’єднаного Трудового архіву;

5) представляє Об’єднаний Трудовий архів з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю.

13. Службові обов'язки працівників Об’єднаного Трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються керівником Об’єднаного Трудового архіву.

14. Штатний розпис Об’єднаного  Трудового архіву затверджує голова районної ради з урахуванням виконання всіх покладених на нього завдань, кількості документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсягів довідкової роботи.

15. Порядок взаємодії Об’єднаного Трудового архіву з іншими підрозділами районної ради визначає голова районної ради.

16. Об’єднаний Трудовий архів створюється як юридична особа публічного права, має власну печатку зі своїм найменуванням, штампи і бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби. 

*********

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 Шостого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  07.11.14 р. №  33/           

    смт.Іваничі

 

  Про призначення редактора

Комунального підприємства

«Редакція Іваничівської районної

газети «Колос»

 

 

            Відповідно до статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення районної ради від  17.10.2014 року № 32/9 «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Редакція Іваничівської районної газети «Колос»  в новій редакції, районна рада ВИРІШИЛА:

 

 

          1. Призначити ________________ головним редактором Комунального підприємства «Редакція Іваничівської районної  газети «Колос».

           2. Доручити голові Іваничівської районної ради:

  укласти контракт з головним редактором Комунального підприємства «Редакція Іваничівської районної  газети «Колос», відповідно до вимог чинного законодавства.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики спорту та туризму    (Торчило В.І.).  

 

 

 

Заступник голова ради                                                            Ю.О. Мазурок

 

Петренко 22024 

******

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шосте  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                      

від 07.11.2014 р. № 33/      

    смт.Іванич

 

Про розпорядження заступника

голови  районної ради, видані у

міжсесійний період

 

                                          Районна рада    ВИРІШИЛА :

 

            Затвердити розпорядження заступника голови районної ради, видані у міжсесійний період:

 

 - від 28.10.2014 року  № 90 – р «Про  надання матеріальної допомоги»;

 - від 28.10.08.2014 року № 91 – р «Про припинення права постійного користування земельною ділянкою»;

- від 28.10.2014 року № 92 – р «Про  затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки»;

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                             Ю.О.Мазурок

 

Шумська 21936

 

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від  28.10.2014  №  90-р

    смт.Іваничі

 

 

 

 Про  надання матеріальної  допомоги

 

           

 

Відповідно до рішення районної  від 25.12.2012 №15/3 «Про Програму забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами районної ради на 2013-2015 роки», рішення від 03.02.2014 р. №26/2 «Про районний бюджет на 2014 рік», рішення від 17.10.2014 року №32/3 « Про внесення змін до рішення сесії від 03.02.2014 р. №26/2 «Про районний бюджет на 2014 рік»:

 

Виділити  матеріальну допомогу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень жительці с. Бортнів Груй Марії Володимирівні на лікування сина                    Груй О.М., потерпілого під час проходження служби в зоні АТО (заява на ім’я депутата Іваничівської районної ради Андрощук Л.І. додається).

 

Начальнику фінансово-господарського відділу районної ради    Радзівіло Л.А. профінансувати кошти в сумі 1000 (одна тисяча)  гривень  за рахунок коштів передбачених на виконання рішення районної ради від 25.12.2012 №15/3 «Про Програму забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами районної ради на 2013-2015 роки»

 

Дане розпорядження винести на розгляд чергової сесії для

           затвердження.

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                      Ю.О.Мазурок

                                                                         

 

Шумська 21936

 

 

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від  28.10. 2014 року № 91-р  

      смт. Іваничі

 

 

Про припинення права постійного

користування земельною ділянкою

 

 

Відповідно до статей 56 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.ст.141,142 Земельного Кодексу України та враховуючи клопотання відділу освіти Іваничівської райдержадміністрації та Іваничівської ЦРЛ:

 

1.Іваничівській ЦРЛ припинити право постійного користування земельної ділянки  площею 5,4922 га (кадастровий номер 0721155100:00:009:0031), що знаходиться за адресою смт.Іваничі, вул.Грушевського,45);

2. Відділу освіти Іваничівської райдержадміністрації:

2.1.припинити право постійного користування земельної ділянки  площею 0,1812 га (кадастровий номер 0721155100:00:012:0144), що знаходиться за адресою смт.Іваничі, вул.Жукова,6а);

2.1.припинити право постійного користування земельної ділянки  площею 0,946 га (кадастровий номер 0721155100:00:013:0076), що знаходиться за адресою смт.Іваничі, вул.Банківська);

3. Дане розпорядження винести на розгляд чергової сесії для затвердження.

 

 

 

Заступник голови  ради                                                           Ю.О.Мазурок

 

Петренко220246             

 

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від  28.10. 2014 року № 92-р  

      смт. Іваничі

 

 

Про затвердження технічної

документації щодо поділу

земельної ділянки

 

Відповідно до статей 56 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.2 рішення сесії районної ради  від 20.06.2014 року № 30/7 «Про поділ земельної ділянки та розробку технічної документації» та п.3 рішення сесії районної ради від 20.06.2014 року № 30/8 «Про затвердження технічної документації та передачу в постійне користування земельних ділянок»:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для обслуговування приміщення котельні:

1.1. за адресою смт.Іваничі, вул.Жукова, 6а (кадастровий номер 0721155100:00:012:0144);

1.2. за адресою смт.Іваничі, вул.Банківська,6 (кадастровий номер 0721155100:00:013:0076);

1.3. за адресою смт.Іваничі, вул.Грушевського,45 (кадастровий номер 0721155100:00:009:0031);

2. Дане розпорядження винести на розгляд чергової сесії для затвердження.

 

 

 

Заступник голови  ради                                                           Ю.О.Мазурок

 

Петренко22024

 *******  

 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"