Регамент Іваничівської районної ради(ч8)

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

 

Стаття 72. Статус та порядок утворення виконавчого апарату Ради

72.1 Виконавчий апарат його структура і чисельність, витрати на утримання встанов­люються Радою за поданням голови Ради.

72.2 Діяльність виконавчого апарату Ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат Ради.

72.3 Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради.

 

Стаття 73. Повноваження виконавчого апарату Ради

73.1. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-тех­нічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з те­риторіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

 

 

РОЗДІЛ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 74. При потребі, впродовж своїх повноважень,  Рада може вносити зміни та доповнення до цього Регламенту. Зміни та доповнення до даного Регламенту можуть вноситися відповідно до рішення сесії Ради за пропозицією голови Ради, його заступника, постійних комісій, депутатів. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії   Ради з питань  депутатської етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування та ЗМІ. Комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії Ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.