№32/8"Про оптимізацію районних програм в галузі освіти"

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шосте скликання

                                                  

                                             Р І Ш Е Н Н Я                                

                                                                                                                                                        

від  17.10.2014 р. № 32/8

       смт Іваничі

 

Про  оптимізацію районних програм

в галузі освіти                                                             

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року №71 «Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи доцільність оптимізації кількості районних програм, з метою систематизації в єдиному програмному документі питань, які торкаються не лише загальної середньої освіти, а й дошкільної та позашкільної освіти,   враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики, спорту і туризму (Торчило В.І.),

районна рада ВИРІШИЛА:

  1. Припинити дію:

1. Припинити дію:

1) Районної цільової соціальної Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року,  затвердженої рішенням Іваничівської районної ради від 24.02.2012 №10/11;

2) Районної Програми      «Дошкільна освіта Іваничівського району на 010-2014 роки»,   затвердженої рішенням сесії районної від 23.09.2010 № 30/4;

3) Районної Програми    розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженої  рішенням Іваничівської районної ради №3/3 від 30.12.2010 року.

2.  Внести   доповнення до  Комплексної програми розвитку освіти Іваничівського району на  2013-2017 роки, затвердженої рішенням Іваничівської районної ради від 27.09.2012 р. № 13/7:

1) доповнити в  розділі І Вступ,  третій абзац після слів “стабільного розвитку” словами : “дошкільної, загальної середньої та позашкільної”;

2) доповнити   розділ ІІ Мета і основні завдання  реченнями

“реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти, забезпечення доступності дошкільної освіти;

реалізація державної політики в галузі позашкільної  освіти, виявлення, підтримка та розвиток юних талантів та обдарувань”;

3) доповнити   розділ ІІ  Основні завдання програми реченнями :

 “- збереження та розвиток мережі дошкільної освіти, відповідно до потреб населення,

- зміцнення матеріально- технічної  бази та покращення фінансування дошкільних навчальних закладів.

 -проводити роботу по збереженню  та розвитку мережі гуртків позашкільної  освіти, особливо в сільській місцевості;”

4) доповнити   розділ ІУ Очікувані результати  реченнями:

  - впорядкування мережі дошкільних  навчальних  закладів,  відповідно до потреб населення;

- відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, які тривалий час не функціонують;

- збільшення показників охоплення дошкільною  освітою  дітей віком від 1 до 6 років.

- формування сталої мережі гуртків позашкільної  освіти, збільшення показників   охоплення позашкільною  освітою  дітей шкільного  віку; “

5)  п. VІ. “Заходи Комплексної програми  розвитку освіти Іваничівського району на  2013-2017 роки ” доповнити   розділами ХІІІ «Позашкільна освіта» та ХІV«Дошкільна освіта» (додаються).

3. Начальнику відділу освіти (Жук Н.А.) спільно з селищним і сільськими головами забезпечити виконання Комплексної програми розвитку освіти Іваничівського району на  2013-2017 роки зі змінами в повному обсязі.

4. Начальнику фінансового управління (Крась Т.С.)  при формуванні районних бюджетів на наступні роки  передбачати кошти на фінансування Комплексної програми розвитку освіти Іваничівського району на  2013-2017 роки з доповненнями.

 5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики, спорту і туризму (Торчило В.І.)

 

Заступник голова ради                                                                    Ю.МАЗУРОК

 

Жук 21168