№ 7/4 від 19.07.2016 р. "Про затвердження Статуту закладу "Барвінок"

 

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 Сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  19.07. 2016 р. № 7/ 4

    смт.Іваничі

 

 

Про затвердження Статуту

Комунального закладу  «Позаміський

заклад оздоровлення та відпочинку «Барвінок»»

Іваничівської районної ради Волинської області

с.Павлівка, вул. Лісна,61

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   рішення районної ради від  23.06.2016 року № 6/18 «Про прийняття цілісного майнового комплексу – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Барвінок» у спільну власність територіальних громад сіл та селища району»,  районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Комунального закладу «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Барвінок»» Іваничівської районної ради Волинської області, с.Павлівка, вул. Лісна, 61 (додається).

2.  Відділу освіти та молоді Іваничівської районної державної адміністрації провести державну реєстрацію Статуту в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, регулювання комунальної власності та розвитку підприємництва.

 

 

ГОЛОВА РАДИ                                                                    А.БАДЗЮНЬ

 

Петренко 22024

 

 

 

  

Затверджено

Рішенням сесії Іваничівської

районної ради

від 19.07.2016 р. №7/4

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «БАРВІНОК»»

ІВАНИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

І. Загальна частина

 

                1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «БАРВІНОК»» ІВАНИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» ) – постійно діючий,  спеціально організований,    призначений   для   оздоровлення, відпочинку,  розвитку дітей,  має власну матеріально-технічну базу,  кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку  дітей  відповідно  до державних  соціальних  стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

                КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» розташований за адресою: вул. Лісна, 61, с. Павлівка Іваничівського району Волинської області.

                КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» Іваничівського району переданий у спільну власність територіальних громад сіл і селища Іваничівського району, на баланс відділу освіти та молоді рішенням сесії районної ради від 23.06.2016 року № 6/18.

                1.2.   КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» у своїй діяльності керується Конституцією і законами України «Про оздоровлення та відпочинок», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», актами Президента  України  та Кабінету  Міністрів  України,  іншими нормативно-правовими актами, Типовим Положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженим Постановою КМУ від 28 квітня 2009 р. N 422, і цим Статутом.

                1.3. Засновником і власником КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» є Іваничівська районна рада, яка здійснює управління закладом через уповноважений орган – відділ освіти та молоді Іваничівської районної державної адміністрації.

                1.4. Оперативне управління КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюється відділом освіти та молоді райдержадміністрації, якому він переданий на баланс.

 

 

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності  ПОЗАМІСЬКОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «БАРВІНОК»

 

                2.1.  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» функціонує як юридична особа, бюджетна установа підвідомча відділу освіти та молоді райдержадміністрації.

                2.2  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» діє  на  підставі  Статуту, розробленого відповідно  до  Типового Положення,  що  затверджується рішенням районної ради.

                2.3. У КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» період оздоровчої зміни становить не менш  як  21  день,  протягом  якого  дитина  отримує  послуги   з оздоровлення та відпочинку, а період відпочинкової зміни становить не менш як 14 днів.

                2.4. КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком  від  7  до 18 років,  які перебувають у закладі самостійно.  Також  можуть  бути  організовані  спеціальні   зміни оздоровлення  та відпочинку для дітей віком від 4 до 6 років,  які перебувають  із  батьками  або  іншими  законними  представниками.

                Приймання  дітей  до КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюється з урахуванням віку та стану здоров'я дитини.

                2.5. За своєю організаційно-правовою формою  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» є комунальним закладом.

                2.6. Районна рада, як власник КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»,  забезпечує  його функціонування,  комплектування  інвентарем,  технічним  та  іншим обладнанням   відповідно   до   державних   соціальних  стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

                2.7. КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» за згодою власника має право:

                - укладати прямі та багатосторонні договори з державними, громадськими, комерційними та іншими організаціями, підприємствами та фізичними особами;

                - купувати матеріали і вироби, продукти харчування у роздрібній, оптовій, комерційній торгівлі, в товаровиробників та на ринках, в тому числі за готівку з дотриманням діючих нормативних актів та Статуту дитячого закладу;

                - передавати у тимчасове користування іншим підприємствам, організаціям, фізичним особам, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, матеріальні цінності, лише за погодженням із власником – Іваничівською районною радою;  

                - списувати з балансу зношені або морально застарілі основні фонди та матеріальні цінності ;

                - виступати позивачем та відповідачем в суді;

                - здійснювати інші дії, що відповідають діяльності дитячого закладу згідно чинного законодавства України.

                2.8.  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» не має права:

                - продавати, передавати, здійснювати обмін, надавати в тимчасове користування або позику належних закладу основних фондів, списувати їх з балансу;

                - відчужувати споруди, приміщення, транспортні засоби, інші основні фонди.

 

 

ІІІ. Порядок прийому дітей до КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»

                3.1. До  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» діти можуть прибувати з  батьками  або іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх супроводжують.

                3.2. Приймання  дітей  до  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюється  на  підставі путівки  та  за  наявності  медичної довідки встановленого зразка, затвердженого МОЗ.

                3.3. Путівка до  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» - це документ, який засвідчує право  дитини  на  отримання  послуг з оздоровлення та відпочинку, умови перебування в такому закладі і визначає вартість та  перелік послуг   з   оздоровлення   та  відпочинку  для  однієї  дитини  в конкретному закладі.

                3.4. З урахуванням віку та інтересів дітей у  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»  можуть    створюватися   групи   (загони),   наповнюваність   яких визначається   типовими   штатними   нормативами   та   державними санітарними   правилами   і   нормами   улаштування,  утримання  і організації режиму діяльності дитячих закладів.

                3.5. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку у КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюється  з  урахуванням  індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей,  їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.

                3.6. Відрахування  дитини  з  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи  на  підставі медичного  висновку  про стан здоров'я дитини,  що унеможливлює її перебування в дитячому закладі.

                Негайне відрахування   дитини   із   позаміського   закладу оздоровлення та відпочинку «Барвінок»  та відправлення   до  місця  постійного  проживання  здійснюється  за рахунок батьків  або  інших  законних  представників  на  підставі рішення  педагогічної  ради дитячого закладу у разі неодноразового або грубого порушення вимог  внутрішнього  розпорядку  дитячого закладу.

 

 

ІV. Організація оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку, харчування та медичного обслуговування у КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»

 

                4.1. Працівники КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» відповідно   до   своїх функціональних повноважень несуть відповідальність  за  збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.

                4.2. Надання  дітям  та  працівникам КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» медичної допомоги  на  дошпітальному  етапі   та   лікування   здійснюється медичними працівниками дитячого закладу.

                Надання дітям  та  працівникам КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» невідкладної медичної    допомоги,    зокрема    стаціонарної,     здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом, відповідно до укладеної угоди на медичне обслуговування.

                4.3. Споруди,  будівлі та  інші  приміщення КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» відповідати   санітарно-гігієнічним  нормам  та  вимогам пожежної безпеки.

                У кожному  приміщенні  на  видному  місці  розміщується  план евакуації   у   разі   пожежі  чи  стихійного  лиха,  затверджений директором КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» .

                4.4.  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» забезпечує збалансоване харчування  дітей, необхідне  для  їх  нормального  росту і розвитку,  із дотриманням вимог щодо якості та безпеки  продукції,  визначених  нормативними документами.

                4.5.  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» може організовувати роботу гуртків,  груп та інших творчих об'єднань за межами закладу у місцях, призначених для перебування дітей (спортивні бази, стадіони тощо).

                4.6. У  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» створюються безпечні умови перебування дитини,  забезпечується охорона її життя  і  здоров'я,  особистого майна,   надання  медичної  допомоги,  страхування  від  нещасного випадку,  виконання  освітніх  програм,  організація   змістовного дозвілля тощо.

 

 

V. Органи управління КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» та його функції

 

            5.1. Винятковою компетенцією Іваничівської районної ради  Волинської  області  є:

     - прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію  дитячого закладу;

     - внесення змін, доповнень до статуту дитячого закладу  та його затвердження;

     - визначення основних напрямків діяльності дитячого закладу; 

  5.2.  Відділ освіти і молоді Іваничівської районної державної адміністрації    контролює достовірність проведення щорічних інвентаризацій майна дитячого закладу шляхом обов’язкового включення до складу її інвентаризаційної комісії власного фахівця (фахівців), погоджує матеріали інвентаризації та кошториси доходів та видатків дитячого закладу  .

 5.3.  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Іваничівської районної ради Волинської області  відповідно до чинного законодавства.

  5. 4. Директор повинен мати вищу освіту за профілем  і стаж роботи з дітьми не  менше  п'яти років.

Директор   КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю  закладу відповідно до вимог чинного законодавства.

 5.5. Директор   КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» підзвітний Іваничівській районній раді Волинської області та відділу освіти і молоді Іваничівської районної державної адміністрації з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством.

5.6. Директор КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»:

                - затверджує календарний план роботи,  режим дня з  урахуванням типу  закладу  та  правила  внутрішнього  розпорядку  для дітей та працівників дитячого закладу;

                - організовує інструктаж працівників КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил,  а  також надання першої невідкладної допомоги;

                - забезпечує дотримання   санітарно-гігієнічних,  протипожежних норм і правил техніки безпеки;

                - здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та  процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей;

                - розпоряджається в  установленому  порядку  майном  і  коштами дитячого закладу, укладає договори, відкриває рахунки в банках або органах Державного казначейства;

           - визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь -  який термін виключно за  погодженням з головою Іваничівської районної ради.

                - представляє інтереси  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» на  підприємствах,  в установах та організаціях;

                - щороку звітує перед    власником   про свою роботу та   результати діяльності КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»;

                - видає в межах  своїх  повноважень  накази  та  розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

                - забезпечує раціональний    підбір   і   розстановку   кадрів, затверджує посадові інструкції  працівників КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» та штатний розпис за погодженням із головою Іваничівської районної ради ;

                - вживає заходів   заохочення   та  дисциплінарного  впливу  до
працівників КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»;

                - несе відповідальність  за  виконання  покладених  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» завдань   та   за   результатами  фінансово-господарської діяльності закладу.

                5.7.У  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» утворюється  педагогічна  рада,  яку очолює директор дитячого закладу.

                5.8. Педагогічна  рада КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» розробляє календарний план роботи,  розглядає питання щодо  поліпшення  роботи КЗ «ПЗОВ «Барвінок»», аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки  оздоровчих,  відпочинкових  змін,  приймає  рішення  про відрахування дітей із КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» за порушення вимог внутрішнього розпорядку.

                5.9. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб КЗ «ПЗОВ «Барвінок»». Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не менше, ніж один раз на зміну.

                5.10. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту.

                5.11. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в КЗ «ПЗОВ «Барвінок»», повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три роки.

                5.12. Для  роботи в КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» в літній період та під час канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.

                5.13. Під  час оформлення на роботу працівники  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» проходять інструктаж з техніки безпеки,  профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.

                5.14. Працівники КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» приймаються на роботу згідно із чинним законодавством.

                Умови і розмір  оплати  праці  працівників   позаміського   закладу оздоровлення та відпочинку «Барвінок»  визначаються чинним законодавством.

                5.15. Власник має право встановлювати розмір оплати праці   працівників КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» відповідно  до  галузевих тарифних ставок.

 

 

VІ.  Учасники процесу оздоровлення

та відпочинку в  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»

 

                6.1. До  учасників  процесу  оздоровлення  та відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники КЗ «ПЗОВ «Барвінок»», представники    підприємств,    установ    та організацій,   власник   КЗ «ПЗОВ «Барвінок»», представники професійних спілок та інших об'єднань громадян.

                6.2. Працівники КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» мають право на:

- внесення пропозицій   щодо   поліпшення   оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;

- вибір форм   підвищення    кваліфікації,    необхідної    для продовження трудової діяльності у такому закладі;

- участь у роботі методичних об'єднань,  нарад,  зборів,  інших органів самоврядування КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»,  у заходах,  пов'язаних з організацією оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;

- вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;

- соціальне та матеріальне  заохочення  за  сумлінне  виконання покладених обов'язків;

- об'єднання у   професійні   спілки,   участь   у  громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.

                6.3. Працівники КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» зобов'язані:  

- під час прийняття на роботу подати документ  про  проходження обов'язкового медичного огляду,  який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;

- дотримуватися вимог  положення КЗ «ПЗОВ «Барвінок»», виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

- берегти життя   та  здоров'я  дітей,  захищати  їх  інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виконувати накази і розпорядження директора КЗ «ПЗОВ «Барвінок»».

                6.4. Діти під час перебування у КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» мають право:

- на захист прав і свобод,  визначених Конвенцією ООН про права дитини,    на охорону життя,  здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності,  вільне висловлювання  власних  поглядів  і переконань;

- на кваліфіковану медичну допомогу  в  разі  захворювання  або травмування;
самостійно обирати   види   діяльності,  дозвілля,  участь  в освітніх,  оздоровчих програмах та  програмах  відпочинку  дитячих закладів;

- здобувати у   передбачених   законодавством  випадках  освіту згідно з державними стандартами освіти;

- отримувати зазначені в  путівці  послуги  з  оздоровлення  та відпочинку, зокрема платні;

- на раціональне харчування;

- брати участь в управлінні КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»;

- звертатися до  адміністрації КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» для отримання інформації стосовно побуту,  харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

- у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя.

                Діти під  час  перебування  у КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.

                6.5. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

- ознайомитися із положенням  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»», правилами  перебування  дитини  у   закладі,   змістом   освітніх, оздоровчих,  медичних  програм  або  програм  відпочинку,  в  яких братиме участь дитина;

- захищати права та законні інтереси дитини;

- звертатися до адміністрації КЗ «ПЗОВ «Барвінок»», його власника,   органів   виконавчої   влади  та  органів  місцевого самоврядування,  утворених ними комісій,  інших органів з  питання поліпшення роботи   закладу.

                6.6. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:

- забезпечити дитину  на  час  перебування у КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

- провести з  дитиною   превентивну   роботу   із   запобігання шкідливим звичкам;

- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

- подавати інформацію працівникам КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» особам, які :

- супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;

- відвідувати дитину в КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» та у строк,  визначений у путівці, забрати її з  закладу;

- відшкодувати заподіяні КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» збитки  внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;

- у разі прийняття рішення педагогічною радою КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» про  дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу  та  у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» відшкодувати витрати, понесені    
закладом, на супроводження дитини до місця постійного проживання.

                6.7. У КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» може бути утворений орган громадського самоврядування,  до  складу  якого  входять  власник, адміністрація   закладу, батьки та діти.

                6.8. У КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» можуть  функціонувати  методичні об'єднання,  до складу яких входять  учасники  оздоровчо-виховного процесу  та процесу відпочинку та спеціалісти певного професійного напряму.

 

VІІ. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»

 

                7.1. Фінансово-господарська діяльність КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» провадиться   відповідно   до   Статуту    та діючого законодавства України.

                7.2.  Фінансова діяльність КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюється за рахунок коштів від реалізації путівок , фінансової підтримки з районного бюджету, бюджетів сіл та селища, інших джерел не заборонених законодавством. 

                7.3.  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

                - самостійно розпоряджатися   коштами,  які  надійшли  на  його рахунок;

                - користуватися земельною ділянкою,  на якій він  розташований, розвивати   та  утримувати  матеріально-технічну  базу,  володіти, користуватися і розпоряджатися майном виключно в  інтересах  дітей відповідно до законодавства та статуту;

                - надавати платні   послуги  після  отримання  в  установленому порядку відповідних ліцензій та за погодженням з Іваничівською районною радою.   

                7.4. Ведення діловодства,  бухгалтерського обліку та звітності в  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюється  в установленому законодавством порядку.

                7.5. Порядок підготовки КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» до нового оздоровчого та відпочинкового періоду здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

                7.6. Збитки завдані КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» в результаті порушення його майнових прав громадянами, фізичними особами і державними органами відшкодовуються ними закладу добровільно або в судовому порядку.

 

 

VІІІ. Державний контроль за діяльністю КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»

 

                8.1.  Контроль за діяльністю КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюють  Іваничівська районна рада Волинської області , відділ освіти і молоді Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області та інші органи державної влади у межах повноважень передбачених законодавством України.

 

ІХ. Міжнародне співробітництво КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»

 

                9.1.  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» за наявності відповідної матеріально-технічної та  методичної  бази  може  брати  участь  у міжнародних заходах щодо оздоровлення та відпочинку дітей.

                9.2.  КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» за  згодою  власника  може укладати договори з  іноземними  юридичними  і  фізичними  особами стосовно   надання  послуг  з  оздоровлення  та  відпочинку  дітям іноземних держав, а також на проведення інших заходів.

                9.3. Кошти,  що надходять від надання послуг,  використовуються КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» згідно із законодавством.

 

 

Х. Припинення діяльності КЗ «ПЗОВ «Барвінок»»

 

10.1 Припинення діяльності КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) на підставі рішення Іваничівської районної ради Волинської області  або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків позаміського   закладу оздоровлення та відпочинку «Барвінок»    до його правонаступника.

10.2 Ліквідація КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюється:

- за рішенням Іваничівської районної ради Волинської області;

- за рішенням господарського суду з підстав, передбачених законодавством України.

10.3 Ліквідація КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію (яка діє відповідно до вимог чинного законодавства) та затвердив порядок її роботи.

10.4 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами КЗ «ПЗОВ «Барвінок»», а повноваження керівника припиняються.

10.5 КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про   припинення його діяльності.

 

 

ХІ. Прикінцеві положення

 

11.1 Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків КЗ «ПЗОВ «Барвінок»» протягом усього періоду його функціонування.

11.2 Зміни та доповнення до статуту підлягають державній реєстрації

11.3 Цей статут складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.