Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | Пошук№39/20"Про орендну плату за користуванням майном спільної власності" Друк

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шосте скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 11.08.2015 р. №39/20

    смт.Іваничі

 

Про орендну плату  за користуванням майном

спільної власності  територіальних громад сіл та

селища району

 

                Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.9; 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна », ст.ст.12; 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи рішення постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району та рішення постійної комісії з питань підприємництва, розвитку територій, промисловості, будівництва, торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій районна рада ВИРІШИЛА:

                1.Затвердити:

                1.1.Положення про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

                1.2.Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

                1.3. Типовий договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селища району.

          1.4.Угоду на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю.

        1.5. Методику розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

                2. Вважати таким, що втратив чинність:

                - рішення сесії районної ради №8/14 від 29.03.2007 року «Про окремі питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району»;

                - рішення сесії районної ради № 7/4 від 12.10.2011 року «Про орендну плату за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району»;

3. Опублікувати це рішення в Іваничівській районній газеті «Колос», не пізніше, як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

                4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію  районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та  регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

 

Заступник голови                                                    Ю.МАЗУРОК

Петренко 22024

 

*****

Методика

розрахунку і порядку використання орендної плати за користування 

майном спільної власності територіальних громад сіл і  селища району.

 

1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку та використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району (далі - комунальне майно).Орендна плата є платежем, який вносить Орендар незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності.

2. Передача в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та в порядку, визначеному Положенням про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і  селища району.

3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між  орендодавцем та орендарем. 

У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) комунального підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є комунальне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується  районною радою.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання. 

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

4. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, установа, організація, на балансі яких перебуває це майно.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру річної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - погодинна орендна плата.

Розрахунок добової орендної плати проводиться шляхом ділення річної орендної плати на кількість робочих днів в поточному році при сорокагодинному робочому тижні.

Розрахунок погодинної орендної плати проводиться шляхом ділення річної орендної плати на фонд робочого часу в поточному році при сорокагодинному робочому тижні.

6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:

                                          (Воз + Внм) x Сор.ц 

                         Опл = -------------------------;

                                               100

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки 

8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 9 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

                                    Вп x Сор 

                      « Опл = ------------ ».

                                         100

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;      Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком

№ 2.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом трьох років від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: 

Вп = Вб : Пб х Пп,

         де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

     Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

     Пп - площа орендованого приміщення, кв. м;

     Пб - загальна площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв. м.

9. У випадку визначення вартості об’єкту оренди опосередковано, виходячи від незалежної оцінки вартості будинку, при розрахунку орендної плати та плати за комунальні послуги застосовується коефіцієнт коригування – Кп. Розрахунок коефіцієнту проводиться за формулою:

Кп =Sз/Sк,

де: Sз - загальна площа будинку за інвентарною справою, кв. м.

                Sк - корисна площа будинку за інвентарною справою, кв. м.

10. Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та телерадіоорганізаціями, редакціями державних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню за 1 кв. м в місяць.

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які фінансуються за рахунок районного бюджету та апаратом районної державної адміністрації і його структурними підрозділами становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим та другим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації: 

- рекламного та еротичного характеру; 

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

Орендні ставки для Орендарів, що створені за рахунок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, застосовуються з коефіцієнтом – 0,8.

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями  площі.

12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою: 

                                       Опл 

                     Опл.міс = ----- x Ід.о. x Ім,

                                        12

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою,  грн.;

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

До орендної плати не включаються і сплачуються окремо витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати, а також вартість інших послуг (тепловодопостачання, каналізація, енергопостачання тощо), які згідно з договором оренди, надаються Балансоутримувачем 

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

14.    Орендна плата за цією Методикою розраховується без врахування непрямих платежів – податку на додану вартість. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
15. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

 

16. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

17. Суми орендної плати, зайво перераховані  до  бюджету  або 

орендодавцеві, зараховуються  в  рахунок  наступних  платежів  або 

повертаються платникові в 5-денний термін від дня  одержання  його 

письмової заяви.

18.  Оренда плата:

а) в бюджетних установах, організаціях -100 відсотків підприємству, установі організації, на балансі яких перебуває це майно, які використовуються на утримання та відновлення майна;

б) в госпрозрахункових підприємствах – 70 відсотків підприємству на балансі якого перебуває майно, 30 відсотків до районного бюджету;

в) за оренду цілісних майнових комплексів та на нерухоме майно, що не перебуває на балансі підприємств, установ або організацій спільної власності територіальних громад сіл і селища району – 100 відсотків до районного бюджету;

г) за індивідуально визначене майно (крім нерухомого майна) зараховується 100 відсотків підприємству, установі, організації, на балансі яких перебуває це майно         
    19. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем. 

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до районного юджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

Додаток 1 

                                                       

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

           за використання цілісних майнових комплексів 

комунальних підприємств 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

Орендна ставка, відсотків

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування        

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об’єкти                                         

10

 

 

                                                                                                                Додаток 2 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

           за використання нерухомого комунального майна

 

 

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

 

                                                                     Орендна ставка, відсотків

 

1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти.                            

 

45

 

2. Розміщення:

 

40

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

 

 

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

 

 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

 

 

 

3. Розміщення:

 

30

 

виробників реклами

 

 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

 

 

4. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності                  

 

25

 

5. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

 

22

 

6. Розміщення суб’єктів господарювання, що проводять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості         

 

21

 

7. Розміщення:

 

20

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

 

 

ресторанів

 

 

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

 

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

 

 

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

 

редакцій засобів масової інформації:

 

 

 

- рекламного та еротичного характеру

 

 

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

 

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масовоїінформації

 

 

 

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

 

 

8. Розміщення:                                       

 

18

 

крамниць-складів, магазинів-складів

 

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу:

 

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюновихвиробів

 

 

 

- промислових товарів, що були у використанні

 

 

 

- автотоварів

 

 

 

- відео- та аудіопродукції

 

 

 

офісних приміщень

 

 

 

антен

 

 

 

9. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів,діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

 

17

 

10. Розміщення:

 

15

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей                         

 

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність зорганізації шлюбних знайомств та весіль              

 

 

 

складів

 

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність звирощування квітів, грибів

 

 

 

11. Розміщення:

 

13

 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

 

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

 

 

12. Розміщення:                                      

 

12

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

 

 

 

стоянок для автомобілів

 

 

 

13. Розміщення:                                      

 

10

 

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

 

 

 

ветеринарних аптек

 

 

 

приватних навчальних закладів

 

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка

 

 

 

14. Проведення виставок непродовольчих товарів безздійснення торгівлі

 

10

 

15. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари                                   

 

9

 

16. Розміщення:

 

8

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

 

 

17. Розміщення:

 

7

 

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;

 

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

 

 

18. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

 

7

 

19. Розміщення:

 

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

 

 

20. Розміщення:

 

5

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

 

 

21. Розміщення:

 

4

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах.

 

 

 

22. Розміщення:

 

3

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

 

 

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

 

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

 

 

23. Розміщення:

 

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

 

 

24. Розміщення транспортних підприємств з:

 

 

 

перевезення пасажирів

 

15

 

перевезення вантажів

 

18

 

25. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

 

не більш як 60 кв. метрів

 

1 грн. в рік

 

понад 60 кв. метрів

 

5 %

 

26. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів

 

3

 

29. Інше використання нерухомого майна

 

15

 

  ПОЛОЖЕННЯ

про оренду нерухомого майна спільної власності

територіальних громад сіл і селища району

 

1.Загальні положення

 

Це Положення розроблене у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів, нормативно-правових актів районної ради.

Положення застосовується при укладанні договорів оренди цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та окремого майна підприємств, установ та організацій, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селища району ( далі-майно), підстави та умови передачі його в оренду, регулює організаційні та майнові відносини між орендодавцем, балансоутримувачем та орендарем.

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Орендодавцями є:

            Районна рада – щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району, що знаходиться на балансах підприємств, установ та організацій.

            -підприємства, установи та організації-щодо нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м. на одне підприємство, установу, організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

            1.5. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, які бажають укласти договори оренди комунального майна.

            Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

Ініціатива щодо оренди може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п.1.5.цього Положення, пропозиція може надходити від районної ради, підприємств, установ та організацій на балансі яких знаходиться це майно (далі балансоутримувач). Балансоутримувач може оголосити про передачу майна в оренду визначеному у порядку, встановленому цим Положенням.

Передача в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є районна рада, здійснюється за погодженням з головою районної ради або його заступником.

якщо орендодавцем є районна рада, то укладається трьохсторонній договір оренди між Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем.

2. Оренда цілісних майнових комплексів.

2.1. Рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу підприємства приймається районною радою.

2.2. Порядок укладання договору оренди регламентується Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та цим Положенням.    
2.3. Орендовані приміщення Орендар зобов’язаний використовувати за призначенням, обумовленим договором оренди.

 

3. Оренда нерухомого майна.
3.1. Передача в оренду комунального майна здійснюється у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та цього Положення.   
3.2.    Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву до балансоутримувача, з обґрунтуванням необхідності оренди, копії статутних документів або копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
3.3.    У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, нерухомого майна, балансоутримувач  за умови відсутності заборони передачі майна в оренду у п’ятиденний термін після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів до районної ради (сектор з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища району районної ради). 

 3.4.    Сектор з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища району районної ради розглядає подані матеріали, вносить  голові районної ради (заступнику голови ради) пропозиції щодо можливості надання в оренду нерухомого майна та повідомляє балансоутримувача про надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову. 

 3.5.  Балансоутримувач протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті орендодавця чи балансоутримувача  оголошення про намір передати майно в оренду або повідомляє заявника у відмові  укладення договору оренди.  
 3.6. Протягом 10-ти робочих днів після розміщення оголошення  
балансоутримувач приймає заяви про оренду відповідного майна.
    3.7.  Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання 
заяв балансоутримувач своїм наказом ухвалює рішення за результатами 
вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди. 
3.8.  У разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк 
(не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору 
оренди) оголошення про намір передати  майно  в  оренду  не  розміщується  і   договір   оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу  з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої  кампанії  здійснюється  без  проведення конкурсу  в  порядку черговості  надходження  відповідних заяв до орендодавця. 
У передачі в оренду об’єктів може бути відмовлено, якщо було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів, а також з інших підстав, передбачених законодавством

 

4.    Організаційне забезпечення орендних відносин.  
4.1. Організаційне забезпечення відносин по оренді майна спільної власності територіальних громад сіл, і селища району здійснює сектор з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища районної ради (далі – сектор). З цією метою сектор:
- формує та підтримує банк даних про майно, яке здається в оренду;
- готує пропозиції голові районної ради, проекти розпоряджень та рішень районної ради про оренду майна;
- здійснює загальний облік орендних платежів, аналіз їх надходжень;
- здійснює контроль за діяльністю балансоутримувачів у сфері відносин оренди комунального майна.     
4.2. Балансоутримувач орендованого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району (надалі – Балансоутримувач) здійснює такі функції:
-    контроль за виконанням умов договорів оренди. У разі невиконання або неналежного виконання орендарями своїх обов’язків згідно з договорами оренди балансоутримувач зобов’язаний вживати заходів щодо дострокового розірвання договорів оренди на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством України.
 -контроль за утриманням орендарями майна в належному технічному та санітарному стані, технічне обслуговування конструктивних елементів і технічного обладнання, санітарне обслуговування допоміжних приміщень і прибудинкової території;
  -  здійснює облік, контроль за своєчасністю та повнотою сплати орендних платежів, за виконанням умов договорів оренди;
    - здійснює контроль за цільовим використання орендованого майна згідно з договором оренди;
    -  своєчасно та в повному обсязі подає сектору з питань управління  об’єктами  спільної власності територіальних громад сіл і селища району районної ради  інформацію та матеріали щодо орендарів, які порушують істотні умови договору оренди; 
    - подає пропозиції щодо використання майна, що перебуває в нього на балансі та може бути надане в оренду; 
   -здійснює нарахування орендної плати; 
  - надає орендарям рахунки для сплати орендних платежів,  витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг; 
  - сплачує обов’язкові платежі з орендної плати до бюджету; 
  - здійснює відповідні заходи для стягнення з боржників заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій; 
   -  проводить капітальні ремонти в установленому порядку.

 

5.    Укладення договору оренди.

5.1.Умови договору оренди комунального майна. 
5.1.1. Істотними умовами договорів оренди майна є умови, які визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», а саме:
-об’єкт оренди;

-термін, на який укладається договір оренди;

-орендна плата  з урахуванням її індексації;

-порядок використання амортизаційних відрахувань;

-відновлення орендованого майна та умови його повернення;

-виконання зобов’язань;

- забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія, тощо;

-порядок здійснення балансоутримувачем контролю за станом об’єкта оренди;
-відповідальність сторін;
-страхування Орендарем взятого ним в оренду майна;
- обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.
Якщо договір оренди укладено на термін три роки або більше трьох років, він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
    5.1.2. За згодою сторін відповідно до чинного законодавства України можуть бути передбачені й інші умови.
    5.1.3. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавством або нормативно-правовими актами районної ради встановлено правила, які погіршують становище орендаря.
    5.2. Підстави передачі в  оренду майна та порядок укладання договорів оренди:
     5.2.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
В цьому випадку пролонгація договору оренди на тих же умовах неможлива. Переукладання договору оренди на новий термін можливе лише при умові перерахунку розміру орендної плати у відповідності до нової оцінки об’єкта оренди.
            5.2.2. Передача в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого не є районна рада, здійснюється за погодженням з головою районної ради або його заступником.
            5.2.3. Якщо орендодавцем є районна рада, то укладається трьохсторонній договір оренди між Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем.
        5.2.4. Відповідальність сторін визначається при укладанні договору оренди. За невиконання сторонами обов’язків за договором оренди або у інших випадках, передбачених чинним законодавством, сторони несуть відповідальність у встановленому законодавчими актами України та договором оренди порядку.
            5.2.5.До договору оренди майна додається;

-акт прийому-передачі об’єкта оренди;

-звіт про оцінку майна, що передається в оренду;

-розрахунок орендної плати;

- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менший ніж на три роки);
- план розміщення майна (експлікація площ для об’єктів оренди нерухомого майна, які є частиною будівлі (споруди), цілісного майнового комплексу);
- угода на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю;
- при здачі в оренду цілісного майнового комплексу – інші документи, визначені законодавством;
- рецензію на звіт про оцінку майна, що передається в оренду.
    5.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами домовленості з усіх його умов і підписання тексту договору.
    5.4. Передача об’єкту оренди здійснюється в терміни, визначені в договорі оренди, і оформляється актом прийому-передачі, який підписують представники орендодавця (балансоутримувача) та орендаря.
    5.5. Договір оренди укладається на термін, визначений сторонами та нормами чинного законодавства. Більший термін оренди визначається  районною радою. 
    5.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовжений на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором. 
    Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною договору оренди.
    Якщо термін договору оренди складав три і більше роки, його пролонгування можливе лише при умові перерахунку розміру орендної плати відповідно до нової незалежної оцінки об’єкту оренди.
5.7. Після закінчення терміну договору оренди, орендар, який належним чином виконував свої обов’язки має переважне  право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж, за три місяці до закінчення терміну договору.

5.8. Передача об’єкта оренди здійснюється у строки і на умовах визначених у договорі оренди.

6.    Облік та контроль за використанням майна, зданого в оренду.

6.1. Облік та загальний контроль за використанням майна, зданого в оренду, здійснює сектор, відповідно до покладених на нього завдань та функцій.
6.2. Персональну відповідальність за передачу в оренду майна та дотримання умов договору несе керівник підприємства, установи, організації, на балансі яких  перебуває орендоване майно.

7.    Орендна плата

7.1. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату не залежно від наслідків господарської діяльності.  
Розрахунок орендної плати та орендна плата за орендовані нежитлові приміщення здійснюється відповідно до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району затвердженої рішенням районної ради.
Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.
7.2. Термін внесення орендної плати визначається у договорі.
7.3. Орендна плата встановлюється,  як правило,  у грошовій формі. 
Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата 
за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або грошово-натуральній формі.
7.4. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.    Суборенда
8.1. Орендар має право надавати в суборенду майно тільки за погодженням з головою районної ради, постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району. Порушення даних вимог є підставою дострокового припинення договору оренди майна в порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2. Для отримання дозволу на передачу в суборенду майна Орендар зобов’язаний звернутися до Орендодавця із заявою довільної форми.
8.3. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.
8.4. Плата  за  суборенду цього майна, яку отримує орендар, не 
повинна   перевищувати   орендної  плати  орендаря  за  майно,  що 
передається  в суборенду.  Різниця  між  нарахованою  платою  за  суборенду  і  тією  її частиною,  яку  отримує  орендар,  спрямовується до обласного  бюджету.
8.5. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

9.    Право власності

9.1. Передача майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади району на це майно.

9.2. У разі припинення або розірвання договору оренди здійснені Орендарем за рахунок власних коштів поліпшення, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря. 
9.3. Невідокремлювані поліпшення не підлягають компенсації у випадку їх виконання згідно добровільних інвестиційних зобов’язань, прийнятих на себе Орендарем при участі у конкурсі на право укладання договору оренди.
9.4. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини 
будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні балансоутримувача.
9.5. Якщо в результаті поліпшення, зробленого Орендарем за згодою балансоутримувача і з дозволу районної ради, створена нова річ, Орендар стає її власником у частині необхідних та погоджених з балансоутримувачем витрат (кошторисів) на поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди та чинним законодавством.

10.    Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди
10.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.
10.2. Договір оренди може бути припинений у випадку:
-  закінчення строку, на який його було укладено;
-   приватизації об’єкту оренди Орендарем (за участю орендаря);
- банкрутства Орендаря;

- загибелі об’єкта оренди;

-  ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.
10.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
10.4.  У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови у його продовженні або його банкрутства, Орендар зобов’язаний повернути балансоутримувачу об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.
Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталася не з його вини.

 

        11.   Проведення поліпшень орендованого майна.
11.1. Орендар з дозволу балансоутримувача та за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району  на підставі розпорядження голови  районної ради, за рахунок власних коштів може вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна, за умови виготовлення та погодження з балансоутримувачем відповідної проектно-кошторисної документації.
11.2. Орендар вправі, без згоди балансоутримувача, залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. 
11.3. Якщо  орендар  здійснив поліпшення орендованого майна, які   неможливо відокремити  від  майна  без  заподіяння  йому шкоди, в порядку визначеному пунктом 11.1 цього Положення, балансоутримувач  зобов'язаний  компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення 
в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної  в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті  таких  поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди.
11.4. Невідокремлювані поліпшення не підлягають компенсації у випадку їх виконання згідно добровільних інвестиційних зобов’язань, прийнятих на себе Орендарем при участі у конкурсі на право укладання договору оренди.
11.5. Вартість поліпшення орендованого майна, які не можна відокремити без шкоди для майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає. 

 

 12. Заключні положення

12.1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несуть сторони у порядку, встановленому законодавчими актами України та договором оренди.

12.2. При вирішенні всіх інших питань, що неврегульовані даним Положенням, сторони керуються діючими законодавчими актами України. 

 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"