Оприлюдьнюємо декларації

 

 

Роз’яснення щодо порядку оприлюднення відомостей зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Законом України „Про засади запобігання та протидії корупції” визначено, що суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання Imageфінансового характеру (далі - декларація) за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. Статтею 1 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” (далі - Закон) визначено, що суб'єкти декларування - особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Частина 2 статті 12 Закону визначає, що відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб - сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідні відомості, розміщенні на офіційних веб - сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року. Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” від 11 січня 2012 року N 16 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року N 868, від 4 вересня 2013 року N 706) визначено, що відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону. Зокрема, оприлюдненню підлягають:

- загальні відомості про декларанта - прізвище, ім’я та по батькові; - посада декларанта, ступінь зв’язку, прізвище та ініціали членів сім’ї декларанта; - відомості про доходи одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні та з джерел за межами України декларантом та членами його сім’ї; - відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї; - відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї; відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта та членів його сім’ї; відомості про фінансові зобов’язання декларанта та членів його сім’ї. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

Слід зазначити, що Законом не встановлено певних вимог щодо форми оприлюднення відомостей зазначених у декларації. Окремо повідомляємо, що роз’яснення ці   мають лише   інформаційний характер, і не встановлюють правових норм.

 

Керуюча справами районної ради

Ніна Шумська