До уваги селищного та сільських голів

 

Повідомляємо, що внесені суттєві зміни до Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Відповідну Постанову Кабінет Міністрів України прийняв 15 серпня цього року. Публікуємо Положення з внесеними змінами.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування

{У тексті Положення слово "заява" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "проектна пропозиція" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

Загальні питання

1. Цим Положенням регулюється процедура проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - Конкурс), розроблених органами місцевого самоврядування.

2. Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - проекти та програми), які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

3. Учасниками Конкурсу є органи місцевого самоврядування, які в установленому порядку зареєстрували проект або програму розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, попередньо затверджені рішенням відповідної ради. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від
10.12.2003 )

4. Основні завдання Конкурсу:

Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій у розробленні і реалізації проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

створення фонду підтримки перспективних проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв'язання проблем розвитку місцевого самоврядування;

удосконалення інформаційної політики з питань розвитку місцевого самоврядування;

відбір проектів та програм з метою надання за рахунок коштів державного бюджету фінансової підтримки для розвитку місцевого самоврядування.
{ Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

                                                   Основні напрями, за якими розробляються проекти та програми


5. Основними напрямами, за якими розробляються проекти та програми, є:

1) організація ефективної системи надання послуг населенню;

2) розвиток ефективних механізмів управління територіями;
{ Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

3) удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування;

4) розроблення пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів;

5) розроблення інновацій у сфері реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування;
{ Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

6) розроблення та реалізація інноваційних проектів реформування системи житлово-комунального господарства;
{ Підпункт 6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

7) розвиток мережі громадського транспорту, інновації у сфері організації руху транспорту;
{ Підпункт 7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

8) удосконалення системи планування, забудови і благоустрою населених пунктів;

9) удосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони довкілля;

10) розвиток туристичної діяльності та курортної справи;

11) впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування;

12) розроблення та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері;

13) запровадження інноваційних інструментів розвитку підприємництва;
{ Підпункт 13 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}
14) модернізація інженерної інфраструктури;

15) підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці;

16) реформування галузей охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, зокрема збереження пам'яток культури місцевого значення;
{ Підпункт 16 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}

17) освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування;
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 902 ( 902-2004-п ) від 13.07.2004 }

18) впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність органів місцевого самоврядування;
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

19) організація співробітництва органів місцевого самоврядування в рамках спільної діяльності територіальних громад, міжнародного та транскордонного співробітництва.
{ Пункт 5 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }


Організаційне забезпечення Конкурсу


6. Для організації Конкурсу утворюються рада, дирекція та експертна комісія.

7. Рада Конкурсу є вищим органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу.

Головою ради Конкурсу є Перший віце-прем'єр-міністр України.
{ Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 302 ( 302-2005-п ) від 20.04.2005, N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010; в редакції Постанови КМ N 1290 ( 1290-2011-п ) від 14.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

Формою роботи ради Конкурсу є засідання, яке проводить її голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови ради Конкурсу.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

Засідання ради Конкурсу є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

8. До складу ради Конкурсу входить голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, а також можуть входити народні депутати (за згодою), представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, їх об'єднань, громадських організацій (за згодою), незалежні експерти та науковці.
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010, N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

9. Посадовий склад ради Конкурсу затверджується Кабінетом Міністрів України. {Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

Голова ради, заступник голови ради, секретар та члени ради Конкурсу здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
{ Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

Персональний склад ради Конкурсу затверджує її голова.
{ Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }
Голова ради Конкурсу має право вносити у разі потреби зміни до складу ради та експертної комісії Конкурсу.
{ Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 }

10. Рада Конкурсу:

1) затверджує план організаційно-технічних заходів, що вноситься на її розгляд дирекцією Конкурсу;
{ Підпункт 1 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}

2) затверджує персональний склад експертної комісії Конкурсу та положення про неї;

3) затверджує порядок реєстрації проектів та програм, вимоги до них та порядок їх оцінки;

4) приймає рішення про оголошення Конкурсу;

5) визначає обсяги фінансування заходів у рамках організації та проведення Конкурсу у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, та погоджує кошториси відповідних витрат;

6) затверджує плани роботи дирекції та експертної комісії, здійснює контроль за їх діяльністю;

7) розглядає звернення та скарги органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з реєстрацією учасників Конкурсу;
{ Підпункт 7 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

8) розглядає і затверджує документи, підготовлені дирекцією Конкурсу;

9) визначає переможців Конкурсу, приймає рішення про фінансування проектів та програм;

10) затверджує типову угоду між дирекцією Конкурсу та органом місцевого самоврядування - переможцем Конкурсу щодо реалізації проектів та програм;
{ Підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

11) надає консультаційну та організаційну підтримку дирекції та експертній комісії Конкурсу з питань його проведення.

11. Рішення ради Конкурсу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації ради Конкурсу реалізуються шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вноситься Мінрегіоном.
{ Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010 }

12. Дирекція Конкурсу є виконавчим органом ради.

Функції дирекції Конкурсу виконуються Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
{ Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010, N 758 ( 758-2012-п ) від
15.08.2012 }

Очолює дирекцію Конкурсу голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
{ Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 899 ( 899-2010-п ) від 15.09.2010, N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

Для здійснення своїх повноважень дирекція Конкурсу може залучати представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.
{ Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

13. Дирекція Конкурсу:

1) забезпечує підготовку і проведення Конкурсу;

2) формує та подає на затвердження ради Конкурсу пропозиції щодо персонального складу експертної комісії Конкурсу та положення про неї;

3) подає на погодження ради Конкурсу пропозиції щодо кошторису витрат на здійснення заходів щодо проведення Конкурсу;
{ Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

4) здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності ради Конкурсу та його проведення;

5) подає на розгляд ради Конкурсу пропозиції щодо визначення обсягів фінансування на кожний бюджетний період;

6) здійснює розпорядження коштами фонду Конкурсу, передбаченими для здійснення заходів з організації Конкурсу;
( Підпункт 6 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )

7) проводить реєстрацію проектних пропозицій та інших необхідних документів, здійснює перевірку проектів та програм на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

8) надає методичні рекомендації, консультації щодо формування проектних пропозицій організації, умов та порядку проведення Конкурсу;
{ Підпункт 8 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

9) здійснює координацію діяльності експертної комісії Конкурсу;

10) створює веб-сторінку дирекції Конкурсу, де розміщуються текст цього Положення про Конкурс, форма проектної пропозиції на участь у Конкурсі, вимоги до розроблення проектів та програм, додаткові коментарі тощо, та забезпечує її організаційно-технічну та інформаційну підтримку;

11) узагальнює висновки експертної комісії щодо проектів і програм учасників Конкурсу та подає їх на розгляд ради Конкурсу;

12) здійснює моніторинг ефективності реалізації проектів та виконання програм - переможців Конкурсу;
{Підпункт 12 пункту 13 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}

13) аналізує соціально-економічні результати реалізації проектів та виконання програм на підставі звітів, що подаються переможцями Конкурсу щороку до 15 січня, інформує про стан їх виконання Кабінет Міністрів України, Мінрегіон, раду Конкурсу і
вносить пропозиції щодо подальшого фінансування проектів та програм;
( Підпункт 13 пункту 13 в редакції Постанов КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003, N 758 ( 758-2012-п ) від15.08.2012 )

14) подає в разі потреби раді Конкурсу пропозиції щодо зміни персонального складу експертної комісії Конкурсу;
{ Підпункт 14 пункту 13 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}

15) подає раді Конкурсу звіти щодо виявлених недоліків з
пропозиціями щодо їх усунення;
{Пункт 13 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

16) щороку на основі аналізу звітів органів місцевого самоврядування - переможців Конкурсу узагальнює досвід, набутий ними у процесі реалізації проектів та виконання програм;
{ Пункт 13 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

17) подає раді Конкурсу пропозиції щодо:удосконалення умов конкурсного відбору;
організації навчання посадових осіб місцевого самоврядування з питань підготовки проектів (програм) та участі в Конкурсі.
{ Пункт 13 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }

14. Експертна комісія Конкурсу є консультативно-дорадчим органом ради, що утворюється з метою забезпечення кваліфікованої та об'єктивної експертизи проектів та програм учасників Конкурсу.

15. Експертна комісія:

1) бере участь у розробленні умов Конкурсу, зокрема у формуванні вимог до змісту проектів та програм, порядку їх оцінки;

2) проводить експертизу проектів та програм;

3) готує висновки щодо проектів та програм і здійснює їх оцінку в порядку, затвердженому радою Конкурсу.

16. У ході проведення експертизи проектів та програм експертна комісія враховує:
інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності;

їх технологічну обґрунтованість;

наявність чіткого плану і механізмів розв'язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб'єктів господарювання щодо їх розв'язання;

наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту або програми,фінансово-економічних
показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту або програми;

обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту або програми, порівняння з аналогічними проектами та програмами інших учасників Конкурсу.
Фонд Конкурсу
17. Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізацію проектів та програм у відповідному бюджетному періоді, та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

                                                                                                     Процедура Конкурсу


18. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення ради Конкурсу.
Оголошення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової інформації та розміщуються на веб-сторінці дирекції Конкурсу до 15 вересня поточного року. { Абзац другий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
19. Розроблення проектів та програм, що подаються на Конкурс, здійснюється органами місцевого самоврядування, які мають право залучати незалежні громадські, наукові, консультативні організації, у тому числі міжнародні або іноземні.
20. У процесі підготовки проектів та програм їх розробники мають право звертатися у разі потреби до дирекції Конкурсу для одержання додаткової інформації.
Відповідь надається дирекцією Конкурсу протягом п'яти днів після одержання запиту, у тому числі шляхом розміщення на її веб-сторінці. Дирекція Конкурсу щороку у вересні-грудні організовує інформаційно-методичні семінари з питань розроблення проектів та програм. { Абзац третій пункту 20 редакції Постанови КМ N 758 (58-2012-п) від 15.08.2012 }
21. Реєстрація проектів та програм, що беруть участь у в Конкурсі, здійснюється у порядку, затвердженому його радою.
22. Дирекція Конкурсу проводить приймання, розгляд та реєстрацію проектних пропозицій протягом шести місяців з дати публікації оголошення про проведення Конкурсу.{ Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від
15.08.2012 }
23. Порядок проведення реєстрації проектів та програм, а також вимоги щодо їх розроблення розміщуються на веб-сторінці дирекції Конкурсу протягом трьох днів з дати публікації оголошення про проведення Конкурсу.{Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
24. Конкурс проводиться у два етапи.
На першому етапі розглядаються проектні пропозиції на участь у Конкурсі і дирекцією приймається рішення щодо відповідності документів, поданих претендентом, умовам участі у реєстрації претендента як учасника Конкурсу або щодо відмови у реєстрації у разі невідповідності документів вимогам щодо участі у Конкурсі. Після завершення процедури реєстрації проекти та програми передаються дирекцією на розгляд експертної комісії для проведення експертизи та оцінки. {Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
25. Підставою для відмови у реєстрації претендента як учасника Конкурсу є:
невідповідність претендента вимогам пункту 3 цього Положення;
невідповідність змісту проектів та програм основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;
наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про Конкурс.
Відмова у реєстрації може бути оскаржена до ради Конкурсу протягом семи днів після її одержання. { Абзац п'ятий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
26. На другому етапі Конкурсу розглядаються безпосередньо проектні пропозиції учасників і визначаються його переможці. {Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}
N758 (758-2012-п) від 15.08.2012}
27. Експертна комісія Конкурсу проводить експертизу проектів та програм протягом 30 днів або іншого строку, встановленого дирекцією.
Загальний строк проведення експертизи не повинен перевищувати 60 днів.
28. Дирекція Конкурсу розглядає результати проведеної експертизи разом з протоколом підсумкового засідання експертної комісії, проектами (програмами) та протягом трьох днів вносить пропозиції раді Конкурсу щодо визначення його переможців.
{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012}
29. Рада Конкурсу приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу на підставі висновків дирекції та експертної комісії, оформлених спільним протоколом, не пізніше 30 травня поточного року.
За пропозиціями ради Конкурсу Мінрегіон щороку готує бюджетний запит щодо фінансування за рахунок державного бюджету в наступному бюджетному періоді проектів та програм - переможців Конкурсу поточного року. { Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
{Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 (758-2012-п ) від15.08.2012 }
30. Рішення ради Конкурсу є підставою для оголошення результатів Конкурсу.
  31. Протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення радою Конкурсу дирекція оприлюднює його шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці дирекції Конкурсу та веб-сайті Мінрегіону, а також надсилає офіційні повідомлення органам місцевого самоврядування - переможцям Конкурсу.
{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 (758-2012-п ) від15.08.2012 }
32. Повідомлення про результати Конкурсу публікується у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також у місцевих засобах масової інформації відповідних адміністративно-територіальних одиниць (органів місцевого самоврядування - переможців Конкурсу).
{ Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2012-п ) від 15.08.2012 }
33. Переможцеві Конкурсу надсилається додатково типова угода щодо реалізації проекту (програми) між ним та дирекцією Конкурсу. Угода підписується відповідними сторонами та погоджується Мінрегіоном. Строк укладення угоди не повинен перевищувати 45 днів
з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм - переможців Конкурсу на відповідний рік. {Абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003; в редакції Постанови КМ N 758 (758-2012-п ) від 15.08.2012 }
  34. Видатки державного бюджету на проведення заходів з реалізації проектів та виконання програм переможців Конкурсу здійснюються згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, яке приймається на підставі рішення ради Конкурсу та укладених угод. (Пункт 34 в редакції Постанови КМ N 1894 ( 1894-2003-п ) від 10.12.2003 )