Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукПро орендну плату за користуванням майном Друк

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шосте скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 11.08.2015 р. №39/20

    смт.Іваничі

 

Про орендну плату  за користуванням майном

спільної власності  територіальних громад сіл та

селища району

 

                Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.9; 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна », ст.ст.12; 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи рішення постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району та рішення постійної комісії з питань підприємництва, розвитку територій, промисловості, будівництва, торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій районна рада ВИРІШИЛА:

                1.Затвердити:

                1.1.Положення про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

                1.2.Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

                1.3. Типовий договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селища району.

                1.4.Угоду на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю.

                1.5. Методику розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

                2. Вважати таким, що втратив чинність:

                - рішення сесії районної ради №8/14 від 29.03.2007 року «Про окремі питання управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району»;

                - рішення сесії районної ради № 7/4 від 12.10.2011 року «Про орендну плату за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району»;

  

                               3. Опублікувати це рішення в Іваничівській районній газеті «Колос», не пізніше, як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

                4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію  районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та  регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

 

 

Заступник голови                                                    Ю.МАЗУРОК

 

Петренко 22024

 

 

*******

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про оренду нерухомого майна спільної власності

територіальних громад сіл і селища району

 

1.Загальні положення

 

1.1.Це Положення розроблене у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів, нормативно-правових актів районної ради.

1.2.Положення застосовується при укладанні договорів оренди цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та окремого майна підприємств, установ та організацій, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селища району ( далі-майно), підстави та умови передачі його в оренду, регулює організаційні та майнові відносини між орендодавцем, балансоутримувачем та орендарем.

1.3.Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

1.4.Орендодавцями є:

Районна рада – щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району, що знаходиться на балансах підприємств, установ та організацій.

-підприємства, установи та організації-щодо нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м. на одне підприємство, установу, організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

1.5. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, які бажають укласти договори оренди комунального майна.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

Ініціатива щодо оренди може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п.1.5.цього Положення, пропозиція може надходити від районної ради, підприємств, установ та організацій на балансі яких знаходиться це майно (далі балансоутримувач). Балансоутримувач може оголосити про передачу майна в оренду визначеному у порядку, встановленому цим Положенням.

1.6.Передача в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є районна рада, здійснюється за погодженням з головою районної ради або його заступником.

якщо орендодавцем є районна рада, то укладається трьохсторонній договір оренди між Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем.

 

2. Оренда цілісних майнових комплексів.

 

2.1. Рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу підприємства приймається районною радою.

2.2. Порядок укладання договору оренди регламентується Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та цим Положенням.

2.3. Орендовані приміщення Орендар зобов’язаний використовувати за призначенням, обумовленим договором оренди.

 

3. Оренда нерухомого майна.

 

3.1. Передача в оренду комунального майна здійснюється у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та цього Положення.

3.2.Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву до балансоутримувача, з обґрунтуванням необхідності оренди, копії статутних документів або копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

3.3.У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, нерухомого майна, балансоутримувач  за умови відсутності заборони передачі майна в оренду у п’ятиденний термін після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів до районної ради (сектор з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища району районної ради). 

3.4.    Сектор з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища району районної ради розглядає подані матеріали, вносить  голові районної ради (заступнику голови ради) пропозиції щодо можливості надання в оренду нерухомого майна та повідомляє балансоутримувача про надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову. 

 3.5.  Балансоутримувач протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті орендодавця чи балансоутримувача  оголошення про намір передати майно в оренду або повідомляє заявника у відмові  укладення договору оренди.  

 3.6. Протягом 10-ти робочих днів після розміщення оголошення

балансоутримувач приймає заяви про оренду відповідного майна

    3.7.  Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання 

заяв балансоутримувач своїм наказом ухвалює рішення за результатами 

вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.

 У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди..

3.8.  У разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) оголошення про намір передати  майно  в  оренду  не  розміщується  і   договір   оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу  з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої  кампанії  здійснюється  без  проведення конкурсу  в  порядку черговості  надходження  відповідних заяв до орендодавця. 

У передачі в оренду об’єктів може бути відмовлено, якщо було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів, а також з інших підстав, передбачених законодавством

 

4.           Організаційне забезпечення орендних відносин.  

4.1. Організаційне забезпечення відносин по оренді майна спільної власності територіальних громад сіл, і селища району здійснює сектор з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища районної ради (далі – сектор). З цією метою сектор:

- формує та підтримує банк даних про майно, яке здається в оренду;

- готує пропозиції голові районної ради, проекти розпоряджень та рішень районної ради про оренду майна;

- здійснює загальний облік орендних платежів, аналіз їх надходжень;

- здійснює контроль за діяльністю балансоутримувачів у сфері відносин оренди комунального майна.   

4.2. Балансоутримувач орендованого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району (надалі – Балансоутримувач) здійснює такі функції:

-    контроль за виконанням умов договорів оренди. У разі невиконання або неналежного виконання орендарями своїх обов’язків згідно з договорами оренди балансоутримувач зобов’язаний вживати заходів щодо дострокового розірвання договорів оренди на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством України.

 -забезпечує утримання майна в належному технічному та санітарному стані, технічне обслуговування конструктивних елементів і технічного обладнання, санітарне обслуговування допоміжних приміщень і прибудинкової території;

- здійснює облік, контроль за своєчасністю та повнотою сплати орендних платежів, за виконанням умов договорів оренди;

-  здійснює контроль за цільовим використання орендованого майна згідно з договором оренди;

  своєчасно та в повному обсязі подає сектору з питань управління  об’єктами  спільної власності територіальних громад сіл і селища району районної ради  інформацію та матеріали щодо орендарів, які порушують істотні умови договору оренди;     - подає пропозиції щодо використання майна, що перебуває в нього на балансі та може бути надане в оренду;

   -здійснює нарахування орендної плати; 

  - надає орендарям рахунки для сплати орендних платежів,  витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг;

  - сплачує обов’язкові платежі з орендної плати до бюджету;

  - здійснює відповідні заходи для стягнення з боржників заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій;

   -  проводить капітальні ремонти в установленому порядку.

 

5.       Укладення договору оренди.

 

5.1.Умови договору оренди комунального майна. 

5.1.1. Істотними умовами договорів оренди майна є умови, які визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», а саме:

-об’єкт оренди;

-термін, на який укладається договір оренди;

-орендна плата  з урахуванням її індексації;

-порядок використання амортизаційних відрахувань;

-відновлення орендованого майна та умови його повернення;

-виконання зобов’язань;

- забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія, тощо;

-порядок здійснення балансоутримувачем контролю за станом об’єкта оренди;
-відповідальність сторін;

-страхування Орендарем взятого ним в оренду майна;

- обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

Якщо договір оренди укладено на термін три роки або більше трьох років, він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

    5.1.2. За згодою сторін відповідно до чинного законодавства України можуть бути передбачені й інші умови.

    5.1.3. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавством або нормативно-правовими актами районної ради встановлено правила, які погіршують становище орендаря.

    5.2. Підстави передачі в  оренду майна та порядок укладання договорів оренди:

     5.2.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.

В цьому випадку пролонгація договору оренди на тих же умовах неможлива. Переукладання договору оренди на новий термін можливе лише при умові перерахунку розміру орендної плати у відповідності до нової оцінки об’єкта оренди.

5.2.2. Передача в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого не є районна рада, здійснюється за погодженням з головою районної ради або його заступником.

5.2.3. Якщо орендодавцем є районна рада, то укладається трьохсторонній договір оренди між Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем.

5.2.4. Відповідальність сторін визначається при укладанні договору оренди. За невиконання сторонами обов’язків за договором оренди або у інших випадках, передбачених чинним законодавством, сторони несуть відповідальність у встановленому законодавчими актами України та договором оренди порядку.

5.2.5.До договору оренди майна додається;

-акт прийому-передачі об’єкта оренди;

-звіт про оцінку майна, що передається в оренду;

-розрахунок орендної плати;

- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менший ніж на три роки);

- план розміщення майна (експлікація площ для об’єктів оренди нерухомого майна, які є частиною будівлі (споруди), цілісного майнового комплексу);

- угода на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю;

- при здачі в оренду цілісного майнового комплексу – інші документи, визначені законодавством;

- рецензію на звіт про оцінку майна, що передається в оренду.

5.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами домовленості з усіх його умов і підписання тексту договору.

5.4. Передача об’єкту оренди здійснюється в терміни, визначені в договорі оренди, і оформляється актом прийому-передачі, який підписують представники орендодавця (балансоутримувача) та орендаря.

5.5. Договір оренди укладається на термін, визначений сторонами та нормами чинного законодавства. Більший термін оренди визначається  районною радою. 

5.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовжений на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором. 

Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною договору оренди.

Якщо термін договору оренди складав три і більше роки, його пролонгування можливе лише при умові перерахунку розміру орендної плати відповідно до нової незалежної оцінки об’єкту оренди.

5.7. Після закінчення терміну договору оренди, орендар, який належним чином виконував свої обов’язки має переважне  право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж, за три місяці до закінчення терміну договору.

 

5.8. Передача об’єкта оренди здійснюється у строки і на умовах визначених у договорі оренди.

 

6.    Облік та контроль за використанням майна, зданого в оренду.

 

6.1. Облік та загальний контроль за використанням майна, зданого в оренду, здійснює сектор, відповідно до покладених на нього завдань та функцій.

6.2. Персональну відповідальність за передачу в оренду майна та дотримання умов договору несе керівник підприємства, установи, організації, на балансі яких  перебуває орендоване майно.

 

7.    Орендна плата

 

7.1. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату не залежно від наслідків господарської діяльності.

Розрахунок орендної плати та орендна плата за орендовані нежитлові приміщення здійснюється відповідно до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району затвердженої рішенням районної ради.
Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.

7.2. Термін внесення орендної плати визначається у договорі.

7.3. Орендна плата встановлюється,  як правило,  у грошовій формі. 

Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата 

за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або грошово-натуральній формі.

7.4. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.    Суборенда

 

8.1. Орендар має право надавати в суборенду майно тільки за погодженням з головою районної ради, постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району. Порушення даних вимог є підставою дострокового припинення договору оренди майна в порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Для отримання дозволу на передачу в суборенду майна Орендар зобов’язаний звернутися до Орендодавця із заявою довільної форми.

8.3. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

8.4. Плата  за  суборенду цього майна, яку отримує орендар, не 

повинна   перевищувати   орендної  плати  орендаря  за  майно,  що 

передається  в суборенду.  Різниця  між  нарахованою  платою  за  суборенду  і  тією  її частиною,  яку  отримує  орендар,  спрямовується до обласного  бюджету.

8.5. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

 

9.    Право власності

 

9.1. Передача майна в оренду не припиняє права власності територіальної громади району на це майно.

9.2. У разі припинення або розірвання договору оренди здійснені Орендарем за рахунок власних коштів поліпшення, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря. 

9.3. Невідокремлювані поліпшення не підлягають компенсації у випадку їх виконання згідно добровільних інвестиційних зобов’язань, прийнятих на себе Орендарем при участі у конкурсі на право укладання договору оренди.

9.4. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини 

будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні балансоутримувача.

9.5. Якщо в результаті поліпшення, зробленого Орендарем за згодою балансоутримувача і з дозволу районної ради, створена нова річ, Орендар стає її власником у частині необхідних та погоджених з балансоутримувачем витрат (кошторисів) на поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди та чинним законодавством.

 

10.    Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди

 

10.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

10.2. Договір оренди може бути припинений у випадку:

-  закінчення строку, на який його було укладено;

-   приватизації об’єкту оренди Орендарем (за участю орендаря);

- банкрутства Орендаря;

-  загибелі об’єкта оренди;

-  ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.

10.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

10.4.  У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови у його продовженні або його банкрутства, Орендар зобов’язаний повернути балансоутримувачу об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталася не з його вини.

 

   Проведення поліпшень орендованого майна.

 

11.1. Орендар з дозволу балансоутримувача та за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району  на підставі розпорядження голови  районної ради, за рахунок власних коштів може вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна, за умови виготовлення та погодження з балансоутримувачем відповідної проектно-кошторисної документації.
11.2. Орендар вправі, без згоди балансоутримувача, залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. 
11.3. Якщо  орендар  здійснив поліпшення орендованого майна, які   неможливо відокремити  від  майна  без  заподіяння  йому шкоди, в порядку визначеному пунктом 11.1 цього Положення, балансоутримувач  зобов'язаний  компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення 

в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної 

в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті  таких  поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди.

11.4. Невідокремлювані поліпшення не підлягають компенсації у випадку їх виконання згідно добровільних інвестиційних зобов’язань, прийнятих на себе Орендарем при участі у конкурсі на право укладання договору оренди.

11.5. Вартість поліпшення орендованого майна, які не можна відокремити без шкоди для майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає. 

 12. Заключні положення

 

12.1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несуть сторони у порядку, встановленому законодавчими актами України та договором оренди.

12.2. При вирішенні всіх інших питань, що неврегульовані даним Положенням, сторони керуються діючими законодавчими актами України. 

 

 

*******

 

Методика

розрахунку і порядку використання орендної плати за користування 

майном спільної власності територіальних громад сіл і  селища району.

 

1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку та використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району (далі - комунальне майно).Орендна плата є платежем, який вносить Орендар незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності.

2. Передача в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та в порядку, визначеному Положенням про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і  селища району.

3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між  орендодавцем та орендарем. 

У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) комунального підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є комунальне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується  районною радою.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання. 

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

4. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, установа, організація, на балансі яких перебуває це майно.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру річної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - погодинна орендна плата.

Розрахунок добової орендної плати проводиться шляхом ділення річної орендної плати на кількість робочих днів в поточному році при сорокагодинному робочому тижні.

Розрахунок погодинної орендної плати проводиться шляхом ділення річної орендної плати на фонд робочого часу в поточному році при сорокагодинному робочому тижні.

6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:

                                          (Воз + Внм) x Сор.ц 

                         Опл = -------------------------;

                                               100

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки 

8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 9 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

                                    Вп x Сор 

                      « Опл = ------------ ».

                                         100

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;      Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком

№ 2.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом трьох років від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: 

Вп = Вб : Пб х Пп,

         де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

     Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

     Пп - площа орендованого приміщення, кв. м;

     Пб - загальна площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв. м.

9. У випадку визначення вартості об’єкту оренди опосередковано, виходячи від незалежної оцінки вартості будинку, при розрахунку орендної плати та плати за комунальні послуги застосовується коефіцієнт коригування – Кп. Розрахунок коефіцієнту проводиться за формулою:

Кп =Sз/Sк,

де: Sз - загальна площа будинку за інвентарною справою, кв. м.

                Sк - корисна площа будинку за інвентарною справою, кв. м.

10. Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та телерадіоорганізаціями, редакціями державних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню за 1 кв. м в місяць.

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які фінансуються за рахунок районного бюджету та апаратом районної державної адміністрації і його структурними підрозділами становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим та другим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації: 

- рекламного та еротичного характеру; 

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

Орендні ставки для Орендарів, що створені за рахунок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, застосовуються з коефіцієнтом – 0,8.

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями  площі.

12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою: 

                                       Опл 

                     Опл.міс = ----- x Ід.о. x Ім,

                                        12

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою,  грн.;

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

До орендної плати не включаються і сплачуються окремо витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати, а також вартість інших послуг (тепловодопостачання, каналізація, енергопостачання тощо), які згідно з договором оренди, надаються Балансоутримувачем 

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

14.    Орендна плата за цією Методикою розраховується без врахування непрямих платежів – податку на додану вартість. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
15. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

16. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

17. Суми орендної плати, зайво перераховані  до  бюджету  або 

орендодавцеві, зараховуються  в  рахунок  наступних  платежів  або 

повертаються платникові в 5-денний термін від дня  одержання  його 

письмової заяви.

18.  Оренда плата:

а) за оренду цілісних майнових комплексів зараховується 100 відсотків до районного бюджету;

б) за оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі бюджетних установ або організацій спільної власності територіальних громад сіл і селища району спрямовується:

-  70 відсотків до районного бюджету;

- 30 відсотків установі або організації, на балансі яких перебуває це майно;

в) за оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємств спільної власності територіальних громад сіл і селища району спрямовується:

- 50 відсотків до районного бюджету;

- 50 відсотків підприємству, на балансі якого перебуває це майно;

    г) за індивідуально визначене майно (крім нерухомого майна) зараховується 100 відсотків підприємству, установі, організації, на балансі яких перебуває це майно         

    19. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем. 

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до районного юджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

 

 

 

 

Додаток 1 

                                                       

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

           за використання цілісних майнових комплексів 

комунальних підприємств 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

Орендна ставка, відсотків

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування        

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об’єкти                                         

10

 

 

                                                                                                                Додаток 2 

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

           за використання нерухомого комунального майна

 

 

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

 

                                                                     Орендна ставка, відсотків

 

1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти.                            

 

45

 

2. Розміщення:

 

40

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

 

 

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

 

 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

 

 

 

3. Розміщення:

 

30

 

виробників реклами

 

 

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

 

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

 

 

4. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності                  

 

25

 

5. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

 

22

 

6. Розміщення суб’єктів господарювання, що проводять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості         

 

21

 

7. Розміщення:

 

20

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

 

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

 

 

ресторанів

 

 

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

 

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

 

 

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

 

редакцій засобів масової інформації:

 

 

 

- рекламного та еротичного характеру

 

 

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

 

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масовоїінформації

 

 

 

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

 

 

8. Розміщення:                                       

 

18

 

крамниць-складів, магазинів-складів

 

 

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу:

 

 

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюновихвиробів

 

 

 

- промислових товарів, що були у використанні

 

 

 

- автотоварів

 

 

 

- відео- та аудіопродукції

 

 

 

офісних приміщень

 

 

 

антен

 

 

 

9. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів,діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

 

17

 

10. Розміщення:

 

15

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей                         

 

 

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність зорганізації шлюбних знайомств та весіль              

 

 

 

складів

 

 

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність звирощування квітів, грибів

 

 

 

11. Розміщення:

 

13

 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

 

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

 

 

12. Розміщення:                                      

 

12

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

 

 

 

стоянок для автомобілів

 

 

 

13. Розміщення:                                      

 

10

 

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

 

 

 

ветеринарних аптек

 

 

 

приватних навчальних закладів

 

 

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

 

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка

 

 

 

14. Проведення виставок непродовольчих товарів безздійснення торгівлі

 

10

 

15. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари                                   

 

9

 

16. Розміщення:

 

8

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

 

 

17. Розміщення:

 

7

 

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;

 

 

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

 

 

18. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

 

7

 

19. Розміщення:

 

6

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

 

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

 

 

20. Розміщення:

 

5

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

 

 

21. Розміщення:

 

4

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах.

 

 

 

22. Розміщення:

 

3

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

 

 

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

 

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

 

 

23. Розміщення:

 

2

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

 

 

24. Розміщення транспортних підприємств з:

 

 

 

перевезення пасажирів

 

15

 

перевезення вантажів

 

18

 

25. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

 

не більш як 60 кв. метрів

 

1 грн. в рік

 

понад 60 кв. метрів

 

5 %

 

26. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів

 

3

 

29. Інше використання нерухомого майна

 

15

 

 

 

********

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ
 індивідуально визначеного нерухомого майна,що є спільною власністю територіальних громад сіл і селища району

  смт.Іваничі                    ________ р.

    Іваничівська районна рада в особі голови районної ради _________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (в подальшому – Орендодавець) з однієї сторони,  ________________________________, в особі директора (начальника) _____________, що діє на підставі _________________ (в подальшому - Балансоутримувач) з другої сторони, та ___________________________ в особі ________________________, що діє на підставі ____________________ (у подальшому – Орендар) з третьої сторони, разом названі у подальшому «Сторони» уклали цей трьохсторонній Договір про наступне:

1.Предмет договору

1.1. Цей Договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця, Балансоутримувача і Орендаря, пов’язані з передачею в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селища району.

1.2. Балансоутримувач передає, а Орендар приймає в строкове платне  користування нерухоме майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селища району (далі – Майно), що розміщене за адресою:  _________________  корисною площею _______ кв. м, що знаходиться на балансі ______________ (далі Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку  і становить за незалежною оцінкою  або залишковою балансовою вартістю  ____________ грн.

1.3. Майно здається в оренду з метою використання  _______________. 1.4. Передача Майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, в якому зазначається перелік та стан майна, що орендується та інші відомості за узгодженням сторін.

2. Умови передачі орендованого Майна

2.1  Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, вказаний в Договорі,  але не раніше дати підписання сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три  роки не  раніше  дати  державної  реєстрації Договору) та акту приймання-передачі майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку оренди

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку або за  залишковою балансовою  вартістю.

2.4. Обов’язок по складанню акту приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

3. Орендна плата та розрахунки

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району (надалі – Методики), затвердженої рішенням районної ради від                     зі змінами, або за результатами конкурсу на право оренди Майна і становить на дату укладання договору _______ грн.  Місячна орендна плата підлягає в подальшому індексації в залежності від рівня індексу інфляції у відповідності з чинним законодавством України.

Зазначена величина орендної плати не включає ПДВ.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 3.3. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується  на користь районного бюджету та  Балансоутримувача у співвідношенні  визначеною Методикою за весь період заборгованості з урахуванням пені за кожен день затримки у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України (НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня.

3.4. Орендар сплачує орендну плату, визначену в пункті 3.1 (з врахуванням офіційного рівня інфляції) щомісячно не пізніше 15 числа місяця за який здійснюється платіж  відповідно до   рахунків  виставлених Балансоутримувачем.

3.5. Крім орендної плати Орендар сплачує  витрати Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та відшкодовує витрати понесені Балансоутримувачем за надання комунальних і інших послуг.

 3.6. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на

Орендоване  Майно  нараховуються   його   Балансоутримувачем   і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.    У разі оренди будівель і  споруд  цей  пункт  викладається  у такій редакції

3.6. Передбачені  законодавством  амортизаційні відрахування  на орендоване Майно нараховуються  Орендарем  і  в першочерговому порядку  використовуються  ним  на  повне  відновлення орендованих основних фондів".

3.7. Несплата орендної плати та інших, передбачених цим Договором платежів, в повному обсязі протягом двох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

3.8. В разі закінчення строку дії цього Договору орендна плата, комунальні платежі та видатки на утримання орендованого майна сплачуються Орендарем по день фактичної здачі майна Балансоутримувачу по акту приймання-передачі. Закінчення  строку  дії  Договору оренди  не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за  орендною  платою,  якщо  така  виникла,  у   повному   обсязі, ураховуючи санкції, до бюджету та Балансоутримувачу.

4. Права і обов’язки Орендодавця та Балансоутримувача

4.1. Орендодавець має право:

а) контролювати наявність, стан і  напрями  використання Орендарем Майна відповідно до умов цього Договору.

б)  виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до цього Договору або його розірвання у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором;

в) інші права, що випливають з цього Договору або передбачені чинним законодавством.

4.2. Орендодавець зобов’язується інформувати Балансоутримувача щодо рішень, які стосуються Майна, що є об’єктом Договору.

4.3. Балансоутримувач має право:

а) контролювати наявність, стан, напрями та ефективність цільового використання Орендарем Майна відповідно до умов цього Договору;

б) вносити пропозиції Орендодавцю,  щодо внесення змін чи доповнень до цього Договору, або його розірвання у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором;

в) інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

4.4. Балансоутримувач зобов’язується

а) передати Орендарю Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором, а у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки після державної реєстрації Договору;

б) інформувати Орендаря щодо рішень Орендодавця, які стосуються Майна, що є об’єктом Договору;

в) у випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору ініціювати перед Орендодавцем переукладання  цього  Договору на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

г) у разі  здійснення  Орендарем невід'ємних   поліпшень   орендованого   Майна балансоутримувач зобов'язаний здійснювати контроль  за здійсненням таких поліпшень.

5. Права та обов’язки Орендаря

5.1. Орендар має право.

а) за погодженням з Балансоутримувачем та на підставі розпорядження голови районної ради, за рахунок власних коштів вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого Майна, за умови виготовлення та погодження з Балансоутримувачем відповідної проектно-кошторисної документації.  Орендар вправі без згоди Орендодавця та Балансоутримувача залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому (майну) шкоди.

Якщо Орендар здійснив  поліпшення орендованого Майна, які неможливо відокремити від Майна без заподіяння йому шкоди, в порядку визначеному абзацом першим підпункту  а) пункту 5.1. цього Договору, Балансоутримувач зобов’язаний компенсувати  йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого Майна, визначеної в установленому законодавством  порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень у випадку дострокового розірвання Договору оренди за ініціативою Орендодавця або Балансоутримувача, крім випадків, зазначених в пункті 7.8 цього Договору..  Вартість поліпшень орендованого Майна, здійснених без згоди Балансоутримувача і дозволу Орендодавця, компенсації не підлягає і залишається власністю Орендодавця. б) без згоди Балансоутримувача і дозволу Орендодавця проводити поліпшення орендованого Майна для своїх потреб, якщо ці поліпшення можна відокремити без нанесення шкоди об’єкту оренди. У такому випадку зазначені у цьому пункті поліпшення є власністю Орендаря;  в)  на продовження дії (переукладення) цього Договору на новий термін у разі відсутності заборгованості з орендної плати і інших платежів і належного виконання інших обов’язків, взятих на себе цим Договором; г)  передавати орендоване Майно в суборенду виключно за погодженням з Орендодавцем, Балансоутримувачем . Порушення даних вимог є підставою для дострокового припинення Договору оренди Майна в порядку, встановленому чинним законодавством;. д)  інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством;

 5.2. Орендар зобов’язується:

 а) використовувати орендоване Майно за цільовим призначенням у відповідності до п. 1.3. цього Договору.   У разі оренди будівлі або споруди за   актом   приймання-передавання  прийняти  орендовану  будівлю (споруду) на свій баланс на період оренди.

б) своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі відповідно до розділу 3 цього Договору;

в)  забезпечувати збереження орендованого Майна,  запобігати його  пошкодженню   і   псуванню,   тримати   Майно   в   порядку, передбаченому санітарними  нормами  та правилами пожежної безпеки,підтримувати орендоване Майно в належному стані,  не гіршому,  ніж на  момент  передачі  його  в  оренду,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

г) забезпечити Орендодавцю і  Балансоутримувачу  доступ  на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

д) своєчасно  здійснювати  за  власний рахунок капітальний, поточний та  інші  види  ремонтів  орендованого  Майна.  Ця  умова Договору  не  розглядається  як  дозвіл  на  здійснення  поліпшень орендованого Майна і не тягне за  собою  зобов'язання  Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень;

е) протягом місяця з моменту підписання цього Договору застрахувати орендоване Майно на користь Балансоутримувача від ризиків випадкової загибелі чи пошкодження, на суму не меншу, ніж вона визначена в пункті 1.2. даного Договору в порядку, визначеному чинним законодавством на термін дії цього Договору та надати Балансоутримувачу копію страхового полюсу і платіжного доручення;

є) у випадку закінчення, розірвання або дострокового припинення цього Договору здати Балансоутримувачу орендоване Майно по акту прийому-передачі у справному стані з врахуванням його нормального зносу та провести кінцевий розрахунок по орендній платі та інших платежах за весь час оренди. При невиправданому погіршенні Майна з вини Орендаря, останній зобов’язаний відшкодувати нанесені збитки;.

ж) здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.

6.2. За несвоєчасну передачу, повернення або навмисне ухилення від прийняття об’єкта оренди винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен день затримки передачі.

6.3. Орендодавець не відповідає за  зобов'язаннями  Орендаря та Балансоутримувача.  Орендар та Балансоутримувач не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено  цим   Договором.   Орендар   відповідає   за   своїми зобов'язаннями    і    за   зобов'язаннями,   за   якими   він   є правонаступником,  виключно  власним  майном.  Стягнення  за  цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване  Майно.

6.4. Усі спірні питання вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку за місцем знаходження орендованого Майна.

7. Термін дії Договору та умови його припинення

7.1  Строк дії Договору оренди складає з  «____»  ______ року по    «_____ » _______ року  включно..

7.2.  Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

7.3. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору протягом одного місяця після закінчення строку дії цього Договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.Зазначені дії оформляються додатковою угодою до Договору, яка є невід’ємною частиною Договору.

 7.4. Реорганізація Орендодавця чи Балансоутримувача або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення  чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

7.5.  Термін дії Договору може бути скорочений лише за згодою сторін.

7.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації орендованого майна Орендарем;- загибелі об’єкта оренди;- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;- банкрутства Орендаря;- ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем.- у разі смерті Орендаря (якщо орендарем є фізична особа).

7.7. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця або Балансоутримувача  в судовому порядку у разі:- несплати Орендарем орендної плати та інших, передбачених цим  Договором платежів, протягом двох місяців;- навмисного або необережного погіршення стану орендованого Майна;- використання орендованого Майна для цілей, не передбачених у пункті 1.3 цього Договору;- передачі всіх чи частини орендованих приміщень (Майна) в суборенду третім юридичним чи фізичним особам без погодження Орендодавця, Балансоутримувача; - в разі невиконання Орендарем взятих на себе обов’язків, передбачених пунктом 5.2 цього Договору.

7.8. У разі припинення дії Договору з ініціативи Орендаря, він зобов’язаний повернути об’єкт оренди без компенсації йому витрат на поліпшення орендованого Майна. Повернення об’єкта проводиться по акту приймання-передачі.

7.9. У разі закінчення або розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємні поліпшення – власністю Орендодавця.

7.10. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом п’яти робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу. Якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового  пошкодження.

Майно вважається поверненим Балансоутримувачу з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

8. Додаткові умови

 8.1. Сторони не відповідають за невиконання цього Договору при форс-мажорних обставинах, стихійних лихах, військових діях, а також при виданні нормативних актів, що не дають змоги частково або повністю виконати його умови

8.2. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

 8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

 8.4. Даний договір складено у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для Балансоутримувача,  Орендаря та Орендодавця.

9.Юридичні адреси сторін:

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                                 БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Іваничівська районна рада

 _____________________________     

_______________________________

  ---------------------------------------------------

ОРЕНДАР

10. Додатки.

10.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:- акт приймання – передачі орендованого майна ;- «Угода на відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних і інших послуг Орендарю»;- розрахунок орендної плати;- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менший ніж на три роки);- план розміщення майна (експлікація площ для об’єктів оренди нерухомого майна, які є частиною будівлі (споруди), цілісного майнового комплексу).

Орендодавець:                                           Балансоутримувач:

Голова районної ради                                   _____________________________                 ____________

Орендар:_________________________

_________________________________

 

 

*******

 

ПОРЯДОК

Кпроведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району

1.Загальні положення.

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

2. Даний Порядок поширюється на майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селища району, а саме на- цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці); нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення); - індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування, тощо).

2. Оголошення конкурсу.

3. Конкурс на право оренди об’єкта (далі - конкурс) оголошується балансоутримувачем за результатами вивчення попиту на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району в порядку, передбаченому чинним законодавством та у разі наявності двох і більше заяв від фізичних або юридичних осіб, за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом.

4.  Оголошенню конкурсу передує отримання балансоутримувачем дозволу на передачу майна в оренду в порядку, передбаченому Положенням про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району, крім випадків, коли балансоутримувачем виступає районна рада..

5. Перед оголошенням конкурсу балансоутримувач надсилає в районну раду запит щодо умов оренди (пропозиції щодо напрямків використання об’єкта оренди і умов конкурсу) та кандидатури до складу конкурсної комісії.

До запиту додаються:

- інформація про загальну та корисну площу об’єкта оренди;

- інформація про вартість об’єкта оренди, яка визначена в установленому  порядку;

розрахунок розміру орендної плати за бажаними напрямами цільового використання об’єкта оренди;

- розрахунок розміру плати за утримання орендованого приміщення (якщо такий є);

- копії матеріалів інвентарної справи (технічної документації, план поверхів, тощо) об’єкта оренди;

 - погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини.

6. Оголошення про конкурс щодо цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу, розміщується в офіційних друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на веб-сайтах балансоутримувача і районної ради.

7.Оголошення повинно містити такі відомості:

 інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

- умови конкурсу;

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів;

- перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об’єкта, письмово повідомляються балансоутримувачем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

8. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення балансоутримувач приймає заяви про оренду відповідного майна.

У разі необхідності балансоутримувач забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс – всіма зацікавленими особами.

3. Умови конкурсу.

9. Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням  (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації.

10. Умови конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону; збереження (створення) нових робочих місць;

- вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

- створення безпечних умов праці;

- дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

- інші умови з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

11. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку  і  порядку  використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району.

12. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
- інформацію про засоби зв’язку з ним;

2) відомості про претендента:

а)для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- копії установчих документів;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік (для оренди цілісних майнових комплексів).

б)для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

13. Пропозиції претендентів на участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу.  Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після оприлюднення оголошення про конкурс.

4. Конкурсна комісія.

14. До складу комісії входять представники балансоутримувача, виконавчого апарату районної ради (сектору з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища району), а в разі розгляду питань захисту навколишнього природного середовища, дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення - також  органу  місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта.

До складу конкурсної комісії можуть входити депутати районної ради, представники інших органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

15. Комісія утворюється в кількості п’яти або семи осіб. Склад комісії затверджується наказом балансоутримувача за погодженням з головою районної ради. Комісія  розпочинає  роботу з моменту затвердження наказу про її створення. 

16. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників балансоутримувача. Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

Заступник голови комісії, який виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності, призначається з числа представників балансоутримувача

17. Основними завданнями комісії є:

- розроблення умов, визначення строку проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентами документів, підготовка і подання балансоутримувачу списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- складення протоколів та подання їх для затвердження балансоутримувачу.

18. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени комісії та працівники балансоутримувача, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації

- про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

19. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як п’яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

5. Процедура проведення конкурсу.

20. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

21. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується наказом балансоутримувача.

У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що балансоутримувачем видається відповідний наказ, у разі:

- неподання заяв про участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

- знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

22. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів.

23. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

24. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

25. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

26. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

27. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

28. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

29. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток і не більше ніж 5 відсотків найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

30. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

31. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Після проведення засідання протокол підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

32. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується наказом балансоутримувача з повідомленням голови районної ради. 

33. Діяльність комісії припиняється у разі:

- відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те, що конкурс не відбувся;

- укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними,  що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору;

проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено,з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

34. Балансоутримувач протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає балансоутримувачу підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені чинним законодавством та включати розмір орендної плати, запропонований переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

35. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди комісія скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. На підставі рішень, прийнятих комісією балансоутримувач скасовує свій наказ про визначення переможця. 

36. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом балансоутримувача з повідомленням голови районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ПОГОДЖЕНО

 Голова районної ради___________________

Типовий договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна,що є спільною власністю територіальних громад сіл і селища району
«___» _____________ 201__ р.

_________________________________________________________________,

(повна назва Орендодавця)  що розташований (е) ___________________________________________________________,  (адреса Орендодавця) який (е) є юридичною особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ_______________, в особі ___________________________________, 

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого ________________________________________________________________________________________________________________________________(назва документа, номер і дата)

(в подальшому – Орендодавець) з однієї сторони та _____________________________ _____________________________________(повна назва Орендаря)

який (е) є юридичною (фізичною) особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі __________________________________________________________________,(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи) що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого____________________________________________________________________________________________________________________(назва документа, номер і дата) (в подальшому - Орендар) з другої сторони уклали цей договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Цей Договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов’язані з передачею в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селища Іваничівського району.

1.2. Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне володіння і користування нежитлові приміщення (надалі – майно) в будівлі Орендодавця, що розміщена за адресою: _________________________________________, корисною площею _____________ кв. м на ____-му поверсі корпусу, що знаходиться на балансі Орендодавця. Вартість переданого майна визначена в процентному відношенні переданої в оренду площі від балансової (незалежної оцінки) вартості корпусу і становить на дату укладання договору  ________________________ (__________________________________________________________) грн. _____ копійок. 1.3. Майно здається в оренду з метою використання під ____________________________________________________________________________________________________(згідно функціонального призначення використання Орендарем нерухомого майна по “Методиці розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району”, затвердженої рішенням Іваничівської районної ради від ___________  № _______, /в подальшому – Методики/) .

1.4. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, в якому зазначається перелік та стан майна, що орендується та інші відомості за узгодженням сторін (додаток №1).

1.5. Умовою передачі майна в оренду є укладання сторонами «Угоди на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю» (додаток № 2), яка є невід’ємною частиною даного Договору. Договір, укладений без зазначеної Угоди є нікчемним.

1.6. Стан Майна на момент укладення договору __________________________________________________________________________________________________________________________________________(потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту)

і визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком Орендодавця і Орендаря.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, вказаний в Договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акту приймання-передачі майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається районна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку, або за балансовою вартістю.

2.4. Майно, що орендується, повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту набрання чинності цього Договору.

2.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами зворотного акту приймання-передачі.

2.6. Реорганізація сторін, або перехід права власності на орендоване майно третім особам не визнаються підставами для зміни умов чи припинення дії цього Договору, і він зберігає чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого майна Орендарем.

2.7. Орендоване майно повинно бути повернене Орендодавцеві протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту закінчення чинності чи строку дії цього Договору. Несвоєчасне повернення майна з вини Орендаря не звільняє останнього від фінансових зобов’язань в повному обсязі. Крім цього, Орендар в безспірному порядку сплачує Орендодавцю штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки від вартості всіх нарахованих за цей час (час затримки повернення майна) орендних і комунальних платежів.

2.8. Обов’язок по складанню акту приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

 3. Орендна плата та розрахунки

3.1. Місячна орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району, затвердженої рішенням районної ради від               , або за результатами конкурсу на право оренди Майна і становить на дату укладання договору, ____________________ (_____________________________) грн. _____ коп.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди розраховується як місячна орендна плата за базовий місяць оренди (що передує даті укладання договору оренди) помноженому на індекс інфляції за перший місяць оренди. Місячна орендна плата підлягає в подальшому індексації в залежності від рівня індексу інфляції у відповідності з чинним законодавством України.

Зазначена величина місячної орендної плати не включає податок на додану вартість (ПДВ).

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата у відповідності до Методики.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному розмірі, підлягає індексації і стягується безспірно на користь Орендодавця за весь період заборгованості з урахуванням пені за кожен день затримки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня.

3.6. Орендар сплачує орендну плату, визначену в пункті 3.1 (з врахуванням офіційного рівня інфляції) щомісячно до 10 числа шляхом перерахування 50 відсотків належної до сплати орендної плати (без ПДВ) на розрахунковий рахунок Орендодавця, а інші 50 відсотків – на казначейський рахунок «загального фонду обласного бюджету» з відповідним кодом і призначенням платежу. Сума податку на додану вартість з повної орендної плати перераховується на  розрахунковий рахунок Орендодавця.

Фактичні суми платежів, номера рахунків, кодів і призначення платежу вказуються в рахунках Орендодавця.

3.7. Орендар в 3-х денний термін з моменту оплати надає Орендодавцю завірену копію платіжного доручення на перерахування коштів до районного бюджету. Неподання чи несвоєчасне подання зазначених документів Орендодавцю розцінюється як неоплата Орендарем орендної плати до районного бюджету.

3.8. Несплата орендної плати в повному обсязі протягом двох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

3.9. Крім орендної плати Орендар сплачує в строки, передбачені пунктом 3.6, витрати Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю в розмірах і на умовах, визначених «Угодою на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю».

3.10. Видатки на утримання орендованого майна включають в тому числі амортизаційні нарахування на орендоване майно в установленому розмірі від вартості цього майна. Амортизаційні відрахування на орендоване майно використовуються Орендодавцем на капітальний ремонт та відновлення майна.

3.11. В разі закінчення строку дії цього Договору орендна плата, комунальні платежі та видатки на утримання орендованого майна сплачуються Орендарем по день фактичної здачі майна Орендодавцеві по акту приймання-передачі.

3.12. Орендар має право на авансову оплату орендної плати, видатків на утримання та комунальних платежів.

4. Права та обов’язки Орендодавця

    4.1. Орендодавець має право:

    а) контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Орендарем майна відповідно до умов цього Договору;

    б) виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до цього Договору, або його розірвання у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором;

    в) інші права, що випливають з цього Договору та встановлені чинним законодавством.

    4.2. Орендодавець зобов’язується:

    а) передати Орендарю майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі, який підписується одночасно з цим Договором;

    б) інформувати Орендаря щодо рішень Власника, які стосуються майна, що є об’єктом Договору;

    в) у випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

    4.3. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються та залишаються в розпорядженні Орендодавця і використовуються ним на відновлення об’єкту оренди.

5. Права та обов’язки Орендаря

    5.1. Орендар має право:

    а) за власні кошти за письмовим дозволом Орендодавця та за погодженням з районною радою вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості (проводити поліпшення орендованого майна), за умови виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації та узгодження її з Орендодавцем, районною радою та управлінням містобудування та архітектури.

Орендар вправі без згоди Орендодавця залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому (майну) шкоди.

    Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця та за погодженням з районною радою поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від самого майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець зобов’язаний компенсувати Орендарю його затрати в межах суми приросту вартості орендованого майна в результаті проведених поліпшень з врахуванням зносу з моменту їх проведення у випадку дострокового розірвання Договору оренди за ініціативою Орендодавця, крім випадків, зазначених в пунктах 7.8 цього Договору. 

    Вартість поліпшень орендованого майна, здійснених без письмової згоди Орендодавця та районної ради, компенсації не підлягає.

    б) без письмового дозволу Орендодавця проводити поліпшення орендованого майна для своїх потреб, якщо ці поліпшення можна відокремити без нанесення шкоди об’єкту оренди. У такому випадку зазначені у цьому пункті поліпшення є власністю Орендаря;
    в) використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору (згідно пункту 1.2 Договору);

    г) за рівних умов поряд з іншими потенційними Орендарями на переважне право на продовження дії (переукладання) цього Договору на новий термін у разі відсутності заборгованості з орендної плати та інших платежів і належного виконання інших обов’язків, взятих на себе цим Договором;

    д) інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

    5.2. Орендар зобов’язується:

    а) використовувати орендоване майно за цільовим призначенням у відповідності до п. 1.2 цього Договору, утримувати орендоване майно в порядку, підтримувати його в належному санітарному стані;

    б) своєчасно вносити орендну плату та інші платежі відповідно до розділу 3 цього Договору;

    в) забезпечити пожежну безпеку орендованого майна

    г) своєчасно здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та ремонт майна, що орендується;

    д) протягом місяця з моменту підписання цього Договору застрахувати орендоване майно на користь Орендодавця від ризиків випадкової загибелі чи пошкодження, на суму не меншу, ніж вона визначена в пункті 1.1 даного Договору в порядку, визначеному чинним законодавством на термін дії цього Договору.

    5.3. Орендар має право передавати орендоване майно в суборенду виключно за письмовим погодженням з районною радою. Порушення даних вимог є підставою для дострокового припинення договору оренди майна в порядку, встановленому чинним законодавством.

    5.4. Орендар зобов’язується у випадку закінчення, розірвання або дострокового припинення цього Договору здати Орендодавцю орендоване майно по акту приймання-передачі у справному стані з врахуванням його нормального зносу. При невиправданому погіршенні майна з вини Орендаря, останній зобов’язаний відшкодувати нанесені збитки.

    5.5. У разі, якщо Договір укладено за результатами конкурсу до нього включаються також зобов’язання переможця, взяті останнім добровільно на себе відповідно до умов конкурсу, як невід’ємна частина цього Договору.

6. Відповідальність сторін

    6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.

    6.2. За несвоєчасну передачу, повернення або навмисне ухилення від прийняття об’єкту оренди винна сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожен день затримки передачі.

    6.3. За невиконання підпункту «г» пункту 5.2 цього Договору Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 0,5 відсотка вартості майна, взятого в оренду

    6.4. Усі спірні питання вирішуються сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку за місцем знаходження орендованого майна.

7. Термін дії Договору та умови його припинення

    7.1. Строк дії Договору оренди складає з «___» _________ 201__ року по «___» _________ 201__ року включно. Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами за умови його письмового погодження з головою або заступником голови районної ради.

7.2. Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань.

           7.3. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору протягом одного місяця після закінчення  терміну дії Договору він вважається продовженим на той самий  термін  і  на  тих  самих  умовах,  які  були   передбачені Договором.

    Після закінчення терміну дії Договору оренди Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження Договору оренди.

Зазначені дії оформляються додатковою угодою до Договору, яка є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.

7.4. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

    7.5. Термін дії Договору може бути скорочений лише за згодою сторін.

    7.6. Договір може бути розірваний однією із сторін при умові письмового попередження іншої сторони за 30 календарних днів та письмовою згодою останньої.

7.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації орендованого майна Орендарем;

- загибелі об’єкта оренди;

- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

- банкрутства Орендаря;

- ліквідація юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем;

- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

    7.8. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця в судовому порядку у разі:

    - несплати Орендарем орендної плати та інших, передбачених цим Договором, платежів протягом двох місяців;

    - навмисного або необережного погіршення стану орендованого майна;

    - використання орендованого майна для цілей, не передбачених у пункті 1.3 цього Договору;

    - передачі всіх чи частини орендованих приміщень (майна) в суборенду третім юридичним чи фізичним особам без письмового дозволу на це районної ради;

    - в разі невиконання Орендарем взятих на себе обов’язків, передбачених пунктом 5.2 цього Договору.

    7.9. У разі припинення дії Договору з ініціативи Орендаря, він зобов’язаний повернути об’єкт оренди без компенсації йому витрат на поліпшення орендованого майна. Повернення об’єкту проводиться по акту приймання-передачі.

7.10. У разі закінчення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємні поліпшення - власністю Орендодавця

7.11. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю. Якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

8. Додаткові умови

    8.1. Сторони не відповідають за невиконання цього Договору при форс-мажорних обставинах, стихійних лихах, військових діях, а також при виданні нормативних актів, що не дають змоги частково або повністю виконати його умови.

    8.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за погодженням сторін, при письмовому попередженні ініціатором внесення змін іншої сторони, шляхом підписання додаткових угод. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом 10 днів з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

    8.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

    8.4. Реорганізація як Орендодавця, так і Орендаря не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього Договору.

    8.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

    8.6. Даний Договір складено у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для Орендодавця, Орендаря та районної ради.

9. Юридичні адреси сторін, платіжні реквізити

Орендодавець:          __________________________________________________________________________________________________________________________________________    _____________________________________________________________________

Орендар:                      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Додатки

 Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

-    акт прийому-передачі об’єкта оренди;

-    Угода на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю;


-    розрахунок орендної плати;

-    звіт про оцінку майна, що передається в оренду;

-    витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менший ніж на три роки);
-    план розміщення майна (експлікація площ для об’єктів оренди нерухомого майна, які є частиною будівлі (споруди), цілісного майнового комплексу).

Орендодавець:                                                                 Орендар:

_________________                                                     _________________

_________________                                                     _________________

_________________                                                     _________________

М. П.                                                                               М. П.  

                                                                                      

 

   

 

 

 

 

 

 

Додаток     

до договору оренди № ______

від «___» __________ 201__ р.

Угода

на відшкодування витрат

балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна

та надання комунальних послуг Орендарю

 

 «___» _____________ 201__ р.

__________________________________________________________________,

(повна назва балансоутримувача) що розташований (е) ___________________________________________________________, 

(адреса балансоутримувача)

який (е) є юридичною особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі  ______________________________________________________________,

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого _________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва документа, номер і дата)

(в подальшому – Балансоутримувач) з однієї сторони та _________________________________________________________________________________________________________________________________(повна назва Орендаря)

який (е) є юридичною (фізичною) особою, резидентом України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі __________________________________________________________________________________________________________________________________,(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи) що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого _________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва документа, номер і дата)(в подальшому - Орендар) з другої сторони уклали дану Угоду про наступне:

1. Предмет Угоди.

    1.1. Балансоутримувач забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою : ____________________________

(надалі - Будівля), загальною площею ___________ кв. м, а також утримання прибудинкової території, а Орендар бере участь у витратах  Балансоутримувача на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним  площі в цій Будівлі, якщо інше не випливає з характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цією Угодою.

Крім пропорційно займаної площі, Угода може передбачати й інші критерії розподілу і оплати спожитих послуг, один з яких обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно кількості користувачів; за кількістю джерел електрообладнання, по лічильнику. У разі відсутності лічильників з обліку спожитих послуг окремим споживачем або з інших поважних причин застосовується критерій - пропорційно до займаної площі. 

У випадку наявності власних окремих лічильників чи сублічильників Орендар оплачує фактичне споживання комунальних послуг. Крім цього Орендар компенсовує Балансоутримувачу дольове споживання комунальних послуг на загальні потреби будівлі (в розмірі 20 відсотків до власного споживання в орендованих приміщеннях).

1.    Обов’язки Сторін

2.1. Балансоутримувач зобов’язується забезпечити: 

2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов’язаних з обслуговуванням та утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних виробничих умов для здійснення господарської діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями.

Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати встановлюються цією Угодою.

Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб’єктами господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача. 

2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими розцінками і тарифами. 

2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання Будівлі і тарифів на послуги.

2.2. Орендар зобов’язується:

2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування Будівлею та Приміщенням за цією Угодою. 

2.2.2. Своєчасно інформувати Орендодавця або організацію, яка обслуговує Будівлю, про виявлені неполадки елементів Будівлі, приміщення.

2.2.3. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним місяцем, вносити плату на рахунок Балансоутримувача Будівлі, або організації, що обслуговує Будівлю, за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень Будівлі, технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщення, на ремонт відповідно до відновної вартості Приміщення, а також за комунальні послуги.

При несвоєчасному внесенні плати, сплачувати пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.

2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час, входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або працівникам організацій, що обслуговують Будівлю, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщення і усунення неполадок. 

2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3. Права Сторін 

3.1. Балансоутримувач має право:

3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють. 

3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Угоди.

3.2. Орендар має право: 

3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою виявлення стану конструкцій і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому. 

3.2.2. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад нормативні строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.

3.2.3. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води, тепла, електроенергії) строком більш як на одну добу, що підтверджуються відповідними документами (актом, записом в журналі заяв і т. п.), вимагати перерахунку вартості такої комунальної послуги

3.2.4. Вимагати від Орендодавця відшкодування збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов’язків за цією Угодою, в судовому порядку.

3.2.5. Інші умови: __________________________________________________________________

4. Відповідальність і вирішення спорів 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

5. Строк чинності, умови зміни та припинення Угоди 

5.1. Ця Угода укладена строком на термін дії Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл і селища району №_____ від «____»____________________ 201___ року.

5.2. Зміни або доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною.

5.3. За ініціативою однієї із сторін ця Угода може бути розірвана на підставі рішення господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 

5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цієї Угоди після закінчення строку її чинності протягом одного місяця, вона може бути продовжена на той самий термін і на тих самих умовах, якщо буде продовжено чинність  Договору оренди.

5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід права власності на Приміщення чи Будівлю до інших осіб, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цієї Угоди і вона зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цією Угодою або чинним законодавством. 

5.6. Чинність цієї Угоди припиняється внаслідок: 

- закінчення строку, на який її було укладено; 

- загибелі орендованого майна; 

- достроково за взаємною згодою сторін або на підставі рішення господарського суду; 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України. 

5.8. Ця Угода укладена в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін  та один для районної ради.

6. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Балансоутримувач __________________________________________________________________

Орендар __________________________________________________________________

7. Додатки до цієї Угоди є її невід’ємною і складовою частиною.

До цієї Угоди додаються: 

1.    Місячний кошторис видатків на утримання орендованих приміщень.

 

 Балансоутримувач                    Орендар 

 _______________                             ____ _______________                                 
 М. П.                                                 М. П.

 

 

 
Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"