Співпраця з церквами

Начальник відділу освіти Надія Жук взяла участь у виїзному засіданні Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, яке відбулося на базі Луцького педагогічного коледжу 2 квітня 2015 року.

У своєму виступі   Надія Андріївна зазначила, що майбутнє України безпосередньо залежить від збереження та відтворення традиційних християнських цінностей, що за своїм змістом співзвучні загальнолюдським і під впливом яких упродовж тисячоліття формувалася культура українського народу. Необхідність у цьому продиктована наявністю потужного інформаційного поля, поширення через засоби масової інформації насильства, страху, аморальності тощо. З огляду на це, актуальним і своєчасним є запровадження курсів духовно-морального спрямування в школах Іваничівського району. Метою курсів є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до ближнього, до України через ознайомлення з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, доброчесністю, пошаною до батьків і старших. Начальник відділу освіти навела статистичні дані про кількість дітей охоплених вивченням курсів і внесла пропозиції для викладання курсів духовно-морального в нашому районі. На виїзному засіданні громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України прийняли Резолюцію, яка є для обов’язкового виконання.

Начальника відділу освіти РДА  Надію Андріївну Жук за створення належних умов і результативне впровадження в закладах освіти району курсів духовно-морального спрямування, проведення заходів, наповнених громадсько-патріотичним змістом, підтримання прагнення кожної особистсті до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля цілісності України нагородженоПочесно.Грамотою Волинської обласної ради.