Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | Пошук№35/5 "Про районний бюджет на 2015 рік" Друк

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА                    

 

     ШОСТЕ   СКЛИКАННЯ                             

 

РІШЕННЯ

28. 01. 2015 р №35/5

 

Про районний бюджет

на 2015 рік

 

 Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України Іваничівська районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 143475,389 тис. грн., у тому числі, доходи загального фонду районного бюджету 142315,058 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1160,331 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів у сумі 143475,389 тис. грн., у тому числі,  видатки загального фонду районного бюджету 141633,058 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1842,331 тис. грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 23,0 тис. грн., у тому числі, повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 23,0 тис. грн. згідно з додатком  № 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 23,0 тис. грн., у тому числі, надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету 23,0 тис. грн. згідно із додатком №4 цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 682,0 тис. грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 682,0 тис. грн. згідно із додатком 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі  682,0 тис. грн., у тому числі, за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 682,0 тис. грн. згідно із додатком 2 цього рішення.

 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2015 рік у сумі 200,0 тис. гривень.

 3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком №5 цього рішення.

4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 6 цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 30,0 тис. гривень.

 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету  на 2015 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці (КЕКВ 2110);

-  нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120);

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

-  продукти харчування (КЕКВ 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

-  соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

-  поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620);

- видатки Іваничівського центру первинної медико-санітарної допомоги (КЕКВ 2282).

 7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 3705,215 тис. грн. згідно із додатком №7 цього рішення.

 8. Затвердити формулу розподілу іншої субвенції з районного бюджету бюджетам органів місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів згідно із додатком №8 цього рішення.

9. Визначити у 2015 році відділ освіти райдержадміністрації головним розпорядником коштів районного бюджету по фінансуванню видатків на утримання навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» с. Самоволя (далі – НВК с.Самоволя). 

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік:

 у частині доходів є надходження,  визначені статтею 69-1  Бюджетного кодексу України;

 у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду районного бюджету, відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

 15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій на фінансування окремих видатків соціального захисту населення в межах їх загального обсягу з урахуванням фактичних нарахувань відповідних витрат;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань  планування бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.  

16. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

Управлінню фінансів райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України в Іваничівському районі Волинської області, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

               

                17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова ради                                                                                                                     В.ВІЛЕНТКО

 

Крась 21 573

 

 

Пояснювальна записка до районного бюджету на 2015 рік

 

Аналіз розвитку окремих галузей та сфер діяльності району свідчать про те, що у 2014 році досягнуто позитивних тенденцій розвитку, реалізовувалися організаційні заходи щодо вирішення актуальних питань та мінімізації їх впливу на економіку,  вирішувалися соціальні питання.

 Обсяги промислового виробництва за січень-листопад 2014 року становлять 210,8 млн.грн. проти 84,0 млн.грн. у відповідному періоді минулого року. 

Послугами служби зайнятості в районі скористалося 1002 громадянин проти 1501 за аналогічний період минулого року. Активними заходами сприяння зайнятості населення охоплено 663 особи.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за 2014 рік становила 2443 гривень і зросла в порівнянні з відповідним періодом 2013 року у номінальному вимірі на 6,3 відсотка.

Виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2014 рік та її прогнозні показники на 2015 рік характеризуються наступними даними:   

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ                                                        

    економічного і соціального розвитку району на 2015-2016 роки

                                                                     

Показники

Одиниця виміру

2013рік звіт

2014 рік

2015 рік прогноз

2016 рік прогноз

1

2

3

4

5

6

Обсяг реалізованої промислової продукції  у діючих цінах  - всього

млн. грн.

52,6

60,1

60,1

61,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо)

 

млн грн.

    40,5

-1,5

1,0

1,3

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

млн грн.

     42,4

1,5

2,1

2,2

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств

 

%

82,6

75

70

75

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

млн грн.

1,9

3,1

1,1

0,9

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств

%

17,4

25

30

25

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

2298

2443

2700

2900

у тому числі:

 

 

 

 

 

у промисловості

грн.

1385

1497

1695

2000

у сільському господарстві

грн.

1302

1400

1580

1800

в оптовій та  роздрібній торгівлі

грн.

1349

1450

1600

1840

Індекс реальної заробітної плати

%

116

106,3

110,5

107,4

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

млн грн.

-

-

-

-

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року

%

-

-

-

-

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн грн.

-

-

-

-

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року

 

%

-

-

-

-

Темпи зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі у торговій мережі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців), у порівнянних цінах

%

100,7

100,1

101

102

Обсяги реалізованих послуг

млн грн.

3,6

3,6

3,65

3,7

Індекс споживчих цін

%

 

 

 

 

Обсяг  капітальних інвестицій:

 

 

 

 

 

у фактичних цінах

млн грн.

22,6

14,0

15,0

15,5

у порівнянних цінах у % до попереднього року

%

 

61,9

    107,1

103,3

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку -всього

млн дол. США

2,25

1,5

1,5

1,55

у % до попереднього року

%

101,4

66,6

100

103,3

Надходження  прямих іноземних інвестицій до початку року

млн дол. США

0,005

-

 

0,05

 

 

Від наявних та прогнозованих макроекономічних показників розвитку району безпосередньо залежить фінансова спроможність місцевих бюджетів.

У 2014 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 28,4 млн.грн. платежів, що на 1,8 відсотка більше, ніж за 2013 рік. Зокрема, надходження до районного бюджету зросли на 3,3 відсотка, сільських та селищного бюджетів – на 0,8 відсотків. Порівняно з надходженнями 2013 року доходи загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 0,5 млн. гривень.

Водночас, виконання місцевих бюджетів за власною доходною базою становить 99,2 відсотка, недоотримано до плану 0,2 млн. гривень. 

За підсумками 2014 року забезпечено виконання 22 бюджетів органів місцевого самоврядування. Не виконані бюджети Бужанківської (рівень виконання 96,9 відсотків, недобір – 0,06 млн.грн.) та Литовезької  ( 97,7 відсотка, недобір – 0,05 млн.грн.)сільських рад. Районний бюджет виконано на 94,7 відсотка, недобір 0,9 млн. гривень.

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 4,5 млн.грн. платежів і зборів, що становить 130,7% до плану.

З державного бюджету   перераховано в повному обсязі передбачену на 2014 рік дотацію вирівнювання в сумі 61,4 млн.грн. Цільових субвенцій надійшло 46,0 млн. грн. (93,5 відсотка до запланованого обсягу на 2014 рік).

 Крім того, для забезпечення своєчасних виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведення інших першочергових видатків, у минулому році район отримав з державного бюджету 0,9 млн. грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості.

Протягом минулого року з метою забезпечення нормального функціонування бюджетних установ та фінансування першочергових видатків районний бюджет отримав з єдиного казначейського рахунку 12,9 млн. грн. короткотермінових позичок, які станом на 1 грудня повернуті в казну.  На звітну дату заборгованість по середньострокових позичках, отриманих у попередніх роках, складає 1,9 млн.грн., з яких 0,8 млн.грн. або 44,0 відсотка рахується за сільськими бюджетами.

 Обсяг надходжень до місцевих бюджетів, отримані дотації та субвенції з державного бюджету, фінансова підтримка з єдиного казначейського рахунку  забезпечили належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери району, що утримується за рахунок місцевих бюджетів, що, в свою чергу, сприяло стабільності  соціально-економічної ситуації в районі.

Фінансування видатків із загального фонду місцевих бюджетів  у минулому році проведено на 151,6 млн. грн. або на 96,2 відсотка до запланованого, що на 8,9 млн.грн. або на 6,2 відсотка більше, ніж за попередній рік.­­­­­­­­­­­­­­­­­

На фінансування соціально - культурних галузей спрямовано                        136,7 млн.грн., що на 6,9 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Основні галузі соціально-культурної сфери району профінансовані на 96,2 відсотка до запланованого на рік.

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів у 2014 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 73,4 млн.грн., що на 3,1 відсотка більше таких витрат у 2013 році.

 Протягом минулого року в районі забезпечувалась своєчасна виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, оплата енергонсіїв. Заборгованість з цих виплат не допускалась.

 

Міжбюджетні відносини на 2015 рік

 

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і  Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р, завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, та рекомендацій місії Міжнародного Валютного Фонду за результатами технічних консультацій з її експертами.

Зміни до законодавства докорінним чином змінюють систему міжбюджетного вирівнювання, що застосовується у бюджетній системі України для вирівнювання фінансових диспропорцій у забезпеченні регіонів.

Змінюються як принципи надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам, так і доходна та видаткова частини місцевих бюджетів.

Формування доходів місцевих бюджетів здійснено з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, зокрема:

скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання за відповідною специфікою;

встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб (бюджети міст обласного значення, районні бюджети та бюджети об”єднаних територіальних громад –  60%,  обласні бюджети – 15%, державний бюджет(крім території м. Києва) -  25%, м. Києва – 40%);

закріплення за обласними бюджетами та бюджетом м. Києва 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

передачу з державного бюджету до місцевих бюджетів плати за надання інших адміністративних послуг та державного мита;

запровадження акцизного податку з  кінцевих продаж;

розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна;

зміни до розподілу коштів екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів) з урахуванням зарахування до державного бюджету 20%, а  до місцевих бюджетів 80%, у тому числі до обласних бюджетів – 55% , сільських, селищних, міських бюджетів –25%  та бюджету міста Києва – 80% надходжень цього податку;

розширення надходжень загального фонду шляхом передачі єдиного та екологічного податків, а також податку на нерухоме майно зі спеціального фонду.

                У цілому, по місцевих бюджетах області в умовах дії нової редакції Бюджетного кодексу України втрати доходів за рахунок передачі 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб до державного бюджету у 2015 році складуть 242 млн. грн., і більш як на 90 відсотків компенсуються за рахунок збільшення доходів від:

передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних послуг, державного мита на 45,5 млн. грн.;

збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35 до 80% на  2,6 млн. грн.;

запровадження з 2015 року акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою 5% вартості реалізованого товару орієнтовно на 160,0 млн. грн.;

розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна;

зарахування до обласних бюджетів 10 відсотків податку на прибуток приватних підприємств на 16,3 млн. гривень.

                В той же час, втрати бюджету району по податку на доходи фізичних осіб, внаслідок зменшення нормативу відрахувань, виходячи із фактичних надходжень минулого року, складуть  4,8 млн.грн. Компенсуються лише на 47,9 відсотка за рахунок передачі частини платежів із спеціального фонду до загального фонду місцевих бюджетів, зокрема єдиного податку та екологічного податку (1,5 млн. грн.), передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних послуг, державного мита (0,4 млн.грн.), запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою 5% ( 0,4 млн. грн.).

З 2015 року припиняє дію система компенсації можливих недонадходжень до бюджету за рахунок надання місцевим органам влади середньострокових позик за рахунок єдиного казначейського рахунку, погашення яких здійснюється виключно з коштів перевиконання бюджету. Залишок непогашених  середньострокових позичок  бюджетами області станом на 01 січня 2015 року складає 102,4 млн.грн., з яких 1,9 млн. грн. рахується за бюджетом Іваничівського району. Погашення за середньостроковими позиками здійснюватиметься після законодавчого врегулювання цього питання.

З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України замінено систему балансування доходів та витрат місцевих бюджетів у системі міжбюджетного регулювання. До 2015 року система міжбюджетного регулювання передбачала здійснення розрахунків Міністерством фінансів України доходів і витрат місцевих бюджетів відповідно до фактичних надходжень доходів, кількості споживачів суспільних послуг, нормативів бюджетної забезпеченості та надання у випадку перевищення розрахункових витрат над розрахунковими доходами дотації вирівнювання, або вилучення коштів до бюджету вищого рівня у разі перевищення розрахункових доходів над витратами.

З 2015 року змінами до бюджетного законодавства ліквідовано поняття доходів і видатків, що враховуються, або не враховуються, при визначенні міжбюджетних трансфертів. Трансферти з державного бюджету надаватимуться лише для вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя.

Міжбюджетні відносини державного бюджету передбачаються лише з обласними, районними, міськими (міст обласного значення) бюджетами і бюджетами об’єднаних територіальних громад, що будуть створені в ході адміністративно-територіальної реформи.  Здійснення витрат з бюджетів сіл, селищ з 2015 року відбуватиметься виключно за рахунок доходів відповідних бюджетів. При цьому, до об’єднання громад,  з бюджетів базового рівня будуть здійснюватись лише витрати на утримання апаратів місцевих рад, утримання і розвитку комунальної інфраструктури та реалізації інших місцевих програм.

Міжбюджетне вирівнювання для бюджетів міст, районів здійснюється лише за податком на доходи фізичних осіб .

Для визначення обсягу дотації обраховується співвідношення надходжень на одного жителя з відповідним показником середньому по Україні. При цьому, механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримають базову дотацію (але лише 80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), для підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюватиметься.

Водночас із бюджетів із значним рівнем надходжень на одного жителя передбачена реверсна дотація до державного бюджету в обсязі 50 відсотків перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до середнього значення по Україні. 

Тобто, базову дотацію отримують бюджети міст і районів з рівнем находжень на 1 жителя нижче 724,3 грн. По бюджету нашого району цей показник складає 594,3 грн. і обсяг базової дотації районному бюджету у 2015 році обраховано і затвердено у сумі 3 364,9 тис. гривень.

З 2015 року для місцевих бюджетів не передбачається надання додаткової  дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Натомість протягом наступних трьох років у Державному бюджеті України передбачатиметься стабілізаційна дотація в обсязі не менше 1 відсотка обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів для покриття можливих фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.

Порядок та умови надання стабілізаційної дотації визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. У 2015 році така дотація визначена у обсязі 2 млрд. гривень.

При розрахунку міжбюджетних трансфертів враховано нові підходи до їх формування, розподілу та спрямування і для районного бюджету передбачено надання:

                освітньої субвенції –   46 698,6 тис.. грн.,

                медичної субвенції    19 130,5 тис. гривень.

Тобто, здійснення видатків на загальну освіту (загальноосвітні школи, шкільна частина НВК) та  охорону здоров’я (ЦРЛ та ЦПМСД) буде відбуватись з районного бюджету за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету, обсяг яких визначено за формулою, затвердженою Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”.   

         Витрати на утримання дошкільних, позашкільних та інших закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту, фінансування  інших видатків, передбачених місцевими прграмами будуть здійснюватись за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів та базової дотації.

                Змінено також підходи до фінансування видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Крім відміни справляння збору за першу реєстрацію транспортних засобів для місцевих бюджетів не передбачено також і  надання відповідної субвенції з державного бюджету, обсяг якої у 2014 році складав              714,8 тис. гривень. Джерелом фінансування видатків з утримання дорожньої інфраструктури будуть надходження  до місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу (орієнтовно 373,1 тис.грн.). Вказаний податок зараховуватиметься лише до бюджетів органів місцевого самоврядування.

На відміну від попередніх років у державному бюджеті не передбачається надання місцевим бюджетам субвенції місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (у 2014 році для району її обсяг складав                                  178,4 тис. гривень).

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” з державного бюджету місцевим бюджетам області передбачається передати усього 4689,3 млн. грн. цільових субвенцій, що на 2440,5 млн. грн., або у 2 рази  більше, ніж у 2014 році. Ріст у першу чергу зумовлений змінами у підході до фінансування освіти та охорони здоров’я. 

На реалізацію програм, пов’язаних із розвитком медицини,  із державного бюджету передаються субвенції на:

- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 458,7 тис. грн.;

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 3003,5 тис. гривень.

                Крім цього, без розподілу по територіях у державному бюджеті визначені субвенції на:

проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків) – всього по Україні 353,4 млн. грн.;

                фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – всього по Україні 112,0 млн. грн.;

                проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – всього по Україні 1 210,3 млн. гривень.

На реалізацію державних програм соціального захисту населення передбачається передати 1910,5 млн. грн., що у порівнянні з уточненими показниками 2014 року більше на 27,8 млн. грн., або на 1,5 відсотка.

Крім того, із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам області передбачено субвенцію на   виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі  14,4 млн. гривень.

У 2015 році підтримка соціально-економічного розвитку регіонів здійснюватиметься через державний фонд регіонального розвитку, обсяг якого складе 3 млрд. гривень.  Розподіл коштів фонду буде здійснюватись Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у І кварталі цього року.

У структурі видатків місцевих бюджетів переважну частину складатимуть  видатки на утримання соціально-культурної сфери та здійснення програм соціального захисту населення.

З метою збалансування бюджету, визначеного з оптимального розміру його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2015 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету, видаткова частина державного та місцевих бюджетів на 2015 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

Державним бюджетом України на 2015 рік передбачено встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1 378 гривні. Таким чином ріст мінімальної заробітної плати у наступному році відбудеться з грудня наступного року.

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС має становити: з 1 січня - 852 гривню, з 1 грудня – 1 012 гривень.

Разом з тим, бюджетні обмеження стосуватимуться не лише працівників бюджетної сфери, але і посадовців вищого рівня. У цілому, максимальний місячний розмір заробітної плати працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади та органами місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій, суддівської винагороди обмежується 7 розмірами мінімальної заробітної плати (8526 грн). Вказане обмеження не застосовуватиметься лише до максимального розміру заробітної плати, нарахованого військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичних операціях та обороні держави.

Розміри прожиткового мінімуму у 2015 році у порівнянні з 2014 роком зростуть грудень до грудня попереднього року на 5,4  відсотка. Урядом передбачено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року 1 176 гривень, з 1 грудня – 1 330 гривень.

 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію державних програм соціального захисту населення

 

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, у 2015 році передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1 617 981,6 тис. гривень. Обсяг цього фінансового ресурсу у порівнянні з минулим роком збільшено на 29 452,9 тис. грн., що пов’язано із врахуванням у складі субвенції  витрат на надання допомоги по догляду за психічно хворими та зміною законодавства у частині  здійснення виплат при народженні дитини та допомоги по догляду за нею до трьох років.

Розподіл загального обсягу субвенції для районів проводився з врахуванням контингенту одержувачів, фактично нарахованих соціальних виплат у минулому році і обсяг счубвенції для району становить 41 625,4 тис.грн.. При розрахунку видатків враховано, що розміри прожиткових мінімумів  для дітей відповідного віку протягом 11 місяців 2015 року зберігаються на рівні попереднього року.  З 1 грудня 2015 року розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років збільшується з 1 032 грн. до 1 167 грн., для дітей віком від       6 до 18 років – з 1 286 грн. до  1 455 гривень.

При розрахунку витрат на здійснення виплат допомоги при народженні дитини враховані норми Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо виплати допомоги при народженні дитини”. Згідно цього Закону з 1 липня 2014 року встановлено єдиний для усіх одержувачів розмір допомоги при народженні дитини – 41280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здійснюється одноразово у сумі                 10 320 грн., решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,  у сумі 860 грн. щомісячно.

У зв’язку із зміною законодавства, суттєво скорочуються витрати на надання допомоги по догляду за дитиною до трьох років. Якщо у 2014  році фактичний обсяг таких видатків становив 144 769,1 тис. грн., то у 2015  році  він планується на рівні 6 818,8 тис. грн. (менше у 21,2 раза). Цей вид допомоги  отримають лише матері на першу дитину по догляду за нею з двох до трьох років у розмірі 130 грн. щомісячно. Одночасно очікується ріст допомоги при народженні дитини.

Збережено підходи щодо планування витрат на виплату інших видів допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, які обраховано з урахуванням збільшення контингенту одержувачів та  середньорічних розмірів відповідних допомог.

У проекті державного бюджету на 2015 рік на проведення видатків з надання пільг та житлових субсидій на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, придбання твердого та пічного побутового палива і скрапленого газу, інших передбачених законодавством пільг та компенсації на пільговий проїзд, передбачено асигнувань в обсязі  320,3 млн. грн., що на  105,6 млн. грн. , або на 32,9 відсотка більше доведених показників у минулому році.

Збільшення  асигнувань пов’язане із  значним ростом обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот.  У 2015 році ці видатки  складають 242 171,1 тис. грн., що перевищує минулорічні показники  на 101 102,1 тис. гривень. Такий  ріст обумовлений очікуваним зростанням ціни на природний газ для населення та збільшенням  контингенту одержувачів субсидій та  компенсацій  додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в умовах підвищення цін і тарифів на зазначені послуги. 

Розподіл  субвенції у розрізі адміністративно-територіальних одиниць області проведено, виходячи з очікуваного  нарахування пільг та житлових субсидій населенню у розрізі видів енергоносіїв за минулий рік, із застосуванням коригуючих  коефіцієнтів в межах наявного фінансового ресурсу.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014 №76-VIII „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”,  пільги окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг, професійні пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, з 1 липня поточного року будуть надаватись за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Із застосуванням цієї норми у ІІ півріччі 2015 року  очікується зміна контингенту пільговиків.

           Загальний обсяг субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та пічного побутового палива і скрапленого газу доведений у сумі 41 913,1 тис. грн., при фактичних видатках за 2014 рік  на рівні 36 688,7 тис. грн., або на 5 224,4 тис. грн. більше минулорічного показника і розподілено у розрізі районів і міст відповідно до фактичних нарахувань грошових виплат на надання пільг та житлових субсидій населенню у 2014 році із врахуванням індексу споживчих цін і для нашого району становить 10 101,1 тис.гривень.

Крім того, враховано внесення змін до статей 43 та 48 Гірничого закону України в частині заміни надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням, на житлові субсидії. Умови та порядок  надання  таких компенсацій  визначаються Кабінетом Міністрів України.

Субвенція з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку, інших, передбачених чинним законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян передбачена в обсязі 36 196 тис. грн., в  тому числідля району – 287,7 тис.гривень.

Пропозиції до розподілу загального обсягу субвенції між бюджетами області сформовано відповідно до Методики розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій населення між бюджетами міст обласного значення та районними бюджетами, затвердженої рішенням обласної ради від 27.08.2010 року № 42/11 з внесеними змінами.

Згідно розрахунку обсяг видатків на забезпечення компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом становить 2 533,7 тис. грн., автомобільним транспортом – 11 220,8 тис. грн., електротранспортом –   14 478,4 тис. гривень. Враховуючи кількість осіб, які мають право на пільги з послуг зв'язку, капітальний ремонт власних помешкань, санаторно-курортне оздоровлення, проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним, водним або повітряним транспортом, виплату грошової компенсації на автомобільне паливо, на надання вказаних пільг необхідно 7 963,1 тис. гривень.

Разом з тим, зазначені показники видатків у ході виконання бюджету будуть переглядатися з урахуванням норм Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” у  частині вилучення  норми щодо пільгового проїзду окремих категорій громадян з 1 червня 2015 року.

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”

 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам області на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” в сумі 14 400,7 тис. грн., що більше порівняно з уточненими видатками 2014 року по зазначених соціальних виплатах на 11,3 відсотка.

Розподіл обсягу зазначеної субвенції між бюджетами районів та міст обласного значення здійснено за поданими службою у справах дітей облдержадміністрації розрахунками відповідно до зростання прожиткового мінімуму у 2015 році, мережі та контингенту дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях,  і для району становить 1 295,9 тис.гривень.

Субвенції з обласного бюджету на фінансування окремих видатків соціального захисту населення та інших програм

Як і в попередні роки, так і згідно рішення про обласний бюджет на 2015 рік, передбачається одержати іншу субвенцію з обласного бюджету в загальній сумі 803,8 тис.гривень.

Для фінансування окремих видатків соціального захисту населення передбачено 423,8 тис.грн., у тому числі :

23,4 тис.грн. - на надання допомоги на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;

32,1 тис.грн. - на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ;

12,5 тис.грн.- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп ;

105,8 тис.грн. - на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій;

250,0 тис.грн. - на забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

380,0 тис.грн. - на виконання заходів обласної Програми „місцевих стимулів” для працівників галузі охорони здоров”я.

 

Доходи районного бюджету

 

Розрахунок доходів районного бюджету на 2015 рік здійснено відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням внесених змін щодо децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу та прогнозних показників економічного і соціального розвитку області на 2015-2019 роки. Згідно чинного законодавства сформовано єдиний кошик доходів загального фонду районного бюджету. Внесеними змінами до законодавства збільшено відсоток зарахування до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб з 50 до 60 відсотків і, разом з тим, цей податок вилучено із доходів бюджетів сільських та селищної рад (раніше діяв норматив відрахувань 25 відсотків).

Основою для формування прогнозних показників районного бюджету на 2015 рік стали пропозиції адміністраторів платежів та його фактичне виконання за 2014 рік.

У 2014 році до загального фонду районного бюджету залучено 16 185,8 тис. грн. доходів і зборів, що становить 94,7 відсотка до призначеного на рік з урахуванням внесених змін. Із запланованих у загальному фонді районного бюджету платежів не виконано прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб – 94,7 відсотка (недоотримано 910,0 тис. гривень).

Надходження доходів спеціального фонду районного бюджету з урахуванням власних надходжень бюджетних установ склали  1 494,1 тис. грн., що становить 153,3 відсотка до річних призначень. Понад бюджетні призначення в цілому отримано 519,5 тис. грн., в тому числі, за рахунок власних надходжень бюджетних установ додатково надійшло 494,0 тис.грн., за рахунок відчуження майна і продажу землі – 25,3 тис.гривень.

Доходна частина районного бюджету на 2015 рік сформована в загальній сумі 143 401,3 тис. грн., у тому числі 142 241,0 тис. грн. – загальний фонд,
1 160,3 тис. грн. – спеціальний фонд.

В доходах загального фонду бюджету прогноз податку та збору на доходи фізичних осіб визначено у сумі 18 422,7 тис.грн., що становить 99,98 відсотків у структурі доходів районного бюджету. Надходження  цього податку розраховано виходячи із фактичних надходжень за 2014 рік і враховано зменшення надходжень внаслідок закриття шахти №5, розташованої на території району.

За даними районної ради, відповідно до укладених договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, надходження плати за оренду такого майна очікуються у сумі 4,0 тис. гривень.

 Відповідно до Закону України „Про державний бюджет на 2015 рік” передбачається одержати з державного бюджету:

- базаву дотацію у сумі 3 364,9 тис.грн.,

          - освітню субвенцію у сумі   46 698,6 тис.. грн.,

                - медичну субвенцію у сумі  19 130,5 тис. гривень.

Відповідно до рішення про обласний бюджет на 2015 рік передбачається одержати 54 603,7 тис.грн. цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів.

Із бюджетів сільських, селищної рад,  відповідно до прийнятих  у 2014 році рішень та укладених угод про надання міжбюджетного трансферту у 2015 році на утримання об”єдноного трудового архіву, буде одержано 90,6 тис.грн. іншої субвенції.

Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ, обсяг яких визначено в загальній сумі           1 160,3 тис. грн. на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету, зокрема, бюджетними установами освітньої галузі передбачається одержати 587,0 тис.грн. власних надходжень, галузі культури – 57,4 тис.грн., територіальним центром – 391,5 тис.грн., центральною районною лікарнею – 124,4 тис.гривень.

 

Видатки районного бюджету

 

При формуванні видаткової частини районного бюджету враховані зміни до Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що регулюють питання фінансів місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. При цьому застосовані нові механізми проведення видатків на функціонування галузей бюджетної сфери.

Зокрема, з 1 січня 2015 року витрати на охорону здоров’я, загальну середню освіту здійснюватимуться за рахунок окремих цільових субвенцій з державного бюджету.

Враховуючи нові норми бюджетного законодавства, вимоги Уряду щодо посилення відповідальності місцевих органів влади за формуванням і  використанням фінансових ресурсів, проект айонного бюджету складений з урахуванням необхідності проведення розпорядниками коштів реальних заходів у частині оптимізації бюджетних витрат, скорочення непродуктивних видатків для концентрації ресурсів на виконанні основних функціональних повноважень.

Усього видатки районного бюджету на 2015 рік складають 143 475,4 тис. грн.,зокрема, видатки загального фонду складають 141 633,1 тис. грн., спеціального – 1842,3 тис. гривень.

За рахунок цільових субвенцій з державного бюджету, які передаються нам з обласного бюджету передбачається здійснити 54 603,7 тис. грн. соціальних видатків, що становить 38,1 відсотків загального обсягу видатків.

За рахунок цільових субвенцій з бюджетів сільських та селищної рад,  відповідно до укладених у 2014 році угод про надання міжбюджетного трансферту у 2015 році, буде профінансовано 90,6 тис.грн. видатків на утримання об”єднаного Іваничівського трудового архіву.

За рахунок доходів загального фонду районного бюджету у цілому буде здійснено 87 620,7 тис.грн. витрат, з яких 87 568,7 тис.грн. – видатки загального фонду, 52,0 тис.грн. –  видатки бюджету розвитку, які здійснюються за рахунок передачі коштів із загального фонду.

Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетних галузей обрахований у загальній сумі  48 691,0 тис. грн. і в повній мірі враховує виплати за посадовими окладами, доплати і надбавки обов’язкового характеру, індексацію заробітної плати та надання допомоги на оздоровлення працівникам бюджетних установ, за винятком установ охорони здоров”я, де потреба в додатковому ресурсі на виплату заробітної плати з нарахуваннями у повному обсязі складає 2 313,8 тис.гривень.

При здійсненні розрахунків застосовані параметри розмірів заробітної плати, прожиткового мінімуму, що передбачені Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”.

                Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичного споживання у минулому році, діючих на даний час цін і тарифів. Такі асигнування становлять 8 290,2 тис. грн. і проти 2014 року збільшуються на 47,4 відсотків.  Незабезпеченність асигнуваннями для розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, які споживатимуться районною лікарнею у ІІ півріччі 2015 року становить 920,3 тис.гривень.  

                Планування інших бюджетних витрат здійснено, виходячи із необхідності забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів.

Крім цього, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України пропонується надати право районній державній адміністрації:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій на фінансування окремих видатків соціального захисту населення в межах їх загального обсягу з урахуванням фактичних нарахувань відповідних витрат;

- за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів районного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з районного бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету.  

Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України пропонується надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України пропонується дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету.

З метою забезпечення безперебійного фінансування видатків пропонується установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених рішенням про бюджет, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

 

РАЙОННА РАДА

 

У проекті районного бюджету на 2015 рік видатки по головному розпоряднику коштів – районній раді, з врахуванням пропозицій бюджетної комісії, погоджених президією районної ради, передбачені у сумі 1 056,9 тис. гривень.

По функції 010116 „Органи місцевого самоврядування” передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 791,1 тис. гривень.

Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату районної ради на 2015 рік становлять 618,0 тис. гривень. У розрахунках видатків на оплату праці враховано виплати за посадовими окладами, надбавки та доплати обов’язкового та стимулюючого характеру, надання допомоги на оздоровлення.

Планові показники видатків на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги установлюються у розмірі 33,9 тис. грн., або на рівні фактичного споживання минулого року.

На виконання заходів „Програми забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами районної ради на 2013–2015роки” у видатках районної ради передбачені асигнування у сумі 2,0 тис. грн. для виплати командировок депутатам районної ради і 20,0 тис.грн. для надання матеріальної допомоги відповідно до  Положенням про порядок  надання депутатами районної ради матеріальної допомоги.

По функції 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” передбачено надання фінансової підтримки районній організації ради ветеранів відповідно до Цільової районної програми соціального захисту населення на 2015-2018 роки. Враховуючи пропозиції бюджетної комісії, обсяг фінансової підтримки зменшено і становить 4,5 тис.гривень.

Відповідно до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Іваничівського району на 2015-2019 роки по  функції 100302 передбачено 20,5 тис.грн. для надання у І кварталі 2015 року фінансової підтримки районному підприємству по будівництву, житлово-комунальному господарству та газифікації.

По функції 250404 „Інші видатки” на виконання заходів „Програми розвитку архівної справи в Іваничівському районі на 2015-2019 роки” передбачено надання фінансової підтримки  об”єднаному трудовому архіву Іваничівського району у сумі 90,6 тис.грн. за рахунок іншої субвенції з бюджетів сільських, селищної рад.

          На фінансування Програми підтримки засобів масової інформації і розвитку малої преси в Іваничівському районі на 2012-2015 роки за функцією 120201 „Періодичні видання (газети і журнали)” заплановано 95,0 тис. грн.  для надання у І півріччі 2015 року фінансової підтримки комунальному підприємству „Редакція Іваничівської районної газети „Колос””.  У 2014 році ці видатки склали 181,8 тис.гривень. Головним розпорядником бюджетних коштів у 2015 році визначено районну раду, як засновника  комунального підприємства.

По функції 130000 „Фізична культура і спорт” передбачені видатки на утримання апарату РО ВФСТ „Колос” у сумі 45,3 тис. грн. і на фінансування заходів відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Іваничівському районі на 2012-2016 роки   - 10,0 тис. гривень.

 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

У проекті районного бюджету на 2015 рік для районної державної адміністрації, як головнго розпорядника коштів, , з врахуванням пропозицій бюджетної комісії, погоджених президією районної ради, визначено обсяг асигнувань загального фонду у сумі 19 497,6 тис.грн. і спеціального – 124,4 тис.грн. За рахунок цих асигнувань буде проводитись фінансування видатків центральної районної лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги, районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді а також фінансування централізованих видатків на виконання районних програм та соціальні видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету.

На утримання центральної районної лікарні (функція 080101) за рахунок медичної субвенції передбачено асигнування у сумі 13 390,5 тис. грн.,  і за рахунок надання платних послуг – 124,4 тис.грн. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачено у сумі 10 691,5 тис. грн.  і цим ресурсом покриваються витрати за обов”язковими виплатами відповідно до тарифікації, нічні, святкові на 12 місяців, видатки з індексації заробітної плати лише на І квартал 2015 року. Відсутні асигнування для виплати допомоги на оздоровлення у розмірі  посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки медичним працівникам як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №524 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. Необхідний додатковий ресурс для виплати заробітної плати з нарахуваннями у повному обсязі становить 1 754,3 тис.гривень.

Витрати на енергоносії та комунальні послуги  передбачено по  загальному фонду у сумі 1,433,9 тис. грн. і 6,1 тис.грн. - за рахунок власних надходжень від оренди майна і покривають потребу в асигнуваннях на І півріччя 2015 року. Необхідний додатковий ресурс для проведення таких розрахунків у ІІ півріччі. Враховуючи діючі тарифи, становить 920,3 тис.гривень.

При розрахунку видатків на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів в проекті бюджету враховано середню вартість одного ліжко-дня стаціонару 6 гривень 04 коп.  і по харчуванню - 6 гривень 52 коп. Обсяг безкоштовних медикаментів, які будуть надаватися районною лікарнею визначено у сумі 40,0 тис.гривень.

Відповідно до бюджетних запитів, у видатках районної лікарні на придбання медикаментів, передбачено і фінансування програм в галузі охорони здоров”я:

- на програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки         5,0 тис.грн.,

- на програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2012-2016 роки  30,0 тис.грн.,

- на програму поліпшення репродуктивного  здоров’я населення на період до 2015 року 5,0 тис.грн.,

Видатки на придбання продуктів харчування передбачено у сумі 344,1тис.грн. Розрахунок зазначених видатків проведено з врахуванням роботи одного ліжка стаціонару та середньої вартості харчування 6 гривень 52 коп.                                            Для придбання молочних сумішей передбачено 1,0 тис.гривень.

По спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень від надання платних послуг (68,9 тис.грн.) та коштів від оренди нерухомого майна (55,5 тис.грн.), передбачено профінансувати 124,4 тис.грн.видатків районної лікарні.

По функції 081002 „Інші заходи по охороні здоров”я” для районної лікарні передбачено 1,0 тис.грн. асигнувань на пільгове зубопротезування.

На утримання центру первинної медико-санітарної допомоги (функція 080800) передбачено асигнування у сумі 5 739,0 тис. грн. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачено у сумі 4 591,2 тис. грн., що забезпечить виплату заробітної плати відповідно до тарифікації в повному обсязі та проведення її індексації у січні-червні 2015року. Виплата допомоги на оздоровлення у розмірі  посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки працівникам не передбачено. Необхідний додатковий ресурс для виплати заробітної плати з нарахуваннями у повному обсязі становить 559,5тис.гривень.

Витрати на оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачено в повному обсязі  у сумі 653,6 тис. гривень.

У  витратах на придбання медикаментів передбачено видатки на видачу пільгових медикаментів центром первинної медико-санітарної допомоги у сумі 28,8 тис.грн. а також фінансування програм:

- програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки - 13,6 тис.грн.,

- програми імунопрофілактики та захист населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки – 2,0 тис.гривень.

По функції 091101 передбачено  видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді у сумі 179,0 тис. грн., в тому числі видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями  обраховано у сумі 140,2 тис. грн., витрати на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - у сумі 16,9 тис. гривень. Видатки на утримання фахівців соціальної роботи не передбачені.

На реалізацію заходів Програми „Молодь Іваничівщини” на 2009-2015 роки, які проводитимуться центром соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, планується спрямувати (функція 091102) 3,0 тис.гривень.

Для проведення заходів, які організовуватимуться відділом молоді і спорту райдержадміністрації, враховуючи пропозиції бюджетної комісії, передбачено асигнування у сумі 7,0 тис.грн. на фінансування заходів Програми „Молодь Іваничівщини” на 2009-2015роки (функція 091103), і на заходи відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Іваничівському районі на 2012-2016 роки (функція 130115) – 7,0 тис. гривень.

По функції 090802 „Інші програми соціального захисту дітей” передбачається використати 13,0 тис.грн. на фінансування заходів, які організовуватимуться службою дітей райдержадміністрації, зокрема, на заходи відповідно до Програми соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 2012-2016 роки – 12,0 тис.грн.,  заходи районної Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2008-2017 роки – 1,0 тис.гривень.

По функції 210107 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” передбачено асигнування у сумі 20,0 тис.грн. для організації і проведення заходів, визначених Цільовою програмою фінансування мобілізаційних  заходів в Іваничівському районі на 2015рік.

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету проводитимуться видатки з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. Відповідні асигнування передбачено за функцією 091108 у сумі 105,8 тис. гривень.

У спеціальному фонді (бюджеті розвитку) за функцією 150118 „Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення” враховано 630,0тис.грн. іншої субвенції з обласного бюджету для фінансування капітальних видатків, які проводитимуться за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку. Субвенція у сумі 380,0 тис.грн. спрямовуються на придбання житла для медичних працівників відповідно обласної Програми "місцевих стимулів" для працівників галузі охорони здоров’я і розпорядником коштів нищого рівня визначено центр первинної медико-санітарної допомоги. Кошти у сумі 250,0 тис.грн. спрямовуються на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До моменту виділення коштів на співфінансування та розподілу їх по громадах, розпорядником визначено райдержадміністрацю. Використання вказаних субвенцій обласного бюджету проводитиметься лише на умовах співфінансування з місцевих бюджетів району.

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України ряду законодавчих актів, зокрема Закону України №79-VIII від 28.12.2014 року „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин”, Закону України №76-VIII від 29.12.2014 року „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, Закону України №80-VIII від 28.12.2014 року „Про Державний бюджет України на 2015 рік” та постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015р. № 6 „Деякі питання нвдання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” змінено підходи до порядку планування видатків по галузі „Освіта”.

Для відділу освіти, як головного розпорядника коштів, в районному бюджеті на 2015 рік плануються видатки у загальній сумі 50 424,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 49 837,1 тис.грн. і спеціальному, за рахунок власних надходжень  - 587,0 тис.гривень.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” для районного бюджету затверджено освітню субвенцію в сумі 46 698,6 тис.грн., яка спрямовується на оплату поточних видатків загальноосвітніх шкіл  та шкільних відділень навчально-виховних комплексів (НВК) „дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, „загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад”.

Такий фінансовий ресурс дозволяє забезпечити в повному обсязі потребу загальноосвітніх шкіл району та шкільної  частини НВК, розташованого в с.Самоволя в асигнуваннях на заробітну плату відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці з нарахуваннями – 38 966,5 тис.грн. на енергоносії з урахуванням діючих тарифів – 4 763,6 тис.грн. та інших захищених та незахищених статей видатків.

Відповідно до статті 5 Закону України  від 26.04.2001 №2402-ІІІ „Про охорону дитинства” заплановані видатки на харчування в обсязі 1 415,2 тис.грн. Розрахунок проведено з урахуванням натуральних норм та очікуваних контингентів учнів та грошової норми харчування учнів 1-4 класів 4,40 грн, дітей-сиріт – 6,00 грн., учнів 1-4 класів ЗОШ І ст – 2,00 гривень.

Обсяг асигнувань відділу освіти за КТКВК 070201 „Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа - дитячий садок, iнтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)” окрім видатків за рахунок освітньої субвенції (46 698,6 тис.грн.) збільшено на 195,044 тис.грн. для фінансування видатків, які проводитимуться у 2015 році за рахунок власних доходів районного бюджету.

З метою забезпечення функціонування НВК дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня с. Самоволя як цілісної бюджетної установи, на фінансування його дошкільної частини передбачено видатки відділу освіти за функцією 070201 у сумі 186,044 тис.грн., в тому числі на заробітну плату – 98,355 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії - 26,2 тис.гривень.

Крім того, за рахунок власних доходів районного бюджету за функцією 070201 передбачено 9,0 тис.грн. для проведення відшкодування витрат на проїзд учнів до місця навчання і додому відповідно до Комплексної програми розвитку освіти Іваничівського району на 2013-2017 роки.

На утримання інших підвідомчих установ відділу освіти та проведення заходів, за рахунок доходів районного бюджету, по загальному фонду передбачено 2 943,5 тис. грн. видатків. Цей ресурс забезпечить діяльність позашкільних закладів, методичної роботи, ДЮСШ, групи централізованого господарського обслуговування, централізованої бухгалтерії, районної психолого-медико-педагогічної консультації, інших освітніх заходів та надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

Фонд оплати праці з нарахуваннями по підвідомчих установах відділу освіти на 2015 рік обрахований в сумі 2 412,8 тис. грн., в тому числі, по освітніх закладах обсяг вказаних видатків складає 2 039,1 тис.грн, по дитячо-юнацькій спортивній школі – 373,7 тис.грн.. При розрахунку видатків на заробітну плату враховано усі вимоги  чинного законодавства щодо оплати праці а також заходи відділу освіти щодо впорядкування мережі і штатів підвідомчих установ.

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, освітніх закладів по загальному фонду становлять 143,6 тис. грн. і по дитячо-юнацькій спортивній школі - 214,1тис.грн. Розрахунок проведений, виходячи із обсягів споживання енергоносіїв у 2014 році в натуральному виразі та з урахуванням діючих цін і тарифів.

В асигнуваннях за КТКВК 070806 „Інші заклади освіти” передбачено 59,7 тис.грн. на фінансування Іваничівської районної психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК, 1 штатна одиниця), яка виведена із структури методичного кабінету відділу освіти.

За рахунок власних надходжень загальноосвітніх шкіл та інших установ, підвідомчих відділу освіти, передбачається профінансувати 587,0 тис.грн. видатків. Відповідно до бюджетних запитів плануєтьмя  одержати 89,1 тис.грн. від оренди рухомого та нерухомого майна, 53,2 тис.грн.  батьківської плати за навчання дітей в автошколі, від господарської діяльності (в т. ч. і виручка шкільних їдалень) – 444,7 тис.гривень.

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації у 2014 році, як головному розпоряднику коштів передбачено асигнування (без урахування цільових субвенцій) у сумі 5 113,9 тис. гривень.

Обсяг асигнувань, передбачених в проекті районного бюджету на 2015 рік, забезпечує належне функціонування підвідомчих установ та проведення заходів відповідно до Цільової районної програми соціального захисту населення.

По функції 091204 „Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому” передбачено 4 691,5 тис.грн., зокрема, видатки  загального фонду  - 4 300,0 тис.грн., спеціального фонду – 391,5 тис.гривень.

Фонд оплати праці з нарахуваннями на 2015 рік обрахований з врахуванням вимог чинного законодавства з оплати праці у сумі 3901,8 тис. грн., У розрахунку обсягу фонду заробітної плати враховано виплату посадових окладів з підвищенням, надбавок та доплат обов’язкового характеру, індексації та надання  матеріальної допомоги на оздоровлення.

Планові показники на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2015 році становлять 131,4 тис. гривень.

Обсяг видатків на придбання продуктів харчування розраховано по загальному фонду бюджету у сумі 36,5 тис.грн. і спеціальному – у сумі 126,0 тис.грн., виходячи з очікуваної середньої кількості підопічних та норми харчування 22,00 грн. на одну особу в день, зокрема, за рахунок коштів загального фонду – 5,00 грн. і спеціального – 17,00 грн.

Обсяг видатків на медикаменти обраховано по загальному фонду із грошової норми 1 грн. на одну особу в день і передбачено у сумі 7,3 тис. грн. і по спеціальному фонду - із грошової норми 5 грн. на одну особу в день і передбачено 36,5 тис. грн. видатків.

Для покращення рівня надання соціальних послуг в стаціонарному відділенні  залучаються кошти спеціального фонду районного бюджету в обсязі 391,5 тис. грн., з них за рахунок надходжень від надання платних послуг –    36,0 тис.грн. і від залучення благодійних коштів( благодійна допомога в натуральній формі) та 75 відсотків пенсій і соціальних допомог підопічних, що перебувають на повному державному утриманні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 269 – 355,5 тис. гривень.

По функції 091205 „Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” передбачаються видатки у сумі 146,4 тис. гривень.

По функції 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення” передбачено фінансування цільової районної Програми соціального захисту населення у сумі 270,0 тис.грн. на заходи, які проводитимуться управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, зокрема:

-щомісячна грошова допомога ветеранам ОУН-УПА – 18,0 тис. грн.;

-щомісячна грошова допомога сім”ям, які втратили синів у Афганістані    2,4 тис. грн.;

-щомісячна грошова допомога сім”ям, які виховують дітей-інвалідів, інвалідність яких пов”язана з наслідками аварії на ЧАЕС та дітей-сиріт    2,4 тис. грн.;

-надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах -59,0 тис. грн.;

-надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО на лікування, надання допомоги вимушеним переселенцям із зони проведення АТО та на проведення заходів по захороненню у випадку загибелі учасника АТО– 120,0 тис. грн.;

-щомісячна грошова допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 років і більше – 16,8 тис. грн.;

-інші соціальні виплати та заходи – 53,9 тис. гривень.

Відповідно до Програми соціального захисту в проекті рішення по функції 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” передбачено 6,0 тис.грн. коштів для надання фінансової підтримки громадським організаціям, зокрема: районній організації інвалідів - 3,0 тис.грн., Українського товариства сліпих - 1,0 тис.грн., організації ветеранів Афганістану - 2,0 тис. гривень.

У проекті рішення загальний обсяг асигнувань управління соціального захисту населення збільшено на обсяг видатків, які фінансуються за рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів і передбачених рішенням про обласний бюджет на 2015 рік.

   За рахунок субвенцій з державного бюджету в проекті районного бюджету передбачено 53 799,9  тис. грн. соціальних видатків, зокрема:

   - надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" -  1 295,9 тис. грн.,

     - надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям та допомога по догляду за інвалідом  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 41 625,4 тис. грн.,

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 10 101,0 тис. грн.,

            - надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та пічного побутового палива і скрапленого газу – 489,8 тис. грн.,

  - надання пільг з послуг зв’язку, інших, передбачених чинним законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  - 287,7 тис. гривень.

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету передбачено окремі видатки соціального захисту населення у сумі 68,0 тис. гривень:

    - пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи – 32,1 тис.грн.;

    -   допомога на поховання учасників бойових дій – 23,4 тис. грн.;

    - компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та встановлення телефонів  інвалідам І та ІІ груп – 12,5 тис.грн.;  

   

ВІДДІЛ  КУЛЬТУРИ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Асигнування для головного розпорядника - відділу культури райдержадміністрації на 2015 рік передбачені в сумі 5 546,5тис. грн., в тому числі із загального фонду – 5 437,1 тис. грн., спеціального – 109,4 тис. гривень. У спеціальному фонді враховані капітальні видатки в обсязі  52,0 тис. грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

У порівнянні з планом 2014 року видатки загального фонду районного бюджету зросли на 1 311,4 тис.грн., що пов”язано із внесеням змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. В результаті змін, відповідно ст. 89 Бюджетного кодексу України, фінансування видатків з функціонування сільських, селищних будинків культури, клубних закладів, бібліотек, бібліотечної системи, музеїв, школи естетичного виховання проводиться із районних бюджетів та бюджетів об”єднаних територіальних громад. Тобто, таке збільшення видатків пов”язане із фінансуванням сільських закладів культури з районного бюджету.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями підвідомчих установ відділу культури у загальному фонді становлять 4 410,0 тис.грн., спеціальному – 40,0 тис. гривень. В межах визначеного обсягу асигнувань забезпечується виплата заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

 Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений в сумі 796,1 тис. гривень. Розрахунок проведено виходячи із фактичного споживання енергоносіїв у натуральних показниках у 2014 році та діючих цін і тарифів.

Видатки за функцією 110201 „Бібліотеки” передбачені в розмірі 1 898,3 тис. грн.., з яких 1 849,5 тис. грн. за загальним та 48,8 тис. грн. за спеціальним фондом, в тому числі видатки у сумі  45,0 тис. грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (поповнення бібліотечного фонду, в т. ч. передплата періодичних видань - 40,0 тис. грн.,  придбання книг - 5,0 тис. грн.) і 3,8 тисгрн.- за рахунок коштів від надання платних послуг. Передбачається продовжити роботи по заміні вікон на енергозберігаючі, на що планується використати 11,7 тис.гривень.

На  утримання районного краєзнавчого музею за функцією 110202 „Музеї і виставки” передбачені видатки загального фонду 82,6 тис. гривень.

Передбачається здійснити влаштування відмостки приміщення музею музею (3,0 тис. грн.), здійснити витрати по художньому оформленню стендів та проведенню виставок (2,0 тис. грн.)та придбати фотоапарат (2,0 тис. гривень).

За функцією 110204 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” передбачаються видатки на утримання районного Дому просвіти та сільських закладів в розмірі 2 471,9 тис. грн., з яких 2 450,5 тис. грн. за загальним та 21,4 тис. грн. за спеціальним фондом за рахунок доходів від надання платних послуг.

За функцією 110205 „Школи естетичного виховання дітей” передбачені видатки на утримання дитячої музичної школи у сумі 874,1 тис. грн.., з яких 841,9 тис. грн. за загальним та 32,2 тис. грн. за спеціальним фондом за рахунок батьківської плати та коштів від оренди майна.

В межах визначених асигнувань передбачається встановлення водостоків (15,0 тис. гривень).

Видатки на утримання централізованої бухгалтерії передбачені за функцією 110502 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” по загальному фонду  у сумі 199,6 тис. гривень.

Відповідно до районної Програми розвитку культури, мистецтва і туризму на 2011-2015 роки, плану основних культурно-мистецьких заходів на 2015 рік планується провести 13 заходів, на що спрямувати 20,0 тис. грн. бюджетних асигнувань за функцією 110104 „Видатки на заходи, передбачені державними та місцевими програмами розвитку культури”.

 

                                        КРЕДИТУВАННЯ

 

У проекті районного бюджету передбачається фінансування видатків відповідно до Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім на 2011-2015 роки”. У спеціальному фонді передбачено надання кредитів у сумі 23,0 тис. грн. за рахунок коштів, від повернення раніше наданих кредитів. У загальному фонді районного бюджету передбачено 2,3 тис. грн. на фінансування видатків для здійснення витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням довгострокових пільгових кредитів.

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД районного бюджету

 

                Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків в районному бюджеті сформовано резервний фонд, який становить 30,0 тис.грн. і не перевищує одного відсотка від обсягу видатків загального фонду районного бюджету.

 

                  МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ  з районного бюджету

Обсяг міжбюджетних трансфертів у видатках загального фонду районного бюджету визначено у сумі 7 213,956 тис. гривень.

Враховуючи зміни до Бюджетного кодексу України (надалі БКУ) та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, відповідно до ст.89 БКУ фінансування дошкільних закладів освіти  проводиться з районного бюджету та бюджетів об”єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом. Тому, керуючись ст.20 розділу „Прикінцеві та перехідні положення” БКУ, прийнято рішення делегувати у 2015 році повноваження з утримання дошкільних навчальних закладів сільським та селищній раді. Ці видатки здійснюватимуться сільськими та селищною радами за рахунок іншої субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів, обсяг якої передбачено у сумі 7 213,956 тис. гривень. Передача проводитиметься відповідно до договору про надання міжбюджетного трансферту.

Розподіл субвенції між територіальними громадами проведено управлінням фінансів з використанням формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і бюджетами сільських та селищної рад в частині дошкільних закладів, якою користувалися при затвердженні районного бюджету на 2014 рік.

Загальний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету, який підлягав розподілу між територіальними громадами становить 7 400,0 тис.грн. (формула розподілу додаток 8 до рішення). По Павлівській сільській раді враховано дошкільний заклад с.Павлівка і дошкільна частини НВК дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня в с.Самоволя, які у 2014 році фінансувалися з бюджету Павлівської сільської ради.

Враховуючи неможливість передачі освітньої субвенції з державного бюджету до сільського бюджету на поточне утримання шкільної частини НВК дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня в с.Самоволя, фінансування цього навчально-виховного комплексу буде проводитися повністю з районного бюджету. Тому  до сільських бюджетів вцілому передається 7 213,956 тис.грн. іншої субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів а кошти районного бюджету у сумі 186,044тис.грн. спрямовано на збільшення асигнувань відділу освіти за КТКВК 070201 „Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа - дитячий садок, iнтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)”(пояснення на ст.20).

В розрахунок видатків на дошкільні заклади не враховано видатки на утримання груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку. Функціонування груп відбувається у ІІ півріччі і тому питання виділення коштів розглядатиметься при внесенні змін до районного бюджету.

 

 Начальник                                                                                                                          Т.Крась

 

Кравчик 21 030

Кузьмич 21 989

 

 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"