Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | Пошук№12/3 "Про звіт голови районної державної адміністрації" Друк

 

ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Шосте скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.07.2012 р. № 12/3
смт. Іваничі

Про звіт голови районної державної
адміністрації про виконання
райдержадміністрацією делегованих
районною радою повноважень


Відповідно до пункту 28 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт голови районної державної адміністрації про виконання райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень, районна рада ВИРІШИЛА:
Звіт голови районної державної адміністрації про виконання райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень взяти до відома (додається).

 

Голова ради      А.Стаднік

Єдинак 21 057

 

З В І Т
про виконання районною державною адміністрацією
делегованих районною радою повноважень у 2011 році

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна державна адміністрація здійснює повноваження місцевого самоврядування, делеговані їй районною радою в обсягах та межах, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Згідно зі статтею 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» надаю звіт про виконання райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень:
Пункт 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради.
На розгляд сесії районної ради 26 січня 2012 року внесено проект Програми економічного і соціального розвитку Іваничівського району на 2012 рік. Програма була розглянута та затверджена рішенням районної ради від 26 січня 2012 року № 9/3.
Щоквартально проводяться засідання колегії райдержадміністрації, на яких розглядається хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району за відповідний період, приймаються рішення колегії та розпорядження голови райдержадміністрації. Підсумкові матеріали надсилаються районній раді.
Райдержадміністрацією з метою забезпечення виконання державних, регіональних програм протягом 2011 року було розроблено проекти 13 районних програм, які були подані на розгляд районної ради.
Підготовлено 45 проектів рішень на розгляд сесії районної ради. На виконання рішень районної ради видано 12 розпоряджень голови райдержадміністрації . Дані питання розглядаються на засіданнях колегіЇ, нарадах у голови, заступників голови райдержадміністрації, комісіях, радах, створених у райдержадміністрації .

- Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку області та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України.
При підготовці Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік, з метою прискорення вирішення актуальних питань соціально-економічного розвитку району райдержадміністрацією надані обласній держаній адміністрації пропозиції, які включені в програму соціально-економічного розвитку області, щодо завершення будівництва центральної районної лікарні, приміщення ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Гряди (добудова класних кімнат, спортивного залу), ремонту доріг місцевого значення, реконструкції та будівництва водопровідних мереж, полігону твердих побутових відходів в смт Іваничі, будівництва міжнародного автомобільного переходу «Кречів», охорони навколишнього природного середовища в частині фінансування робіт по водопониженню окремих населених пунктів району.

- Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання, трудових і фінансових ресурсів.

Забезпечення збалансованого економічного І соціального розвитку району.
З метою актуалізації Регіональної стратегії, відповідно до вимог Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» райдержадміністрація подала свої пропозиції до регіонального плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки по Волинській області
Для вирішення невідкладних питань організаційно-правового, інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, культурного обслуговування малозабезпечених громадян району, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, соціально-правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів, залучення до співробітництва з державними установами недержавних громадських організацій рішенням районної ради від 14 травня 2010 року № 26/3 була затверджена районна цільова Програма соціального захисту населення на 2010-2011 роки.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району з початку 2011 року (січень-грудень) зросла у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 23,3 відсотка і становила 1641 гривню. Зростання відбулося в усіх сферах економічної діяльності.
За статистичними даними станом на 1 січня 2012 року заборгованість з виплати заробітної плати в районі відсутня.

Забезпечення ефективного використання трудових ресурсів.
Виконання завдань та заходів Територіальної програми зайнятості населення упродовж 2011 року сприяло регулюванню процесів, які відбувались на районному ринку праці. Програма реалізовувалась за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Упродовж 2011 року ситуація на районному ринку праці поступово стабілізувалась і має тенденцію до позитивного розвитку. Станом на 1 січня 2012 року зменшилась чисельність вивільнених працівників у 4,6 раза, зменшено чисельність незайнятих громадян на 19 відсотків.
Регулювання зареєстрованого ринку праці району проводилось шляхом підвищення якості та результативності соціальних послуг, збільшення пропускної спроможності центру зайнятості, забезпечення реалізації концепції самодопомоги клієнтам, надання розгорнутої інформації роботодавцям та населенню.
Послугами районного центру зайнятості скористалось 1634 особи. Активними заходами сприяння зайнятості охоплено 1494 особи. А саме, 688 осіб працевлаштовано, в тому числі: на сезонні роботи - 130 осіб, 39 безробітних- з наданням дотації роботодавцям, 45 особам виплачено одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, 184 безробітних направлено на профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, 583 безробітні залучено до оплачуваних громадських робіт.

Забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів.
Протягом 2011 року в доход зведеного бюджету району надійшло 108,7 млн. гривень, в тому числі до загального фонду - 104,6 млн. гривень, або 100,0 відсотків до плану, затвердженого розписом на звітну дату, спеціального - 4,1 млн. гривень або 135,9 відсотка.
Серед надходжень загального фонду власні та закріплені доходи складають 22,4 млн. гривень або 21,4 відсотка в загальній сумі доходів, та міжбюджетні трансферти - 82,2 млн. гривень або 78,6 відсотка. Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 44,6 млн. гривень і надійшла в повному обсязі до призначення.
Виконання прогнозу власних і закріплених доходів складає 100,9 відсотка до розпису бюджету на 2011 рік. При уточненому плані 22,2 млн. гривень фактично надійшло 22,4 млн. гривень, додатково одержано 0,2 млн. гривень.
У порівнянні з відповідним періодом 2010 року ріст власних надходжень загального фонду місцевих бюджетів в цілому по району становить 4,0 млн. гривень, що зумовлено збільшенням надходжень податку з доходів фізичних осіб (+ 4084,2 тис. гривень). Водночас зменшились надходження місцевих податків і зборів (- 157,7 тис. гривень), плати за землю (- 16,4 тис. гривень), фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (- 14,6 тис. гривень), фіксованого сільськогосподарського податку (- 5,1 тис. гривень), державного мита (- 13,9 тис. гривень).
До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло 3,8 млн. гривень платежів і зборів, що становить 142,6 відсотка до річного плану, та 0,4 млн. гривень субвенції з обласного бюджету.
В доход державного бюджету зараховано 6,6 млн. гривень, в тому числі до загального фонду - 5,6 млн. гривень і до спеціального - 1,0 млн. гривень. Порівняно з відповідним періодом 2010 року доходи державного бюджету зросли на 0,9 млн. гривень, або на 16,4 відсотка.
- Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України.
З метою забезпечення вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку району райдержадміністрацією проводиться постійна робота з обласною державною адміністрацією щодо формування показників місцевих бюджетів району, внесено пропозиції до проекту обласного бюджету на 2012 рік.

- Сприяння інвестиційній діяльності на території району.
Серед головних пріоритетів роботи місцевих органів виконавчої влади є питання залучення іноземних інвестицій в економіку району. У цьому зв'язку здійснюються відповідні заходи з метою створення привабливого інвестиційного клімату, пошуку надійних і стабільних бізнес-партнерів для ефективної співпраці.
Для прискорення темпів залучення інвестицій розроблено базу даних анкет інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок, що пропонуються для продажу на земельних торгах і оренди та вільних виробничих приміщень. Вищезазначена інформація розміщена на офіційному веб-сайті.
З метою розширення співробітництва Іваничівського району з сусідніми державами укладено угоди про співпрацю між районною державною адміністрацією та Люблінським воєводством гміни Мірче Республіки Польща та Березівським районом Брестської області Республіки Білорусь. 14 серпня 2011 року були проведені Європейські Дні Добросусідства «Кордон - 835» у с.Кречів на кордоні з Польщею. 9-10 вересня 2011 року делегація Іваничівського району побувала в м.Береза на обласному фестивалі - ярмарці «Обжинки - 2011».
Райдержадміністрацією було надано облдержадміністрації перелік об'єктів району, які передбачено фінансувати у 2012 - 2015 роках за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури до 2015 року.
У 2011 році на будівництво центральної районної лікарні у смт Іваничі освоєно 8,8 млн. гривень коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованих на соціально-економічний розвиток району.
Протягом 2011 року в економіку району залучено 1,3 млн. доларів США прямих іноземних інвестицій, що на 18,8 відсотка більше обсягів аналогічного періоду попереднього року або в середньому 40,9 долара США на одного жителя
( у 2010 році в економіку району вкладено 0,2 млн. доларів США).
Іноземні інвестиції здійснювали партнери з 5 країн світу: Німеччини, Нідерландів, Росії, Кіпру та Польщі.
Прямі іноземні інвестиції надійшли на розвиток 5 підприємств району.

- Об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища.
Протягом 2011 року за рахунок надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено ремонт доріг комунальної власності на загальну суму 1728,6 тис. гривень:
- смт Іваничі на суму 926,3 тис.грн. - вул.Банківська - 0,2 км;
- вул. Валова - 0,15 км;
- вул. Дружби - 0,3 км;
- вул. Лелюкова - 0,4 км.
- с.Жашковичі на суму 209,6 тис.грн. - доїзд до кладовища - 0,4 км;
- с.Біличі на суму 299,3 тис.грн. - під'їзд до церкви - 0,4 км;
- с.Грибовиця на суму 293,4 тис.грн. - вул.Зелена - 0,8 км.
Іваничівським виробничим управлінням житлово-комунального господарства здійснено ямковий ремонт доріг смт Іваничі на суму 2,6 тис. гривень.
У 2011 році був проведений тендер на закупівлю обсягів робіт по дорозі 5 Нововолинськ - Іваничі на суму 7,7 млн. гривень. Однак, із-за відсутності державного фінансування Іваничівською виробничою дільницею Володимир - Волинської філії ВАТ «Облавтодор» проведено поточний частковий ямковий ремонт покриття дороги на суму 1,4 млн. гривень.
Для зручності пасажирів за кошти обласного бюджету облаштовано 2 нові автобусні зупинки в смт Іваничі по вулицях Жукова та Колгоспна.
Впродовж 2011 року продовжувалась робота по впровадженню зовнішнього освітлення: в 19 населених пунктах району встановлено 469 світильників на загальну суму 529,2 тис. гривень, в тому числі за рахунок бюджетних коштів -393,8 тис. гривень та інших джерел - 135,4 тис. гривень.
Всього в районі вуличне освітлення функціонує в 29 населених пунктах. Рівень освітлення населених пунктів становить 49,8 відсотка.
Проведено капітальне будівництво водопроводу по вул. Перемоги в смт Іваничі на загальну суму 287,0 тис. гривень.
Здійснено ряд заходів природоохоронного характеру щодо ліквідації підтоплення території с.Шахтарське Бужанківської сільради на суму 127,0 тис. гривень, підтоплення від шкідливих дій вод садівничого товариства «Шахтар» Литовезької сільради на суму 40,0 тис. гривень. Проведено очистку меліоративних каналів в селищі Іваничі та селі Риковичі, реконструкцію каналізаційно-очисних споруд в смт Іваничі, ліквідовано ряд стихійних сміттєзвалищ та організовано акції з озеленення населених пунктів району.
На фінансування програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування з державного бюджету отримано субвенцію обсягом 96,0 тис. гривень, для співфінансування з місцевих бюджетів залучено 30,1 тис. гривень, з інших джерел - 16 тис. гривень. За рахунок цього спільного ресурсу встановлено освітлення в селі Низкиничі Грядівської сільради.
Продовжувалась реалізація інвестиційного проекту з будівництва центральної районної лікарні в смт Іваничі На цю мету з державного бюджету (субвенція на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів) було спрямовано 8,8 млн. гривень, обласного - 1,2 млн. гривень.
Протягом минулого року з районного бюджету передано обласному бюджету видатки у вигляді субвенції загальним обсягом 278,5 тис. гривень для реалізації спільно з коштами державного та обласного бюджетів таких проектів:
- добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с.Гряди (150,0 тис. грн.),
- реконструкція приміщення для дитячого садка в с. Заставне (78,5 тис. грн.),
- проведення ремонту приміщення обласного госпіталю для інвалідів війни - (50,0 тис. грн).
Крім того, для виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову ЗОШ в селі Гряди з обласного бюджету виділено додатково 300 тисяч гривень.

- Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи.
Райдержадміністрацією у червні 2011 року укладено договори з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності, щодо їх залучення до забезпечення населення району продовольчими, непродовольчими товарами та громадським харчуванням на випадок надзвичайних ситуацій.
Для забезпечення безперебійної роботи транспорту на дорогах району, в тому числі залізничного, в зимовий період визначено перелік транспортних засобів та підприємств, установ і організацій для очистки, при потребі, доріг району.

- Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.
Питання затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту знаходиться в компетенції управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.
Разом з тим, забезпечення транспортного сполучення населених пунктів району перебуває на постійному контролі райдержадміністрації. З цією метою розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.07.2011 № 249 була створена постійно-діюча робоча група з питань організації транспортного забезпечення населення та будівництва доріг району, якою щотижнево проводилися перевірки виконання перевізниками договірних умов щодо дотримання графіків руху транспорту, розглядалися звернення депутатів, сільських громад з питань нерегулярного руху автобусів по окремих маршрутах.
На підставі висновків комісії та з метою своєчасного реагування на скарги громадян райдержадміністрацією направлялись клопотання в управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації щодо розірвання угод з відповідними перевізниками. Таких листів з пропозиціями щодо покращення транспортного обслуговування жителів району впродовж 2011 року направлено 19.
Спільно з районною радою періодично проводилися наради, на які запрошувалися представники облдержадміністрації, контролюючих органів, в тому числі автомобільної інспекції, управління доріг у Волинській області. За результатами нарад на перевізників неодноразово накладалися штраф, розривалися укладені договори..
Протягом 2011 року за вимогою райдержадміністрації, сільських громад, депутатів були відновлені рейси до сіл Луковичі, Грушів, Самоволя, Верхнів.

- Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.
У 2011 році розпорядження голови щодо надання земельних ділянок в користування юридичним особам для реконструкції автомобільних доріг, видобування корисних копалин не видавались.

- Організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення.
Проведено ремонт приміщення районного історичного музею.
На території району знаходиться 3 об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення: заказник «Заставненський» на території Заставненської сільради, Павлівський заказник на території Павлівської сільради, заказник «Прибужжя» на території Морозовичівської, Мовниківської та Поромівської сільрад. Відповідно до Закону України «Про природно - заповідний фонд України» кожна з цих територій знаходиться під охороною землевласників або землекористувачів з відповідно оформленим державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області охоронним зобов'язанням.

- Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами.
Районною державною адміністрацією розроблено та затверджено рішенням районної ради від 22.12.2011 року № 8/6 районну Програму розробки схеми планування територій, виготовлення та коригування генеральних планів населених пунктв Іваничівського району на 2012-2015 роки.


- Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів.
Протягом 2011 року містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок за межами населених пунктів в районі не видавалися.

- Забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді.

Забезпечення розвитку освіти
Спільно з органами місцевого самоврядування вжито заходів щодо розвитку дошкільної освіти. У районі функціонують 26 дошкільних навчальних закладів (у т.ч. 25 - у сільській місцевості, 1 - у смт Іваничі). Показник охоплення організованою дошкільною освітою становить 36 відсотків (у т.ч. 33 відсотки - у сільській та 44 відсотки - у міській місцевості).
У вересні 2011 року відновлено роботу дитячого навчального закладу с.Литовеж на 2 групи кількістю 30 дітей.
У районі діє програма «Дошкільна освіта» на період до 2014 року, затверджена рішенням районної ради від 23 вересня 2010 року № 30/4.
У 2011/2012 навчальному році в районі функціонує 42 денних загальноосвітніх навчальних заклади.
Райдержадміністрацією не допускається необґрунтованої ліквідації та призупинення функціонування шкіл.
Проведено реорганізацію ЗОШ І ступеня с. Самоволя та ДНЗ с. Самоволя в навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад» с. Самоволя.
Показник охоплення загальною середньою освітою становить 99,99 відсотка від загальної кількості дітей шкільного віку. 1 дитина станом на грудень 2011 року не охоплена навчанням за станом здоров'я.
На постійному контролі райдержадміністрації перебуває питання забезпечення підвезення учасників навчально-виховного процесу до шкіл. Відповідно до програми «Шкільний автобус» в районі є 7 автобусів, якими підвозиться 519 учнів, що проживають за межею пішохідної доступності. В лютому 2011 року отримано «Школярик» для ЗОШ с. Гряди, завдяки чому знято проблему з підвезенням учнів із сіл Тишковичі, Хренів, Кропивщина та дітей дошкільного віку до дошкільного закладу в с.Тишковичі. Також у 2011 році вирішено питання підвезення 27 учнів із с.Старосілля до ЗОШ с.Павлівка.
У районі активізовано роботу щодо професійної орієнтації учнівської молоді та створення умов для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У 2011/2012 навчальному році всі учні старшої школи навчаються за профільними навчальними планами.
Збільшилась кількість переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін з 7 у 2010 році до 14 у 2011 році. На обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт у Волинському відділенні МАН із шести учасників району двоє стали призерами.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 15.12.2011 № 568 « Про затвердження Положення про призначення іменних стипендій голови Іваничівської районної державної адміністрації «Обдаровані діти» троє учнів НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1- гімназія» смт Іваничі отримують іменні стипендії.
У районі здійснюється будівництво, реконструкція, капітальні ремонти закладів освіти за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
У 2011 році у 5 школах району облаштовано внутрішні санвузли (с.Колона, с.Луковичі, с.Риковичі, с.Завидів, с.Будятичі). Встановлено душові кімнати при спортивному залі НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія смт Іваничі та санітарні кімнати і душові в дитячо-юнацькій спортивній школі смт Іваничі.
Замінено котли у ЗОШ с.Бужанка та НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія смт Іваничі. Проведено ремонт системи опалення у ЗОШ с.Грибовиця.
У школах району замінено 199 віконних та 9 дверних блоків на енергоощадні на загальну суму 330,1 тис. гривень.
З метою ефективного використання бюджетних коштів за пропозицією райдержадміністрації котельні малого підприємства «Іваничі - тепло» по вулицях Жукова,6а та Банківська, 6, передано на баланс відділу освіти і науки райдержадміністрації.

Забезпечення розвитку охорони здоров'я
Проведено передачу закладів охорони здоров'я, зокрема фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій на фінансування з районного бюджету.
Створено 1 центр первинної медико-санітарної допомоги як структурний підрозділ Іваничівської центральної районної лікарні.
В районі діють програми: «Цукровий діабет», Цільова програма боротьби з онкологічними захворюваннями , Програма поліпшення репродуктивного здоров'я населення району на період до 2015 року, Програма протидії захворюванню на туберкульоз, Програма імунопрофілактики та захисту населення району від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки, Програма профілактики ВІЛ - інфекції лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки в районі, районна програма зміцнення матеріально-технічної бази СЛА та ФАПів району.
Фінансування програм проводилося в межах затверджених кошторисом коштів на поточний рік і було використано:
- для лікування онкохворих - 34,6 тис.грн.;
- по програмі протидії захворюванню на туберкульоз - 17,0 тис.грн.
- по програмі профілактики ВІЛ - інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ - інфікованих і хворих на СНІД - 0,2 тис.грн.;
- по програмі профілактики та лікування стоматологічних захворювань - 2,0 тис.грн.;
- по програмі поліпшення репродуктивного здоров'я населення району -
2,3 тис.грн.
За рахунок централізованих поставок отримано:
- медичного обладнання на загальну суму 25,8 тис.грн.:
- медичних препаратів і матеріалів на загальну суму 354,1 тис.грн
У звітному періоді здійснювалась робота із покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району.
Проведено реконструкцію лікарської амбулаторії у с.Старий Порицьк на загальну суму 73,1 тис. гривень.
За кошти обласного бюджету для центральної районної лікарні придбано санітарний автомобіль вартістю 107,8 тис. гривень.

Забезпечення розвитку культури, мистецтва і туризму.
З метою забезпечення подальшого розвитку культури, мистецтва і туризму в районі затверджено районну програму розвитку культури, мистецтва і туризму на 2011 - 2015 роки.
За звітний період реалізовано низку культурно-мистецьких проектів, які отримали високу оцінку фахівців, громадськості, вжито заходів для поліпшення умов праці працівників культури, розвитку мистецтва, охорони та збереження пам'яток історії і культури, організації туризму.
У клубних закладах району діє 178 колективів аматорського мистецтва, в них займається 2247 учасників. 11 колективів мають звання «народний», 1 - «зразковий», 6 з них діють при районному домі «Просвіта».
Проведено заходи у рамках оголошеного розпорядженням голови облдержадміністрації Року Лесі Українки на Волині, серед яких присвячені 140-річчю від дня народження геніальної поетеси та 100-річчю написання драми-феєрії «Лісова пісня».
Бужанківська та Риковичівська сільські ради отримали перемогу у інвестиційних проектах по зміцненню матеріальної бази закладів культури.
Риковичівська сільрада залучила для реалізації проекту 50 тис.грн., з яких 30 тис.грн. - бюджетні кошти та 10 тис.грн. - кошти гранту використані для ремонту глядацького залу, 10 тис.грн. - інвестиційні кошти - для придбання проекційної апаратури.
Бужанківська сільрада отримала 3 одиниці комп'ютерної техніки на загальну суму 14,1 тис.грн., з яких 10 тис.грн. - бюджетні кошти і 4,1 тис. грн. - інвестиційні кошти.
За сприяння відділу культури та туризму райдержадміністрації видано книгу Ярослава Гиця «Музична пектораль «Прибужжя», яку поширено для бібліотечних закладів та шкіл району, а також презентовано учасникам заходів Європейських Днів Добросусідства Кречів - Крилів.
Впродовж 2011 року проведено районне свято «Різдвяні зустрічі», районний конкурс дитячого читання «Найкращий читач України - 2011», урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, урочисті заходи, присвячені 20-й річниці Незалежності України.
Установами культури району здійснювались заходи по відзначенню державних та професійних свят, організації змістовного дозвілля дітей та молоді. Аматорські колективи району брали участь у 8-ми міжнародних і обласних оглядах-конкурсах та фестивалях.
Урочисто відзначено 20-у річницю незалежності України - в районі відбувся творчий звіт в районному домі «Просвіта», обмінні концерти з м.Горохів.
У центрі діяльності бібліотечних установ перебували питання впровадження новітніх інформаційних технологій, піднесення комфортності та якості обслуговування користувачів. Центральна районна бібліотека стала переможцем ІІ раунду програми «Бібліоміст» та одержала 15 одиниць комп'ютерної техніки на суму 72,6 тис. гривень для 5 книгозбірень району з підключенням їх до Інтернету.
Відбулися відчутні зміни в питаннях зміцнення матеріально-технічної бази. Протягом звітного періоду за рахунок коштів з різних джерел фінансування проведені ремонтні роботи на суму 49,4 тис. гривень. Поповнено матеріально - технічну базу на 24,8 тис. гривень за рахунок бюджетних коштів та 15,9 тис. гривень спецкоштів.

Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді
Всіма видами фізкультурно-спортивної роботи охоплено 3350 жителів району, в тому числі 2280 осіб учнівської молоді.
Понад 900 школярів займаються у будинку дитячої та юнацької творчості та дитячо-юнацькій спортивній школі, що становить 18 відсотків учнівської молоді.
Протягом 2011 року проводились спортивно - масові заходи обласного та всеукраїнського рівня, присвячені визначним та пам'ятним датам, зокрема, проведено новорічно - різдвяний турнір серед колективів фізичної культури району з волейболу, міні-футболу, міжрайонний чемпіонат з волейболу, турнір на приз газети «Колос». Жіноча команда з волейболу брала участь у міжрайонному чемпіонаті з волейболу, приуроченому Дню 8 березня у м. Горохів. Збірні команди району брали участь в обласних сільських спортивних іграх з міні-футболу, волейболу, шахів та шашок, обласних змаганнях серед школярів «Хто ти, майбутній олімпієць?». Під час святкування Днів добросусідства Україна-Польща було проведено районний фестиваль з фізичної культури та спорту. Проводився районний чемпіонат з футболу, в якому взяли участь команди з 10 сільрад. Футбольна команда «Західний Буг» була учасником обласного чемпіонату.
До Дня фізичної культури та спорту відзначено кращих спортсменів, тренерів та ветеранів спорту, проведено легкоатлетичні змагання серед загальноосвітніх шкіл району.
Протягом звітного періоду в районі проводилась постійна робота над удосконаленням форм і методів роботи з молоддю.
На виконання Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2011-2015 роки» оздоровлено 2042 дитини: в тому числі 6 дітей - в таборі «Молода гвардія», 10 дітей - в МДЦ «Артек», 42 дитини - в таборі «Барвінок» профспілки працівників АПК. В усіх школах І-ІІ та І-ІІІ ступенів району діяли пришкільні табори, у яких оздоровилось 1812 учнів.
Виписано та видано 441 посвідчення батьків з багатодітної родини та 965 посвідчень дітей з багатодітної родини.
Протягом минулого року згідно з Указами Президента України 141 жінку району було нагороджено почесною відзнакою «Мати-героїня».
Проводилися засідання дорадчого органу по роботі з сім'ями, що опинились у складних життєвих обставинах. Діти з багатодітних сімей брали участь в обласному фестивалі «Таланти багатодітної родини», що проходив у м. Луцьк.

- Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
За результатами вивчення та уточнення інформації щодо надзвичайних ситуацій у 2011 році в районі не зафіксовано надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
На території району функціонує 5 підрозділів місцевої пожежної охорони в селах Гряди, Луковичі, Соснина, Риковичі, Павлівка. У 2011 році на фінансування місцевої пожежної охорони з районного бюджету було виділено 75 тис. гривень.
Впродовж 2011 року групою піротехнічних робіт було здійснено 5 виїздів на території Милятинської, Поромівської, Павлівської та Риковичівської сільрад, де було знайдено 61 вибухонебезпечний предмет часів Великої Вітчизняної війни. Оперативно-рятувальними підрозділами здійснено 345 виїздів, з яких 40 - на пожежі, 15 - на аварії та стихійні лиха.
Внаслідок небезпечних факторів загинуло 6 осіб, в тому числі: в ДТП - 2 особи, від утоплення - 2 особи, покінчили життя самогубством - 2 особи
Зусиллями пожежно-рятувальних підрозділів у 2011 році ліквідовувались наслідки надзвичайних подій різного характеру. Прямі збитки від пожеж становили 671 тис. гривень, врятовано майна та матеріальних цінностей на суму 2,5 млн. гривень
Здійснюється робота щодо постійного та оперативного інформування населення з питань виникнення надзвичайних ситуацій та інших некласифікованих подій в районі.

 - Координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів.
Координація діяльності управління Держкомзему в Іваничівському районі здійснюється шляхом виконання рішень колегії, розпоряджень, доручень голови та заступників голови районної державної адміністрації.
У 2011 році всіма сільськими та селищною радами прийняті рішення про розмежування земель державної та комунальної власності. Розпорядженням першого заступника голови райдержадміністрації від 14 квітня 2011 року № 124 погоджено зазначені роботи по всіх населених пунктах району. До кінця 2016 року планується завершити роботи з розмежування земель комунальної та державної власності. На їх виконання необхідно 1,5 млн. гривень, з них в межах населених пунктів - 660,2 тис. гривень (з розрахунку 150,0 грн. за 1 га), за межами - 827,9 тис. гривень (з розрахунку 36,0 грн. за 1 га).
Первинна нормативна грошова оцінка земель виконана в усіх 59 населених пунктах району.В районі необхідно провести роботи по оновленню грошової оцінки земель ще в 31 населеному пункті.
У 2011 році на земельних торгах продано 2 земельні ділянки несільськогосподарського призначення по Павлівській сільській раді площею 0,0229 га вартістю 6,4 тис. гривень.
Крім того, для створення фермерських господарств громадянам надано дозволи на розробку проектів землеустрою на площу 75,45 га та вже створено господарства на площі 3457,32 гектара.
Розпочато роботу по виготовленню технічної документації на укладення договорів оренди невитребуваних паїв громадян. Більше 807,27 гектара земель надано в оренду для ведення городництва, сінокосіння і випасання худоби.
9638 громадян скористалися правом безоплатної передачі у власність землі для ведення особистого селянського господарства на площі 4485,72 гектара.
В результаті злагодженої роботи райдержадміністрації, управління Держкомзему в районі, територіальних громад в 2011 році видано 1174 державних акти на землю та зареєстровано 891 договір оренди земельних часток (паїв), частина з яких орендувалася і раніше без правовстановлюючих документів.
Підвищено розмір орендної плати за 1 гектар водного плеса, яка становить 50 гривень. Вартість оренди прибережно-захисної смуги складає 170,6 гривень за 1 гектар. Найбільша орендна плата за водний об'єкт становить 1114,75 гривень за 1 га (орендар Артищук М.Ф., с.Колона).
Протягом минулого року переглянуто, відповідно до чинного законодавства, 16 договорів оренди землі водного фонду, що складає 62 відсотки від усіх укладених договорів. В результаті перегляду у 2012 році до місцевих бюджетів додатково поступить 21,9 тисяч гривень.
Від плати за землю до місцевих бюджетів надійшло 1,7 млн. гривень.
Уточнено перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок, призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності для реалізації їх прав на конкурентних засадах, а саме:
- Грядівська сільрада - 1 ділянка площею 65,0 га;
- Литовезька сільрада - 1 ділянка площею 16,0 га;
- Мишівська сільрада - 3 ділянки площею 102,6 га;
- Радовичівська сільрада - 3 ділянки площею 76,0 га;
- Старолішнянська сільрада - 1 ділянка площею 31,58 га.
Інформація щодо інвестиційних пропозицій розміщена на веб-сайті головного управління Держкомзему в області та головного управління економіки облдержадміністрації.

- Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.
Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.
У 2011 році використано 14750 гривень, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, для виготовлення проектів по ліквідації підтоплення територій Риковичівської та Грибовицької сільрад.
Станом на 1 січня 2012 року залишок коштів на рахунках місцевих рад за наростаючим підсумком становить 6325 гривень.

- Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільськими та селищною радами.
У 2011 році райдержадміністрацією забезпечено організацію проведення перегляду регуляторних актів відповідно до Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування». Робочими комісіями переглянуто 96 діючих регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування в районі. За результатами перегляду визначено 31 регуляторний акт, який відповідає принципам державної регуляторної політики, 25 - які не відповідають принципам державної регуляторної політики. За рекомендаціями робочих комісій, до 12 регуляторних актів прийняті рішення щодо їх доопрацювання, до 28 - щодо їх скасування, або визнання такими, що втратили чинність. Це сприяє поліпшенню регуляторного середовища на місцевому рівні та позитивно впливає на пожвавлення економічного розвитку.

Голова районної державної  адміністрації       Л.ТОМАШЕВСЬКА

 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"