Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | Пошук№35/4" Про Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства" Друк

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шосте скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                     

від 28.01. 2015 р. № 35/4 

    смт.Іваничі

 

Про Програму реформування і розвитку

житлово-комунального господарства

Іваничівського району на 2015-2019 року

 

            Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Іваничівського району на 2015-2019 роки (додається).

 

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Т.Крась) при формуванні районного бюджету передбачити кошти на реалізацію Програми.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань підприємництва, розвитку територій, промисловості, будівництва, торгівлі, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.

 

 Голова ради                                                                              В.ВІЛЕНТКО

 

Тарасюк  21833

 

  

  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

            Житлово-комунальне господарство -  це сфера народного господарства, підприємства якої надають послуги з водопостачання, водовідведення, опалення, експлуатації та ремонту житла, доріг, благоустрою, а також ритуальних послуг.

            Проблеми, пов'язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу як держави так і району, перебувають у фокусі пильної політичної уваги, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні інвестицій в підприємства галузі. Розроблення програми зумовлено:

невідповідністю відносин у сфері житлово-комунального господарства змінам в економіці держави та відсутністю її інтегрованості в систему ринкової економіки;

неналежним ставленням власників і користувачів до свого житла, що призводить до його швидкого фізичного та морального зношення;

невідповідністю розмірів платежів за користування житлом фактичним витратам на його утримання, недосконалістю діючої системи фінансування робіт, пов'язаних з обслуговуванням житла;

незадовільним станом у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

неврегульованістю процесів оцінки та реєстрації майна підприємств житлово-комунальної сфери;

енергетичною неефективністю житлового фонду і комунальної інфраструктури, високим рівнем зношеності мереж та обладнання;

відсутністю комплексної системи ведення обліку виробництва, транспортування, постачання та споживання води і тепла;

недосконалістю систем:

державного регулювання ринку комунальних послуг;

затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги;

надання підтримки суб'єктам житлово-комунального господарства з державного бюджету;

ведення обліку та регулювання постачання теплової енергії, гарячої і холодної води;

відсутністю економічної мотивації для ефективного управління підприємствами житлово-комунального господарства та будинками;

штучною монополізацією у сфері житлових послуг і, як наслідок, неспроможністю населення та держави впливати на їх якість;

нерозвиненістю сучасних форм ефективного управління житлом і підприємствами житлово-комунального господарства (управління, концесія, приватизація тощо);

невизначеністю меж відповідальності суб'єктів, що провадять діяльність на ринку житла і житлово-комунальних послуг;

відсутністю єдиної технічної політики розвитку житлової та комунальної інфраструктури;

низькою якістю житлово-комунальних послуг в умовах зростання цін і тарифів;

недостатнім рівнем поінформованості споживачів про свої права та обов'язки.

            Розв'язання перелічених проблем потребує проведення структурних реформ у сфері утримання та обслуговування житла, що дадуть змогу створити умови, за яких діяльність з управління житловим фондом і надання житлово-комунальних послуг провадитиметься на ринкових засадах з додержанням чітких, зрозумілих підходів та урахуванням соціальної значущості галузі.

            Неефективність реформування галузі призвела до погіршення ситуації в житлово-комунальному господарстві , відсутності позитивних змін у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі. Недосконала тарифна політика зумовила постійно зростаючу збитковість підприємств. Через нестачу фінансових ресурсів не відбувається розвиток та модернізація комунальної інфраструктури, технічне переоснащення та оновлення основних фондів підприємств.

            Неузгодженість норм законодавства щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників (виконавців) житлово-комунальних послуг веде до неефективності, зниження якості послуг і, як результат, зростання незадоволення серед населення.

            Критична ситуація склалась у сфері утримання житлового фонду. Основні конструктивні елементи житлових будинків, побудованих в період становлення міста, виходять з ладу. Капітального ремонту потребує кожен третій будинок. Враховуючи, що  частина покрівель влаштована рулонним покриттям, а гарантійний термін його експлуатації після ремонту складає 2-3 роки, часткова або повна заміна цього покриття є недовготривалою і неефективною. Потрібні нові підходи вирішення проблеми протікання покрівель, а саме реконструкція їх на шатрові дахи, або заміна сучасними матеріалами.

            Значними і постійно зростаючими є втрати води і теплової енергії.

            Аварійність водопровідних та каналізаційних мереж перевищує середній показник по Україні. Зношеність, корозія внутрішньої ізоляції трубопроводів призводить до вторинного забруднення води і, як наслідок, якість води погіршується.

            В зв’язку з довготривалою експлуатацією обладнання котелень, їх знос становить 50%. Теплові мережі від котелень, побудованих в 50-60 роках прокладені без ізоляції, внутрішньобудинкові системи центрального опалення знаходяться в незадовільному стані.

            Потребують оновлення, модернізації об’єкти благоустрою, спеціальна автотранспортна техніка. Проблемним залишається підвищення рівня свідомості населення щодо поводження з відходами та охоплення всіх верств населення централізованим вивозом сміття.

                        Вирішення цих питань вимагає удосконалення підходів до фінансового забезпечення виконання Програми, розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів і реформування житлово-комунального господарства.

 

ІІ.        МЕТА ПРОГРАМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.

 

       1.  Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства району, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для забезпечення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної

людини та передбачає широке роз’яснення процесу і результатів реформ.

            Для досягнення мети реформування галузі необхідно вирішити питання щодо створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження:

-  оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

-  підвищення ефективності використання енергоносіїв, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків;

-   стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

-  поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;

-  розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів  послуги підприємств, що проводять діяльність у житлово-комунальній сфері.

 

                2. Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

-  утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

-  надання послуг з централізованого  водопостачання та водовідведення;

-  виробництво, транспортування, постачання теплової енергії,  у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;

-  ремонту приміщень, будинків, споруд;

-  благоустрою селища та населених пунктів району.

 

 

ІІІ.      ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ  ПРОБЛЕМ ТА ЗАХОДИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

1.         Основними завданнями Програми є: 

1).        реалізація державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг;

2).        створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла в тому числі проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів забудовників на конкурсних засадах;

3).        забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

4).        технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

5).        залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами;

6).        залучення громадськості до процесів реформування житлово-комунального господарства;

7).        посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;

8).        створення системи управителів на ринку житлових послуг.

2.         Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів організаційного та фінансового забезпечення.

 

ІV.      ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ.

 

1.         Організаційне забезпечення, контроль та моніторинг за виконанням завдань Програми здійснюють районне підприємство по будівництву житлово-комунальному господарству та газифікації.      

2.         Результати моніторингу висвітлюються в засобах масової інформації.

3.         Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється громадськими організаціями, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.

4.         Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

            Заходи щодо організаційного забезпечення виконання передбачених Програмою завдань наведено в додатку №1 до Програми.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, міського бюджетів, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством.

            Кошти з Державного бюджету на реалізацію інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування, спрямованих на технічне переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства, реалізацію пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтернативних джерел енергії та видів палива спрямовуються місцевому бюджету цільовою субвенцією.

            Відділу економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації, районному підприємству по будівництву житлово-комунальному господарству та газифікації разом з органами місцевого самоврядування забезпечити своєчасний перегляд тарифів на житлово – комунальні послуги в залежності від вартості енергоносіїв, забезпечити їх оптимізацію та доведення до самоокупності.

            Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування районного підприємства по будівництву житлово-комунальному господарству та газифікації, яке проводить контроль за своєчасним і якісним виконанням заходів програми.

            Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки наведений в додатку № 2 до Програми.

            Прогнозний обсяг фінансування будівництва  (реконструкції) об’єктів комунального господарства смт Іваничі у 2016 р. наведений в додатку № 3 до Програми.

 

 

VІ.      ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

1.         Виконання Програми дасть можливість:

 

1).        Забезпечити стале функціонування житлово-комунальної галузі в ринкових умовах господарювання.

 

2).        Забезпечити ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів.

 

3).        Забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів.

 

4).        Забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги.

 

5).        Забезпечити залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства та ефективний механізм подальшого його реформування із залученням інвестицій, коштів фізичних і юридичних осіб.

 

6).        Провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту.

 

7).        Зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрат і втрат під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг.

 

8).        Забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов’язків.

 

9).        Досягти поліпшення здоров’я мешканців в результаті забезпечення їх високоякісною питною водою.

 

10).      Зменшити обсяг використання енергоресурсів шляхом встановлення прибудинкових приладів обліку  води.

 

11).      Забезпечити широку громадську підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.

            Основні очікувані результати виконання Програми наведено в додатку № 4 до Програми.


 

                                                                                                                                                                               

Додаток  № 1

                                                                                                                                                                                до Програми реформування і

                                                                                                                                                                                 розвитку житлово-комунального

                                                                                                                                                                                 господарства на 2015-2019 роки

 

 

З А Х О Д И

 

щодо організаційного забезпечення виконання завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки.

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.  Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг

 Створення системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві

2016

  Органи місцевого самоврядування, Іваничі ВУЖКГ

 

  Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водо-постачання

2016

     Органи місцевого самоврядування, Іваничі ВУЖКГ

 

  Запровадження обов’язкового техноло-гічного обліку води на всіх ділянках і видобування, транспортування та поста-чання споживачам

2016-2019

Органи місцевого самоврядування, Іваничі ВУЖКГ

2.   Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла і впровадження комплексної рекон-струкції кварталів (мікрорайонів) застарі-лого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах

     Розроблення регіональних програм розвитку комунальної інфраструктури, запровадження енергетичного планування

 

 

2015-2018

Органи місцевого самоврядування  ,Іваничі ВУЖКГ

 

 

 

 

  Координація дій комплексної реконструк-ції кварталів (мікрорайонів), визначення об’єктів, що потребують комплексної реконструкції, узгодження інтересів тери-торіальних громад та інвесторів забудов-ників при проведенні комплексної ре-конструкції

2017-2019

  Органи місцевого самоврядування, Іваничі ВУЖКГ

 

  Розроблення програм навчання, курсів та організація навчання з питань створення об’єднань співвласників багатоквартирно-го будинку

2015

Іваничі ВУЖКГ

 

  Визначення управителів житлових будинків

2015 - 2019

Органи  місцевого самоврядування

 

  Проведення громадських форумів, громадських слухань, круглих столів з питань формування житлово-комуналь-ного господарства

2015-2019

Органи місцевого самоврядування, Іваничі ВУЖКГ

 

  Підготовка матеріалів для засобів масо-вої інформації з метою висвітлення ко-мунальних питань

2015 - 2019

Органи місцевого самоврядування,  ВУЖКГ

3.   Технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

  Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-кому-нального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива

2015-2019

 Органи місцевого самоврядування, Іваничі ВУЖКГ

4.   Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та рефор-мування житлово-комунального госпо-дарства

  Розроблення та впровадження місцевих програм залучення громадськості до формування житлової політики та рефор-мування житлово-комунального госпо-дарства

2015-2016

Органи місцевого самоврядування, районне підприємство по будівництву, житлово-комунальному господарству та газифікації

 

 


 

      Додаток  № 2

                                                                                                                                                                                до Програми реформування і

                                                                                                                                                                                 розвитку житлово-комунального

                                                                                                                                                                                 господарства на 2015-1019 роки

 

Напрями діяльності та заходи для виконання завдань програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки

                                                                                                                                 тис. грн.

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

У тому числі за роками

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Технічне переосна-щення житлово кому-нального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і мате-ріальних ресурсів на виробництві (надання) житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

      25600

1200

6100

6100

6100

6100

у тому числі

1)Реалізація інвестиційних проектів з:

 

 

 

 

 

 

реконструкції та капітального ремонту житлових будинків

 

4000

 

-

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

реконструкції централізо-ваних систем водопостачання і водовідведення з використанням енерго-ощадного обладнання та технологій

 

 

8000

 

 

-

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

благоустрою селища, населених пунктів

7340

   1200

1535

1535

1535

1535

 

2)Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

 

 

260

 

 

 

 

 

-

 

 

65

 

 

65

 

 

65

 

 

65

 

3)Реалізація пілотних проектів, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій в тому числі в будинках де створені або створюються ОСББ

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

-

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

1500

2. Створення системи ефективного управління житлом та підпри-ємствами житлово-комунально го господарства

 

 

50

 

 

-

 

 

 

10

 

10

 

15

 

15

Усього

 

50

-

10

10

15

15

 


 

                                                                                                                                                                    Додаток № 3

                                                                                                                                                                     до Програми реформування і розвитку

                                                                                                                                                                     житлово-комунального господарства

                                                                                                                                                                     на 2015 – 2019 роки

 

Джерела

фінансування будівництва об’єктів комунального господарства Іваничівського району у 2016 році.

№ п/п

Найменування об’єкта та місце знаходження

Рік початку і закінчення будівницт-ва

Вид ПКД, ким і коли затвердже-но

Проектна потужність, відповідні одиниці

Кошторисна вартість, тис. грн.

Пропозиції щодо обсягу фінансування на 2016р., тис. грн.

Уведення в експлуа-тацію у 2015році, відповід-них одиниць

Всього

Залишок на 01.01.2015

Всього

У тому числі за рахунок коштів

Держав-ного бюджету

Обласно-го бюджету

Сільських, селищних бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Будівництво полів фільтрації для житлового масиву цукрового заводу смт.Іваничі

2015-2019

робочий проект

30 тис.

м куб. рік.

1840

1840

1840

1500

200

140

-

2

Будівництво вуличного водогону вулиця 8 –го Березня, Валова, Зелена, Луцька, Колгоспна смт.Іваничі

2016-2019

кошторис

4200 м/п.

1300

1300

1300

1300

-

-

-

3

Заміна напірного колектора КНС смт.Іваничі

2016-2019

Кошторис

1200 м/п

960

960

960

960

-

-

-

4

Капітальний ремонт житлових будинків смт.Іваничі

2016-2019

Кошторис

26 буд.

1600

1600

1600

-

1550

50

-

5

Будівництво полігону ТПВ на території району

2015-2019

Робочий проект

19,32 тис.

м куб.

1870

1870

1870

1850

-

20

-

6

Обладнання спор-тивно-оздоровчих майданчиків  смт.Іваничі

2016

Кошторис

2 шт.

40

40

40

30

-

10

-

7

Водопониження в масиві індивідуальної забудови смт.Іваничі

2016

Проект

1,57 км

589

589

589

300

100

189

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

Будівництво каналізаційних мереж  смт.Іваничі

 

2017-2019

Проект

1,6 км

960

960

960

960

-

-

-

9

Капітальний ремонт вулиць, доріг і проїздів селища

2016

Кошторис

1.1

480

480

480

180

200

100

-

10

Заміна зовнішньої тепломережі на попередньо ізольовані труби до школи -гімназії №1 смт Іваничі

2016-2017

Кошторис

400 м/п

250

250

250

250

-

-

-

11

Заміна тепломережі на попередньо ізольовані труби до приміщення прокуратури  смт.Іваничі

2016

Кошторис

700 м/п

400

400

400

400

-

-

-

           

 


Додаток № 4

до Програми реформування і

розвитку житлово-комунального

господарства на 2015-2019 роки

 

Основні завдання і заходи та очікувані результати виконання програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки

 

з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

РОКИ

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

1.Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг

 

 

 

1

Загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення (станом на кінець року)

об’єднання

26

24

     -

       -

    -

2

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується ОСББ або іншими формами

відсоток

52

48

100

100

100

 

2. Поглиблення  демонополізації житлово-комунального господарства

 

3

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям Майном житлового комплексу

відсоток

52

48

100

100

100

4

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств

відсоток

48

        -

      -

       -

      -

 

3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

 

5

Рівень оплати населення послуг з:

 

 

 

 

 

 

 

централізованого водопостачання та водовідведення

відсоток

100

100

100

100

100

 

централізованого теплопостачання

відсоток

-

-

-

-

-

 

утримання будинків, споруд і прибудинкових територій

відсоток

100

100

100

100

100

6

Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності з виробництва та надання послуг:

відсоток       

 100      

100     

100       

100

100

 

централізованого водопостачання та водовідведення

відсоток

100

100

100

100

100

 

централізованого теплопостачання

відсоток

-

-

-

-

-

 

4. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства

 

7

Частка ветких і аварійних об’єктів житлового фонду

відсоток

1

10

-

-

-

 

8

Частка ветких і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж

відсоток

60

-

-

-

-

 

9

Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку:

відсоток

-

-

-

-

-

 

 

холодної води

відсоток

95

100

100

100

100

 

10

Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла

кг/Гкал

178,8

178,2

178,1

178,0

178,0

 

11

Питомі витрати електроенергії на 1 куб. м поданої води

кВт. год  куб.м

0,792

0,70

0,68

0,67

0,62

 

12

Питомі витрати електроенергії на очищення транспортування 1 куб. м стічних вод

кВт. год  куб.м

0,378

0,378

0,352

0,349

0,340

 

13

У сфері благоустрою:

 

 

 

 

 

 

 

 

протяжність реконструйованих вулиць

м.кв.

7200

15200

17300

18100

18700

 

 

протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення

км.

3,1

3,0

3,5

2,0

2,0

 

 

Кількість нової спецтехніки

одиниць

1

2

2

3

3

 

 

Кількість нових контейнерів для вивозу сміття

контейнерів

30

45

50

55

30

 

                           

 

 

 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"